Psykologi och samhälle

Om personlighetstyper i färg

2014-09-09 10:47 #0 av: Magi-cat

Finns det olika personlighetstyper? De flesta svara nog spontant ja och tänker på hur olika vi kan vara, hur någon alltid står i centrum med stor bekantskapskrets, medan någon annan alltid sätter sig längst bak och helst inte begär ordet. En del får nojan av att vara ensamma medan andra ser timmar under korkeken som väl spenderad tid.

C.G. Jung utarbetade en modell där han delade in människor typologiskt, Den första parametern är introvert (inåtriktad) - extravert (utåtriktad). (Den personliga energin strömmar inåt eller utåt). Den introverta behöver mindre aktivitet för att känna tillfredsställelse, föredrar ofta få, nära vänner framför många ytliga, tänker innan hon talar och fattar beslut och tycker tystnad är trivsam. Var tredje person lär vara introvert.

Extraverta ger snabbare respons, inleder oftare konversationer även med främlingar, anses handlingsinriktad och framåt.

En  annan "typ" är tänkande eller kännande, där tänkande går efter det mätbara och faktamässiga, kännande efter det som ger den rätta känslan och stämningen.

En tredje parameter är sinnesförnimmelse eller intuition. Den sinnesförnimmande föredrar här och nu och greppbara fakta, det precisa och exakta medan den intuitiva ser världen i stora drag.

Det finns olika verktyg där man kan ta reda på vilken personlighetstyp man har framför sig eller vem man är.

Insights discovery översätter det till färger:

Röd personlighetstyp är extravert och tänkande. Hon går rakt på sak och hennes mål är resultat. Hon läser aldrig en instruktion till en ny pryl utan sätter igång på stubinen!

Skogsgrön personlighetstyp är introvert och kännande. Hennes mål är harmoni. Den gröna tar inte upp utrymme i onödan utan är gärna en i mängden. Hennes retorik är av det lågmälda slaget. Hon är ofta vänlig, lojal och en riktigt bra lagspelare.

Solgul personlighetstyp: Hon är extravert och kännande. Du märker genast när den solgula gör entré: det är som om strålkastarna i rummet riktas mot henne! Hon är spontan och flexibel men tappar gärna fokus. Sociala tillställningar är supercoola, det ska vara roligt och gärna i superlativ!

Havsblå personlighetstyp: Hon är introvert och tänkande.Hennes främsta mål är inte att ha roligt, utan att förstå. Eftersom hon kan ställa många frågor för att nå det målet kan hon lätt verka kritisk i överkant. Hon vill gärna veta agendan i detalj och behöver en noggrant strukturerad planering.

(Jag tycker det var lite roligt med de här färgerna, och visst kan man känna igen en del i dem?)

Det allra vanligaste personlighetstestet som bygger på Jung är Briggs Myers test där man får veta sin personlighetstyp genom att svara på några tiotal frågor. Det är ett mycket vanligt test.

Det finns också kritik mot detta, då det känns lite gammaldags och är för grovt att indela människor i typer. Ibland används det tydligen i anställningssituationer och det kan man tycka är en dålig genväg.
Som tidsfördriv eller för att tänka efter och lära känna sig själv bättre har det en plats. Och givetvis ska man inte ta det för allvarligt - vi är alla en blandning av allt och kan vara olika i olika situationer.

Men det kan vara användbart när man talar med andra att förstå vilken "färg" eller "typ" de är, enligt retorikexperten Elaine Eksvärd. Om man får den skogsgröna att känna sig väl till mods utan plötsliga överraskningar och ger den blå hennes struktur, gärna i diagramform, får man fördelen att man lättare kan nå fram med sitt budskap. Alla har alla färger inom sig och möter man en blå kan man ta fram sin egen blåa färg och undvika att samtalet kraschar i ett tidigt skede. Färgtänket kan bli ett verktyg för att mötas. Kanske?

Källor: Elaine Eksvärd: "Snacka snyggt"
http://sv.wikipedia.org/wiki/Carl_Gustav_Jung
http://www.fritanke.se/myers-briggs-ett-kritiserat-personlighetstest/
bild från www.publicdomainpictures.net

Hjärta ""Myths address the fundamental enigmas of our existence and help us try to make sense of our lives..."

Anmäl
2014-09-11 10:53 #3 av: Magi-cat

Det förvånade mig lite att Elaine Eksvärd (boken "Snacka snyggt") som är ung och alert använder Jungs typologi. Men den är uppenbarligen användbar när det gäller att rikta sitt budskap till person eller grupp.

Hon är själv av delvis brasiliansk härkomst, utåtriktad, temperamentsfull, rak och framåt. Typisk extravert alltså.
Gruppen introvert beskriver hon som att de uppskattar få nära relationer framför många flyktiga, upplever tystnad som trivsam och är passionerade under ytan. De är ofta självständiga tänkare och inte så beroende av att tillhöra gruppen utan vågar stå upp för sin sak själva. (Något som hon som extravert säger sig beundra.)

Sedan gör hon något motsägelsefullt: "...introvert är inte en diagnos, det är en personlighetstyp som var tredje person har."

Eeehh, nej det är ju inte det, det är mycket annat- En kategorisering och förenkling. I vårt samhälle är det lite av norm att "ta för sig", vara framåt, visa framfötterna. Men, någon "diagnos" är det, som sagt, inte...

Färger har vi lätt att relatera till och att tänka sig personer eller grupper i färg kan säkert underlätta om man vill sprida ett budskap. För den gröna bör man skapa trivsel och harmoni, det ska kännas bra och man bör inte tvinga sig på eller pusha till snabba beslut. Då tappar man henne.

Med den röda ska man däremot inta prata en massa om att känna, utan gå rakt på sak med koncisa fakta och ha fokus på målet.

Själv tycker jag att det beror på. Är jag med i en grupp som ska samarbeta under en tid är det en fördel med grönt tänk. Det ska kännas bra och alla ska komma till tals.
Har jag däremot avsatt tid och pengar till att lyssna på en föreläsning om ett ämne, ska en myckenhet fakta med hem, inte själva föreläsaren. Visst är det bra att vara trevlig och skapa trygghet, men alltför mycket mysprat känns bortkastat. Så alla "färger" behövs.

(Undrar om inte "den gröna" lätt blir lite långrandig i sin stil, förklarar och berättar, ser allt i stort och har svårt att relatera till att se det utredande resonemanget med längd, bredd och djup och mänskliga drag involverade nedkokat, reducerat, till en knapptryckning med ja eller nej....hmm..Generad.)

En indelning man brukar göra angående ledarskap är instrumentell ledare och expressiv ledare. Den instrumentella ledaren är den som tar ledningen i kraft av kunskap, pekar på målen och hur man ska komma dit.

Den expressiva ser till att alla mår bra, trivs och att klimatet är det bästa för att kreativa idéer ska gro. En expressiv ledare tar kanske fram gitarren och får alla att sjunga med vid (den tänkta) lägerelden.

Beroende på situation kan varje människa bli en expressiv eller instrumentell ledare. Om korridoren rökfylls är det liksom inte läge att fråga hur det känns, utan den som bäst vet vägen till nödutgången blir då en instrumentell ledare och visar bokstavligen vägen.

Jahaja, det var lite tankar runt färger och personligheter....Glad Vi möter dem, hos andra och hos oss själva. Det är väl det som är den största vinsten med sådana här "typningar" att man lär sig något om sig själv och blir förhoppningsvis bättre på att förstå andra. Även om man inte ska hårdra det.

Hjärta ""Myths address the fundamental enigmas of our existence and help us try to make sense of our lives..."

Anmäl
2014-09-12 10:28 #4 av: Magi-cat

Ett annat fenomen kallas David-och-Goliat om hur vi tenderar att reagera olika på liknande uttalanden beroende på om de kommer från en Goliat eller David.

Den medelålders chefen (Goliat) i slips  och kostym kan t.ex. inte kalla den 25-åriga kvinnan (David) för "flicka lilla", eller andra anspelningar på kön och ålder, utan att få på nöten rejält. 

Däremot kan en ung kvinna (David) prata om "gubbvälde" eller "gubbarna i maktens korridorer" eller t.o.m. "vit medelålders hetero-man" och inte bara komma undan med det, utan motta hyllningar för sin rättframhet. Vi gillar hjältar.

Fredde-Goliat skulle snart vara helt tillintetgjord om han lät sitt parti sätta prydnader på FI:s valaffischer, medan David-Gudrun verkar ha kommit undan med ett småleende för sina rosa glasögon.

Vi tar till våra hjärtan uppstickaren som vågar utmana, som säger det många tänkt men få vågat uttala. 

Det finns å andra sidan ett annat fenomen också. (tycker jag.) Alla vill hålla på en vinnande häst. Om det är förenat med risk (för t.ex. uppsägning) är det få som vågar stå upp tillsammans med sanningssägaren, om man inte är tillräckligt många. Eller den utpekade-David. ("Ingen rök utan eld", "något måste hon ju ha gjort när de är så arga", "DU har dragit på dig det här själv", "du är minsann inte så snäll du heller", "tänk att ni alltid måste bråka", "du kan inte ändra någon annan bara dig själv") Så länge Goliats maktritualer riktar sig mot någon annan går man fri och är säker själv. Davids försvar med klenare stämma når inte alltid ända upp.

Människan är en social varelse som har en fördel av att vara snäll, altruistisk, att visa empati, att sträva efter samförstånd. Och vi är samtidigt komplexa. Ju mer man känner till om de här och liknande frågor, kan man se igenom ett uppgjort spel och maktens språk, i stort som i smått.

Hjärta ""Myths address the fundamental enigmas of our existence and help us try to make sense of our lives..."

Anmäl
2014-10-01 17:48 #5 av: Magi-cat

Väl värt att tänka i "färg" kanske, när man i diskussioner ibland tycks löpa helt förbi varandra och frustrationen ligger på lur. ("Jamen kom till saken nån gång, kan du svara ja eller nej?" eller "det var då till att vara petig och gnetig jämt" t.ex.)

Hjärta ""Myths address the fundamental enigmas of our existence and help us try to make sense of our lives..."

Anmäl
2014-10-01 20:36 #6 av: Cristine

Jag är nog en blandning av rött och grönt..övervägande rött, me har nog inslag av andra färger också,det är svårt att analysera sig själv

Cris sajtvärd på Livskvalitet & Utomjordiskt.

Hemsida www.livskvalitet-2.se  kliv in!

Varför står mina fötter på jorden när resten av min kropp är ute i rymden.

Anmäl
2014-10-18 01:24 #8 av: Cahira

Jag känner mest igen mig i grönt jag. :)

Sajtvärd för Vallhundar, Pälsvård & Klickerträning
Medarbetare hos Hundar & Lantdjur. 

Anmäl
2014-10-19 09:47 #9 av: Magi-cat

En guide hur man umgås med en introvert....Vilar huvudet i handen (teckningar och lite text)

http://www.huffingtonpost.com/2014/10/16/understanding-introverts-_n_5989656.html?ncid=fcbklnkushpmg00000063

Hjärta ""Myths address the fundamental enigmas of our existence and help us try to make sense of our lives..."

Anmäl
2014-10-20 03:38 #10 av: Cahira

#9 Perfekt!

Sajtvärd för Vallhundar, Pälsvård & Klickerträning
Medarbetare hos Hundar & Lantdjur. 

Anmäl
2014-10-20 19:16 #11 av: catcult

Enligt den "skalan" är jag en klockren havsblå. Skrattar

Anmäl
2014-10-20 19:17 #12 av: Magi-cat

Skämtar

Hjärta ""Myths address the fundamental enigmas of our existence and help us try to make sense of our lives..."

Anmäl
2014-10-22 16:05 #13 av: [kajmal"]

att känna av färger med kroppens sinnen

Posted on

8

jag vet inte om det bara jag som kan känna av färger med kroppen.  likaväl på kroppens utsida som insida. minns inte när det började, men tror det var när jag blev ombed dricka när jag såg en genomskinnlig varelse. om jag släpper väder så kan jag känna av färgen.eller när det känns en beröring/kliar nånstans på kroppen, så känner jag av färgen med mina sinnen. de vanligaste färgerna, är vitt svart grått brunt ljusblått och gult  .. i olika nyanser av all färger. jag känner ochså av om det är transparent……..hur det är med andra människor vet jag inte, men detta är min erfarenhet…….obs! om ni känner av en sval/våt känsla/beröring på kroppen. ska ni absolut inte röra vid detta, ty det är andra människor som framkallat detta. de tyr till er och ni vinner i andlig styrka…om ni rör vid detta förlorar ni i styrka

i bröstet känner man av andebesök.  vanligtvis är det neutralt, transparent. men är det kamjal min guid känner jag mej vit i bröstet, om det är alienblenda är färgen gulaktig

Anmäl
2014-12-13 11:48 #14 av: Magi-cat

Att vara introvert och tystlåten, det har inte precis varit något man framhåller i sitt CV. Vad som gällt är att "ta för sig".

Nu håller den introverta och tystlåtna skaran på att ta mer plats. Cool

Johan Norberg om introversion/extroversion:

http://www.svd.se/kultur/understrecket/sa-kan-inatvanda-komma-ut_8228858.svd

"Linus Jonkman menar att introverta personer har haft det motigt under en längre tid och att de ganska ofta blir missförstådda i en värld där arbetsgivare vill anställa ”sociala personer”."

http://lustochliv.blogspot.se/2013/06/ny-bok-introvert-nu-tar-de-tystlatna.html

Hjärta ""Myths address the fundamental enigmas of our existence and help us try to make sense of our lives..."

Anmäl
2014-12-13 11:55 #15 av: botakt

Jag är mest grön tror jag.. Med lite rött och blå :)
Och grönt som är min favoritfärg också! :D

Anmäl
2015-11-10 10:18 #16 av: Magi-cat

Ibland kommer jag att tänka på den här tråden (och boken) när jag själv tycker att jag förklarat och "svarat" ingående och utredande men de jag talar med inte håller med om att de fått svar. Funderar 

Har ni någon nytta av att "tänka i färg"? Och hur kan man möta varandras olika sätt att kommunicera, "färger"?

Tips mottages tacksamt.

Hjärta ""Myths address the fundamental enigmas of our existence and help us try to make sense of our lives..."

Anmäl
2016-04-12 07:41 #17 av: Magi-cat

(mer under rubriken gräva-bland-gamla-trådar)

Det här med "introverta" som ett problem blir visst aldrig förlegat...Vilar huvudet i handen

I skolan försöker man ännu idag "hjälpa" barn som inte är tillräckligt "framåt". (enligt normen) 
Alla ska förstås ha lika villkor och möjligheter, men det betyder inte att alla ska vara lika enligt en för tillfället trendig norm!

http://forskolan.ifokus.se/discussions/570bbc54ce12c44494009ceb-modiga-barn?discussions-1

Hjärta ""Myths address the fundamental enigmas of our existence and help us try to make sense of our lives..."

Anmäl
2016-06-23 21:35 #19 av: Dioramabyggare

Jag är "skogsgrön", med liiite dragning åt "havsblå".

Anmäl
2016-06-24 14:03 #20 av: Tarotstollan

Var hittar man sin färg?

Igår gjorde jag ingenting och blev inte klar, så jag fortsätter idag!

Anmäl
2016-06-24 20:15 #21 av: Choklad

Jag tror att jag är den blå, känner mest igen mig i den färgen och jag älskar blått och grönt. Fast jag gillar alla färger egentligen

# 20

Jag läste vilket som stämde in på mig mest.

U R us

Anmäl
2016-06-25 09:11 #22 av: Loris M

Jag är nog mest skogsgrön. Jag skulle tro att de flesta av oss har en blandning av olika personligheter men att det är ofta någon av dessa som utmärker sig mer i de flesta sammanhang. 

När det gäller introvert och extrovert så är jag mest introvert. Men det finns situationer där jag vill synas och är lite åt det extroverta hållet. Det finns tydligen något som heter ambivert och som är en blandning av introvert och extrovert. 

Sajtvärd för Förskolan, Lika villkor och Bokcirkel

Medarbetare: Multikulturellt 

Anmäl
2017-04-25 09:27 #23 av: Magi-cat

Alla "färger" behövs, både de som mest ser till helhet och de som ser till detaljer!

Hjärta ""Myths address the fundamental enigmas of our existence and help us try to make sense of our lives..."

Anmäl
2017-04-28 06:55 #24 av: Farwuq

Grå...
Storgråter

Corruptissima re publica plurimae leges.
Värd för Astrologi & Psykologi iFokus.
Medarb. Astronomi, Beroenden, Existens, Filosofi & Finland.

Ge mig snabelat NU!

Anmäl
2017-04-28 07:33 #25 av: Magi-cat

Glad

Hjärta ""Myths address the fundamental enigmas of our existence and help us try to make sense of our lives..."

Anmäl

Det finns en till kommentar till den här diskussionen. Den är bara synlig för medlemmar på iFokus. För att läsa kommentaren, logga in eller registrera dig på iFokus.