2017-04-24 15:16 #0 av: Magi-cat

Norrskensentusiaster har fotograferat ett hittills tämligen okänt fenomen som de kallar "Steve". Glad

"Steve" är ett nytt (och gammalt) himlafenomen och väldigt vackert!

Det ser ut som om en strålkastare lyser upp himlen. Men i det här fallet är det ingen sådan, utan ett flöde av het gas från den högre atmosfären mot jorden.

Inuti den svagt lila gasstrimman är temperaturen 3000 grader C varmare än omgivande luft. Gasen flyter på mycket snabbare än luften utanför, så mycket som 600 ggr.

Annars verkar det som om väldigt lite är känt om "Steve", men det verkar inte ha med vanligt norrsken (aurora) att göra eftersom det inte härrör från solpartiklars interaktion med jordens magnetfält.

"Roger Haagmans of the ESA said: "It is amazing how a beautiful natural phenomenon, seen by observant citizens, can trigger scientists' curiosity.

"It turns out that Steve is actually remarkably common, but we hadn't noticed it before. "It's thanks to ground-based observations, satellites, today's explosion of access to data and an army of citizen scientists joining forces to document it.""

Se den vackra bilden i länken nedan!

källa och citat:

http://www.bbc.com/news/world-us-canada-39686055