Skriv ett nytt inlägg! Aktuellt just nu (7) Senaste inläggen

Angående sajten och iFokus Anslagstavlan Boktips Dagens Drömmar Experiment, egna Film & Foto (Blandat/allmänt/OT) Forntida teknik Himlafenomen Hjärnan Humor Hälsa Intressanta teorier Kraftplatser och folktro Miljö och djur Musik Mysko grejer Månadens Medlem och Diskussionskategori Naturfenomen Off Topic - Diverse Off Topic - Glädjeämnen Oidentiferbart Orber och ljusfenomen Psykologi och samhälle Rymden Spådomar och förutsägelser Spöken Spökhistorier Spökhus, Spökplatser, spökjägare Symboler och pareidolia UFO och utomjordiskt liv Undersökningar Vetenskap och uppfinningar White Noise & EVP Tävlingar/lekar Övrigt
Hälsa

Lite om placeboeffekten

2012-11-10 09:13 #0 av: Magi-cat

Placeboeffekt

Tron kan försätta berg, sägs det. Och tänk om det är verkligt!

Placeboeffekten, förväntanseffekt (placebo = att behaga, motsatsen kallas nocebo) är omgärdad av myter och föreställningar, missförstånd och trivialtolkningar. Vi ska titta på vad placeboeffekten innebär och vad den handlar om, även om frågan inte kommer att bli löst......

Placebo-begreppet har använts som (bort)förklaring till att alternativbehandlingar fungerar, och ses ofta som "bara" en effekt av psyket, inte "på riktigt", något som stör och råddar till den "riktiga" läkarkontrollerade behandlingen. Inte sällan igonererande det i sig häpnadsväckande faktum att människor envisas med att bli friska av att TRO och vad det egentligen innebär - kan kroppen/självet/själen besitta en sådan inneboende förmåga att läka? Att det ingår i vår medhavda verktygslåda och kan aktiveras vid behov! Är inte det märkligt nog, något man borde uppmuntra, omhulda och på alla sätt stärka! (Men det är klart, försäljningen av de dyra medicinerna kanske skulle gå ner...)

Vanligen tror man att placebo fungerar när man TROR på en åtgärd. Som vi ska se kan den även fungera ändå, om man inte är medveten om att man får placebo..

Det finns också studier som visar att fastän patienter vet att de får placebo, fungerar det i alla fall.

En del skulle vilja döpa om placeboeffekten till perceptionseffekten (=varseblivning). Vår tro, vår övertygelse har en direkt inverkan på vårt biologiska system. Vare sig stimuli utgörs av placebo eller annat, utlöses i stort sett samma biokemiska responser i kroppen. Det BLIR verkligt. Placebo är lika verkligt som "riktig" medicin.

Är alla lika mottagliga, lika känsliga? Det vet jag inte, antagligen kan det skilja sig, precis som det gör med allting annat. Enligt Bruce Lipton är ca en tredjedel av befolkningen MER mottaglig för placeboeffekt än resten. Vad det nu kan bero på i så fall.

Placeboeffekten har studerats sedan man insåg att den fanns på 50-talet. De förklaringar man getts till tillfrisknanden som trots allt skedde dessförinnan, av örter, blodstämning, iglar (som kommit på modet igen) och ormolja-som-botar-allt har tillskrivits placeboeffekten.

Numera har vi annat-som-botar-allt.

Ett nutida exempel på vad placeboeffekten kan uträtta:

Naturligtvis "vet" alla att kirurgi är "på riktigt", inte placebo. En läkare med knäkirurgi som specialitet beslöt sig för att undersöka vad i hans knäkirurgiska operationer gjorde mest nytta för patienten. En kontrollgrupp fick undergå en falsk operation, där patienten trodde den var riktig.

Resultatet blev en smärre chock. Placebogruppen uppnådde samma förbättring som de som fick riktig knäkirurgi! Doktorn sade: "Min skicklighet som kirurg var inte till någon nytta för dessa patienter. Hela fördelen med operationen var placeboeffekten." (Citat från Bruce Lipton)

Mest har placeboeffekten studerats vid smärttillstånd där patienterna fått skatta grad av smärta och smärtlindring. Men placebo har visat sig kraftfullt även vid astma, Parkinson, depression m.m..

I en rapport från USAs hälsodepartement rapporteras att hälften av de deprimerade som tog läkemedel blev bättre, medan 32 % som tog placebo. Ändå kan resultatet vara en underskattning av placebo, eftersom de som fick läkemedlet även fick de biverkningar som var förknippade med det.

Professor Irving Kirsch vid universitetet i Connecticut rapporterar att så mycket som 80 % av effekten hos antidepressiva medel kan tillskrivas placebo. (källa: Bruce Lipton)

När sinnet ändras förändras hela vår biologi och vi får direkta fysiologiska verkningar. Biokemiska ämnen utsöndras som en respons och det är något högst verkligt.

"När forskningen lär sig mer om placebo kommer vi kanske att kunna använda dessa läkeprocesser i högre grad och också lära oss mer om det psykosomatiska sambandet." (L. Karlsson Psykologins grunder)

(källa där inte annat anges: Bruce Lipton: "Tro, dogmer och biologi"

bild från publicdomainpictures.net: Ett äpple om dagen.......)

 

 

Sajtvärd på Fenomen, Hjärnan, Kulturtant, Oförklarade Fenomen. 

Anmäl
2012-11-10 09:26 #1 av: Magi-cat

Några intressanta länkar:

Placeboeffekten fungerar även omedvetet, enligt forskning vid KI.

"Forskare vid Karolinska Institutet och Harvard Medical School visar i en ny studie att placeboeffekten - den så kallade förväntanseffekten av en medicinsk behandling eller ett läkemedel - kan uppstå "automatiskt" även om man inte medvetet tänker sig att man ska bli bättre. Detta skiljer sig från den tidigare uppfattningen att placebosvar enbart kan kopplas till medvetna idéer eller förväntningar."

http://ki.se/ki/jsp/polopoly.jsp?d=130&a=149260&l=sv&newsdep=130

"Den gåtfulla placeboeffekten" - är det tankens kraft - diskuteras i följande artikel från SBU:

"När man på 1950-talet började göra randomiserade kontrollerade läkemedelsstudier fann man inte bara förbättringar i försöksgruppen utan också hos personer i kontrollgruppen som fått en overksam substans \"sockerpiller\". Detta har kommit att kallas placeboeffekt. Vilka mekanismer som ligger bakom fenomenet är fortfarande otillräckligt känt, men troligtvis finns flera olika förklaringar. På samma sätt kan också biverkningar uppkomma även i kontrollgruppen, så kallad noceboeffekt."

http://www.sbu.se/sv/Vetenskap--Praxis/Vetenskap-och-praxis/2027/

Om omedveten aktivering av placebosvar vid smärta:

"Resultaten från en experimentell studie visar att placebo- och nocebosvar kan aktiveras utan att vi är medvetna om signalerna som utlöser en sådan respons."

http://www.lakartidningen.se/07engine.php?articleId=18719

en lite filosofisk utläggning:

http://www.lakartidningen.se/07engine.php?articleId=18240


 

Sajtvärd på Fenomen, Hjärnan, Kulturtant, Oförklarade Fenomen. 

Anmäl
2012-11-10 09:35 #2 av: Magi-cat

Det här var intressant:

"De biologiska grunderna bakom placeboeffekten är ett fält inom vilket mycket forskning sker. Endogena opioider har visats spela en viktig roll, både centralt och perifert, men mycket tyder på att det också finns en placeboeffekt via en annan, icke-specificerad mekanism utanför opioidsystemet. I Nature Medicine presenteras en studie som ger stöd för att kannabinoidreceptorer kan ha en roll i placeboeffekten."

Det skulle alltså finnas ett speciellt system för den självläkande förmågan, utöver det opioida (smärtstillande)...Naturen är vis....

http://www.lakartidningen.se/07engine.php?articleId=17341

Sajtvärd på Fenomen, Hjärnan, Kulturtant, Oförklarade Fenomen. 

Anmäl
2012-11-10 10:13 #3 av: [Olaf]

Intressant!

Kroppen och psyket är ett. 

Tänker på motsatsen hur man kan bli sjuk av att inte kunna säga nej.

Stressen som det skapar (d.v.s att man säger ja trots  att magkänslan säger nej) gör kroppen sjuk. 

Och vi är programmerade sen barnsben att vara "trevliga" och "snälla" på Självets bekostnad.

Så kroppen får säga nej istället.

 

 

Anmäl
2012-11-10 12:40 #4 av: Magi-cat

#3 Kloka tankar, Olaf.....Kropp och psyke är verkligen ett....

(Tänkte skriva mer om "varför" man blir sjuk...)

Stress är ett väldigt dåligt tillstånd att bli fast i, ett ständigt alarmtillstånd...det ställer till så mycket...

Likaså ensamhet, att inte höra till, att inte tillhöra ett sammanhang, att inte efterfrågas, att ignoreras, usch vad många som är sjukt ensamma....:-(

Förr eller senare, efter att ha larmat länge, är det stor risk att kroppen blir sjuk.

Sajtvärd på Fenomen, Hjärnan, Kulturtant, Oförklarade Fenomen. 

Anmäl
2012-11-11 08:36 #5 av: Magi-cat

Läste just en TT-notis i tidningen....

Amerikanska forskare hade följt 2300 kvinnor med diagnosen bröstcancer.

Studien visade att diagnosen som sådan inte säger allt, egentligen ganska lite. I stället hade kvinnornas sociala nätverk en enorm betydelse för utgången. Inte bara nätverkets storlek utan kvalitet, grad av stöd, var avgörande.

Kvinnor med litet nätverk och lite stöd löpte 61 procent större risk att dö jämfört med kvinnor som hade stort stöd!

61 procent!

Sajtvärd på Fenomen, Hjärnan, Kulturtant, Oförklarade Fenomen. 

Anmäl
2012-11-11 08:48 #6 av: [mia-38]

Spännande detta.

Vet inte hur jag ska skriva för att ni ska förstå mej....min hjärna går på sparlåga just nu.
Men att gott humör, livsvilja, lite jävlar anamma, socialt nätverk kan göra susen.
Det botar inte...men livet kan förlängas en liten stund.

Skrev om detta inne på cancer förrut och det stämmer oftast med de som är cancersjuka.

Medarbetare på OF och Cancer.

Anmäl
2012-11-11 09:01 #7 av: Magi-cat

Hur är det med övertygelser egentligen? Hur mycket styr de? Kan de t.o.m. styra kroppsliga reaktioner?

Och hur är det med hypnos, där man bibringas en övertygelse? (jfr lång hjärnvågor i tråd 2 om meditation)

Hjärnan, som det styrande organ det är, försöker finna en samstämmighet mellan perception (varseblivning), verkligheten och föreställningar.

Om en person under hypnos blir tillsagd att ett glas vatten väger 100 kg och sedan ombeds lyfta glaset, orkar hon inte! Ändå vet hon mycket väl, mentalt, att glaset med vatten inte väger 100 kg. Suggestionen har gett en signal till musklerna att glaset inte kan lyftas samtidigt som andra signaler säger till att lyfta glaset. Resultatet blir - man orkar inte lyfta glaset.

Celler och vävnader ifrågasätter normalt inte information som sänds av nervsystemet. De svarar i stället upp till signaler. Våra varseblivningar, övertygelsers natur formar således mycket av hur våra liv utspelar sig.

 

Det finns placebo - övertygelser om hälsa och det finns motsatsen nocebo. Den fungerar också.

En grupp japanska barn, alla allergiska mot en gift-eks-liknande växt deltog i ett experiment: Ett löv av den giftga plantan gneds mot deras hud på ena armen. Som kontroll gneds ett ickegiftigt löv mot den andra armen. Som väntat fick nästan alla barn reaktion på det giftiga lövet, men inte på det ogiftiga.

Men - vad barnen inte visste vara att man hade gjort tvärtom! : det toxiska lövet var egentligen ogiftigt och vice versa. Huden reagerade på övertygelsen, inte lövet som sådant!

Slutsats: "Positiv perceptions enhance health, and negative perceptions precipitate dis-ease. This mindbending example of the power of belief was one of the founding experiments that led to the science of psychoneuroimmunology"

Det verkar vara bäst att tänka positivt!Cool (Och ha roligt)

(citat och källa: "Spontaneous evolution" Bruce Lipton m.fl.)

Sajtvärd på Fenomen, Hjärnan, Kulturtant, Oförklarade Fenomen. 

Anmäl
2012-11-11 09:05 #8 av: Magi-cat

#6 Precis Mia! Så tänkvärt!

Det är inte lätt alla gånger och en del är av naturen utrustade med ett att ha lättare för att se det glada, positiva, det livgivande, gnistrande.

Som ett stödjande nätverk kan alla vara med och uträtta underverk!

Sajtvärd på Fenomen, Hjärnan, Kulturtant, Oförklarade Fenomen. 

Anmäl
2012-11-11 22:28 #9 av: Fjäril

Egentligen kan vi "identifiera" placebo med all "alternativmedicin" eftersom det i grund och botten handlar om att du måste tro - och ha viljan att bli frisk, för att hjälpen ska nå fram.

All "kraft" kommer ifrån universum.

Det är först när vi ber om hjälp, som hjälpen kan komma och det är först vi tror (på) att det fungerar - och med det börjar hjärnan/kroppen arbeta.

Jag är mycket för det här med tankens kraft.

(Just ordet placebo kan bli fel i min jämförelse, men summan av allt är att jag tror att vi påverkar mycket, om inte allt, genom att vi tror och vill - men hjälpen kommer från ovan)

Sajtvärd på Övernaturligt

Anmäl
2012-11-13 11:46 #10 av: Magi-cat

Enligt en studie om 104 patienter med IBS kan placebosvar hos människor vara genetiskt betingat.

Det skulle i så fall kunna förklara varför placebo inte har samma effekt på alla.

Men - jag tror att man ska vara ytterst försiktig med att dra långtgående slutsatser av studier som denna. Dels var det väldigt litet antal patienter, dels är det omöjligt att säga om man hade alla variabler med i beräkningen.

Så här säger F.Benedetti, professor i neurofysiologi:

"While this is a very interesting work, what we have learned in the past few years is that there is not a single placebo response and a single mechanism, but many, across different medical conditions and therapeutic interventions."

http://www.bbc.co.uk/news/health-20042128

Sajtvärd på Fenomen, Hjärnan, Kulturtant, Oförklarade Fenomen. 

Anmäl
2012-11-13 11:54 #11 av: Magi-cat

#9  Jag håller helt med dig om att ordet placebo kan kännas fel. Det har använts på ett sådant sätt att det för tankarna till allt som kan bortförklaras, avfärdas, något som inte är "på riktigt".

Lyckligtvis verkar en förändring vara på gång.

Det är dags att återta uttrycket placebo, eller finna ett annat.

Kroppens intelligens, självläkningsförmåga, intentionen, tankens kraft, allt hör ihop, med gensvar på omgivningens signaler, och de signaler som sänds av medvetandet självt.

 

Jag har tagit mig friheten att använda ordet "placebo" och placeboeffekt ganska brett i det ovan sagda. Jag tycker man kan göra det, eftersom placebo anses som en gåta, även inom etablissemanget. Och det är det. Det kommer att förbli en gåta så länge man inte tar med helheten i beräkningen.

Sajtvärd på Fenomen, Hjärnan, Kulturtant, Oförklarade Fenomen. 

Anmäl
2012-11-13 12:09 #12 av: JonasDuregard

#5 Kan du länka till studien? Det vore intressant att se om de försökt utesluta andra faktorer som korrelerar med ett bristande socialt nätverk, till exempel dålig ekonomi, psykisk sjukdom och så vidare (och givetvis livsstilsfaktorer som rökning och matvanor).

Tyvärr verkar placebo inte riktigt ha så stor klinisk betydelse som du kanskke vill antyda. Den här meta-studien:
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/14651858.CD003974.pub3/abstract;jsessionid=C6E0E877047AC89E98949C4961CDCAE0.d03t04
omfattar över 200 studier och kommer till följande slutsats: "We did not find that placebo interventions have important clinical effects in general. However, in certain settings placebo interventions can influence patient-reported outcomes, especially pain and nausea, though it is difficult to distinguish patient-reported effects of placebo from biased reporting. The effect on pain varied, even among trials with low risk of bias, from negligible to clinically important. Variations in the effect of placebo were partly explained by variations in how trials were conducted and how patients were informed."

Alltså verkar det som placebo kan ha en viss inverkan på subjektiva symptom (hur patienten upplever smärta eller illamående till exempel) men mycket sällan eller aldrig på objektiva symptom såsom storleken på en tumör eller kolesterolhalten i blodet.

Det vore intressant att se vad som tyder på motsatsen och vad som i så fall skulle vara fel i studien ovan.

Medarbetare på Skepticism, Vetenskap och Andlig Skepticism

Anmäl
2012-11-13 14:21 #13 av: Magi-cat

#12  Kan du länka till studien?

Tyvärr inte, har endast sett notisen i tidningen. (Men den som är googlingssäker och ger det tid kan säkert finna studien)

Det är just det där med statistik och andra faktorer......I det här fallet konstaterade man alltså att det inte räcker med ATT ha ett nätverk. Det måste också vara ett BRA nätverk. Hur man definierar det har jag förstås ingen aning om, men givetvis borde man ta med i beräkningen ekonomi, hur mycket man har att säga till om etc. Det var ändå ganska anmärkningsvärd siffra man kom fram till....61 %....

Sajtvärd på Fenomen, Hjärnan, Kulturtant, Oförklarade Fenomen. 

Anmäl
2012-11-13 14:56 #14 av: Magi-cat

#12 Tyvärr verkar placebo inte riktigt ha så stor klinisk betydelse som du kanskke vill antyda

Mnjähe, det är väl nog så att det inte riktigt är min poäng och inte skulle själva "jag" antyda det heller utan grundar mig här på de källor och länkar jag angivit.

Metastudie? Från Cochrane?

Metastudier säger inte allt och man kan vinkla resultaten på en mängd olika sätt. Man kokar ner en komplex fråga tills man skalat av så mycket att det som återstår inte är det man behöver ha svar på. Visst, det är intressant på sitt sätt, men inte riktigt det jag vill komma åt.

Det finns system i kroppen redo för att lindra smärta och för att läka. Och att detta system svarar på ens tanke/tro/föreställning lika mycket som det faktiskt tillförda ämnet eller åtgärden - DET är intressant! (Där går nog metastudierna bet.)

Läs t.ex. Läkartidningen med den lite filosofiska dragningen:

"Smärtan och medvetandet gäckar filosofer och forskare"

där man försöker sätta in smärta i ett biosociokulturellt sammanhang. Man söker biomarkörer för smärta för att objektivt mäta smärta medan andra menar att det är meningslöst eftersom smärta definitionsmässigt alltid är subjektiv

"Att arbeta med – och forska om – smärta innebär att vara verksam inom ett biopsykosocialt fält där även filosofiska och existentiella frågor väcks till liv. Vad är en människa? Hur blir vi medvetna? Vad är viktigt i livet?

Begreppen sjukdom och hälsa i allmänhet, och smärta i synnerhet, kan inte entydigt fångas inom ett strikt biomedicinskt perspektiv, utan som biologisk varelse bebor människan ett psykosocialt och kulturellt rum. Smärtläkaren kan behandla nocicep­tion. Men piller och sprutor kan aldrig vara svaret på livets stora frågor."

(Tänk att Läkartidningen kan vara filosofisk och intressant! Man tackar!)

JD:......men mycket sällan eller aldrig på objektiva symptom såsom storleken på en tumör eller kolesterolhalten i blodet.

Jag undrar det......Dels är varje människa unik och frågan är för komplex och mångfacetterad för att stoppas in i kolumner. Dels är det ju just vad mirakler efter bön och healing brukar förklaras med: placebo. Självhelande förmågan tillsammans med healing/intention/sammanhang.

Livsinställning, hopp, tro, socialt nätverk, ensamhet osv allt detta har betydelse för hälsa och utgången av en sjukdom. Praktiskt taget vilken den än är, skulle jag tro.

Sajtvärd på Fenomen, Hjärnan, Kulturtant, Oförklarade Fenomen. 

Anmäl
2012-11-15 18:10 #15 av: Magi-cat

Placebo -myt eller vetenskap?

Frågan diskuteras i ett nummer av Läkartidningen angående placebo-medel vid Parkinson. Intressant om självläkande resurser och tankarna bakom dem.

"Är det samma mekanismer inblandade i placeboeffekten som vid verklig tillförsel av medicin, dvs aktiveras dessa biokemiska processer av den egna viljan, eller åstadkoms effekten genom en separat mekanism med samma slutliga verkan? Båda tankarna är minst sagt intressanta och visar på vilka självläkande resurser vår egen kropp är utrustad med.

De konstaterade också att den placeboinducerade frisättningen av dopamin var jämförbar med effekterna av terapeutiska doser levodopa eller apomorfin. Vidare undersöktes om effekterna av placebo interagerade med verkningarna av aktiv substans. Resultaten här pekar på att placebo inte förstärker verkningsgraden av aktiv substans. Snarare kan det vara så att en del av den observerade effekten av aktiv substans kan vara placeboinducerad.

 (min kursiv)

Ur: http://ltarkiv.lakartidningen.se/2001/temp/pda23736.pdf om Parkinson

Sajtvärd på Fenomen, Hjärnan, Kulturtant, Oförklarade Fenomen. 

Anmäl
2012-11-15 18:19 #16 av: Magi-cat

"Vid behandling av många sjukdomar är placeboeffekten en faktor att räkna med. Ny forskning visar vilka områden i hjärnan som aktiveras när en person reagerar på placebo.

Förväntningar styr hur vi upplever verkligheten. Det är därför placebo fungerar så bra. Det förklarade Predrag Petrovic, senior forskare i neurovetenskap vid Karoliska institutet, i en föreläsning om placebo vid den medicinska riksstämman på torsdagen. Och det är viktigt att lära sig mer om den, fortsatte han:

– Placeboeffekten är enorm i psykiatrin. Vi använder den dagligen.
Men det gäller inte bara inom psykiatrin. Predrag Petrovic gick igenom forskning från tre tillstånd där placeboeffekten spelar en stor roll: smärta, depression och Parkinsons sjukdom.

Inom alla dessa har man hittat specifika områden i hjärnan som aktiveras när en patient reagerar på placebo. Man har också sett att signalsubstanser mobiliseras, i första hand opioider och dopamin.

– Parkinsonpatienter som fick placebo men trodde att de fick L-dopa blev bättre, sade Predrag Petrovic. Det tycks som om placebo mobiliserar deras dopaminsystem.

– Placebobehandling är ett ytterst aktivt tillstånd."

(min kursiv)

 http://www.lakartidningen.se/07engine.php?articleId=17449

Sajtvärd på Fenomen, Hjärnan, Kulturtant, Oförklarade Fenomen. 

Anmäl
2012-11-20 19:00 #17 av: Magi-cat

Varför har Moder Natur kommit på något sådant som placeboeffekten?

Förklaringen skulle kunna vara evolutionär enligt en hypotes som i korthet går ut på att immunförsvaret är kostsamt för kroppen att hålla igång. Med ett immunförsvar i ständig "red alert" skulle organismen snart tömma sina resurser, resurser som behövs till annat, bl.a.fortplantning.

Hypotesen är att kroppen faktiskt läker sig själv om den får en övertygelse att det är möjligt .

Vi skulle då reagera undermedvetet på signaler som säger att vi får något (läkemedel, typ) som kan bota och att det då är idé att mobilisera immunförsvaret.

I en datormodell såg man att djur fick mer avkomma och levde längre om de sparade på immunförsvaret och lät det slå på och av efter behov.

Samspelet med miljön bestämmer alltså om vi ska mobilisera immunförsvaret eller inte.

(källa: Allt om vetenskap, 2012: 09)

(Det här säger säkert inte allt, men det var lite intressant ändå.)

Sajtvärd på Fenomen, Hjärnan, Kulturtant, Oförklarade Fenomen. 

Anmäl
2012-11-26 23:01 #18 av: Klass

Om placebo och Djävulen i P1: http://sverigesradio.se/sida/gruppsida.aspx?programid=406&grupp=12905&artikel=5355852

 

Anmäl
2012-11-27 08:25 #19 av: Magi-cat

#18 äcklig bild Obestämd

Sajtvärd på Fenomen, Hjärnan, Kulturtant, Oförklarade Fenomen. 

Anmäl
2012-11-27 12:52 #20 av: [Olaf]

#17 "Med ett immunförsvar i ständig "red alert" skulle organismen snart tömma sina resurser, resurser som behövs till annat"

Ja här ser man HUR skadligt det är med en ständigt närvarande stress. Ofta märker man inte själv att "red alert" är påslaget.

Miindfullness och tillit är således antidoten mot oro.

#11

"Kroppens intelligens, självläkningsförmåga, intentionen, tankens kraft, allt hör ihop, med gensvar på omgivningens signaler, och de signaler som sänds av medvetandet självt."

 

Tack för tänkvärd bra tråd!

Anmäl
2012-11-27 12:57 #21 av: Magi-cat

#20 Tack Olaf! Kul att du tyckte det och tack för synpunkter! Glad

Stressa är verkligen skadligt, på alla plan.

 

Det kommer en sammanfattning av tråden sedan......

Sajtvärd på Fenomen, Hjärnan, Kulturtant, Oförklarade Fenomen. 

Anmäl
2012-12-01 17:05 #22 av: Magi-cat

Har råkat hitta lite om exemplet med knäoperationer.....

Sajtvärd på Fenomen, Hjärnan, Kulturtant, Oförklarade Fenomen. 

Anmäl
2012-12-01 17:06 #23 av: Magi-cat

samt:

http://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa013259

"CONCLUSIONS

In this controlled trial involving patients with osteoarthritis of the knee, the outcomes after arthroscopic lavage or arthroscopic débridement were no better than those after a placebo procedure."

Sajtvärd på Fenomen, Hjärnan, Kulturtant, Oförklarade Fenomen. 

Anmäl
2012-12-06 10:31 #24 av: Magi-cat

En intressant länk om övertygelsens kraft: (min kursiv i citaten)

http://myscienceacademy.org/2012/09/11/the-unconscious-mind-plays-a-key-role-in-the-placebo-effect/

"“An emerging idea right now is that belief in a placebo taps into processes in your brain that produce physical results that really shape how your body responds to things,” he says. “The brain has much more control over the body than we can voluntarily exert.

"The placebo effect is a consciousness event, and more specifically an event in which consciousness and matter interact to change or transform a disease structure into a healing process or flow. At the level of reality at which this event takes place, it is not even possible to say that it is an interaction. This is a level at which consciousness-matter, or as it is more popularly known, mind-body, are not different but are a ‘stuff’, for want of a better word, which is not committed to either condition, yet is both.

It is, in other words, a level of quantum reality. (Quantum reality describes a reality in which something, for example light, can display properties of being both matter and pure energy as waveform.)"

och till slut:

"As PiPS Director and study coauthor Ted Kaptchuk notes, “It’s not what patients think will happen [that influences outcomes] it’s what the nonconscious mind anticipates despite any conscious thoughts. This mechanism is automatic, fast and powerful, and does not depend on deliberation and judgment. These findings open an entirely new door towards understanding placebos and the ritual of medicine.”

Sajtvärd på Fenomen, Hjärnan, Kulturtant, Oförklarade Fenomen. 

Anmäl
2012-12-10 08:05 #25 av: vember

om man tar vanliga traditionella läkemedel som t.e.x de mot smärta som panodil alvedon eller ipreme så ifrågasätter sällan någon om dess verksamhet,men varför skulle t e x healing eller annan alternativ behandling inte hjälpa mot samma åkommor? vet vi människor egentligen allt om vad som händer i kroppen,kan möjligen healing påverka smärtcentrum och få en lindring på samma sätt som ett läkemedel?själv gick jag på healing för kanske 15 år sedan och märkte en förbättring vid vissa socialt stressade situationen som att stå i kö i ett varuhus där jag förut känt en kanska stor stress,den stressen blev nästan obefintlig ett tag efter healingen jag fått min personliga övertygelse är att det man tror på fungerar oavsett om det är läkemedel,alternativa behandlingar eller ochså det som kallas placebo

Anmäl
2012-12-10 21:34 #26 av: Magi-cat

Jag undrar jag......om inte forskningen om G-proteinkopplade receptorer som ledde fram till årets kemipris har någonting att säga om placeboeffekten....

http://www.nobelprize.org/nobel_prizes/chemistry/laureates/2012/press-sv.html

Sajtvärd på Fenomen, Hjärnan, Kulturtant, Oförklarade Fenomen. 

Anmäl
2012-12-15 08:24 #27 av: Magi-cat

Råkade igår hitta något om ett par intressanta placebostudier:

Placebo kan fungera på ett omedvetet plan:

Deltagarna i testet fick en svag eller stark smärtimpuls när de fick se bilder av två olika mansansikten. I steg 2 fick de enbart medelstarka impulser, men upplevde ändå smärtan som svag eller stark när de fick se det ansikte som först associerades med smärtan.

Sedan kommer det intressanta: Försökspersonerna fick se ansiktena, men bara under så kort exponering att det inte går att uppfatta medvetet men de upplevde ändå smärtan som associeradts med det specifika ansiktet!

Det borde alltså vara högst värdefullt med ett bra mottagande inom vården, (och helst innan man ens kommer så långt som till vård) vänlig personal, vacker miljö....Läkandet startar innan sprutan och medicinen, läkandet finns redan....

Sajtvärd på Fenomen, Hjärnan, Kulturtant, Oförklarade Fenomen. 

Anmäl
2012-12-15 08:32 #28 av: Magi-cat

Placeboeffekten hos läkare

Tidigare har placeboeffekt mest undersökts hos patienter,  men i detta försök undersökte man behandlande läkare.

18 läkare fick behandla personer som spelade patienter. Läkarens hjärna skannades medan patienten fick simulera smärta med smärtgrimas. I vissa fall skulle läkaren trycka på en knapp för smärtlindring varpå patientens ansikte fick ett neutralt uttryck. I andra fall fick läkaren inte behandla och patienten fortsatte då se plågad ut. I ett tredje fall fick läkaren passivt se på när patienten blev smärtfri.

Resultatet visade att en förväntanseffekt aktiverades i läkarens hjärna när han behandlade, jämfört med om han var passiv. När han fick behandla själv aktiverades också hjärnans belöningssystem

Een fråga som studien inte ger svar på är om graden av läkarens förväntan påverkar utfallet för patienten.

Det finns mer att invända och fortsätta fråga om, men det är ändå intressant eftersom det är första gången någon kikar in i hjärnan på behandlande läkare.

Källa: Medicinsk vetenskap, en tidning från Karolinska Institutet

Sajtvärd på Fenomen, Hjärnan, Kulturtant, Oförklarade Fenomen. 

Anmäl
2012-12-31 11:37 #29 av: Magi-cat

Mycket tänkvärt: (Mer om Ted Kaptchuk)

"Placebo" har verklig effekt på kroppsliga reaktioner. (En artikel som är kritisk till mångt och mycket, men det börjar iaf röra lite på sig...)

http://harvardmagazine.com/2013/01/the-placebo-phenomenon

"But researchers have found that placebo treatments—interventions with no active drug ingredients—can stimulate real physiological responses, from changes in heart rate and blood pressure to chemical activity in the brain, in cases involving pain, depression, anxiety, fatigue, and even some symptoms of Parkinson’s."

"“We have to transform the art of medicine into the science of care.”

Sajtvärd på Fenomen, Hjärnan, Kulturtant, Oförklarade Fenomen. 

Anmäl
2012-12-31 18:47 #30 av: [Kottschejk]

Placebo effektens positiva kraft tror jag kan spela in och bidra på ett väldigt läkande sätt för människan. Man kan bara ta enkla saker som behandla värk och smärta. Har man ont och tycker allting är jobbigt t.ex somatiska symptom som inte är lika lätta att behandla så kan det göra en jättestor skillnad om man kan tro på sig själv och läkekraften samtidigt som man lär sig tänka positivt och trots detta få känna sig glad och på gott humör. Vi använder bara en bråkdel av våra muskler som vi spänner när vi kan känna oss glada och avslappnade. I jämförelse med när vi är sura och irriterade Glad

Vi ger oss själva en avlastning som stöttning till vår egen kropp genom kognitivt lära oss förbättra vår relation till vad som är positivt och roligt.

Man kan ju därigenom frisätta en viss andel energi som kan användas till stärka kroppen t.ex eller bara känna sig piggare och friskare.

Att tro & peppa sig själv blir ju på sätt & vis en del i ens nya synsätt att kanske kunna ta sig vidare till en bättre situation med ett bättre mående.

Det är jätteviktigt att konkret få tro på det man gör, finns inget värre än tvinga sig till göra saker man inte tror på. Antagligen därför så många går in i väggen idag. Vi lever i en tid då vi utsätter oss i högre grad för allting vi måste göra men gäller ju samtidigt att ha hjärtat med sig i de man gör så man trivs. Handlar inte bara om lära sig gilla läget, det är ännu viktigare att gilla allting man tar sig för på riktigt.

Roligt & va här Skrattande ha ett gott nytt år!

Anmäl
2013-01-01 09:54 #31 av: Magi-cat

#30 "Det är jätteviktigt att konkret få tro på det man gör, finns inget värre än tvinga sig till göra saker man inte tror på....

Vi lever i en tid då vi utsätter oss i högre grad för allting vi måste göra men gäller ju samtidigt att ha hjärtat med sig i de man gör så man trivs."

Så sant, Kottschejk! Det kan man ta med i allt man gör.......

Tack och ett gott nytt 2013!Skrattande

 

Sajtvärd på Fenomen, Hjärnan, Kulturtant, Oförklarade Fenomen. 

Anmäl
2013-01-29 20:55 #32 av: Magi-cat

Mer om placeboverkan i interaktionen mellan patient och läkare:

http://www.sciencedaily.com/releases/2013/01/130129080622.htm

""We already know that the physician-patient relationship provides solace and can even relieve many symptoms," adds Kaptchuk. "Now, for the first time, we've shown that caring for patients encompasses a unique neurobiology in physicians. Our ultimate goal is to transform the 'art of medicine' into the 'science of care,' and this research is an important first step in this process as we continue investigations to find out how patient-clinician interactions can lead to measurable clinical outcomes in patients.""

Sajtvärd på Fenomen, Hjärnan, Kulturtant, Oförklarade Fenomen. 

Anmäl
2013-01-30 14:19 #33 av: [Olaf]

Tänk vad lite vanlig kärlek och omtanke kan göra!

"Our ultimate goal is to transform the 'art of medicine' into the 'science of care,"

Vetenskapen om omtanken istället. Det skulle gör världen bra mycket mänskligare. Där man lägger fokuset på hjärtat iförsta hand...lite som

free your mind and your ass will follow.

(d.v.s. hjärtat leder forskningen och medicinen will follow hehe nåt sånt menade jag)

Anmäl
2013-01-30 14:49 #34 av: Magi-cat

#33 Precis, Olaf.

Hjärtats kunskap tycks ha blivit omodern med utvecklingen av en alltmer avancerad teknik.

Ändå har hjärtat lika mycket att säga som någonsin förr och kärlek är vad som håller oss samman. Låt omtanken leda och resten följer.Glad

Glädjande ändå med den här forskningen. Hoppas bara den för med sig goda förbättringar. Alla hör ihop.

Sajtvärd på Fenomen, Hjärnan, Kulturtant, Oförklarade Fenomen. 

Anmäl
2013-01-30 18:05 #35 av: JonasDuregard

#34 "Hjärtats kunskap tycks ha blivit omodern med utvecklingen av en alltmer avancerad teknik."

Så har människor resonerat i århundraden eller längre. En slags "dagens ungdom"-mentalitet även om de exakta tecknen man tycker sig se varierar lite.

Underligt nog har utvecklingen över lag gått mot ett allt mer humant och omtänksamt samhällsklimat under samma tid. Raka motsatsen mot vad domedagsprofeterna predikar alltså.

Sedan den vetenskapliga revolutionen inleddes har till exempel homosexualitet avkriminaliserats i större delen av världen, dödsstraff har avskaffats eller i praktiken avskaffats i större delen av världen, kvinnor har fått samma mänskliga rättigheter som män, slaveriet har avskaffats, krig och våld har minskat över hela världen och praktiskt taget alla andra aspekter av medmänsklihet har också förbättrats över lag.

Kan ni förklara var i det här ni ser den där dystra utvecklingen mot hjärtlöshet? När började den? Var det först när smartphones slog igenom på allvar eller har det pågått sedan andra världskrigets slut?

Jag tror ni kanske har en lite idealiserad bild av hur samhället såg ut förr i tiden. För 50 år sedan var våldtäkt inom äktenskapet lagligt i Sverige och homosexualitet betraktades som en sjukdom. Inte direkt "hjärtats kunskap" som styrde då heller kankse?

Medarbetare på Skepticism, Vetenskap och Andlig Skepticism

Anmäl
2013-01-30 18:51 #36 av: [Olaf]

#35

ehhh en lång utläggning med självklarheter och pådyvlanden av saker man aldrig sagt (läs igen och sluta diskutera med dig själv).

Allt var inte bättre förr. På samma sätt som allt är inte bättre nu. Om man gillar nyanser.

Hur som helst var den forskning Magi-cat refererar till glädjande.

Nu tackar jag för mig på ett tag.Cool

 

Anmäl
2013-01-30 19:26 #37 av: Magi-cat

#35 JD: Jag tror ni kanske har en lite idealiserad bild av hur samhället såg ut förr i tiden.

Förstår inte riktigt varför du kommer dragandes med det där. Det handlar inte om "bättre förr".

 

 

Sajtvärd på Fenomen, Hjärnan, Kulturtant, Oförklarade Fenomen. 

Anmäl
2013-01-30 19:32 #38 av: JonasDuregard

#36 "ehhh en lång utläggning med självklarheter och pådyvlanden av saker man aldrig sagt"

Ehhh, vad syftar du på (med pådyvlingar)? Självklarheter kan jag kanske hålla med om men det betyder inte att de inte är värda att påpeka, framför allt när det inte är självklart för alla att det är självklarheter. Glad

Magi-cat skrev: "Hjärtats kunskap tycks ha blivit omodern", tycker du det är långsökt att tolka det som att hon anser att samhället utvecklas (eller har utvecklats) i en hjärtlös riktning?

"Allt var inte bättre förr."

Men var det mesta bättre förr? Kan du ge något konkret exempel på att "hjärtats kunskap tycks ha blivit omodern"?

Jag är i grunden optimist och skulle nog säga att det mesta var sämre förr (se exempel i tidigare kommentar). It gets better, typ.

Medarbetare på Skepticism, Vetenskap och Andlig Skepticism

Anmäl
2013-01-30 19:35 #39 av: JonasDuregard

"Förstår inte riktigt varför du kommer dragandes med det där. Det handlar inte om "bättre förr"."

Så när du skrev att "Hjärtats kunskap tycks ha blivit omodern med utvecklingen av en alltmer avancerad teknik" så menade du inte att det var bättre förr? Man kan lätt få det intrycket. Utveckling brukar ju ske någonstans mellan "förr" och "nu".

Medarbetare på Skepticism, Vetenskap och Andlig Skepticism

Anmäl
2013-02-10 17:01 #40 av: Magi-cat

Om varför kirurgiska placebo-försök är nödvändiga:

http://doctorskeptic.blogspot.com.au/2012/07/why-placebo-surgery-is-ethical-and.html

Sajtvärd på Fenomen, Hjärnan, Kulturtant, Oförklarade Fenomen. 

Anmäl
2013-03-11 14:39 #41 av: Magi-cat


Mer om dr Kaptchuks studier.

ttp://www.scientificamerican.com/article.cfm?id=scientists-decipher-the-healing-powers-placebos

"“The placebo is about the terrain of medicine,” Kaptchuk observes. “What things are said; how the doctor behaves. It's the rituals and symbols—sitting in the waiting room, the patient exam, et cetera. And then, at the psychological level, it is the active ingredients of hope and trust and imagination, which are really antithetical to a scientific world.”"

och

"Studies on placebos for depression show, for example, that they can reproduce more than 80 percent of the positive effects of antidepressants. That potential power has motivated a growing cadre of researchers to study the placebo, backed by an abundance of support from federal agencies, foundations, pharmaceutical companies and advocates for alternative health. " (min kursiv)

Sajtvärd på Fenomen, Hjärnan, Kulturtant, Oförklarade Fenomen. 

Anmäl
2013-03-21 08:55 #42 av: Magi-cat

97 % av brittiska läkare har givit placebo åt patient vid minst ett tillfälle:

http://www.sciencecodex.com/97_percent_of_uk_doctors_have_given_placebos_to_patients_at_least_once-108970

Sajtvärd på Fenomen, Hjärnan, Kulturtant, Oförklarade Fenomen. 

Anmäl
2013-03-21 09:22 #43 av: herj

#42


Känns enligt mig rätt oetiskt att använda sig av placebo som läkare. Det fyller sin funktion i vetenskapliga studier. Men inte i medicin med patienter. Att dem dessutom använder sig utav behandligar som att ge extra antibiotika utan evidens är också väldigt dåligt då vi redan nu har börjat ha ett problem med resistens.

Anmäl
2013-03-21 16:23 #44 av: Magi-cat


Man skiljer man enligt artikeln på "impure" och "pure" placebo. "Impure" är oprövade/obevisade behandlingar som antibiotika till misstänkta virusinfektioner (vilket inte hjälper) eller vanligare, fysiska undersökningar och blodprover enbart för att lugna patienten.

"Pure" placebos är då behandling med typ sockerpiller eller injektioner med saltlösning utan aktiv ingrediens, alltså ett mer "aktivt" placeboförfarande.

Läkarnas etiska attityder till användningen av placebo varierade. 66% ansåg att pure placebo är etiskt och acceptabelt under speciella omständigheter. 33% fann detta aldrig acceptabelt. Impure placebo var mer allmänt accepterat, hela 84 % av  läkarna accepterade det.

Men - detta är inte att lura patienten utan att hjälpa den:

'This is not about doctors deceiving patients,' says Dr Jeremy Howick, co-lead author of the study from the University of Oxford, 'The study shows that placebo use is widespread in the UK, and doctors clearly believe that placebos can help patients.'

Det här var intressant, tycker jag:

"'This latest study with the University of Oxford demonstrates that doctors are generally using placebos in good faith to help patients,' says Professor George Lewith, co-lead author of the study from the University of Southampton, 'Other previous published studies by Southampton have clearly shown placebos can help many people and can be effective for a long time after administration. The placebo effect works by releasing our body's own natural painkillers into our nervous system. In my opinion the stigma attached to placebo use is irrational, and further investigation is needed to develop ethical, cost-effective placebos.'

 

Sajtvärd på Fenomen, Hjärnan, Kulturtant, Oförklarade Fenomen. 

Anmäl
2013-03-21 16:32 #45 av: Magi-cat


#43 Att ge antibiotika utan väldigt goda skäl, det håller jag helt med dig om är att göra ont värre.

 

Däremot får man ha i åtanke att placebo alltid är närvarande hos doktorn och annan medicinsk personal. Att få placebo att verka för och med patientens bästa är en konst, tydligen med bred acceptans hos de tillfrågade läkarna.

Placebo aktiverar patientens kroppsegna smärthämmare och det ska man använda och uppmuntra så mycket man kan.

Att lura, med syftet att lura, är inte bra och fungerar inte heller bra skulle jag tro. Att uppmuntra med patientens bästa för ögonen och insikten att kroppen kan läka väldigt mycket om den får en puff i rätt riktning - om det gagnar patienten och folkhälsan är det bra. Billigt också och utan biverkningar.

Sajtvärd på Fenomen, Hjärnan, Kulturtant, Oförklarade Fenomen. 

Anmäl
2013-06-05 21:33 #46 av: Magi-cat

Lyfter upp tråden med anledning av dagens nyhetsreportage och pågående konferens om placeboeffekten:

http://www.svt.se/nyhetsklipp/nyheter/vetenskap/article1270429.svt

Sajtvärd på Fenomen, Hjärnan, Kulturtant, Oförklarade Fenomen. 

Anmäl
2013-06-05 22:30 #47 av: Astell

Intressant..kanske vi får definiera om vår värld Cool

Anmäl
2013-06-06 07:46 #48 av: Magi-cat

#47 Japp! Äntligen! Skrattar

Sajtvärd på Fenomen, Hjärnan, Kulturtant, Oförklarade Fenomen. 

Anmäl
2013-06-14 20:39 #49 av: Magi-cat

Ballong

Sajtvärd på Fenomen, Hjärnan, Kulturtant, Oförklarade Fenomen. 

Anmäl

Det finns en till kommentar till den här diskussionen. Den är bara synlig för medlemmar på iFokus. För att läsa kommentaren, logga in eller registrera dig på iFokus.