Etiketterrymdenuniversum
Läst 1206 ggr
Huygens
2018-05-09, 00:33

SAFIRE Project

År 2013 startade forskarna inom området Elektriska Universumet (EU) ett forskningsprojekt som fick namnet SAFIRE. Mitt intryck är att det mesta av experimenten utförs i Mississauga, Ontario, Kanada.

Tanken var att i en sluten kammare med väte återskapa något som påminner om solens atmosfär. En stor gåta med solen är att ytan bara är 6000 grader varm och koronan är 5000000 - 2000000 grader varm.

EU-forskarna tror att orsaken till den stora temperaturskillnaden beror på elektriska fenomen och tanken med SAFIRE är att utröna vad som sker i solens korona.

En klotformad anod placeras på en stång mitt i en kammare med vätgas och katoderna är plattor på sidorna av anoden. En potential ansluts och anoden börjar avge elektroner och vätet runt om blir till slut enormt varmt och övergår i plasma. Metallen inne i anoden blev aldrig mer än 1000 grader C varm.

Det har varit stora problem med SAFIRE och några av forskarna är väldigt ålderstigna även om en del är professorer, så man kanske kunde hoppas på att lite yngre energiska forskare skulle dyka upp. Dessutom är EU-forskarna utspridda över Nordamerika och dom flesta jobbar med SAFIRE på sin fritid. År 2016 var EU-forskarna inte så hoppfulla och resultaten uteblev.

Dessutom kostade projektet flera miljoner och det var svårt att få tag på pengar till mätutrustning och apparatur. Men så 2017 började EU-forskarna få resultat.

Konstigt nog finns det inga andra projekt i världen som forskar på området skapa solatmosfär och mäta på atmosfären. Tokamakerna är mer inriktade på att tvinga solens energi i en viss riktning och ej intresserade av mätningar på måttligt upphettad plasma som får röra sej på egen hand.

En tanke med SAFIRE var att hålla en temperatur på 2500 grader Celsius, så att temperaturförändringar kunde mätas med Langmuirsonder (wiki).

Langmuirsonden, som är gjord av wolfram, vilket smälter vid 3400 grader C och kokar vid 5900 grader C, bröts av väldigt plötsligt. Wolframet hade förgasats utan förvarning och EU-forskarna drog slutsatsen att i en elektriskt plasma gäller inte vanliga termodynamiska lagar då temperaturen troligen blev över 10000 grader C., trots att temperaturen inte borde blivit mer än 2500 grader C. Det var den första oväntade upptäckten.

EU-forskarna löste problemet genom att använda grövre wolframsond, som ändå blev porös och pulvriserades lätt vid beröring efter att sonden svalnat.

Själva vätgasen runt anoden lägger sej i "lökskal" om flera lager, kanske 10 lager vid upphettning. Förklaring saknas till formationen av lökskal, men antas ha att göra med elektroneras interaktion med vätet.

Förändringar i fältstyrkan från anoden följde heller inte några kända lagar. Spänningen borde falla långsamt 300 V över en meter, dvs 300 V/m. Ändå fanns det lokala områden där fältstyrkan kunde variera upp till 8000 V/m, trots att den totala spänningen inte var mer än 300 V. Åter saknades förklaring.

Radioaktivt upphettat väte kan nå mycket höga temperaturer när man mäter strålningsflödet av elektroner. Temperaturförändringarna följer ej klassisk termodynamik. Formlerna gav en temperatur av 81000 grader inom lokalt avgränsade områden på 10-dels millimeter.

Det kunde kanske förklara hur wolfram plötsligt kunde förgasas på bråkdelar av en sekund i SAFIRE.

Vad man även hittade i resterna av wolframsonden nära den förgasade ytan, var ämnen som inte fanns där från början. Förklaring saknas och forskarna funderar på okända föroreningar i sonden, som dom mätte i förväg var ren wolfram. Titan, Mangan, Barium, Cerium, Natrium, Kalium, Ytterbium, Kobolt, Tenn, Koppar och andra ämnen fanns i små mängder i områden med rester av smält metall på anoden och på insidan av wolframsonden. Hur dessa ämnen kommit in i experimentet under upphettningen är okänt.

(YT/ThunderboltsProject, 2018-03-15, 1 tim 29 min)

Tyvärr är dom tre EU-föreläsarna lite ostrukturerade och trevande, kanske för att dom inte riktigt vet vad deras resultat innebär. Dessutom fastnar dom lite i början på diskussionen om svårigheterna med att genomföra experimentet.

Huygens
2018-05-25, 21:43
#1

En bomb har exploderat på den indiska restaurangen Bombay Bhel i Mississauga. Jag är lite orolig för att det är säkerhetstjänsten som vill stoppa SAFIRE Project och försöker skrämma forskarna. SR

Upp till toppen