Etikettövrigt
Läst 1408 ggr
Magi-cat
2018-11-11, 09:38

Numerologi

Idag, denna speciella dag 11-11-11 (lägg ihop siffrorna för 2018 och det blir, just det, 11) lägger jag in några rader om numerologi. 😎

Numerologi har urgamla, flera tusen år gamla rötter. Numerologin hänger delvis ihop med astrologi. (Även inom Tarot finns numerologisn med som en viktig beståndsdel.) I korthet innebär det att tal, siffror har en innebörd, ett dolt budskap, att det är en relation mellan siffran och olika händelser. Man sökte speciellt lyckosamma dagar eller isolerade otursdagar. 
Vi har uttrycket Tycho Brahe-dagar efter den kände danske astronomen. Han fick i uppdrag av en kejsare att söka speciellt utsatta, otursamma dagar och kom faktiskt fram till trettiotvå sådana i almanackan. Numera sägs alla dagar när oturen tycks hopa sig vara Tycho Brahe-dagar…

Ibland är skriftspråken talvärden eller man kan översätta bokstav till siffror. Ett namn kan då få en numerologisk innebörd.

Numerologi räknas till pseudovetenskap, men matematik och numerologi har åtminstone delvis gemensamma rötter. Vi har astronomen Tycho Brahe och inte minst Pythagoras, där särskilt den senare givit omistliga bidrag till matematiken. Hans filosofiskt-matematiska sällskap upptäckte och undersökte matematiska samband. Men man menade också att talen hade en inneboende mystik.

"I vissa skriftspråk har bokstäver även talvärden, alternativt kan man förse bokstäver med siffervärden (när det inte fanns siffror skrev man tal med bokstäver). Det har fått talmystiker att tolka exempelvis namn som summan av de ingående bokstävernas värden, ur vilket de i sin tur uttolkar personens egenskaper med numerologins hjälp." (1)

Fortfarande finns en viss laddning kring talet 13.

Läs mer:

1. http://sv.wikipedia.org/wiki/Numerologi

2. http://en.wikipedia.org/wiki/Numerology

Det finns många länkar där man kan räkna ut sitt "ödestal" utifrån födelsetalet eller namnet. 

Här är en:

http://tarotguiderna.se/numerologi-rakna-ut-ditt-odestal/

Och en till utifrån födelseår:

http://www.annikalangle.com/ar.htm


"Freden måste komma först. Gör den inte det, min vän, kommer inget efter den."
💓 Sajtvärd på Fenomen, Hjärnan, Kulturtant, Oförklarade fenomen

Upp till toppen