Etiketterintressantartikel-intressant
Läst 20879 ggr
Magi-cat
2015-02-04, 20:05

Meditation

Kropp och själ hör verkligen samman. Meditationen är en förhållandevis lättillgänglig brygga där emellan. Billig och smart med endast goda biverkningar....

Meditation kan vara så mycket. Det finns en mängd olika tekniker. Syftet med teknikerna generellt är att stilla sitt sinne, vara närvarande i nuet och skapa förutsättningar för ett inre lugn. Tack vare detta lugn får man lättare att hantera tankar och känslor, vilket gör att stressen minskar och det allmänna välbefinnandet ökar. (1) Flera kroppsliga mätbara förändringar sker, mer om det senare.

Mindfulness är en meditationsform som snabbt blivit välkänd och som verkar passa bra för de flesta. Utövandet lär oss att styra uppmärksamheten och kravlöst registrera vad som händer utan att döma och utan att känslorna tar överhanden.

(Syftet med artikeln är inte att gå in på olika tekniker utan mer att visa på verkningarna av meditation, vad som sker ren fysiologiskt samt forskning om detta.) 

Meditation och uppmärksamhet     

Hjärnan bombarderas dagligen  med en enorm mängd information men filtrerar och sorterar så att vi  mer eller mindre medvetet kan välja fokus. 

Mindfulness är ett utmärkt sätt att hjälpa sig själv att skapa nya spår i belöningssystemet och fatta medvetna beslut.

Med meditation tränar man hjärnans filter och att fästa uppmärksamheten medvetet.
När man skiftar uppmärksamheten tilltar hjärnans alpha-vågor, den avslappnade nivån med en frekvens på 7-12 Hz.

I en studie om förändrad hjärnfrekvens har man uppmätt ökade alfa- och theta-vågor i samband med yoga-meditation, jämfört med vanlig avslappning. I samband med detta gjorde man också fynd som tyder på minskad aktivitet i hjärnområden associerade med själv, rymd och tid. ("being") (3)

Man får bättre uppmärksamhet och gör färre felslut om man tränar meditation. I en studie fick försöksgruppen lyssna på en CD med vanlig, guidad meditation. Kontrollgruppen hörde på utdrag ur Sagan om Ringen.

Deltagarnas uppgift var helt enkelt att rapportera när de kände en vibrationsstimulus mot sitt finger. Meditationsgruppen lyckades alltså bättre än kontrollgruppen.

(Denna studie var tydligen ovanlig i sitt slag, i all sin enkelhet och i att kontrollera ovidkommande faktorer.)

Det kan ha att göra med meditationsträningens öppna icke-dömande uppmärksamhet på kroppsliga sensationer och relationen mellan sinnet och kroppen. Att lära sig meditation är att både fästa uppmärksamheten vid sinnet och vid kroppen, vanligen andning. Således blir man både fokuserad och distraheras mindre. (4)

Meditation och hälsa      

Det sker molekylära förändringar i kroppen även efter så kort tid som en dags träning med mindfulness. En försöksgrupp med vana meditatörer fick praktisera mindfulness och en kontrollgrupp hade vanliga, lugna ickemeditativa aktiviteter.

När molekylära förändringar undersöktes och halterna proinflammatoriska ämnen mättes visade gruppen meditatörer lägre halter jämfört med kontrollgruppen, vilket gör att man återhämtar sig snabbare från en stressig situation.

Ledare för studien var Richard J. Davidson, framstående forskare om meditation. Detta var den första studien som visade att meditation kan ge så snabba skillnader i genuttryck.

Den här studien var inte avsedd att undersöka långtidseffekter av meditation utan att visa hur även en väldigt kort träning kan förändra genuttryck samt att en annan lugn aktivitet inte ger samma förändring. (5)

Stressreduktion:

Mycket är känt om meditation som stressreducerare men förhållandevis lite om vad som sker neurobiologiskt. Flera EEG-studier har gjorts om meditation som bygger på koncentration, men ingen om mindfulness, nodirective meditation. 

Man fann att meditation av typ mindfulness ändrade alfa- och thetavågorna signifikant men än vanlig avslappning (8)

En annan studie, publicerad i Health Psychology,  visar att meditation sänker graden av stresshormoner som kortisol. Stress verkar oftast negativt på kognitiva funktioner, så det skulle kunna vara en av delförklaringarna till att man presterar bättre på bl.a. minnestest efter meditation. (10)

""This is the first study to show a direct relation between resting cortisol and scores on any type OF mindfulness scale," said Tonya Jacobs, a postdoctoral researcher at the UC Davis Center for Mind and Brain and first author OF a paper describing the work, published this week in the journal Health Psychology.

http://online.liebertpub.com/doi/abs/10.1089/acm.2009.0113

Meditation hjälper vid smärta och depression

Hjärnan är plastisk, omformningsbar, och blir vad vi gör den till. Om vi ständigt mal samma tankar om hur omöjligt allt är eller hur dåliga vi är förstärks dessa tankebanor. Meditation är ett bra sätt att ändra dem så att den malande tankefloden mynnar ut i ett lugn som gör att man lättare hanterar livet, fattar bättre beslut och mår bättre.

Forskning visar att så kort tid som åtta veckors träning i mindfulness hjälper att skifta fokus på sensoriska upplevelser, något som är värdefullt vid hantering av smärta. (2) Alfavågorna ökar amplitud och hjärnan filtrerar informationen bättre. Man kan lära sig ta ett steg tillbaka från grubbel och den monotona upprepningen av negativa tankar och se dem som "mental-events", utan att haka upp sig på dem. Man lösgör sig från katastroftankar och negativa tankar om smärtan.

Att mindfulnessträning hjälper patienter vid smärta och depression kan ha att göra med alfavågorna och ökad kontroll över filtreringen av sensationerna, inklusive smärtan, och smärtsamma minnen. (6) (Paradoxalt nog ges i så fall ökad kontroll av att släppa kontrollen och "dömandet")

Forskare vid Brown University föreslår att det finns en direkt länk mellan neurofysiologiska mekanismer och mindful-övningens uppmärksamhet på andning och kroppsförnimmelser.

Vid en annan studie (7) fann man att även en kort stunds mindfulnessmeditation av ovana meditatörer kan minska vanlig vardaglig oro. De avgörande områdena i hjärnan är främst prefrontala cortex och ventromediala prefrontal cortex. När prefrontalcortex, som har att göra med kognitiva processer som att fatta beslut och att passa in i sociala sammanhang,  aktiveras minskar oro och ångest.

Meditation stärker minnet

I den här studien fick försökspersonerna, en grupp om 30 kvinnliga studenter, pröva på Hatha-yoga, en gammal indisk form av yoga som förutom kroppsrörelser inbegriper andning och meditation, lite liknande mindfulness.

Efter bara en 20-minuterssession fick försökspersonerna bättre minnesförmåga och koncentration.

Försökspersonernas resultat på kognitiva test jämfördes efter yoga och efter ett 20 minuterspass på löpbandet

Efter yogapasset fick försökspersonerna bättre resultat, kunde fokusera bättre, minnas bättre och processa information snabbare än efter aerobic-passet.

Förklaringen kan vara att andnings- och meditationsövningarna lugnar sinnet och gör att man fokuserar bättre och distraheras mindre, hjärnans filtrering fungerar bättre.

Det speciella här är att även så pass kort tid gör påvisbar nytta. (9)

Så - använd meditation! Det gör påvisbar nytta för kroppen och sinnet!

1. http://sv.wikipedia.org/wiki/Meditation   

2. http://www.bettermovement.org/2013/meditation-and-pain/

3. http://link.springer.com/article/10.1007/s10339-009-0272-0#page-1

4. http://neuroconscience.com/2013/02/12/active-controlled-brief-body-scan-meditation-improves-interoceptive-signal-discrimination/

5. http://www.sciencedaily.com/releases/2013/12/131208090343.htm

http://www.huffingtonpost.com/2013/12/09/mindfulness-meditation-gene-expression_n_4391871.html

6. http://medicalxpress.com/news/2013-02-neural-basis-benefits-meditation.html

7. http://www.sciencedaily.com/releases/2013/06/130604114001.htm

8. http://online.liebertpub.com/doi/abs/10.1089/acm.2009.0113

9. http://www.sciencedaily.com/releases/2013/06/130605190552.htm

10. http://www.sciencedaily.com/releases/2013/03/130328142313.htm

tillåtna bilder på ifokus

vinjettbild från pixabay.com


"Freden måste komma först. Gör den inte det, min vän, kommer inget efter den."
💓 Sajtvärd på Fenomen, Hjärnan, Kulturtant, Oförklarade fenomen

With evidence growing that meditation can have beneficial health effects, scientists have sought to understand how these practices physically affect the body. A new study reports the first evidence of specific molecular changes in the body following a period of mindfulness meditation.
  • Redigerat 2022-03-30, 17:17 av Magi-cat
[Borttaget]
[Borttaget] 
2015-02-20, 14:09
#1

Inlägget är borttaget

Älvan
2015-02-21, 08:00
#2

Tack!

Magi-cat
2015-02-23, 08:44
#3

#2 🌺🙂


"Freden måste komma först. Gör den inte det, min vän, kommer inget efter den."
💓 Sajtvärd på Fenomen, Hjärnan, Kulturtant, Oförklarade fenomen

Magi-cat
2015-02-23, 08:57
#4

Vi mediterar lite när som helst, antingen vi tänker på det eller ej. I alla fall om man med meditativt tillstånd menar alfa-hjärnfrekvens.

Det kan vara när vi promenerar i naturen, klappar katten, skalar potatis eller joggar.

Huvudsaken är att det eviga tanketjattret (eller orosmalandet) viker för att ge utrymme för ett lugn som kan ge läkning,

I artikeln nämns en rolig form av meditativ aktivitet: skratt! Därför är skratt en bra medicin. Rolig också. 😎

När vi uppnår alfa-stadiet kan hjärna och kropp hela sig själv. Meditationen hjälper oss att skapa nya mönster och nya neurologiska hjärnvägar. Det enklaste sättet är antagligen, som nämnts tidigare, att fokusera på andningen, en lugn jämn, andning.

Vardagsmeditationen är viktig och ingen ska behöva avskräckas av tillkrånglade metoder.

http://themindunleashed.org/2015/02/daily-activities-naturally-induce-meditative-states.html


"Freden måste komma först. Gör den inte det, min vän, kommer inget efter den."
💓 Sajtvärd på Fenomen, Hjärnan, Kulturtant, Oförklarade fenomen

Magi-cat
2015-02-23, 11:21
#5

Meditation stärker hjärnan. Efter så kort tid som 8 veckors regelbunden mindfulness-meditation fick försökspersonerna (Harvard Medical School) tjockare grå hjärnsubstans vid flera viktiga områden, såsom rörande minne, inlärning och självkontroll. 

En av forskarna berättar i en TED-talk video längst ner i länken.

"“Although the practice OF meditation is associated with a sense OF peacefulness and physical relaxation, practitioners have long claimed that meditation also provides cognitive and psychological benefits that persist throughout the day. This study demonstrates that changes in brain structure may underlie some OF these reported improvements and that people are not just feeling better because they are spending time relaxing.”"

En av forskarna berättar i en TED-talk video längst ner i länken.

_http://myscienceacademy.org/2014/11/17/meditation-can-grow-your-brain-in-just-8-weeks/?hootPostID=4a1002dd1b16785eaed0b3a3d08c2eba
_


"Freden måste komma först. Gör den inte det, min vän, kommer inget efter den."
💓 Sajtvärd på Fenomen, Hjärnan, Kulturtant, Oförklarade fenomen

Magi-cat
2015-03-19, 22:03
#6

En 3-minuters video om forskning och meditation:

"As it turns out, saving time in your day to meditate can minimize stressboost pain tolerance, and increase the density of gray matter in areas associated with learning, memory processing, and emotion regulation. "

http://www.iflscience.com/health-and-medicine/science-meditation


"Freden måste komma först. Gör den inte det, min vän, kommer inget efter den."
💓 Sajtvärd på Fenomen, Hjärnan, Kulturtant, Oförklarade fenomen

Magi-cat
2015-03-31, 20:47
#7

Studie med lycklig buddistmunk under meditation:

http://higherperspectives.com/monk/


"Freden måste komma först. Gör den inte det, min vän, kommer inget efter den."
💓 Sajtvärd på Fenomen, Hjärnan, Kulturtant, Oförklarade fenomen

[VSK]
2015-04-01, 22:48
#8

Otroligt välgjord artikel 👍

Magi-cat
2015-04-05, 10:33
#9

Metananlys visar reduktion av blodtrycket vid meditation:

https://www.mum.edu/new-meta-analysis-shows-reduction-in-blood-pressure/


"Freden måste komma först. Gör den inte det, min vän, kommer inget efter den."
💓 Sajtvärd på Fenomen, Hjärnan, Kulturtant, Oförklarade fenomen

Magi-cat
2015-05-15, 08:46
#10

Katarina Gospic är en svensk hjärnforskare som jag tycker är otroligt intressant och kunnig att läsa och lyssna på!

Läs gärna "Välj rätt - en guide till bra beslut" och "Den sociala hjärnan".

I den förstnämnda boken tar hon upp meditation som en typ av känsloreglering och hjärnträning. Meditationen, säger hon, tränar oss i konsten att leva i nuet och lyssna till kroppen och att bli mer medvetna om tankar och känslor och om medvetandet självt.

Ja, meditation är som en hårdträning av hjärnan…

En av de bästa sakerna med meditation är att resultaten inte låter vänta på sig! Redan efter praktik i 20 minuter, tre dagar, minskar "negativa känslor, trötthet och hjärtfrekvens" som tecken på minskad stress och bättre mående!

Människor som mediterat länge och mycket reagerar annorlunda på emotionell information än de som inte mediterar. De aktiverar andra delar av hjärnan och de får inte lika stort stresspåslag. Vidare dömer de inte sin omgivning, utan observerar den.

Genom att de med stor erfarenhet av meditation tar andra delar av hjärnan i anspråk klarar de orättvisor bättre än andra. Hjärnorna håller sig med rationella med man visar mer medkänsla mot sina medmänniskor.

källa: Gospic, Katarina: "Välj rätt - en guide till bra beslut"

Kanske borde meditaition för hjärnan läras ut i skolorna, lika väl som idrott för kroppen?


"Freden måste komma först. Gör den inte det, min vän, kommer inget efter den."
💓 Sajtvärd på Fenomen, Hjärnan, Kulturtant, Oförklarade fenomen

Magi-cat
2015-05-17, 08:25
#11

Den yogande kroppen i genomlysning. Döläckert.

http://www.iflscience.com/scientific-animation-body-doing-yoga-x-ray-form


"Freden måste komma först. Gör den inte det, min vän, kommer inget efter den."
💓 Sajtvärd på Fenomen, Hjärnan, Kulturtant, Oförklarade fenomen

Magi-cat
2015-06-22, 07:43
#12

"Freden måste komma först. Gör den inte det, min vän, kommer inget efter den."
💓 Sajtvärd på Fenomen, Hjärnan, Kulturtant, Oförklarade fenomen

Farwuq
2015-06-22, 19:27
#13

Under terminstid har jag yoga regelbundet.

V:  för Astrologi M:  för Astronomi, Beroenden, Existens, Filosofi & Finland

Magi-cat
2015-06-23, 21:19
#14

Lyckat när meditation två gånger om dagen används i skolor i USA:

http://www.huffingtonpost.com/2015/06/12/schools-meditation-quiet-time_n_7544582.html


"Freden måste komma först. Gör den inte det, min vän, kommer inget efter den."
💓 Sajtvärd på Fenomen, Hjärnan, Kulturtant, Oförklarade fenomen

Magi-cat
2015-06-24, 21:12
#15

Mindfulness verkar vara lika bra som antidepressiva för att minska återfall i depression

Intressant brittisk studie med 424 patienter.

http://www.dagensmedicin.se/artiklar/2015/05/04/mindfulness-och-antidepressiva-verkar-vara-likvardiga/

http://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(14)62222-4/abstract


"Freden måste komma först. Gör den inte det, min vän, kommer inget efter den."
💓 Sajtvärd på Fenomen, Hjärnan, Kulturtant, Oförklarade fenomen

vinden är min mor
2015-06-26, 08:10
#16

Vilken bra artikel!🌺

Jag älskar att meditera faktiskt.

☀️Mörker är bara brist på ljus

Loris M
2015-06-26, 11:45
#17

Visst är den jätte bra! 🌺Jag har bokmärkt artikeln och tänkte läsa den när jag får lite mera tid över än jag har just nu. Magi-cat skriver nämligen och letar fram länkar snabbare än någon kan läsa nästan. 😃Du är bäst Magi-cat! 👍❤️

Gillar också att meditera även om jag försummat det på sista tiden. Men tänker ta upp det snart igen och börja med en kurs i mindfulness till hösten. Så hektiskt som vi lever idag och utsätts för en massa intryck precis hela tiden, tror jag att alla former av meditation, mindfulness och yoga blir den bästa presenten vi kan ge till vår hjärna, kropp och själ.

Magi-cat
2015-06-26, 18:19
#18

Söta ni. ❤️

Bra med kurs, Mesa! Som du säger så försummar man det lätt. Och just när man behöver det som bäst också….

Nu i sommar SKA jag meditera….☀️


"Freden måste komma först. Gör den inte det, min vän, kommer inget efter den."
💓 Sajtvärd på Fenomen, Hjärnan, Kulturtant, Oförklarade fenomen

Farwuq
2015-06-27, 06:29
#19

👍

V:  för Astrologi M:  för Astronomi, Beroenden, Existens, Filosofi & Finland

Magi-cat
2015-09-04, 21:28
#20

Tonåringar i Storbritannien ska få lektioner i mindfulness. Det är en del av ett experiment för att avgöra om sådan träning kan stärka motståndskraften mot psykiska sjukdomar. 

6000 ungdomar i åldrarna 11-14 år från 76 skolor kommer att delta. 

"Den här undersökningen syftar till att svara på om mindfulness minskar förekomsten av depression och tillhörande mentala störningar hos tonåringar genom att förbättra deras förmåga att använda problemlösningsförmågor när de utsätts för känslomässig stress, tvångstankar eller beteendeimpulser.

Källa:http://www.huffingtonpost.co.uk/"

http://www.vattumannen.se/TiV_MeditationISkolan.aspx


"Freden måste komma först. Gör den inte det, min vän, kommer inget efter den."
💓 Sajtvärd på Fenomen, Hjärnan, Kulturtant, Oförklarade fenomen

Loris M
2015-09-04, 21:43
#21

#20 Mycket intressant! Det verkar vara en omfattande och longitudinell studie. Hoppas och tror på positiva resultat. Som de skriver (i länken du bifogar) vet man redan att mindfulness både lindrar och förebygger depressioner hos vuxna och nu kan man få mindfulness vid utmattningssyndrom istället  för att äta mediciner. 

Barnens psykiska ohälsa ökar och det är verkligen inte lätt att vara ung idag. Med tanke på alla krav både egna och andras som ofta är ett resultat av vår stressiga tillvaro och en förvriden bild av hur en ung man eller kvinna ska och borde vara.

Magi-cat
2015-10-16, 11:15
#22

Målarböcker för vuxna har blivit oerhört populärt. Många färglägger hemma eller går mandala-kurser. Tydligen fungerar det lite som meditation.

"Psychologist Ben Michaelis has this to say, “There is a long history OF people coloring for mental health reasons.  Carl Jung used to try and get his parents to color in mandalas at the turn OF the last century, and as a way OF getting people to focus and allow the subconscious to let go.  Now we know it has a lot OF other stress-busting qualities as well.”  "

Det är kanske lättare att komma igång med efter en överfull dag än att sätta sig och meditera? Att kreativ verksamhet är bra för hjärnan vet vi. Att syssla med färger ger glädje. Så varför inte?

Någon som provat?

http://www.ewao.com/a/1-according-to-psychologists-coloring-is-the-best-alternative-to-meditation


"Freden måste komma först. Gör den inte det, min vän, kommer inget efter den."
💓 Sajtvärd på Fenomen, Hjärnan, Kulturtant, Oförklarade fenomen

Magi-cat
2015-10-29, 20:44
#23

Kort klipp, 2 min, om hur meditation ändrar hjärnan till det bättre..

Bl.a. förstärks hippocampus som arbetar med korttidsminnet och orientering i rummet. Meditation är också orosdämpande.

http://thescienceexplorer.com/brain-and-body/how-meditation-changes-brain


"Freden måste komma först. Gör den inte det, min vän, kommer inget efter den."
💓 Sajtvärd på Fenomen, Hjärnan, Kulturtant, Oförklarade fenomen

Ghosthunter
2015-10-30, 08:24
#24

Meditation har gett mig min medialitet till säkert 90%, så det är viktigt!!🙂

"I parabler av rastlöshet, cirklar av regnbågsro - peut être?"

"Världen skulle må bra med lite mer
Värmland"

"Don't be normal, stay paranormal"

Magi-cat
2016-01-09, 12:02
#25

Här är en länk till en artikel på svenska, "I hjärnan på en munk" om Richard J. Davidsons forskning om meditationens effekter.

Den visar ännu en gång hur formbar hjärnan är.

En buddhistmunk och van meditatör tillbringar tre timmar i en fMRI-scanner (bara det en riktig prestation) och har när han rullas ut igen tre timmar senare ett leende på läpparna!

Det visar sig att vana meditatörer, som munkar, uppvisar ett annat hjärnmönster än andra och har längre perioder med gammavågor, Denna frekvens har betydelse för inlärning, koncentration och minnesinlagring.

Vi som inte mediterar så ofta har inte så långa perioder med dessa mönster.

De har också mer aktivitet i vänster pannlob, prefrontala cortex, vilket kan vara en orsak till att de lättare behåller sitt lugn och sin fridfullhet.

"– Meditationer som aktiverar de nätverk i hjärnan som vi vet är inblandade i perspektivtagande och positiva känslor omfattar en del som kallas striatum eller strimmiga kroppen. Mindfulnessträning synkroniserar olika delar av hjärnan och påverkar de nätverk som har med uppmärksamhet att göra. Det gör även koncentrationsträning men på ett annat sätt, som är kopplat till förmågan att rikta och begränsa uppmärksamheten"

http://modernpsykologi.se/2016/01/08/i-hjarnan-pa-en-munk/


"Freden måste komma först. Gör den inte det, min vän, kommer inget efter den."
💓 Sajtvärd på Fenomen, Hjärnan, Kulturtant, Oförklarade fenomen

[Borttaget]
[Borttaget] 
2016-07-13, 19:14
#26

Inlägget är borttaget

[VSK]
2016-07-13, 20:20
#27

🌺

[Borttaget]
[Borttaget] 
2016-11-15, 16:50
#28

Inlägget är borttaget

Magi-cat
2016-12-19, 11:26
#29

Det är helt fel att betrakta meditation som något onödigt flum.

Mer och mer forskning kommer som visar att meditation, medveten närvaro, skapar mätbara förändringar i hjärnan. En del av dem framkommer i länken nedan.

- Försökspersoner som genomgått ett 8 v långt meditationsprogram uppvisar tillväxt av hjärnsubstans ("de grå", nervceller) i hjärnan.

- Vår förmåga till beslutsfattande förbättras.

"– När vi mediterar växer det ut dendriter, trådar av nervceller, från dorsolaterala prefrontala cortex till andra delar i hjärnan, där det uppstår nya nervkopplingar. Vi får bättre förbindelser i hjärnan och kan rekrytera fler områden i vårt beslutsfattande, säger hon." (Karin Ekdahl, forskar om meditation)

- Hippocampus, central för minnet, växer

- Amygdala med kopplingar till rädsla, minskar

- Hjärnvågorna blir mer synkroniserade

- Viss lindring av ångest, depression och smärta, enligt forskning

- Personer som mediterar får inte lika mycket minskning av hjärnbarken vid åldrande som andra

Men - tänk på att:

"Slutligen ett varningens ord till alla med fallenhet för att bli frälsta. Meditation och medveten närvaro är varken ett universalmedel som botar allt eller det enda som påverkar kroppen på så sätt som beskrivs i texten." (Karin Ekdahl)


"Freden måste komma först. Gör den inte det, min vän, kommer inget efter den."
💓 Sajtvärd på Fenomen, Hjärnan, Kulturtant, Oförklarade fenomen

Loris M
2016-12-19, 11:44
#30

#29 Läste precis artikeln i DN om Karin Ekdahls forskning. 🙂Bra att det kommer mer forskning om det. 👍 Meditation behöver avdramatiseras.

Magi-cat
2016-12-19, 11:53
#31

#30 Synk! 😃
Javisst, det är väldigt bra!👍

(Läser just Åsa Nilsonnes nya utgåva av "Mindfulness i hjärnan". Lite samma sak.)


"Freden måste komma först. Gör den inte det, min vän, kommer inget efter den."
💓 Sajtvärd på Fenomen, Hjärnan, Kulturtant, Oförklarade fenomen

Magi-cat
2016-12-21, 15:58
#32

Tack vare moderna tekniker som hjärnavbildning, kan man se resultatet av en mindfulnessövning.

Åsa Nilsonne (nya upplagan av "Mindfulness i Hjärnan") tar upp de yogande munkarna som Mann m.fl. studerade 2010. Munkarna med sin omfattande meditationserfarenhet jämfördes med hjälp av magnetkamerateknik med nybörjare som fått genomgå tio dagars träning med focused-attention (FA) och open monitoring (OM).

Man såg då skillnad i hur de ovana resp. tränade personernas hjärnor tog sig an uppgiften samt skillnad mellan de båda meditationsformerna.

I en annan studie (2015) jämförde Ainsworth m.fl. FA-meditation och OM-meditation med avslappning. Först fick de friska försökspersonerna i alla grupper andas in luft med hög koldioxidhalt, vilket leder till oro och ångest. Man såg då att båda meditationsformerna hade större ångestdämpande effekt än enbart avslappning. (Dessutom visade sig OM vara mer effektivt än FA i detta fall.)

Dessutom har man på senare tid jämfört buddhistisk meditation med hinduisk och funnit påverkar på olika hjärnområden.

"…den moderna neuropsykologin och hjärnavbildningen gör mindfulnessbaserade interventioner alltmer begripliga".

(källa och citat: "Mindfulness i hjärnan", Åsa Nilsonne 2016)


"Freden måste komma först. Gör den inte det, min vän, kommer inget efter den."
💓 Sajtvärd på Fenomen, Hjärnan, Kulturtant, Oförklarade fenomen

Magi-cat
2016-12-22, 09:00
#33

Kanske är hjärnans "tvättmaskin" en delförklaring till meditationens goda effekter?

http://hjarnan.ifokus.se/articles/5825c8cdce12c417cb00007b-somnen-tvattar-hjarnan?discussions-1

"Mellanrummen" som öppnas, spolningen som sätter igång och rensar ut hjärnans sopor, kan vara hemligheten. Hjärnan rustas helt enkelt bättre för att klara den aktiva delen av vardagen och hantera ångestskapande situationer.


"Freden måste komma först. Gör den inte det, min vän, kommer inget efter den."
💓 Sajtvärd på Fenomen, Hjärnan, Kulturtant, Oförklarade fenomen

Magi-cat
2017-01-29, 15:21
#34

Ur ovanstående:

"Sedan säger Maiken Nedergaard något intressant och kanske oväntat:

"– Jag misstänker starkt att meditation och yoga kan ha liknande effekter, säger Maiken Nedergaard."

Det kan vara en förklaring till att yoga/meditation har positiva effekter. "Tvätten" fungerar bättre.

Mina egna funderingar: Kan det vara så som andra meditativa tekniker eller alternativa behandlingar får en positiv verkan? Att mellanrummen öppnas och tvätten går igång, rensningen görs och man blir mer redo för en ny dag.


"Freden måste komma först. Gör den inte det, min vän, kommer inget efter den."
💓 Sajtvärd på Fenomen, Hjärnan, Kulturtant, Oförklarade fenomen

Magi-cat
2017-04-02, 15:54
#35

Forskningsnytt:

Möjligen har forskare nu lokaliserat ett område i hjärnan som svarar på meditation.

Det rör sig om djupt liggande neuron i hjärnstammen.

Forskningen är gjord på möss.😕

http://www.sciencealert.com/scientists-think-they-ve-pinpointed-the-a-group-of-brain-cells-that-respond-to-meditation


"Freden måste komma först. Gör den inte det, min vän, kommer inget efter den."
💓 Sajtvärd på Fenomen, Hjärnan, Kulturtant, Oförklarade fenomen

Magi-cat
2017-06-03, 08:53
#36

Meditationens mörka sidor är väl kända inom traditionen, men föga studerade inom neurovetenskap.

Nu finns det en första studie (publicerad i Plos One) i en serie vars syfte är att undersöka de mindre behagliga upplevelser som kan dyka upp vid utövande av meditation.

" “Just because something is positive and beneficial doesn’t mean we shouldn’t be aware OF the broader range OF possible effects it might have,” Lindahl says."

De oönskade effekterna kan röra sig om känslor av rädsla eller oro, sömnproblem, avstånd till sina känslor, irritation, förskjuten tidsuppfattning och att gamla trauman gör sig påminda.

En del effekter är lätta och snabbt övergående, medan andra kan vara svårare och ihållande.

Effekterna behöver dock inte vara enbart negativa, utan utmanande.

"However, the survey respondents didn’t necessarily perceive every non-euphoric event as negative. In fact, says Britton, she and Lindahl deliberately avoided the word “adverse” in their study for this reason. Instead, they chose “challenging,” which better captured the meditators’ varied interpretations OF their experiences"

Vidare forskning förväntas besvara frågor om vem som riskerar att stöta på dessa hinder, vilka faktorer som är inblandade och hur läraren bäst ska guida meditatören.

https://qz.com/993465/theres-a-dark-side-to-meditation-that-no-one-talks-about/?utm_source=parPS

Meditation är bra och har goda effekter för minskad stress och ett lugn i vardagen, men som med så mycket annat kan det bli "för mycket" och man ska inte meditera om man mår dåligt.


"Freden måste komma först. Gör den inte det, min vän, kommer inget efter den."
💓 Sajtvärd på Fenomen, Hjärnan, Kulturtant, Oförklarade fenomen

Loris M
2017-10-21, 17:22
#37

Ny forskning…

"Ny forskning visar att meditation kan förbättra koncentrationen, reducera stress och skapa fysiska förändringar i hjärnan. Och olika meditationsformer har olika effekter. /…/ Forskarna undersökte 600 personer som delades in i tre grupper. Varje grupp tränades i en meditationsform som de skulle utöva 30 minuter om dagen, sex dagar i veckan i tre månader. MR-bilder visade att hjärnans struktur förändrades och att förändringarna hängde ihop med vilken meditationsform deltagarna hade utövat. 

Den första gruppen hade tränats i mindfulnessmeditation, och hos den här gruppen såg forskarna en ökning av antalet neuroner i prefrontala cortex – den främre delen av pannloben – som till exempel styr de exekutiva funktioner vi använder när vi försöker förstå och lösa problem. De två andra grupperna använde andningsmeditation samt olika övningar utformade för att öka personernas självkänsla.I de här grupperna såg forskarna förändringar i limbiska systemet, det hjärnområde som är förknippat med känslomässig reglering.

Blodprover visade dessutom att nivån av stresshormonet kortisol hade sjunkit med 51 procent."

http://illvet.se/manniskan/hjarnan/meditation-kan-forandra-din-hjarna

Farwuq
2017-10-21, 19:19
#38

👍

V:  för Astrologi M:  för Astronomi, Beroenden, Existens, Filosofi & Finland

[Borttaget]
[Borttaget] 
2018-08-16, 18:30
#39

Inlägget är borttaget

Magi-cat
2019-08-08, 08:00
#40

"Stillhetens styrka - Vetenskapen om meditation" av D. Goleman och Richard J. Davidson.

"Ett standardverk inför en ny, vetenskapligt belagd meditationsvåg! Daniel Goleman, som lanserade begreppet emotionell intelligens, har tillsammans med Richard J Davidson skrivit en fascinerande bok om forskning på meditation och hur den faktiskt förändrar våra liv. /…/

Författarna har själva mediterat under hela sina vuxna liv, men i den här boken redogör de för kvalificerad forskning och vad vi faktiskt vet om de effekter som meditation och mindfulness har på utövarna. De träffar också personer som berättar om egna erfarenheter; som Steve som arbetade i Pentagon och överlevde 11 september, men drabbades av svår posttraumatisk stress som höll på att förstöra hans liv. Tills han lärde sig att meditera.

Daniel Goleman och Richard J Davidson avfärdar också en hel del myter. Rigorösa tester har visat vissa av de magiska egenskaper som tillskrivs meditation inte stämmer alls. Men de redogör också för nya rön som visar på andra fördelar som de flesta inte känner till.

Stillhetens styrka är den definitiva boken för en ny era av vetenskapligt belagd meditation."

https://www.bokus.com/bok/9789188659187/stillhetens-styrka/


"Freden måste komma först. Gör den inte det, min vän, kommer inget efter den."
💓 Sajtvärd på Fenomen, Hjärnan, Kulturtant, Oförklarade fenomen

_Fisken
2020-10-05, 20:42
#41

#10:
Lite gammal tråd men ändå tidlös eller kanske t.o.m högaktuell?
Det där med meditation…jag vill tänka i liknelser. Jag är dataprogrammerare och jag kan göra så en dator gör uppgifter parallellt. Den ena "tråden" bearbetar det som varit. Den andra "tråden" jobbar på vilket elände som kan hända. Den tredje "tråden" lever i nuet och justerar lekamen och tar beslut i verkligheten som den är NU. Jag undrar om meditation är som stänga av tråd 1:an & 2:an och ge 3:e tråden mer kraft. Eller?

Magi-cat
2020-10-05, 20:47
#42

#41 Intressant tanke! Måste bearbeta den … :-)


"Freden måste komma först. Gör den inte det, min vän, kommer inget efter den."
💓 Sajtvärd på Fenomen, Hjärnan, Kulturtant, Oförklarade fenomen

_Fisken
2020-10-06, 05:37
#43

#42:
Vi tänker ju parallellt. Det är ett ständigt brus i vårt medvetande. Det är det jag försöka beskriva med "tanketrådarna". Vad jag menar är att vi ska lära oss att stänga av alla trådar under en stund och bara arbeta på den tanketråd som processar nuet. Vad vi placerar i "nuet" kan vara vår andning, nån "rörelse" vi gör, ett ord eller vår verklighet runt oss i nutid.
Det tankesättet kan få mig att hitta en gemensam nämnare för vad meditation handlar om = stäng ute allt utom en sak.

Loris M
2020-10-06, 07:58
#44

#43: Både meditation och mindfulness går ut på just det, att "stänga av tråd 1 och 2". 😊 Det som skapar stress och oro är ofta det som varit och det som vi tror kommer hända. Men det enda vi kan kontrollera (till skillnad från datorer) är nuet och det är där vi alltid är när vi mediterar.

Jag har gått på mindfulness och då kunde vi ligga ner på madrassen och på ryggen utan att röra oss i en hel timme. Det enda vi tänkte och guidades till att tänka är andningen och att känna våra kroppsdelar, en efter en och hur de känns mot underlaget. 😊

_Fisken
2020-10-06, 09:34
#45

#44:
Bra med en bekräftelse. Då förstår jag innebörden av meditation. Det handlar om fokusering. Jag kan också se en liknelse med ett förstoringsglas som man bränner en brädbit med - ett ständigt arbete med att få solens strålar att sammanfalla i en punkt. Då gäller det att inte skaka på handen…då blir det inget ritat.

Loris M
2020-10-06, 11:19
#46

#45: Ja, fokusering, här och nu är viktig och något som vi, vad det verkar behöver träna på, med tanke på att många av oss lever väldigt stressfyllda liv. Det förflutna har varit och det kan vi inte göra något åt. Framtiden vet vi ingenting om egentligen och att tänka katastroftankar och det som ev. kommer att hända men som gott som aldrig händer, är rätt onödigt (men lättare sagt än gjort så klart). Det är att onödigt slösa med energi. det enda säkra är nuet och det vi gör, känner och säger just nu. Det enda vi kan styra över.
Det här tänket har hjälpt mig många gånger att finna lugn och känna mig mindre stressad.

Jag har en 6-minuters mindfulnessövning som jag gör ibland när jag känner mig stressad och när jag känner att jag behöver bara vara och andas. Den kan jag göra på jobbet också medan jag sitter i stolen på kontoret. Jag slappnar av helt enkelt, blundar och andas djupt. Under tiden låter jag inga tankar trängas in förutom det som pågår just då - uppmärksammar de ljud jag hör, min egen andning, hur det känns i kroppen, hur bröstkorgen lyfts och fylls med luft, hur det känns i mina tår, fötter när de nuddar golvet…. dyker det upp en annan tanke som har med dåtid eller framtid att göra så tar jag den direkt och visualiserar att jag paketerar den i en egen liten Moln, skickar iväg molnen och ser den sedan försvinna långt bort. 😊 Effektivare än man kan tro. Känner mig alltid mer fokuserad och mer avslappnad efteråt.

  • Redigerat 2020-10-06, 11:21 av Loris M
NiklasTyreso
2022-03-15, 04:22
#47

Manualen till TM Meditation:
/…/

TM Meditation är en väldigt enkel och effektiv metod som tyvärr kostar mycket att lära sig.

Dessutom försöker förespråkarna sälja in vissa trosföreställningar, men även om man inte köper hela paketet så kvarstår faktum.
Det är en enkel och effektiv metod.

  • Redigerat 2022-03-15, 09:36 av Magi-cat
Magi-cat
2022-03-15, 09:38
#48

#47 Tog bort länkarna eftersom jag inte vill att man på sidan gör reklam för någon kostsam metod med vissa trosföreställningar som ska säljas in.


"Freden måste komma först. Gör den inte det, min vän, kommer inget efter den."
💓 Sajtvärd på Fenomen, Hjärnan, Kulturtant, Oförklarade fenomen

Upp till toppen