Etiketterfolktrokraftplatser
Läst 304 ggr
Magi-cat
2019-11-02, 08:40

Tända ljus-helgen

Den här helgen, Allhelgona, har firats länge, länge … Men förklaringarna till varför den firas har varierat. Det kan vara minnet av katolska helgon eller kristna martyrer som högtidlighålls på detta sätt och Allhelgonadagen har ingått i det kristna kyrkoåret sedan medeltiden.

Men firandet av den här tiden är mycket äldre än kristendomen. Det är bara, som vanligt, att den nya religionen tar över som en markering och det gamla vävs in i det nyare.

I Finland lär man ha börjat tända ljus på gravarna efter inbördeskrigets slut 1918. I Sverige har seden att tända ljus på gravarna funnits i mer än hundra år. (uppgifterna varierar.)

Men givetvis är firandet av den här årstiden ännu mycket äldre än så. Det har funnits många ritualer runt döden som tema när skördarna bärgats och det gäller att klara sig den mörka årstid som väntar.
Även skördefester har ingått i ritualerna.

 En tid av ljus och flödande växtlighet går över i ett stadium av vila, väntan och mörker. Mellan ljuset och mörkret är gränsen tunn och man behöver ljus för att vägleda själarna, symboliskt. 

Läs mer här:

https://www.nordiskamuseet.se/aretsdagar/alla-helgons-dag

bild rita-s


"Freden måste komma först. Gör den inte det, min vän, kommer inget efter den."
💓 Sajtvärd på Fenomen, Hjärnan, Kulturtant, Oförklarade fenomen

  • Redigerat 2020-10-28, 21:04 av Magi-cat
Magi-cat
2019-11-02, 08:43
#1

I delar av Finland finns en tradition som heter kekri, skördefesten.

Den firas med bl.a. bockbränning. 😮

https://finland.ifokus.se/discussions/5dbc0e718e0e74753600de5b-kekri-skordefesten?discussions-1

"Kekri eller dialektalt keyriköyri eller keeri, är en finsk fest som firades i slutet av böndernas arbetsår.

I början var inte tidpunkten bestämd, utan varje by firade när arbetet med skörd och tröskning var klart och boskapen tagits in från betet. Det var först under 1800-talets första hälft som man började fira festen den 1 november. Eftersom den sammanföll med Allhelgonadagen fick den delvis karaktären av en fest för de avlidna.

Idag anordnas ett stort antal olikartade fester i anslutning till kekritraditionen. Lantbruksorganisationer, politiska organisationer eller studentorganisationer står inte sällan som arrangörer. Beroende på sammanhang kan festen få karaktären allt från en skördefest med landsbygdens överlevnad som tema, en fest som tar fasta på den fornfinska kulturen och religionen. Det kan också vara en fest där mat, dryck och underhållning utgör huvudelementet. Halloween-kläder är idag ofta kopplad med kekrifirandet. Det firas den 29.9"

https://sv.wikipedia.org/wiki/Kekri


"Freden måste komma först. Gör den inte det, min vän, kommer inget efter den."
💓 Sajtvärd på Fenomen, Hjärnan, Kulturtant, Oförklarade fenomen

Magi-cat
2020-10-28, 21:11
#2

Tänd ett ljus. Tänd två. tänd många.

bild från pixabay.com


"Freden måste komma först. Gör den inte det, min vän, kommer inget efter den."
💓 Sajtvärd på Fenomen, Hjärnan, Kulturtant, Oförklarade fenomen

Upp till toppen