Övrigt

Om medvetandet

2017-01-31 08:46 #0 av: Magi-cat

Här kan vi med fördel fortsätta den intressanta diskussionen om medvetandet som började här: (ca #42 )

http://oforklaradefenomen.ifokus.se/discussions/5087d75dd4ebea5e000005c8-fryser-varmt-vatten-snabbare-an-kallt?discussions-1

Vad tror ni om Antonio Damasios slutsatser?

Hjärta "...the beginning of wisdom, is, "I do not know" (Data)

Anmäl
2017-01-31 08:48 #1 av: Magi-cat

Greenseng:

#65 av: greenseng 

2017-01-31 03:38

2017-01-31 03:38

2017-01-31 03:38

#64...

  Utanför denna tråden, naturligtvis. Likt ovanstående inlägg som då lyckligtvis är gjort av sidans moderator eller värd. Hi, hi. Så man får väl passa på här. Skrattar Glad

Personligen så tyckte jag ändå videon inte presenterade så speciellt mycket ätbart om människans medvetande. I alla fall inget som kunde bli speciellt användbart för mig och antagligen inte för publiken heller. Men däremot är det väldigt upplyftande att veta att det trots allt finns människor som är allvarligt intresserade av medvetandet och hur det fungerar, både ur vetenskaplig synpunkt men kanske också utanför vetenskapens luxuösa men en aning begränsade nivåer.

Och nu måste jag trots allt tänka till lite här. Alltför ofta skriver jag saker "rakt av" utan att reflektera alltför mycket på vad jag häver ur mig. Vilket kan ha sina effekter. Galen

Personligen så är jag övertygad om att ett Supermedvetande existerar. Och att våra små medvetanden är delar av detta Supermedvetande och helt beroende av det. Mycket på grund av att detta Supermedvetande också ingår i dess delar, alltså i våra små medvetanden, vilket har till effekt att våra medvetanden inte är så små som man kanske kan få för sig. Egentligen ett fenomen som med lite fantasi faktiskt kan ses som, åtminstone en smula, fraktalt.

Men vi behöver alltid en förklaring, en referensram till allting. Och som referensram till vårt medvetande så har vi då den mest naturliga förklaringspunkten; alltså vår hjärna. Men att vår hjärna endast skulle vara en del som detta Supermedvetande skänker till vårat vanliga medvetande; det är något som sällan faller oss in. Vi slår ifrån oss det med allsköns destruktiva och horribla metoder, nämligen att om vi skär bort den och den delen av vår hjärna så slutar vissa saker att fungera. Men att även detta skulle ingå i Supermedvetandet vill vi inte höra talas om.

Man skulle kuna säga att vi sitter fast i en dröm. Och även om vi kan ha miljoner drömmar så är det alltid denna dröm vi vaknar upp till. Vår standarddröm så att säga. Som då är kopplad till alla andra levande varelsers drömmar. Men en gång så kommer vi att vakna upp även från denna standarddröm. Och vad som händer då är ett mysterium även för en så genialiskt tänkande person som Sokrates.

Sokrates lär ha haft möjligheten att fly och inte tömma giftbägaren. Något som även hans motståndare faktiskt lär ha hoppats på. Jag säger "lär ha" eftersom jag förmodligen inte var där. Men han sade: "Ni går för att fortsätta era liv. Jag går mot min död. Och vem som får det bäst, det vet endast Gud."

Jag har inte läst grundtexten här på dess språk och vet inte vad för ord han faktiskt använde här. Men man kan väl anta att andemeningen ändå framkommer här. Det verkar trots allt som att han antog att medvetandet på något sätt ändå hade en fortsättning. Alltså inte var kopplat bara till en materiell förstörbar kropp. Utan ingick i ett högre medvetande.

 De människor som är helt tillfreds med vad de redan har är betydligt rikare än mångmiljardärer, ty mångmiljardärer är aldrig nöjda och kommer heller aldrig att bli det.

Hjärta "...the beginning of wisdom, is, "I do not know" (Data)

Anmäl
2017-01-31 08:48 #2 av: Magi-cat

#66 av: setfree

2017-01-31 08:33

#65 Personligen så är jag övertygad om att ett Supermedvetande existerar.

Ja nu avviker vi från utgångsfragan, är det OK Magi-cat?

Jag tycker detta är intressant. Vad tror ni om medvetande utanför vår hjärna?

Hur är det då med djur är de en del av detta? Om man ser oss som djur så är väl det logiskt.

 Det verkar trots allt som att han antog att medvetandet på något sätt ändå hade en fortsättning. Alltså inte var kopplat bara till en materiell förstörbar kropp. Utan ingick i ett högre medvetande.

Tror ni att det finns en fortsättning?

Hjärta "...the beginning of wisdom, is, "I do not know" (Data)

Anmäl
2017-01-31 09:46 #3 av: JonasDuregard

#1 (=#64) "Det verkar trots allt som att han antog att medvetandet på något sätt ändå hade en fortsättning. Alltså inte var kopplat bara till en materiell förstörbar kropp. Utan ingick i ett högre medvetande."

Eller så trodde han på ett bokstavligt efterliv i hades eller kanske till och med på olympen med tanke på att han ofta talade om att gudarna valt ut honom och så vidare (möjligen metaforiskt, klarspråk var kanske inte hans starka sida). 

Att han trodde på new-age fasoner om ett högre medvetande är långt från enda möjligheten och knappast särskilt troligt. 

Medarbetare på Skepticism, Vetenskap och Andlig Skepticism

Anmäl
2017-02-01 10:55 #4 av: Magi-cat

Lästips: Modern psykologi 2017:2 omTononis teori om medvetandet.

Giulio Tonini är en av världens ledande sömnforskare. Och han har ett lite ovanligt perspektiv på medvetandet. Hans teori har kallats en "pan-psykism för 2000-talet" som säger att det kan finnas mycket mer medvetande "där ute" än vad vi någonsin tänkt oss.

Teorin är invecklad och när han föreläser kräver han minst fyra timmar.

(återkommer med mer när jag läst mer.)

Hjärta "...the beginning of wisdom, is, "I do not know" (Data)

Anmäl
2017-02-01 13:22 #5 av: JonasDuregard

#4 "Hans teori är en "pan-psykism för 2000-talet""

Är det verkligen han själv som säger det?

Medarbetare på Skepticism, Vetenskap och Andlig Skepticism

Anmäl
2017-02-01 15:01 #6 av: Magi-cat

#5 "Har kallats" en panpsykism, snarare. (ändrade till det.)

.

Tonini värjer sig (enligt artikeln) mot varianter av panpsykism som gränsar till mysticism. 
Men: /Teorin/"säger att det kan finnas mycket mer medvetande där ute än vad vi nägonsin tänkt oss, säger Giulio Tonini."

Toninis 5 saker som gäller för alla tänkbara medvetna upplevelser, grunden för information integration theory (IIT)

Existens: Att en egen upplevelse existerar.
Struktur: Upplevelsens många delar, t.ex. doft och känsla.
Information: Upplevelsen är specifik
Integration: Upplevelsen är en helhet. Kan man se färg kan man inte se samma sak i svartvitt.
Uteslutning: Om upplevelsers utsträckning i tiden.

Han lär också dela Descartes uppfattning att det enda man kan vara helt säker på är ens eget medvetande.
Däremot menar han att man måste göra sig av med Galileos ståndpunkt att fånga en objektivt mätbar verklighet i matematiska formler.
"Du måste ...börja från upplevelse, din egen upplevelse, säger Giulio Tonini."

"Fi" är ett slags "värde" för medvetande och kan beräknas för alla system. Storhjärnan innehåller specialiserade enheter med många kopplingar och har ett högt fi-värde, mycket medvetande.
Lillhjärnan har färre kopplingar med lägre fi-värde.

Det borde, med ledning av teorin, vara möjligt att bygga teknik för att mäta mängden medvetande hos alla levande väsen eller föremål.

Toninis bok "A voyage from the brain to the soul" är starkt influerad av Dante Alighieris epos om den gudomliga komedin från 1300-talet.

(källa: se #4)

Det räcker kanske inte med en kort artikel för att få ihop vitsen med det här,,,

Hjärta "...the beginning of wisdom, is, "I do not know" (Data)

Anmäl
2017-02-01 15:43 #7 av: Magi-cat

Antonio Damasio utreder hur hjärnan frambringar ett medvetet sinne. Han säger i boken "Du och din hjärna" att den frågan ännu inte är helt besvarad och att mysteriet med medvetandet fortfarande är ett mysterium, även om vi lär oss mer hela tiden.

Vidare säger han att det vore rena dårskapen att tro att vi har ett klart grepp om vad hjärnan är och vad den gör. Men naturligtvis vet vi mycket mer nu än för bara några år sedan och det är en fråga om tid mest innan vi har svar på de svårlösta mysterierna.

Samma sak är han inne på i TED-filmen där han talar om att vi inte vet hur medvetandet görs i hjärnan, men vi kan börja närma oss och se "shape of a solution".

Till vår hjälp att se hur "minds" ser ut och hur vi blir ett "self" har vi fantastiska verktyg som hjärnavbildningsteknik. Intressant när han visar bilder på nätverket i hjärnan. 

Damasio sägerockså, vilket jag tycker är bra, att inte bara människan har medvetande utan alla vertebrater. De har hjärnstam som vi, vilket tycks vara avgörande. (Sedan finns det också vissa skillnader i t.ex. omfattningen på cerebrala cortex.)

Hjärta "...the beginning of wisdom, is, "I do not know" (Data)

Anmäl
2017-02-02 06:36 #8 av: kamera0710

#7 Ja, det blir intressant att se om vetenskapen kan luska ut hur medvetandet uppstår eller om hjärnans egen kapacitet inte är tillräcklig för detta.

Anmäl
2017-02-02 07:12 #9 av: kamera0710

Ett citat ur P C Jersilds bok om människan, Darwins ofullbordade, som dock har 20 år på nacken. Citatet är från sista delen av kapitel 3, som tar upp hjärnan och medvetandet.

"Vilka frågor får man egentligen ställa? Den nyss apostroferade filosofen Colin McGinn indelar filosofiska frågeställningar i problem, mysterier, illusioner och värdefrågor. Problem skulle då vara frågor som ligger inom räckhåll att bli lösta om man anstränger sig till det yttersta. Mysterier däremot ligger, tills vidare får man tillägga, utanför vår intellektuella kapacitet att besvara, precis som det ligger utom räckhåll för en treåring att förstå avancerad matematik.  En illusion är en pseudofråga, eller en fråga ställd så att den inte kan besvaras logiskt. Den fjärde kategorin, värdefrågor som etik och moral, går inte att ’bevisa’ i den meningen att de är sanna eller falska.

McGinn har ett intressant förslag beträffande mysterierna. Han föreslår att mysterierna skall hänföras till vad han kallar ’transcendental naturalism’, en term som är svår att översätta till normalprosa. ’Transcendens’ är ju ett så att säga teologiskt begrepp, något som äger rum bortom förnuftet. ’Naturalism’ å andra sidan kan väl närmast sägas vara en synonym för materialism. Denna ’gränsöverskridande naturalism’ innebär att man kan betrakta åtminstone en del av mysterierna som potentiella problem, frågor som kanske går att lösa så småningom om vi kompletterar vårt sätt att tänka.

Samtidigt kan mysterierna synas oåtkomliga. Definitionsmässigt är vi ju inte tillräckligt klyftiga för att omvandla mysterier till problem och att sätta igång att tackla dem med förnuftet. Men människan besitter, vid sidan av förnuftet, en lång rad inbyggda ’kunskaper’ som vi hittills inte kommit åt, eftersom dessa kunskaper inte omfattas av medvetandet utan är en tyst kunskap.

Som exempel på tyst kunskap nämner McGinn den information som finns nedlagd i cellernas gener. De minst sagt formidabla färdigheter som ger cellen förmågan att bygga upp ytterst komplicerade system. Spermien och ägget innehåller ju all den information som behövs för att tillverka en människa, precis som myggans gener innehåller de detaljerade ritningarna till framtida myggor. Människans kunskaper och färdigheter har nått så långt att vi kan bygga en  jumbojet – men en mygga kan vi inte bygga. Bara en mygga kan bygga en mygga. Cellernas dolda kunskaper, inneslutna i strukturer så små att de inte kan ses med blotta ögat, överstiger med andra ord medvetandets många gånger om. På cellnivå är människan med andra ord otroligt mycket ’intelligentare’ än på medvetandenivå.

Den centrala frågan blir givetvis hur vi kommer åt den kunskap våra celler – men inte vårt ’jag’ – besitter. Det vet vi förstås inte. Men i och med att denna dolda kunskap faktiskt finns, kan vi inte utesluta att vi någon gång i framtiden lyckas komma i kontakt med den. Mysterier som det mänskliga medvetandet och den fria viljan kan då komma att förvandlas till problem, som i sin tur går att hantera. Lösningarna, påstår McGinn, kan då, när de väl finns där komma att te sig ytterst banala.

Låt mig med den skönlitterära författarens nonchalans och rätt till oansvarighet summera vad vi hittills vet om medvetandet, viljan och hjärnan: Kanske kommer man tills vidare inte längre än att våga påstå att medvetandet finns ’mellan raderna’ i hjärnan."

Anmäl

Det finns en till kommentar till den här diskussionen. Den är bara synlig för medlemmar på iFokus. För att läsa kommentaren, logga in eller registrera dig på iFokus.