2016-08-01 08:07 #0 av: Magi-cat

När nya upptäckter om svarta hål publicerats har svenska forskare vid Onsala-observatoriet varit med.

Den ena upptäckten liknar en kall jetstråle från ett svart hål 70 milj ljusår bort som verkar växa väldigt hastigt. 
En av kunskapsluckorna man har om svarta hål är hur de växer och vad de "åter" när de växer. Detta hoppas man jetstrålen ska ge mer information om.

http://www.svt.se/nyheter/lokalt/halland/stora-upptackter-kring-svarta-hal