Magi-cat
Magi-cat
2020-12-14

Tomten i folktron

...endast tomten är vaken ... Vad finns det för historier om tomten, alltså gårdstomten? Inte att förväxla med jultomten. Gemensamt i nordisk mytologi tycks vara ett det var en liten figur, mestadels osynlig.
Magi-cat
Magi-cat
2012-06-13

Om fraktaler och Gyllene snittet

Fraktal: "ett självlikformigt mönster med struktur i alla skalor" (Wikipedia.se) När syremolekylen förenar sig med vätemolekylerna hamnar de alltid i samma vinkel till varandra, 104 grader och bildar det livsviktiga vattnet.
Magi-cat
Magi-cat
2015-02-04

Meditation

Meditation kan vara så mycket. Det finns en mängd olika tekniker. Syftet med teknikerna generellt är att stilla sitt sinne, vara närvarande i nuet och skapa förutsättningar för ett inre lugn.
Magi-cat
Magi-cat
2013-10-29

Om placeboeffektens mystik...

 Vad är placebo? Ordet placebo betyder egentligen "att behaga". (Motsatsen nocebo finns också ochbetyder "att skada"). Placeboeffekt talar man om när en patient som får en verkningslös substans ändå tillfrisknar eller känner sig bättre.
Magi-cat
Magi-cat
2013-10-19

Om hjärta vs hjärna

Vi har det inbyggt i språket: vi talar om att "det gick direkt till hjärtat", "mitt hjärta brast", "det kändes i hjärtat", "han är hjärtlös". Man "talar ur hjärtat" när man förmedlar något som man känner är sant, när något berör en själv och man hoppas ska beröra andra.
Magi-cat
Magi-cat
2016-06-17

Tasseografi

Magi-cat
Magi-cat
2014-10-01

Musik; mirakel och medicin

Magi-cat
Magi-cat
2013-10-29

NDU - om att överleva döden

Magi-cat
Magi-cat
2020-12-27

Spådomar för 2021

Magi-cat
Magi-cat
2019-11-01

Del 2: NDU - om att överleva döden