2016-08-12 07:42 #0 av: Magi-cat

Sibirien är en guldgruva av ovanliga fynd i naturen.

Dels har vi ytterst gamla fossil, men även unika mineraler som inte liknar något annat vi funnit i naturen på vår jord!

Egentligen gjordes mineralfynden redan för ca 70 år sedan, men enligt artikeln nedan fanns inte tekniken på den tiden att helt utforska deras struktur, så man förstod inte hur speciella de var.

På lab har man sedan 1980-talet arbetat med att framställa liknande material, men hade ingen aning om att de existerade i naturen. 
Det rör sig om metal-organic frameworks, förkortat MOF. (Jag vet inte om det finns ett svenskt begrepp.) 
Det speciella med dem är att de fungerar lite som molekylära svampar som kan suga upp gaser som väte och koldioxid.

Det är helt unikt och förhoppningen är att de kan komma till nytta i en framtid med för mycket koldioxid i jordens atmosfär.

De sibiriska materialen kallas  stepanovite och (det något tungvrickande) zhemchuzhnikovite. Det var inte förrän 2010 man började undersöka dem närmare och fann att de var strukturellt väldigt lika de lab-odlade MOF.


Man ställer sig också följdfrågan, om det finns ännu mer liknande mineral på jorden, nu när man funnit detta.
De här är inte särskilt lättåtkomliga, om man vill hitta mer...Man måste 230 meter ner i permafrosten.

"It just goes to show, it's never too late for science to teach us something new."

Titta på bilden, vilken vacker, harmonisk, molekylstruktur!

http://www.sciencealert.com/minerals-discovered-in-a-siberian-mine-are-unlike-anything-we-ve-seen-in-nature

Undrar varför de uppkom just där och vad som krävs av miljön för att de ska frodas?