Etiketterforntidteknik
Läst 1004 ggr
Huygens
2018-09-16, 21:53

Kaimanawa

På Nya Zealand finns något som kallas Muren Kaimanawa, en formation av megalitiska stenblock hoppassade extremt tätt intill varandra. Kaimanawa är även namnet på en hästras och på en bergskedja på Nya Zealand, men här använder jag Kaimanawa för att beskriva dom uråldriga megaliterna i Muren Kaimanawa.

En arkeologisk fundering är att Kaimanawa är basen för en stor flat typ av pyramid. Kaimanawa har täckts av aska som föll från ett vulkanutbrott för 1800 år sedan. (YT/Turehu NZ, 2017-02-14, 8 min)

Då homo sapiens sapiens (maorier) först kom till Nya Zealand för 800 år sedan, måste någon annan ha byggt Kaimanawa, som kan vara äldre och större än t ex "närbelägna" Nan Madol (wiki).

En fundering är att Kaimanawa är över 330 000 år gammalt och då befinner vi oss i ett helt annat land. (YT/Mystery History, 2018-02-21, 3 min)

Precis som i Australien har myndigheterna gett tillstånd att spränga och bulldozra bort uråldriga stenlämningar och grottor med mycket gamla grottmålningar. Ännu har inte Kaimanawa förstörts, men risken är reell, då stenmegaliterna är för gamla för att ha byggts av nu kända människor och därför inte kan existera.

Den etablerade akademiska världen har mött upptäckten av Kaimanawa med kallsinne, på samma sätt som upptäckten av 12 500 år gamla Göbekli Tepe.

Magi-cat
2018-09-16, 22:38
#1

Källa?


"Freden måste komma först. Gör den inte det, min vän, kommer inget efter den."
💓 Sajtvärd på Fenomen, Hjärnan, Kulturtant, Oförklarade fenomen

Pyttelite
2018-09-17, 07:41
#2

Man motionerar inte för att bli yngre utan för att bli äldre.


Magi-cat
2018-09-17, 07:45
#3

#2 Berätta gärna lite kort om det viktigaste i länken.


"Freden måste komma först. Gör den inte det, min vän, kommer inget efter den."
💓 Sajtvärd på Fenomen, Hjärnan, Kulturtant, Oförklarade fenomen

Pyttelite
2018-09-17, 08:07
#4

Det framgår i länken vad det handlar om, att det är en naturlig formation.


Man motionerar inte för att bli yngre utan för att bli äldre.


Magi-cat
2018-09-17, 08:12
#5

#4 Var då snäll och skriv det DU tycker är det viktigaste ur länken i 2-3 meningar. Eller ett kort citat ur conclusions, t.ex.

(Det blir så tråkiga trådar om den ena skickar oändliga YT-klipp som ingen vill titta på och nästa en tätskriven länk på engelska, som kanske inte alla tar sig tid att läsa.)


"Freden måste komma först. Gör den inte det, min vän, kommer inget efter den."
💓 Sajtvärd på Fenomen, Hjärnan, Kulturtant, Oförklarade fenomen

Pyttelite
2018-09-17, 08:18
#6

Varför det? Jag tänker inte skriva min uppfattning. Jag refererar till faktalänkar inte min åsikt, sedan får var och ha sin åsikt eller inte. Varför ställer du högre krav på mig än vad du ställer på dig själv eller för den skull någon annan?


Man motionerar inte för att bli yngre utan för att bli äldre.


Magi-cat
2018-09-20, 18:40
#7

Nedan en trevlig länk med bra närbilder på Kaimanawa-muren nära Lake Taupo i Nya Zeeland. Se hur fint stenarna ser ut att ha blivit sammanfogade, för länge länge sedan…
I länken ställs frågan om muren verkligen är gjord av människor, eller är en naturlig formation. Om människor gjorde den, när var det i så fall, och vem gjorde den? Följ med på resan för att möjligen finna svaret.

Enligt uppgift i länken finns ingenting liknande på Nya Zeeland, men vissa likheter finns:  "ahu — stone platforms, I’ve seen on Easter Island".

Men - man made - nej.

Enligt The Encyclopedia OF New Zealand: "“the wall is a natural phenomenon. The blocks are fractures that appeared as the rock cooled, over 330,000 years ago.”"

(Även om en del av kommentarerna tycks vara av annan uppfattning.

Tydligen finns ändå ganska lite information på internet om muren. Och viss triggar den fantasin…

https://medium.com/@John_mills/the-mysterious-kaimanawa-wall-70390ce176b2

Nästa länk (med en bra karta) listar tre huvudsakliga hypoteser om muren:

  1. "The wall was created by the Waitahas tribes -- the pre-Polynesian culture mentioned by Childress (as the site points out that this has political problems considering that the Maoris arrived 800 years ago and insist they are the original inhabitants. This first nation status is important in terms OF receiving compensations for land taken from the European that arrived more than 200 years ago).
  2. The wall is less than a 100 years old and is all that remains OF a sawmill.
  3. The wall is a natural formation"

Sedan följer en redogörelse för de olika undersökningar, mer eller mindre seriösa, som gjorts av muren efter 1996. 
Slutsatsen måste ändå bli att det inte finns några bevis för att den är tillverkad av människor.

https://owlcation.com/humanities/Kaimanawa-Wall-Ancient-Wall-from-Lost-Cvilization-or-Natural-Formation

Riktigt ärevördigt gammal och riktigt intressant är den, i alla fall, muren…(min markering i texten)

"Some theorists who claim there were pre-Māori civilisations in New Zealand believed this stone wall in the Kaimanawa State Forest provided evidence for their ideas. It was said that the ‘blocks’ indicated that it could have been built by an earlier culture. However, the wall is a natural phenomenon. The blocks are fractures that appeared as the rock cooled, over 330,000 years ago."

https://teara.govt.nz/en/document/1603/the-kaimanawa-wall

Till slut: Jag har ingen aning om ifall detta är de bästa länkar som finns att uppbringa om ämnet, men de speglar i alla fall diskussionen och vi får tillfälle att beundra bilderna.
(Först fastnade jag länge i bilder på underbara Kaimanawa-hästar, som jag inte heller kände till att de fanns. 😍🙂Roligt att lära sig något nytt.)


"Freden måste komma först. Gör den inte det, min vän, kommer inget efter den."
💓 Sajtvärd på Fenomen, Hjärnan, Kulturtant, Oförklarade fenomen

Huygens
2018-09-20, 19:14
#8

Jag har ingen riktigt formell källa, utan sammanställer vad jag hittat på bloggar och från videoklipp. Faktum är att jag är trött på att hela tiden bli avkrävd bevis, uppvisa formella länkar och citat, det funkar inte, den igenimmade vindrutan på Teslan i "rymden" med faktiska bildbevis är ett sådant exempel som bara totalt ignoreras.

Utgrävningen av Kaimanawa.

Till att börja med skickade den etablerade vetenskapen ut en geolog år 1996, som avfärdade Kaimanawa som en "naturlig formation". Dom rätblocksformade stenarna hade bildats med "naturligt" släta ytor och sidor. Ett geologiskt argument var att några av sprickorna i blocken gick genom mikrokristaller som var gemensamma för två stenblock och därför kunde den raka sprickan anses vara naturligt uppkommen av jordbävning och inte resultatet av bearbetning. Liknande sprickor kan dock hittas i Gizapyramidens stenar och antyder att det yttre stenblocket gjutits över det inre stenblockets skrovliga och ojämna yta, vilket gett en perfekt passform mellan dom två stenarna.

Men visst, en del av sprickorna kan vara resultat av jordbävningar, särskilt om Kaimanawa byggts för 100 000-tals år sedan. Ett avlångt 8 tons stenblock kan ju ha spruckit och delats i två 4 tons stenblock vid en jordbävning.

Geologen påstod också att Kaimanawa bestod av 330 000 år gammal vulkanisk ignimbrit, som vanligen är porös, men i detta fall blivit mycket kompakt.

Professor i arkeologi Berry Brailsford, trodde dock inte på geologen och såg till att ett stenprov togs från den "naturligt formade" Kaimanawa. Provet analyserades av ett geologiskt laboratorium som kom fram till att stenprovet var av typen ryolit, som är en sorts granit. Viss ignimbrit kan bli till ryolit, så det första geologiska utlåtandet var inte helt fel.

Men i alla fall kollade arkeologiprofessor Berry Brailsford var den närmaste förekomsten av ryolit fanns, och den platsen var 10 km bort från stället där Kaimanawa hittats. Det innebar att stenblocken måste släpats 10 km eller så hade man hittat en helt ny plats med "naturlig" ryolit.

År 1996 (eller år 1998?) startade en utgrävning under ledning av professor i arkeologi, Berry Brailsford. Utgrävningen uppmärksammades i media och det visade sej att ett horisontellt, slätt stenplan fanns en meter ner i matjorden, under det som var basen för Kaimanawa. (YT/cornermystery, 2011-02-26, 4 min)

När media förkunnat nyheten, gick Drottningen in och stoppade utgrävningen. Det hela tystades ner i nyazeeländsk media och någon mer utgrävning av akademisk sort har ej gjorts.

Locket på.

Nya Zeeland är ej en demokrati, även om nationen har ett slags valt parlament. Varför Drottningen (på eng. "The Crown") ansåg utgrävningen så viktig att hon stoppade en utgrävning av en "naturlig stenformation" på Nya Zeeland, är ej besvarat.

Jag har inte kunnat hitta några fler nya uppgifter om Kaimanawa annat än att det ska finnas ett 10-tal liknande platser på Nya Zeeland med monolitblock som ofta täcks av gammal vulkanaska och rejäla lager med matjord.

JonasDuregard
2018-09-28, 22:55
#9

#5 Helt enkelt så syns det tydligt att sprickorna är naturligt uppkomna eftersom ojämnheter i stenarna på vardera sida om sprickorna matchar varandra exakt.

JonasDuregard
2018-09-28, 23:14
#10

#8 Allt du skriver är fel. Särskilt pinsamt är att du tror att Englands drottning ens känner till den där stenklumpen 😃. När man säger "the Crown" i NZ syftar man inte på drottningen personligen eller ens på personer med någon direkt koppling till henne, utan talar helt enkelt på landets myndigheter. New Zealand Tourism Board räknas till exempel som en "Crown entity" och möjligen var de vid något tillfälle inblandade, och om de drog sig ur gissar jag att det beror på att de inte ville lägga pengar på nonsens. 

Och jo, Nya Zeeland är en demokrati. De har inte "ett slags parlament", de har ett parlament (de är en konstitutionell monarki, precis som Sverige, Storbritannien, Belgien osv. - möjligen är det vad som förvirrar dig).

Huygens
2018-10-02, 21:16
#11

Allt du skriver är fel.

Upp till toppen