2017-01-28 08:37 #0 av: Magi-cat

Den enorma spricka som upptäckts i Arizona-öknen, är troligen (tyvärr) inget intressant naturfenomen, utan har uppstått pga mänsklig aktivitet. Marken har sjunkit, och varför har den gjort det? Jo, för att vatten pumpats upp från underjorden...

Sprickan är 2,9 km lång. Hur vet den är vet jag inte, men den verkar vara ett par - 3 meter på sina ställen.

http://www.iflscience.com/environment/enormous-crack-opened-arizona/