Intressanta teorier

Är elöverkänslighet en myt?

2017-07-31 19:35 #0 av: Loris M

Jag undrar vad ni tycker eftersom jag personligen inte har någon erfarenhet av det och egentligen inte heller någon bestämd åsikt. Det var någon som nämnde det på en annan sajt nyligen och jag blev nyfiken. 

Än så länge har dock forskningen inte kunnat påvisa några belägg för att elöverkänslighet existerar och är mer än en upplevelse trots att det gjorts en hel del vetenskapliga försök. 

Ändå är det många som upplever och anser att de lider av elöverkänslighet. Elöverkänsliga har sitt eget riksförbund och där beskriver de vanliga symptom vid elöverkänslighet:

 • Koncentrationsproblem
 • Sömnstörningar
 • Nedstämdhet
 • Huvudvärk
 • Ögonbesvär
 • Hudproblem
 • Öronsus, yrsel
 • Hjärtbesvär, andnöd
 • Ljud-/ljuskänslighet
 • Utmattning
 • Illamående
 • Domningar
 • Led-/muskelvärk
 • Mag-/tarmproblem

https://eloverkanslig.org/symtom/

De skriver också:

"Minst 200.000 svenskar, eller 3.1% av Sveriges vuxna befolkning, uppgav i en hälsoenkät att de är överkänsliga för elektriska/magnetiska fält (Miljöhälsorapport 2001/Hälsoenkät 1999).  Enligt Socialstyrelsen senaste rapport från 2009 har vi nu c:a 3.2% elöverkänsliga, vilket med en befolkning på 9 miljoner blir nära 300 000 drabbade, 0.4% eller c:a 36 000 hade svåra besvär. (Socialstyrelsens Miljöhälsorapport 2009/Hälsoenkät 2007, du hittar hela rapporten på www.socialstyrelsen.se)"

Sajtvärd för Förskolan, Lika villkor och Bokcirkel

Medarbetare: Multikulturellt 

Anmäl
2017-07-31 19:46 #1 av: Magi-cat

Bra fråga!

Jag har en bekant som beskriver sig som elöverkänslig och faktum är att hon har svåra besvär av och till och kan bli väldigt begränsad i sitt umgänge och var hon rör sig. Ändå går hon omkring med en Iphone på sig.

Jag vet inte heller, om det är el, eller något annat.

Hjärta "...the beginning of wisdom, is, "I do not know" (Data)

Anmäl
2017-07-31 19:53 #2 av: Loris M

Nej, det är svårt att veta. Jag tänker att alla de symptom som beskrivs ovan skulle lika gärna kunnat bero på annat. Att sitta länge vid datorn kan göra att man får huvudvärk, ögonbesvär, yrsel.... Inget konstigt med det. 

Men jag vet inte. Har för lite kunskap/erfarenhet/insyn för att kunna uttala mig egentligen. 

Sajtvärd för Förskolan, Lika villkor och Bokcirkel

Medarbetare: Multikulturellt 

Anmäl
2017-07-31 19:59 #3 av: memoirsofaclone

Det är lätt för många att slå bort detta som trams har jag märkt men vår elanvänding ökar hela tiden och vi blir allt mer omgivna av olika elnät och annan strålning som i ett historiskt perspektiv har förekommit en mycket kort tid.  Man kan vara överkänslig mot mycket, så varför inte el? Men sedan finns det såklart alltid folk som läser om sånna här ''fenomen'' och då inbillar sig också.

Anmäl
2017-07-31 20:09 #4 av: Loris M

#3 Jag skulle aldrig påstå att det är trams. Men det kanske blir lätt att vetenskapen gör det när det inte går att bevisa, så som med mycket annat. Och visst ligger det mycket i det du skriver, att vi utsätts för strålningen som aldrig tidigare. 

Sajtvärd för Förskolan, Lika villkor och Bokcirkel

Medarbetare: Multikulturellt 

Anmäl
2017-07-31 20:56 #5 av: Magi-cat

#3 Absolut inte slå bort som trams! Min bekant har ett verkligt lidande och är väldigt påläst i ämnet.

Men hur det hänger ihop är inte lätt att veta säkert.

Och som du är inne på, varför skulle inte en del kunna vara extra känsliga mot något i detta sammanhang?

Hjärta "...the beginning of wisdom, is, "I do not know" (Data)

Anmäl
2017-07-31 21:46 #6 av: Magi-cat

KBT - och respektfullt bemötande - kan hjälpa vid elöverkänslighet:

http://lakartidningen.se/OldPdfFiles/1998/18078.pdf

Hjärta "...the beginning of wisdom, is, "I do not know" (Data)

Anmäl
2017-08-01 11:57 #7 av: rmblfish

Jag gick med i en FBgrupp för några år sedan mest av nyfikenhet och då jag ärligt  talat inte trodde på "foliehattar". Idag har jag ändrat åsikt.

Det finns inga biomarkörer i vården ännu. mao kan ingen som säger sig vara elöverkänslig VETA att det är just el/strålning som ger dem symptom eftersom det kan vara tusentals olika saker som ger -samma symptom- ...

MEN...det vore nästan konstigt om vi INTE PÅVERKAS av EL och strålning då vår kropp å hjärna tydligen måste ha sina elektriska signaler för att signalera och fungera...jag har läst el på gymnasiet och vet att då kan självklart ett sådant system påverkas av andra elsystem. bara en sådan sak som induktion, där magnetfält påverkas utan synlig kontakt med annat EMF-fält/ström/spänning etc... 

Idag har vi ju 24/7/365 kontakt med wifi mobiler mobilmaster såJA jag är faktiskt riktigt oroad vad detta leder till. iaf bevisligen ökad STRESS och är den konstant blir man sjuk det vet vi. mass sjukskrivningen utbrändhet depressioner å annat sista 5 åren är ju ett faktum. sjukvårdsministern gabriel W avgår ju nu efter 2 utbrändheter tex.

Borde inte Sverige ta större ansvar för denna kända faktor till stress, DNA-skador, kognitivstörning, öppning av hjärn-blod-barriär etc. då?

jag googlade en sammanställning på NY forskning/studier och det är mycket mer skadligt på allt levande än jag trodde. 

Januari 2017: Mikrovågor 1950 MHz orsakar gentoxiska effekter i celler i form av bildning av mikrokärnor. De skadliga effekterna var intensitetsberoende och sågs vid låga nivåer 0,15 och 0,3 W/kg, medan två testade högre strålningsnivåer 0,6 och 1,25 W/kg inte gav sådana skadliga effekter (bildning mikrokärnor). Gränsvärdet är betydligt högre 2 W/kg. Detta visar återigen att effekterna inte är linjära och att högre strålningsnivåer inte automatiskt leder till större effekter utan att det finns sk fönstereffekter. Sannino et al. 2017

Januari 2017: Exponering för mobilstrålning (835 MHz) orsakar skadliga effekter på hjärnan i djurförsök. Exponeringen orsakade hyperaktivitet bland de exponerade djuren och nedbrytning av myelinskiktet runt nervcellerna. Myelinet är ett skyddande fettrikt isoleringsskikt runt nervcellerna och nedbrytning kan leda till skador på nervcellerna. Kim et al. 2017

Januari 2017: Mobilstrålning påverkar fertiliteten negativt i djurförsök. Chen et al. 2017

Januari 2017: Studie visar att vissa delar av barns hjärnor kan absorbera strålning som överskrider det redan allt för höga gränsvärdet för mobiltelefoner 2 W/kg. Stankovic et al. 2017

December 2016: Exponering för mobilstrålning och strålning liknande WiFi (2450 MHz) orsakar försämrad kognitiv förmåga, förhöjda nivåer av stressproteiner HSP 70 samt DNA-skador i hjärnan i djurförsök. Allra störst effekt på DNA-skador och kognitiv förmåga hade WiFi-liknande frekvensen 2450 MHz. Slutsats: ”The results of the present study suggest that low level microwave exposure at frequencies 900, 1800, and 2450 MHz may lead to hazardous effects on brain.” Hela studien: Deshmuk et al. 2016

December 2016: Mobilanvändning ökar risken för huvudvärk. Cho et al. 2017

December 2016: Forskning på djur visar att mikrovågsstrålning orsakar ångest- och depressionsliknande symtom. Dessutom var halterna av  glukos och kortikosteron i blodet  förhöjda och halterna av intracellulärt kalcium och kväveoxid i hjärnan förhöjda. Kumar et al. 2016

November 2016: Undersökning av över 900 barn i Frankrike visar att drygt 3 % kan vara utsatta för lågfrekventa magnetfält som överstiger 0,4 mikroT, som är en nivå där man genomgående sett förhöjd risk för cancer och även neurodegenerativa sjukdomar. Elektrisk väckarklocka är en stor källa till förhöjda lågfrekventa magnetfält. Magne et al. 2016

November 2016: Extremt låga elektromagnetiska pulser påverkar hjärtfrekvensen mätt i EKG. Fang et al. 2016

November 2016: Elektromagnetiska fält och radiofrekvent strålning (mikrovågsstrålning från trådlös teknik) stressar växter (tomat- och gurkplantor) samt orsakar försämrad tillväxt och skadat cellmembran. Al Kathiri et al. 2016

November 2016: WiFi-strålning orsakar oxidativ stress och bildning av fria radikaler, ökad förekomst av glukos och kolesterol i blodet i djurförsök. C-vitamin har dämpande/skyddande effekt. Shekoohi-Shouli et al. 2016

November 2016: Mobilstrålning skadar hörselsystemet. Orsakar ökad celldöd och ”neuronal degeneration”. Celiker et al. 2016

November 2016: Mobilstrålning 1800 MHz orsakar DNA-skada in vitro (cellforskning). Sun et al. 2016

November 2016: Pulserad mikrovågsstrålning påverkar centrala nervsystemet bland annat genom att förändra hjärnans bioelektriska svängningar vid mycket låga nivåer av strålning. Hinrikus et al. 2016

November 2016: Forskningsöversikt konstaterar att elektromagnetiska fält och mikrovågsstrålning orsakar cancer genom bland annat oxidativ stress.  Havas 2016

November 2016: Mikrovågsstrålning 10 GHz skadar hjärnan hos foster i djurförsök. Störst påverkan om exponeringen startade tidigt under fostertiden. Hjärnans och kroppens vikt var significant lägre hos exponerade djur. Resultaten visar också tecken på oxidativ stress och minskat antal hjärnceller i de mikrovågsexponerade djuren. Sharma et al. 2016

November 2016: Starkt samband mellan användning av trådlös teknik och dålig sömn, otillräcklig sömn och trötthet under dagen hos barn och ungdomar visar största analysen hittills av den samlade forskningen omfattande 125 000 barn. Barn som hade tillgång till men inte aktivt använde utrustningen i sovrummet hade också försämrade sömnvärden.  ”There was a strong and consistent association between bedtime media device use and inadequate sleep quantity odds ratio [OR], 2.17, poor sleep quality OR, 1.46; and excessive daytime sleepiness OR, 2.72. Kommentar: även om mobilen inte aktivt används för samtal sänder den ut hög strålning så länge den inte är avstängd, vilket förklarar påverkan på sömnen även om mobilen inte aktivt används under natten. Carter et al. 2016

November 2016: Mobilanvändning kopplas till huvudvärk och stresskänsla, i studie av 532 i övrigt friska personer. Ju mer mobilen användes ju svårare huvudvärk. Cho et al. 2016

November 2016: Elektromagnetisk strålning påverkar immunförsvaret negativt. Försök visar att av 64 patienter som skyddas mot mikrovågsstrålning från trådlös teknik, så rapporterade 90% förbättringar. Marshall et al. 2016

November 2016: Hjärntumörstatistik från Storbritannien visar att förekomsten av maligna hjärntumörer i den vid mobilsamtal mot örat mest exponerade delen av hjärnan (temporalloben) ökade mellan 2005 och 2014. Slutsats: Ökningen skulle kunna vara en effect av mobilanvändning. ”A causal factor, of which mobile phone use (and possibly other wireless equipment) is in agreement with the hypothesized temporal association, is related to an increased risk of developing malignant neoplasms in the temporal lobe.. More specifically, if the calculated population impact is interpreted as a causal effect and is completely contributed to mobile phone use, then the population impact is an additional 188 cases annually in England; corresponding to about 1700 cases (range 436 to 2918) in the period 2005–2014 that would not have occurred otherwise.” De Vocht 2016

November 2016: Största mobiltelefonstudien hittills (Interphone) som först publicerades 2010, visar i ny analys risk för malign hjärntumör vid samma sida som mobilen använts. Citat: ” we found a statistically significant association between the intracranial distribution of gliomas and the self reported location of the phone”. Grell et al. 2016

Oktober 2016: Skadlig påverkan på hjärtat i djurförsök av exponering för mobilstrålning 900 MHz under 1 timma/dag i 38 dagar. ”We found that exposure of male rats to 900 MHz EMF for 1 h/day during adolescence caused oxidative stress, which caused structural alteration of male adolescent rat heart tissue.” Kerimoglu et al. 2016

Oktober 2016: Mikrovågsstrålning 900 MHz orsakar DNA-skada och oxidativ stress i djurförsök vilket bland annat ledde till färre spermier. ”To conclude, RFR exposure-induced oxidative stress causes DNA damage in germ cells, which alters cell cycle progression leading to low sperm count in mice.” Pandey et al. 2016

Oktober 2016: Strålning från DECT-telefoner påverkar växter negativt, bland annat genom försämrad tillväxt och försämrad bladkvalitet. Aikaterina et al. 2016

Oktober 2016: Undersökning av exponering för radiofrekvent strålning bland anställda hos teleoperatörer. Fullstudie. Litchfield et al. 2016

Oktober 2016: Analys av hjärntumörstudien Interphone visar starkare samband mellan mobilanvändning och hjärntumör, enligt det ansvariga forskarteamet. Turner et al. 2016

Oktober 2016: Forskningsgenomgång konstaterar att spermier påverkas negativt av mobilstrålning. Sepherimamesh et al. 2016

Oktober 2016: Forskningsgenomgång konstaterar att bland annat elektriska och magnetiska fält ökar risken för Alzheimers. Lewis et al. 2016

Anmäl
2017-08-01 15:55 #8 av: Farwuq

De som är känsliga borde testa att bo i en stuga med likström, t.ex. 12 volt med solfångare.

Man kan ha lampor m.m. för 12 volt, det är inga problem, jag planerar installera det i kolonistugan.

Corruptissima re publica plurimae leges.
Värd för Astrologi & Psykologi iFokus.
Medarb. Astronomi, Beroenden, Existens, Filosofi & Finland.

Ge mig snabelat NU!

Anmäl
2017-08-01 17:01 #9 av: rmblfish

håller med Farwug, har också hört att det vore snällare mot hälsan med likström ej växelström samt att 12voltsvarianter kan vara bra för de känsligaste.

som vanligt undvik LEDlysen och nya energisparlampor som pesten, skadligt för allas ögon, stressar och ger "fulel" tex. gamla goda glödlamporna finns på nätet eller loppisar, köp allt du kommer över!

Anmäl
2017-08-02 00:45 #10 av: tarantass

Att det ska vara så djävulusiskt svårt att respektera vad folk upplever. Och att inse att något kan finnas även om man inte kan förklara det. Och att skilja upplevelse från tolkning, men vara uppmärksam också på den upplevandes skäl att tolka sin upplevelse just så som hen gör. Samma misstag igen och igen och igen: man slår på dem som betalar en för att man ska hjälpa dem. Och när nästa och nästnästa "okända" symptom blir kända kommer man att hantera dem likadant ("det sitter mellan öronen" och så vidare) ända tills de (eventuellt) blir förklarade – eller åtminstone för vanliga.

Vårdutbildningarna (framför allt läkarutbildningen) har uppenbarligen ett gapande hål här. Även forskarutbildningar och liknande kan bli bättre.

Det är annars ingen långsökt tanke, som någon ovan var inne på, att ju mer saker vi förorenar vår omgivning med desto fler håll blir vi stressade från. Även om vi lyckas minska belastningen från vissa "gamla etablerade" sorters föroreningar. Det kan också tänkas att vissa "nya" problem har funnits längre än man tror, men man har inte tänkt i den banan att de skulle vara en särskild grupp problem med en gemensam orsak.

Räkna inte med att lyckas diskutera något med någon som inte har upplevt det själv.

Eller med någon som tror att allt gott måste vinnas på någon annans bekostnad.

Anmäl

Det finns en till kommentar till den här diskussionen. Den är bara synlig för medlemmar på iFokus. För att läsa kommentaren, logga in eller registrera dig på iFokus.