Etikettermiljöintressantartiklar-intressant
Läst 24554 ggr
Magi-cat
2015-02-25, 16:13

Viktor Schauberger

Möt Viktor Schauberger, en österrikisk naturvän och lidelsefull försvarare av Moder Natur, med originella tankar och revolutionerande idéer.

Viktor Schauberger var en skogvaktare, skicklig tecknare och duktig hantverkare i Österrike 1885 – 1958 . Tillika filosof, uppfinnare, naturalist och biomimetiker; en man med starkt intellekt, stor envishet och en exceptionell känsla för naturens flöden.

Han hade en djupgående intuitiv kunskap om naturen och en fantastisk iakttagelseförmåga. Utan akademisk skolning hade han ändå stora kunskaper i naturvetenskap.

Schauberger levde i naturen, i skogen och använde sin iakttagelseförmåga till att förstå naturens samband som han såg som långt mer komplexa än vad som ansågs gälla. Han såg vattenflödena som närmast besjälade, som jordens blod och blodkärl. En temperaturförändring i ett vattendrag var att jämföra med en förändring i människans blod.
Ett friskt vatten, menade han, banar sin väg i naturen och har en inneboende omätbar kraft.
Denna kraft utnyttjade han när han byggde långa flottningsrännor för att transportera timmer. Minimalt med vatten kunde transportera enorma trädstammar som normalt inte kunde förflyttas i vattenrännor. Med sin teknik med temperaturreglering och virvlarnas flöde lyckades det. Mest lyftkraft hade vattnet när det var som kallast, så flottningen ägde rum i gryningen.

Han kände oro och sorg inför miljöförstöring och överexploatering. Han menade att människan inte kan fortsätta på den förstörande, nedbrytande banan utan att det får katastrofala följder. Men det finns andra krafter, uppbyggande krafter i naturen. Om man kan lära sig använda dem kan man arbeta med naturen, på ett livsbejakande sätt. 

Schaubergers grundläggande tes var att det finns två rörelsekomponenter i naturen, ett kraftpar som står emot varandra. Själva kraften är en enda men den uppträder som två poler. En  implosiv som verkar in mot centrum med kyla, samlande och sugning. Den andra verkar centrifugalt, ut från centrum med värme, tryck och sönderdelning. 

Den centrifugala orsakar ett tryck på omgivningen, friktion uppstår och som en följd av det värme som i sin tur gör att livsnedbrytande energi frigöres svilket står i samband med biologiskt sönderfall.

Den centripetala komponenten strävar inåt, ger avtagande friktion och frigör koncentrerande och uppbyggande energi som verkar livsbefrämjande. Han såg den inspolande rörelsen (som han kallade den) överallt i naturen. Den finns i bäckfåror, i blodkärl, fiskars gälar och fågelns vingar. I virvlar som i Vintergatans galax. Alla virvlar består av  ännu mindre virvlar osv.

Det är dit vi måste rikta blicken, menade Schauberger, till den livsbefrämjande energin. Hittills har människan mest använt sig av den utåtriktade kraften. Ensidigt utnyttjande av explosionsenergi såg han var destruktivt och nedbrytande.

Schauberger försökte med sina uppfinningar kopiera den virvlande livsbevarande formen. Bl.a annat byggde han hemkraftverk och något slags leviterande diskar som liknade flygande tefat.

Sedan kom kriget kom emellan. Schauberger internerades ett år efter krigsslutet av USA eftersom han enligt uppgift kände till processer för att alstra atomenergi.  Sovjetmakten sprängde Schaubergers våning då de lämnat den. 

När kriget var över och Schauberger frigiven försökte han uppta sin forskning igen men led av bristen på resurser.  Det är oklart exakt vad som hände med hans uppfinningar och ritningarna till dem. Enligt vissa källor hamnade de i amerikanska händer.

Källor och läs mer:

"Det levande vattnet": Olof Alexandersson

http://sv.wikipedia.org/wiki/Viktor_Schauberger

http://www.lightnet.co.uk/frontier/viktor.htm

http://www.newphysics.se/archives/fnysik/2_1/schauberger/index_se.html

_bilderna från: www.publicdomainpictures.net_

anm: Boken "Det levande vattnet" är sedan länge slut från förlag. Den dyker upp ibland i antikvariska sammanhang, så det lönar sig att spana efter den. Edit: den finns att låna från bibliotek.


"Freden måste komma först. Gör den inte det, min vän, kommer inget efter den."
💓 Sajtvärd på Fenomen, Hjärnan, Kulturtant, Oförklarade fenomen

  • Redigerat 2022-07-02, 08:40 av Magi-cat
Magi-cat
2015-02-25, 17:36
#1

Bl.a. utvecklade Schauberger ett "UFO"-liknande objekt. Efter andra världskriget tog USA "hand om" allt hans material och han tvingades skriva på ett papper där han lovade att inte forska mer eller sprida sina resultat.

http://www.epochtimes.se/articles/2009/09/07/17764.html


"Freden måste komma först. Gör den inte det, min vän, kommer inget efter den."
💓 Sajtvärd på Fenomen, Hjärnan, Kulturtant, Oförklarade fenomen

[Borttaget]
[Borttaget] 
2015-03-18, 10:13
#2

Inlägget är borttaget

Magi-cat
2015-04-06, 09:01
#3

Några böcker om och inspirerade av Viktor Schauberger:

http://schauberger.co.uk/books/

Hidden Nature har jag också. Den är fin. 🌊


"Freden måste komma först. Gör den inte det, min vän, kommer inget efter den."
💓 Sajtvärd på Fenomen, Hjärnan, Kulturtant, Oförklarade fenomen

JRSN
2019-09-22, 19:15
#4

Att ha läst boken 'Det levande vattnet' är närmast ett måste om man verkligen vill förstå hur naturen beter sig i sitt rena oförstörda tillstånd. Så sent som på 60-talet kunde man fortfarande, på orörda platser, få uppleva praktiskt taget magiska naturfenomen. Sådana upplevelser går inte att få längre. Naturen har 'dött', den vitaliserande energin är borta. Kvar finns bara ett skal, en blek kopia av det som en gång var. Det är mycket sorgligt. 😕

……………………………………
Sajtvärd: Andar, Änglar & Demoner / Knackningsterapi
                      Hemsida: www.astromantra.se/

Magi-cat
2020-01-15, 11:33
#5

Puttar upp, på tal om vatten …🌊


"Freden måste komma först. Gör den inte det, min vän, kommer inget efter den."
💓 Sajtvärd på Fenomen, Hjärnan, Kulturtant, Oförklarade fenomen

Upp till toppen