Skriv ett nytt inlägg! Aktuellt just nu (6) Senaste inläggen

Angående sajten och iFokus Anslagstavlan Boktips Dagens Drömmar Experiment, egna Film & Foto (Blandat/allmänt/OT) Forntida teknik Himlafenomen Hjärnan Humor Hälsa Intressanta teorier Kraftplatser och folktro Miljö och djur Musik Mysko grejer Månadens Medlem och Diskussionskategori Naturfenomen Off Topic - Diverse Off Topic - Glädjeämnen Oidentiferbart Orber och ljusfenomen Psykologi och samhälle Rymden Spådomar och förutsägelser Spöken Spökhistorier Spökhus, Spökplatser, spökjägare Symboler och pareidolia UFO och utomjordiskt liv Undersökningar Vetenskap och uppfinningar White Noise & EVP Tävlingar/lekar Övrigt
Vetenskap och uppfinningar

Kvinnor i vetenskap (och Nobelpriset)

2014-12-10 08:46 #0 av: Magi-cat

Tråden uppdateras lite då och då. Glad/m-c/

Idag är det 10 december 2014 och Nobelprisfestligheterna. 
Malala Yousafzai, hyllad fredspristagare, finns med. 
Likaså May-Britt Moser som fick sitt välförtjänta delade Nobelpris för upptäckten av hjärnans GPS.

Annars är det fortfara de ganska tunt med kvinnor som får erkännande i dessa sammanhang.

Vi vill gärna hylla alla dessa kvinnor som gjort stora insatser för mänskligheten och vetenskapen, antingen de fått sitt rättmätiga erkännande eller inte.

Här följer en artikel jag skrev på Vetenskap iFokus för några år sedan. 

Hjärta ""Myths address the fundamental enigmas of our existence and help us try to make sense of our lives..."

Anmäl
2014-12-10 08:46 #1 av: Magi-cat

Den irländska astronomen Jocelyn Bell upptäckte pulsarerna 1967. För detta fick hennes projektledare Antony Hewish Nobelpriset i fysik 1974. Enstaka miss eller .....?


Vishetens gudinna är den kvinnliga Minerva men på verklighetens plan har kvinnors väg i vetenskapen varit kantad av hinder.

Att studera och forska på akademisk nivå var länge förbehållet männen. Kvinnor ansågs t.o.m. som mindre lämpade för rationellt tänkande!
Friedrich Nietzsche, tysk filosof, menade att en kvinna med huvudet fullt av grekiska lika gärna kunde bära skägg.

Nationalskalden August Strindberg betraktade det ryska matematikgeniet Sonja Kovalevsky som ett monstrum och undrade om det inte var något fel på hennes hjärna....(Hon verkade mot slutet av sitt liv vid Stockholms högskola med titeln professor)

Samuel Johnson lär ha sagt:

"En man är generellt sett mer nöjd om han har en god middag på bordet, än om hans fru talar grekiska."

Patriarkala roller och ifrågasatt kvinnlighet

De kvinnor som valde att studera och forska utmanade normer och förväntningar som betraktades som vedertagna sanningar. De fick finna sig i att få själva sin kvinnlighet ifrågasatt. Ännu i 1940-talets debatt kunde den akademiska kvinnan betraktas som avvikande sitt kön. 

Även om kvinnorna rent formellt var uteslutna från den akademiska världen, betyder det långt ifrån att de saknat betydelse för vetenskapen. Forskningen krävde samarbete och kvinnor kunde göra mycket av arbetet, delta i den intellektuella debatten, vara bidragande eller fullt verksamma i forskningsarbetet som f.ö. ända till andra hälften av 1800-talet ofta bedrevs i hemmen. En del kvinnor gick in i relationer med vetenskapsmän, i syfte att kunna forska.  Det finns många fall av samverkan mellan kvinnor och vetenskapsmän där kvinnorna varit avgörande för resultaten, medan männen skördat lagrarna.

Ibland verkade kvinnor t.o.m. under manlig pseudonym. "Conversations on Chemistry", en introduktionsbok i kemi (1806) utgavs i närmare 160 000 ex bara i USA och har lärt många kända naturvetare, bl.a. James Faraday kemins grunder. Få visste att boken skrivits av en kvinna: Jane Marcet.

Många av de akademiska kvinnorna kände sig säkert isolerade och ifrågasatta i sin kvinnlighet, där de navigerade i gränslandet till de traditionellt manlig domänerna. Många av dem var ändå uppvuxna i intellektuell miljö och vana vid det akademiska rummet. Några av dem gifte sig, medan andra valde att aldrig bilda familj.

Många har vittnat om sorgen "öfver att vara fruntimmer" med allt vad det förde med sig av isolering och motstånd.

Några viktiga framsteg i årtal

Inte förrän i slutet av 1800-talet fick kvinnor tillträde till universiteten. På sina ställen, som vid Royal Society i England fick man vänta ända till 1945 innan den första kvinnan ansågs värdig ett fullständigt medlemskap.

1870 blev det tillåtet i Sverige för kvinnor att studera vid universitet.

1883 blev historikern Ellen Fries första kvinnliga filosofie doktor.

Paradoxalt nog fick de disputerade kvinnorna ändå inte behörighet att söka högre ämbeten. Paragraf 28 i 1809 års grundlag tillät endast svenska män till högre poster. Kampen för en förändring pågick länge men inte förrän efter första världskriget kom frågan att diskuteras på allvar.

1949 fick kvinnor äntligen samma rättigheter som män till högre ämbeten.

Mellan år 1883 och 1949 var det 104 kvinnor som disputerade vid svenska universitet och högskolor, medan flera tusen män gjorde det samma. Kvinnorna tillhörde en mycket liten och ofta ifrågasatt minoritet

Hur är det nu?

Öppen diskriminering av kvinnor inom vetenskap är minimerad i stora delar av världen. Ändå är kvinnor i minoritet inom nästa alla områden.

Helt naturligt har det skett en betydande utjämning, men fortfarande är naturvetenskapliga områden mer mansdominerade, medan kvinnor oftare söker sig till samhällsvetenskapliga ämnen. Av de naturvetenskapliga ämnena har biologi flest kvinnliga forskare och studenter.

2002 var ungefär 12 % av alla professorer i Sverige kvinnor. Enligt en Unesco-rapport från 2007 var andelen kvinnliga forskare 34,5 procent, något över genomsnittet i Europa på 33,9 procent. För varje år under 1990-talet steg procentsatsen doktorerande kvinnor.

Andelen kvinnliga forskare i Afrika var 32,7 procent 2007, medan motsvarande siffra för Asien var 80 %, enligt Unesco.

Varför är det så här? 

Olika mer eller mindre förankrade förslag har framförts, som att föräldrar förklarar mer för pojkar än flickor varför de skulle börja tänka mer logiskt eller att det gamla synsättet att kvinnor inte har samma potential som män skulle leva kvar, eller att skolan gynnar pojkar, samt en kvarleva av gamla stereotypier och självuppfyllande profetior. 

Det som inte tycks vara gångbart längre är att tala om olika hjärnor....

Viktigare är kanske att vetenskapsgemenskapen är designad för män, av män och att den blir svårare att ta sig in i för kvinnor. 

Vetenskapen behöver kvinnor. "Fysikern Evelyn Fox Keller argumenterar för att vetenskapen kan lida för sin mansdomination, eftersom den ego och konkurrens som byggs upp hindrar framsteg då det gör vetenskapsmännen mer ovilliga att delge information." (Wikipedia)

Naturligtvis är allt detta på god väg att ändras. De formella olikheterna har spelat ut sin roll.

Källor: www.alltomvetenskap.se/nyheter/kvinnorna-bakom-upptäckterna

http://blogg.umu.se/forskarbloggen/2012/11/sonja-kovalevsky-och-andra-kvinnor-i-vetenskapens-historia/

www.popularhistoria.se/artiklar/mitt-emellan-man-och-kvinna 2004

sv.wikipedia.org/wfindex.php?title=kvinnor_i_vetenskapen&printable=yes

Hjärta ""Myths address the fundamental enigmas of our existence and help us try to make sense of our lives..."

Anmäl
2014-12-10 10:38 #2 av: JonasDuregard

#1 ""En man är generellt sett mer nöjd om han har en god middag på bordet, än om hans fru talar grekiska.""

Det skulle vara intressant att läsa det i sitt sammanhang, det kan endera tolkas som ett försvar av kvinnans underordnade roll eller som kritik av densamma (eller bara ett konstaterande). 

Jag hittade faktiskt citatet i ""Apophthegms, Sentiments, Opinions and Occasional Reflections" på sidan 205 i volym 11 av hans samlade verk. (Finns på google-books)

Det verkar som att han citeras av någon. Han verkar positivt inställd till det vi idag skulle kalla dubbelarbetande kvinnor. Bedöm själva:

Medarbetare på Skepticism, Vetenskap och Andlig Skepticism

Anmäl
2014-12-10 14:46 #3 av: Magi-cat


Malala Yosufzai är med sina 17 år den yngsta fredspristagaren någonsin.

Hon föddes i Pakistan och blev känd för sin modiga kamp för flickors rätt att gå i skolan.

2012 sköts hon i huvudet av talibantrogna som hämnd för att hon trotsat gruppens förbud mot kvinnlig skolgång.

Hon klarade sig från attacken och uppmärksammades världen runt. 2013 tilldelades hon Sacharovpriset för tankefrihet och 2014 delar hon Nobels fredspris.

"Nobelkommittén menade att Malala Yousafzai visat att även barn och unga kan bidra till att förbättra sin egen situation och att hon genom sin kamp har blivit en ledande röst för flickors rätt till utbildning. Kommittén tog också fasta på att det fanns en viktig poäng i att hon delade priset med Satyarthi eftersom en hindu och en muslim, en indier och en pakistanier, har mötts i en gemensam kamp för utbildning och mot extremism.[6]"

http://sv.wikipedia.org/wiki/Malala_Yousafzai

 

Hjärta ""Myths address the fundamental enigmas of our existence and help us try to make sense of our lives..."

Anmäl
2014-12-10 18:44 #4 av: Farwuq

Tummen upp

Corruptissima re publica plurimae leges.
Värd för Astrologi & Psykologi iFokus.
Medarb. Astronomi, Beroenden, Existens, Filosofi & Finland.

Ge mig snabelat NU!

Anmäl
2015-03-07 08:13 #5 av: Magi-cat

Så här lagom till den Internationella Kvinnodagen 8 mars kommer en länk med enastående men inte tillräckligt berömda vetenskapskvinnor:

Lise Meitner, Jocelyn Bell, Mary Anning, Gertrude Elion, Rosalind Franklin.

http://www.iflscience.com/editors-blog/you-probably-haven-t-heard-these-five-amazing-women-scientists-so-pay-attention

Hjärta ""Myths address the fundamental enigmas of our existence and help us try to make sense of our lives..."

Anmäl
2015-03-07 08:29 #6 av: Magi-cat

En länk med 12 kvinnor:

http://www.livescience.com/43957-amazing-women-scientists.html

Hjärta ""Myths address the fundamental enigmas of our existence and help us try to make sense of our lives..."

Anmäl
2015-11-06 15:17 #7 av: Magi-cat

Jag som lärt mig (och kanske ni också) att det var dr Edward Jenner som "uppfann" vaccinet mot smittkoppor....Han hade förstås sin del i det, men det var en kvinnokunskap som fanns före honom.

Smittkoppor var ett gissel i Europa. 45 000 liv krävdes - varje år. Även de som klarade livet fick livslånga ärr.

Lady Mary Montagu (1689-1762) var en mycket skarpsynt och lärd person som översatte grekisk filosofi som 20-åring och hade en litterär salong i Venedig som medelålders. Hon har dock inte blivit så känd som hon förtjänat. Hon var ju kvinna.

Hennes bror hade dött i smittkoppor och själv var hon ärrad i ansiktet. Kvinnorna försökte dölja ärren med prickar och stjärnor. En del hade hela stjärnbilder i ansiktet.

Lady Marys man blev ambassadör i Turkiet och där iakttog hon intresserat en hundratals år gammal procedur som var känd bland kvinnor i Mellanöstern, Indien och Kina.

Varje höst samlade kvinnorna in smittkoppsvar från personer som haft en mild attack av sjukdomen. Detta förde de med en nål in i friska personer, barn och unga. Dessa förblev då helt friska tills åttonde dagen när de fick feber och låg till sängs två dagar, högst tre.
Sedan tillfrisknade de  och klarade sig från att bli allvarligt sjuka i smittkoppor!

Lady Mary lät vaccinera sin egen dotter och lyckades sedan intressera prinsessan av Wales för metoden. Den spred sig sedan till de högre sociala skikten i England.
Mjölkerskorna visste redan om att de som haft kokoppor inte smittades av smittkoppor.

Men metoden väckte ramaskri hos läkare och präster! En idé som kom från en ociviliserad kultur och förmedlad av en kvinna!

Sedan tog en man, Edward Jenner över metoden, och resten är, som man säger, historia....

Det här är kanske inte den berättelse vi vanligen läser om smittkoppsvaccinets ursprung, men så är det med kvinnornas historia...

Läst i Nina Burton: "Den glömda kvinnostaden - pionjärer och glömda kvinnor under tvåtusen år"

Hjärta ""Myths address the fundamental enigmas of our existence and help us try to make sense of our lives..."

Anmäl
2016-03-08 08:52 #8 av: Magi-cat

Vi uppmärksammar Internationella Kvinnodagen och alla enastående kvinnor! BallongBlommaHjärtaPussmunStjärnor

Hjärta ""Myths address the fundamental enigmas of our existence and help us try to make sense of our lives..."

Anmäl
2016-03-08 11:25 #9 av: Farwuq

Blomma

Corruptissima re publica plurimae leges.
Värd för Astrologi & Psykologi iFokus.
Medarb. Astronomi, Beroenden, Existens, Filosofi & Finland.

Ge mig snabelat NU!

Anmäl
2016-03-08 21:27 #10 av: Magi-cat

Ytterligare 9 remarkabla kvinnor inom vetenskap och teknologi:

http://www.iflscience.com/editors-blog/nine-outstanding-women-working-science-and-technology

Hjärta ""Myths address the fundamental enigmas of our existence and help us try to make sense of our lives..."

Anmäl
2016-03-09 09:15 #11 av: Magi-cat

Hur många känner till de första datorprogrammerarnas namn? Inte många antagligen. De var ju kvinnor....Och de gjorde en helt makalös insats....Till slut fick de i alla fall lite uppmärksamhet.

""I don't feel these men had any evil intention," Carolyn Leighton, founder of Women in Technology International, told CNN. "It's just reflective of a mindset that existed then and exists now, to a different degree. Without question, there are just tons of amazing women in science and technology that nobody knows about." "

http://www.sciencealert.com/these-6-women-were-written-out-of-tech-history

Hjärta ""Myths address the fundamental enigmas of our existence and help us try to make sense of our lives..."

Anmäl
2016-03-09 09:38 #12 av: JonasDuregard

#11 Man kan ha olika breda definitioner av programmering, men intressant nog var en som brukar kallas "den första programmeraren" i en bredare definition också en kvinna, Ada Lovelace, som redan på 1840-talet skrev en algoritm avsedd att utföras av en maskin. 

Medarbetare på Skepticism, Vetenskap och Andlig Skepticism

Anmäl
2016-03-09 09:56 #13 av: Magi-cat

#12 Just det...och vilket extraordinärt levnadsöde...

Hjärta ""Myths address the fundamental enigmas of our existence and help us try to make sense of our lives..."

Anmäl
2016-03-15 17:58 #14 av: Magi-cat

Boktips: Kristina Lundgren: "Barrikaden valde mig" om Ada Nilsson, en läkare i kvinnokampen! (W&W förlag)

Ada Nilsson föddes 1872. Då hade kvinnor inte ens rösträtt i Sverige. En gift kvinna förfogade inte över sin egendom eller sina pengar.
Kvinnor fick ta studentexamen men enbart som privatister.

Året därpå fick kvinnor läsa vid universitet men inte vissa ämnen och efter examen fick de inte arbeta i statens tjänst!

Ada Nilsson tog sin studentexamen 1891, blev läkare nio år senare och höll under fyrtio år sin våning i Gamla Stan i Stockholm som läkarmottagning, tidningsredaktion, gästrum för resenärer och flyktingar från krigets alla länder samt subversiv sambandscentral för kvinnosakskvinnor och radikala män.

"Där fördes en kamp på fem fronter/.../ för kvinnofrågan, fredsfrågan, befolkningsfrågan, jordfrågan, och frågan om den liberala linjen." skrev Ada i sin minnesbok från 1940.

Boken innehåller många bilder som levandegör den historiska epoken och den här fantastiska kvinnans levnadsöde. Hjärta

Hjärta ""Myths address the fundamental enigmas of our existence and help us try to make sense of our lives..."

Anmäl
2016-03-17 05:29 #15 av: NeferNefer

Så många fantastiska, kloka, kompetenta kvinnor Tummen uppUndrar hur många fler det är som inte har lyfts fram i ljuset än?

"All tid måste förflyta i sin egen takt. Ibland dricker man kaffe. Ibland dricker man kaffe inte." (Mikael Niemi)

Anmäl
2016-04-18 15:24 #16 av: Magi-cat

Det finns många fler, nu kommer "the Rocket Girls"!

Inte ens Neil och Buzz hade tagit sig till månen utan tekniken med flerstegsraketer som de kvinnliga datasnillena gjort möjliga!

Väldigt intressant artikel om remarkabla kvinnor som inte fått den uppmärksamhet de förtjänat!

https://www.brainpickings.org/2016/04/15/the-rise-of-rocket-girls/

Hjärta ""Myths address the fundamental enigmas of our existence and help us try to make sense of our lives..."

Anmäl
2016-04-18 16:18 #17 av: NeferNefer

Kvinnors insatser förtigs alltid ... Vilar huvudet i handenMen nu kommer de fram i ljuset och kvinnorna får den uppmärksamhet de förtjänar!! SkrattarTummen uppBlomma

"All tid måste förflyta i sin egen takt. Ibland dricker man kaffe. Ibland dricker man kaffe inte." (Mikael Niemi)

Anmäl
2016-08-19 11:58 #18 av: Magi-cat

Grattis Margaret Hamilton!

I fucking love sciences foto.

Hjärta ""Myths address the fundamental enigmas of our existence and help us try to make sense of our lives..."

Anmäl
2016-11-07 17:27 #19 av: Magi-cat

Idag är det Marie Curies födelsedag!Blomma

Från Physics today:

"Today is the birthday of Marie Curie, who was born in Warsaw, Poland, in 1867. Curie was the first woman to win a Nobel Prize and the only person to win Nobels in two different sciences. She studied physics at the Sorbonne in Paris and worked in the lab of future Nobel laureate Gabriel Lippmann. For her thesis she decided to study a strange phenomenon discovered in 1896 by Henri Becquerel in uranium. In 1898 she discovered that thorium also exhibited this property, which she called radioactivity. That same year, working with her husband Pierre Curie, Marie discovered the radioactive elements polonium and radium. In 1903 Marie Curie earned her PhD—and the Nobel Prize in Physics, which she shared with her husband and Becquerel for their study of radioactivity. Three years later Pierre died in a road accident. Marie succeeded him as professor of physics at the Sorbonne, becoming the first woman professor at the university. In 1911 Curie was the lone winner of the Nobel Prize in Chemistry for the isolation of radium. For the rest of her career Curie studied radioactive substances and their potential medical applications. Unfortunately she did not know the health dangers of her research, and as a result she died of leukemia in 1934. Her death came just months after her daughter Irène codiscovered new radioactive isotopes, work that would win her the Chemistry Nobel the following year."

Hjärta ""Myths address the fundamental enigmas of our existence and help us try to make sense of our lives..."

Anmäl
2016-11-12 09:47 #20 av: Magi-cat

Gertrude B. Elion (1918-1999) fick Nobelpriset i fysiologi och medicin 1988.

Som för många andra kvinnor var det lång väg dit.
Hon var dotter till invandrade föräldrar i New York. Under den stora depressionens år var det inte möjligt för henne att läsa vidare, men av en slump fick hon arbete som laboratorieassistent. 1939 började hon läsa vid New York University där hon tog en masterexamen.

Hela tiden var hon ivrig att ta en doktorsexamen och tog vid sidan av arbetet kvällslektioner. Men efter några år måste hon välja mellan att studera på heltid eller fortsätta arbeta. Hon valde då att fortsätta arbeta. 

Hon gifte sig aldrig men var förlovad en gång. 

"Elion sade att om hon hade gift sig och fått barn så skulle hon inte fått något arbete eftersom kvinnor med unga barn inte uppmuntrades att arbeta"

Det blev aldrig någon doktorsexamen, men det blev Nobelpris för hennes stora insatser i att ta fram mediciner mot malaria, leukemi, gikt m.m.

https://sv.wikipedia.org/wiki/Gertrude_B._Elion

Hjärta ""Myths address the fundamental enigmas of our existence and help us try to make sense of our lives..."

Anmäl
2016-11-30 06:42 #21 av: Magi-cat

"Hidden figures" - filmen om kvinnorna från NASA:s framgångar. De som inte blev kända men verkligen förtjänar en film.

http://www.space.com/33887-hidden-figures-movie-gallery.html?utm_source=notification

Hjärta ""Myths address the fundamental enigmas of our existence and help us try to make sense of our lives..."

Anmäl
2017-01-13 17:13 #22 av: Magi-cat

Dessa african american kvinnor gjorde det möjligt med månfärderna.

http://www.sciencefriday.com/segments/these-black-women-helped-send-us-to-the-moon/

Hjärta ""Myths address the fundamental enigmas of our existence and help us try to make sense of our lives..."

Anmäl
2017-01-13 17:31 #23 av: NeferNefer

Hjärta

"All tid måste förflyta i sin egen takt. Ibland dricker man kaffe. Ibland dricker man kaffe inte." (Mikael Niemi)

Anmäl
2017-06-18 08:45 #24 av: Magi-cat

Flera bra boktips av Nefer om kvinnor som gjorde allting möjligt, som faktiskt förändrade världen:

http://kulturtant.ifokus.se/discussions/59460e3c8e0e740c7100056b-vetenskapskvinnorna-som-forandrade-varlden

"Women rock"! Det är då ett som är säkert! Nu börjar det bli känt också!

Hjärta ""Myths address the fundamental enigmas of our existence and help us try to make sense of our lives..."

Anmäl
2017-06-18 08:53 #25 av: NeferNefer

SkrattarTummen upp

"All tid måste förflyta i sin egen takt. Ibland dricker man kaffe. Ibland dricker man kaffe inte." (Mikael Niemi)

Anmäl
2017-07-30 07:42 #26 av: Magi-cat

Har ni hört talas om Cecilia Payne-Gaposhkin? Hon är nog inte så känd. Hon var ju kvinna.

Nu kallas hon "The woman who discovered the universe". Inte så illa...

Hon och andra remarkabla  kvinnor måste nu ta plats i historien!

Physics-Astronomy.coms foto.

Hjärta ""Myths address the fundamental enigmas of our existence and help us try to make sense of our lives..."

Anmäl
2017-07-30 12:22 #27 av: NeferNefer

Heja Cecilia Payne-Gaposhkin! Bra jobbat!

Ja, extremt märkligt att vi inte har hört talas om henne förr, eller alla andra fantastiska kvinnor som gör helt otroliga upptäckter och uppfinningar och stordåd. 

"All tid måste förflyta i sin egen takt. Ibland dricker man kaffe. Ibland dricker man kaffe inte." (Mikael Niemi)

Anmäl
2017-08-20 21:09 #28 av: Magi-cat

Hjärta ""Myths address the fundamental enigmas of our existence and help us try to make sense of our lives..."

Anmäl
2017-08-20 21:10 #29 av: Magi-cat

Snart Nobelpris-dags igen! Undrar hur många nobelprismässiga kvinnor som (inte) ska få pris i år?

Hjärta ""Myths address the fundamental enigmas of our existence and help us try to make sense of our lives..."

Anmäl
2017-08-20 21:16 #30 av: NeferNefer

Ja ... Gråter

"All tid måste förflyta i sin egen takt. Ibland dricker man kaffe. Ibland dricker man kaffe inte." (Mikael Niemi)

Anmäl
2017-10-06 13:25 #32 av: Magi-cat

Finns det något självklarare än att vilja förbjuda kärnvapen?

Nu får ICON i kampen mot atomvapen Nobels fredspris 2017! PokalBlomma

"Nu står det klart att det är International Campaign to Abolish Nuclear Weapons (ICAN) som får priset.

Paraplyorganisationen samlar ett hundratal aktörer som jobbar mot kärnvapen, hit hör bland annat Läkare mot Kärnvapen och Svenska freds- och skiljedomstolen."

http://www.aftonbladet.se/nyheter/a/7bWEo/ican-far-nobels-fredspris-ett-hedrande-och-erkannande

Hjärta ""Myths address the fundamental enigmas of our existence and help us try to make sense of our lives..."

Anmäl
2017-10-06 13:28 #33 av: NeferNefer

Jag tycker också att det är självklart att vilja förbjuda kärnvapen. Tyvärr tycker inte gubbarna i topp samma. 

Bra att rätt organisation får priset PokalHjärta

"All tid måste förflyta i sin egen takt. Ibland dricker man kaffe. Ibland dricker man kaffe inte." (Mikael Niemi)

Anmäl
2017-10-06 13:29 #34 av: Magi-cat

Ja, en glädje att de finns och att de får det här viktiga priset för denna så  avgörande fråga!

Hjärta ""Myths address the fundamental enigmas of our existence and help us try to make sense of our lives..."

Anmäl
2017-10-06 13:31 #35 av: NeferNefer

Äras den som äras bör Hjärta

"All tid måste förflyta i sin egen takt. Ibland dricker man kaffe. Ibland dricker man kaffe inte." (Mikael Niemi)

Anmäl

Det finns en till kommentar till den här diskussionen. Den är bara synlig för medlemmar på iFokus. För att läsa kommentaren, logga in eller registrera dig på iFokus.