Etiketthälsa
Läst 1848 ggr
Magi-cat
2015-01-16, 10:15

Antibiotikaresistens

Antibiotikum/antibiotika = I dagligt tal läkemedel framtagna för att bekämpa bakterier genom att döda dem alternativt hämma deras tillväxt.

Resistens = Levande organismers motståndskraft och förmåga att överleva påfrestningar

Alexander Fleming , penicillinets upptäckare, varnade redan på 1940-talet för resistensutveckling.

Redan i slutet av femtiotalet fann japanska forskare att resistens mot flera antibiotika utvecklades både snabbt och samtidigt. Patienter som vid behandlingens början hade känsliga bakterier spred efter behandlingen bakterier resistenta mot samtliga antibiotika. Det verkade som om multipla resistensgener överfördes inte bara till avkomman, utan också till grannen!
Fynden bemöttes i Europa och USA med så stor skepsis att japanerna inte ens fick publicera sina fynd i västerländska medicintidskrifter…
Tio år senare fick man medge att de, tyvärr, hade haft rätt.
Spridningen kan gå rasande snabbt.

Antibiotikaresistensgener är smittsamma och mobila resistensgener kan finnas också hos ofarliga bakterier.

Antibiotika finns av flera slag och dödar bakterier på olika sätt. Det finns numera resistenta bakterier mot samtliga klasser. Det mest oroande är s.k. förvärvad resistens, bakterier som varit känsliga för antibiotika, men som blivit motståndskraftiga.

De bäst anpassade breder ut sig, de som klarat de senaste årtiondenas antibiotikaanvändning gynnas på bekostnad av de mindre farliga.

Antibiotikaresistensgener är smittsamma och mobila resistensgener kan finnas också hos ofarliga bakterier.

Resistensproblemen kommer sig främst av massiv överanvändning av antibiotika. 

Bakterierna har en enorm artrikedom och en oöverträffad förmåga att anpassa sig till omgivningen - och vi behöver dem!
Kroppen består av mer bakterier än mänskliga celler. De är nödvändiga för att spjälka maten, bilda  livsnödvändiga vitaminer, aktivera immunförsvaret etc. Vi lever i en slags symbios. För sina tjänster får de mat och husrum.

Människan kan aldrig vinna en strid mot sjukdomsalstrande mikrober genom att klumpa ihop dem och utrota dem.  Med alla generellt antibakteriella medel och antibiotikum har vi gjort oss själva en otjänst. Vi har inte förstått mot vem eller vad striden står utan slagit i blindo.

Man har försökt få fram syntetiska antibiotika som dödar bakterierna så blixtsnabbt och effektivt att de inte hinner utveckla resistens.

Men - tyvärr - det fungerade inte det heller. Mikroorganismernas förmåga motstod även det.

För varje ny antibiotika man tar fram svarar de med ett nedbrytande enzym.

Många bär på resistenta bakterier utan att veta om det. De kanske inte ställer till något problem - förrän man blir sjuk och får en antibiotikakur. Då kan de föröka sig. Chlostridiumkolit t.ex. är ett växande problem, och dessa bakterier är ofta resistenta.

Läs och diskutera mer i tråden:

http://oforklaradefenomen.ifokus.se/discussions/538191cace12c4266e00085f-antibiotikaresistens-ett-hot


"Freden måste komma först. Gör den inte det, min vän, kommer inget efter den."
💓 Sajtvärd på Fenomen, Hjärnan, Kulturtant, Oförklarade fenomen

Inlägget är låst för nya kommentarer
Upp till toppen