Etiketthälsa
Läst 10607 ggr
Magi-cat
2014-05-25, 08:46

Antibiotikaresistens - ett hot?!

"Antibiotika är det största människogjorda experimentet någonsin".

Mikrober är våra bästa vänner - och fiender. Och på visst sätt övermäktiga.

Bakterierna var här tidigt, någon miljard år före de celler som så småningom skulle leda fram till skapelsens krona :-).
Blir bakterierna kvar sist och släcker lyset?
"Det är mikroberna som kommer att få sista ordet", sade Louis Pasteur.

Är läget hopplöst eller bara som det är? 

Människan kan aldrig vinna en strid mot sjukdomsalstrande mikrober genom att klumpa ihop dem och utrota dem.  Med alla generellt antibakteriella medel och antibiotikum har vi gjort oss själva en otjänst. Vi har inte förstått mot vem eller vad striden står utan slagit i blindo.

Bakterierna har en enorm artrikedom och en oöverträffad förmåga att anpassa sig till omgivningen. De är allestädes närvarande, från de kallaste och ogästvänligaste miljöer till vulkaner, till miljöer utan syre, i olja, överallt.

Bakterier har en rent exceptionell replikations-(föröknings-)förmåga. En bakterie (en!) kan genomgå tio generationer på tio dagar. Det motsvarar en mänsklig evolution på 20000 till 30000 år… Detta och den enorma variationen är två grundläggande faktorer till bakteriernas framgång - och bekymret med tilltagande Antibiotikaresistens.
Ett enda gram av jord inhyser ca 40 miljoner bakterier!

Hur kan man ens tro att man kan bekämpa bakterier, rakt av? Utan dem skulle vi inte existera! 

Ett fel man gjort avspeglar sig i språkbruket: "Striden", "kampen", "vapnen"….

Bakterier - våra vänner…och fiender

Visst ni att kroppen består av mer bakterier än mänskliga celler? De hjälper oss att spjälka maten, bilda  livsnödvändiga vitaminer, aktiverar immunförsvaret etc. Vi lever i ett slags symbios. För sina tjänster får de mat och husrum.
Inte kan vi föra krig mot (våra vänner) bakterierna med antibiotika som vapen?

Och så är det då några som är sjukdomsalstrande. Om de blir för många, om de hamnar på fel ställe. (i blodet istället för tarmen t.ex.)

Antibiotika, penicillin, kom som en gudagåva, en befrielse från lunginflammation och farsoter. Det är nödvändigt för vår moderna sjukvård, vid många operationer. Det har räddat oräkneliga liv.
Men euforin över "vapnet" har gått varvet runt, naturen slår tillbaka med bättre rustade bakterier än någonsin. Bakterier som våra "vapen" inte klarar!

Resistens

Fleming varnade redan på 1940-talet för resistensutveckling mot penicillin.

Många bär på resistenta bakterier utan att veta om det. De kanske inte ställer till något problem - förrän man blir sjuk och får en antibiotikakur. Då kan de föröka sig. Chlostridiumkolit t.ex. är ett växande problem, och dessa bakterier är ofta resistenta.

Antibiotika finns av flera slag och dödar bakterier på olika sätt. Det finns numera resistenta bakterier mot samtliga klasser. Det mest oroande är s.k. förvärvad resistens, bakterier som varit känsliga för antibiotika, men som blivit motståndskraftiga.
De bäst anpassade breder ut sig, de som klarat de senaste årtiondenas antibiotikaanvändning gynnas på bekostnad av de mindre farliga.

Redan i slutet av femtiotalet fann japanska forskare att resistens mot flera antibiotika utvecklades både snabbt och samtidigt. Patienter som vid behandlingens början hade känsliga bakterier spred efter behandlingen bakterier resistenta mot samtliga antibiotika. Det verkade som om multipla resistensgener överfördes inte bara till avkomman, utan också till grannen!
Fynden bemöttes i Europa och USA med så stor skepsis att japanerna inte ens fick publicera sina fynd i västerländska medicintidskrifter…
Tio år senare fick man medge att de, tyvärr, hade haft rätt.
Spridningen kan gå rasande snabbt.
Antibiotikaresistensgener är smittsamma och mobila resistensgener kan finnas också hos ofarliga bakterier.

Resistensproblemen kommer sig av massiv överanvändning av antibiotika, javisst. Men det är inte det enda.
"Naturen tillverkar penicillin, jag bara hittade det." sade Fleming.
Det antimikrobiella substanserna har från början utvecklats i jordens eget skafferi. Likaså har vissa utvecklat resistens. Allt enligt evolutionen: den som motstår har en fördel.
Därför kan man aldrig helt undvika resistens.

Som en motåtgärd har man försökt få fram syntetiska antibiotika som dödar bakterierna så blixtsnabbt och effektivt att de inte hinner utveckla resistens.

Men - tyvärr - det fungerade inte det heller. Mikroorganismernas förmåga övergår människans.

Från mikroorganismer kan man vänta sig det oväntade, det är allt man vet. För varje ny antibiotika man tar fram svara de med ett nedbrytande enzym.

"Antibiotika är det största människogjorda evolutionsexperimentet någonsin"

Det är inte vem som helst som uttalar de orden. Det är Dan Andersson, professor i medicinsk mikrobiologi. 

"Vårt största misstag är att vi kontinuerligt underskattat hur väl bakterier förmår utveckla resistens och anpassa sig till nya selektionstryck". (prof. Dan Andersson)
Han verkar se väldigt realistiskt, och krasst, på situationen.

Minskat bruk av antibiotika

Kan då minskat (miss)bruk av antibiotika leda till att resistensproblemen försvinner eller blir hanterliga?

Det är inte så enkelt som det kan verka, men länder med hög antibiotikakonsumtion har hög andel resistens. Och tvärtom. Så långt är allt bra.

Självklart måste man använda antibiotika med försiktighet, ju förr dess bättre. Men kan en minskad användning vända utvecklingen? Det är mer osäkert. Det tar åtminstone lång tid att backa bandet. Väldigt lång.

Vi har också ett dilemma: Vilka säkerhetsmarginaler finns innan minskad antibiotikaanvändning i sig skördar offer?

"Antibiotika är det största människogjorda evolutionsexperimentet någonsin"

Hade det varit bättre att inte göra experimentet? Eller kan man fortsätta, men "med förnuft" ?

Alla fakta och citat är ur boken "Läkare utan vapen" av Björn Ramel. Rekommenderas.

Se även: http://forskningochmedicin.vr.se/knappar/tidigarenummer/innehallnr12006/enkapplopningmedtiden.4.2aebc6b810f3c933b1580001345.html


"Freden måste komma först. Gör den inte det, min vän, kommer inget efter den."
💓 Sajtvärd på Fenomen, Hjärnan, Kulturtant, Oförklarade fenomen

Huygens
2014-05-26, 10:06
#1

Kinesisk grisuppfödning och andra verksamheter bidrar till ökningen av transposaser.

"Vidare hittade forskarna också en förhöjd förekomst av så kallade transposaser i proverna från grisfarmerna. Transposaser är en typ av enzymer som förmedlar överföring av olika resistensgener mellan olika bakterier."

Magi-cat
2014-05-26, 17:52
#2

#1 Inte bara kinesisk dessvärre. All uppfödning där det blir för trångt, för mycket, för vidrigt och onaturligt.


"Freden måste komma först. Gör den inte det, min vän, kommer inget efter den."
💓 Sajtvärd på Fenomen, Hjärnan, Kulturtant, Oförklarade fenomen

Starta en egen diskussionssajt!

För föreningen, klubben, klassen, skolan, bloggen, hobbyn, intresset, spelklanen, familjen, kompisgänget, bostadsrättsföreningen, samfälligheten...

Kom igång på några minuter. Gratis förstås!

[[Boris Sager]]
2014-05-26, 19:36
#3

Jag har också hans bok (Björn Ramel), verkligen bra sammanfattning, TS!

Magi-cat
2014-05-26, 19:38
#4

#3 Tack! 🙂

Det är en mycket bra bok.


"Freden måste komma först. Gör den inte det, min vän, kommer inget efter den."
💓 Sajtvärd på Fenomen, Hjärnan, Kulturtant, Oförklarade fenomen

Älvan
2014-05-30, 11:11
#5

Vi odlar fram mycket motståndskraftiga bakterier genom antibiotika användning. Arter som inte skulle ha utvecklats om vi inte använde antibiotika. Dvs genom att bekämpa sjukdomar med antibiotika får vi i slutändan sjukdomar vi inte kan behandla med antibiotika. Då tänker man att vi kan forska fram mer effektiva antibiotika och ligga steget före bakterierna. Tyvärr ligger vi nu flera steg efter bakterierna vi odlat fram genom ett stort antibiotikatryck. Det forskas i princip inte alls inom området antibiotika pga olönsamhet pga patentlagarna. Vi är påväg att förlora matchen mot svåra infektionssjukdomar. I många länder krävs inga recept eller läkarbesök för att köpa de mest effektiva antibiotika som vi i Sverige sparar till de svårast sjuka på intensivvården. Antibiotikaförsäljning till djur har ökat explosionsartat och snart finns ex ingen gris ex i Danmark utan multiresistenta bakterier. All lax och räkodling kräver antibiotika för att ens djuren ska överleva i odlingarna. Frigående höns lever i ca 30000 djur per bestånd och pickar i sig varandras avföring och tarmparasiter gör att antibiotika hela tiden krävs även hos ekologiska frigående höns. Kunder vill ha billig mat. Viss mat ska man inte alls köpa ex odlade räkor då de inte kan produceras utan antibiotika. Valet har lagts på den enskilda människan som många gånger är oinformerad och hellre lägger pengar på märkesprylar än nyttig och ekologisk mat. Det är konsumtionssamhället. Det är valfrihetssamhället. Detta är den yttersta konsekvensen av människors oengagemang och jagande av tillväxt. Är det detta som är verklig frihet och det som gör oss lyckliga?

[Borttaget]
[Borttaget] 
2014-05-30, 11:13
#6

Inlägget är borttaget

[Borttaget]
[Borttaget] 
2014-05-30, 11:24
#7

Inlägget är borttaget

JonasDuregard
2014-05-30, 14:41
#8

Vi får dressera virus som dödar resistenta bakterier helt enkelt.

Men då kanske bakterierna också gör det 🤔. 

Skämt å sido så tror jag biologiska lösningar i stil med det här kan vara en lösning på (väldigt) lång sikt.

På kortare sikt vet man väl ganska väl vad som behöver göras, men att få det att faktiskt göras verkar desto svårare. 

Det är ju svårt med behandlingar som inte bara kräver att den som behandlar gör rätt, utan även att alla alla andra i hela världen gör det.

Älvan
2014-05-30, 15:38
#9

Jonas Huvet på spiken. Det behövs samarbete och samma inställning. Ansvaret måste högre än individnivå att besluta om vilket och om antibiotika ska användas. Här kunde EU göra något bra! Och agera på en gång. Sen kan läkemedelspatenten för antibiotika förlängas så läkemedelsindustrin kan sätta igång och forska igen. Under tiden kan konsumenter sluta äta antibiotikakött och sätta press på politiker. Samt rösta på partier som försöker driva frågorna. Sen kan vi faktiskt bidra med diskussioner som här och andra håll så information sprids. I dessa frågor är ju nätet kraftfullt.

Magi-cat
2014-05-30, 19:49
#10

Alltså…Dan Andersson talar om att det tar tusen år (även om man skulle lyckas väldigt väl) att vända utvecklingen….

Det är mycket mer komplicerat än man kan tro. Och hoppas. Bakterierna ligger steget före.


"Freden måste komma först. Gör den inte det, min vän, kommer inget efter den."
💓 Sajtvärd på Fenomen, Hjärnan, Kulturtant, Oförklarade fenomen

JonasDuregard
2014-05-30, 20:18
#11

#10 Med tanke på att bakterierna "känt till" oss i miljoner år, och vi bara har känt till dem i ett par hundra år så tycker jag vi klarar oss någorlunda i "kampen" mot dem 🙂.

Vad som händer på tusen år är otroligt svårt att förutspå. 

Kanske har vi utrotat alla sjukdomar om hundra år, kanske har de utrotat oss.

Magi-cat
2014-05-30, 20:25
#12

Vi har inte utrotat alla sjukdomar på tusen år, så mycket kan man säga säkert.

Det är just vitsen att vi känt varandra så länge, bakterierna (mikroberna) och vi, precis som jag skrev om i #0. Vi är kompisar, de har nytta av oss och vi skulle inte klara oss utan dem. Evolutionen har släppt in dem i vårt matsmältningssystem, i det innersta.

Felet de senaste decennierna är den inledande meningen i #0. Experimentet, det människogjorda. Vi har inte tid på oss att anpassa oss till de snabba förändringarna. Bakterierna är snabbare och de tar in på oss. De som inte varit sjukdomsalstrande förut har blivit det.

Felet är också krigsterminologin: kampen, striden, kriget mot bakterierna. Man vinner inte ett sådant krig.


"Freden måste komma först. Gör den inte det, min vän, kommer inget efter den."
💓 Sajtvärd på Fenomen, Hjärnan, Kulturtant, Oförklarade fenomen

JonasDuregard
2014-05-30, 20:49
#13

#12 "Vi har inte utrotat alla sjukdomar på tusen år, så mycket kan man säga säkert."

Jaså? Vad grundar du det på?

För tusen år sedan skulle man kanske sagt lika säkert att vi inte skulle kunna resa till månen. Att man "säger säkert" betyder inte automatiskt att man har rätt.

"Felet de senaste decennierna är den inledande meningen i #0. Experimentet, det människogjorda. Vi har inte tid på oss att anpassa oss till de snabba förändringarna."

Menar du att antibiotika har gjort saker värre på något sätt, inte bara att det kan komma att sluta göra saker bättre? Funderar

För övrigt:Redan under antiken användes primitiva antibiotika i Egypten och i Grekland. Så experimentet har pågått något längre antar jag.

"De som inte varit sjukdomsalstrande förut har blivit det."

Vad?

Magi-cat
2014-05-30, 20:58
#14

#13 Jaså? Vad grundar du det på?

Det ligger inte inom möjligheternas ram.
Det är något helt annat än möjligheten för en teknisk landvinning! Det gäller ju hela livet, hur det börjat och hur det utvecklas! Man kan inte utesluta bakterierna från livet.  

Vad?

Resistenta mot antibiotika. Det jag skrev om.

För övrigt:Redan under antiken användes primitiva antibiotika i Egypten och i Grekland. Så experimentet har pågått något längre antar jag.

Och vad har det med den uppkomna situationen att göra?

Antibiotikaexperimentet har pågått några årtionden, det tror jag alla är ense om. Och sjukdomsalstrarna har anpassat sig

"Vårt största misstag är att vi kontinuerligt underskattat hur väl bakterier förmår utveckla resistens och anpassa sig till nya selektionstryck". (prof. Dan Andersson)"


"Freden måste komma först. Gör den inte det, min vän, kommer inget efter den."
💓 Sajtvärd på Fenomen, Hjärnan, Kulturtant, Oförklarade fenomen

JonasDuregard
2014-05-30, 21:06
#15

#14 "Det ligger inte inom möjligheternas ram."

Historien visar att vi har ganska svårt att korrekt uppskatta måtten på denna "möjligheternas ram" 🙂.

Men du tror dig ändå kunna det?

"Det är något helt annat än möjligheten för en teknisk landvinning! Det gäller ju hela livet, hur det börjat och hur det utvecklas!"

Något som vi vet ganska mycket om nu, och börjat filura en del på vad man kan göra med det.

Jag förstår att du tror att det inte går, men jag förstår inte varför du tror det.

"Man kan inte utesluta bakterierna från livet."

Vilket ingen heller har föreslagit.

"Resistenta mot antibiotika. Det jag skrev om."

Men du skrev att det som tidigare varit inte sjukdomsalstrande har blivit det. Men du menar alltså bara att det som vi med antibiotikans hjälp behandlat innan inte kommer att kunna behandlas med antibiotika i framtiden?

Då är det ju inte något fel på själva "experimentet", om det värsta som kan hända är att vi är tillbaks där vi började.

Magi-cat
2014-05-30, 21:30
#16

#15 Du ser inget problem alltså?

Sjukdomarna kan utplånas och ingenting är fel i vad man gjort? Vi är "bara" tillbaka där vi började, dvs människor dog i infektionssjukdomar, lunginflammation, fick följdsjukdomar, och att man kan inte bedriva operationer som vi vant oss vid etc. Är det "bara"?

Experterna talar om att vi är i en värre sits än innan experimentet, eftersom sjukdomsalstrarna stärkts och smittvägarna blivit fler och multiresistens sprids på ställen där man ska bli frisk, själva kärnan i botandet: sjukhuset. Vilken paradox!


"Freden måste komma först. Gör den inte det, min vän, kommer inget efter den."
💓 Sajtvärd på Fenomen, Hjärnan, Kulturtant, Oförklarade fenomen

Magi-cat
2014-05-30, 21:37
#17

Det är intressant det Dan Andersson säger om bakteriens "kostnad" för resistensutveckling. Den klarar sig visserligen bättre mot antibiotika med att bli resistent, men det har ett pris: de växer långsammare och är vanligen inte lika sjukdomsframkallande. 
Med mindre antibiotikaanvändning kommer de alltså att konkurreras ut!

Men…

"- Men, säger Dan Andersson, resistenta bakterier har ytterligare en strategi för att överleva. Genom s k kompensatoriska mutationer kan bakterien återställa sin överlevnadsförmåga till normalnivå och samtidigt behålla sin resistens. Det finns troligen ett 50-tal olika sätt för bakterien att kompensera. När dessa bakterier blivit vanliga kommer resistensproblemet att vara oåterkalleligt."

ur http://forskningochmedicin.vr.se/knappar/tidigarenummer/innehallnr12006/enkapplopningmedtiden.4.2aebc6b810f3c933b1580001345.html

(min markering)


"Freden måste komma först. Gör den inte det, min vän, kommer inget efter den."
💓 Sajtvärd på Fenomen, Hjärnan, Kulturtant, Oförklarade fenomen

JonasDuregard
2014-05-30, 21:57
#18

#16 "Du ser inget problem alltså?"

Nu fantiserar du vilt. 

Jag vet inte ens vad jag ska svara. Sluta hitta på saker antar jag.

"Sjukdomarna kan utplånas och ingenting är fel i vad man gjort?"

Var skrev jag det? 🤔 Du läser som en kratta idag.

Det jag skrev är att vi inte vet vad som händer om tusen år. Du påstår dig veta det. Nu vet jag inte vad du försöker göra men det är inte snyggt.

"Vi är "bara" tillbaka där vi började, dvs människor dog i infektionssjukdomar, lunginflammation, fick följdsjukdomar, och att man kan inte bedriva operationer som vi vant oss vid etc. Är det "bara"?""

Jag har inte använt ordet "bara".

Det jag menar är att man inte kan säga att antibiotika är ett förbannat skit, för att om det inte vore för antibiotika så skulle antibiotika fortfarande fungera 🙂.

Och när du säger att "Felet de senaste decennierna är den inledande meningen i #0. Experimentet, det människogjorda" så antar jag att du inte syftar på lunginflammation? 🤔

"Experterna talar om att vi är i en värre sits än innan experimentet, eftersom sjukdomsalstrarna stärkts och smittvägarna blivit fler och multiresistens sprids på ställen där man ska bli frisk, själva kärnan i botandet: sjukhuset."

Men hur kan det vara värre än om vi inte haft antibiotika alls? Vilka experter är det som sagt det? Är det antibiotika som "stärkt smittvägarna"? 🤔

Magi-cat
2014-05-31, 08:32
#19

#18 Jag vet inte ens vad jag ska svara. Sluta hitta på saker antar jag.Om jag inte förstår vad du menar och har för egen åsikt kan det bero på att du verkar säga emot allt jag säger och jag får ingen reda i om du är emot allt eller om det bara verkar så.

Var skrev jag det? Funderar Du läser som en kratta idag. 

Där kom det! 😃 Det blir lätt så när jag tycker du vänder på allt jag säger utan att säga vad du själv egentligen menar.🤔

Du går emot vad jag säger att det inte är möjligt att utrota sjukdomar (på tusen år) med att mycket man trott inte var möjligt (månfärd) har visat sig vara det och att bara för att jag inte tror det kan det vara det osv.

Jag påstår mig inte veta. Men det är som jag ser det högst osannolikt utifrån hur livet fungerar och med de slutsatser vi trots allt kan dra av experimentet. Jag är ingen läkare, biolog eller forskare, men jag grundar mig bl.a. på vad som skrivits enligt exempel ovan av de som är det. 
Om du har grund för att tro något annat vill jag bara att du skriver hur, inte bara att det är tvärsemot.

och:

Då är det ju inte något fel på själva "experimentet", om det värsta som kan hända är att vi är tillbaks där vi började.

Det uppfattar jag som att du inte tycker något är fel, utan utan att det värsta som kan hända är att vi är på ruta ett.

Det är det jag vänder mig emot. Experimentet kan ha förvärrat läget.

Det jag menar är att man inte kan säga att antibiotika är ett förbannat skit, för att om det inte vore för antibiotika så skulle antibiotika fortfarande fungera Glad.

Du förstår, jag har inte sagt att antibiotika är ett förbannat skit, Dan Andersson och Björn Ramel (som jag refererar till) har inte sagt att antibiotika är ett förbannat skit. Och jag tycker det inte heller, inte ens underförstått.
Antibiotika var (och är, ännu) ett underbart medel, något att vara djupt tacksam för. Antibiotika skulle förmodligen fortfarande fungera alldeles utmärkt, i linje med evolutionens gång, om det inte vore för det groteska överutnyttjandet och vägran att ta i beaktande hur biologin faktiskt fungerar.
De som kan det har för lite att säga till om. Snöbollen var i rullning i full fart när man började inse fakta. (exemplet med den japanska forskningen) Det är därför allt är ett experiment - man visste inte utslaget och sedan brydde man sig inte för snöbollen gick inte att stoppa. För mycket var investerat i den. Det är som om man haft skygglappar.

Men hur kan det vara värre än om vi inte haft antibiotika alls?

Kort svarat: Sjukdomsalstrarna har stärks på bekostnad av de mindre farliga, anpassat sig till nytt selektionstryck. Multiresistens sprids på sjukhus. 

Naturligtvis förstår jag (tror jag) att du inte tycker allt är bra som det är, men ibland framgår det inte riktigt vad du egentligen tycker själv.🙂 (Eller så förstår jag det bara inte och du får förklara bättre.)


"Freden måste komma först. Gör den inte det, min vän, kommer inget efter den."
💓 Sajtvärd på Fenomen, Hjärnan, Kulturtant, Oförklarade fenomen

Magi-cat
2014-05-31, 08:39
#20

Till slut: om jag fick önska skulle jag naturligtvis inte önska att man inte börjat använda antibiotika, det har räddat oräkneliga liv och gjort livet lättare. Experimentet har varit lyckosamt så långt. 
Men man kan inte undgå att bli bekymrad över att pendeln verkar vara på väg att slå över och räkningen måste betalas. En dyr räkning som det ser ut.
Man har missbrukat det underbara läkemedlet, använt det ovarsamt (av okunnighet, girighet m.m.) i bl.a djuruppfödningar där det blivit oumbärligt för att kunna utnyttja djur som produktionsmaskiner under onaturliga och livsvidriga omständigheter. På det sättet är det inte en gåva utan en förbannelse.
Så hur man än vrider och vänder på det har det två sidor och hur jag än bryr mitt huvud kan jag inte komma på en lösning så länge man tror att man relativt enkelt kan lösa problemet om man fortsätter på samma sätt men med nya antibiotika, ständigt nya, och ständigt samma användning.

Man måste förstå hur biologin (och evolutionen) fungerar och inse att vi ingår i systemet.

Sjukdom och smärta ingår i konceptet och kommer som en reaktion på miljön, ofta att något är fel. 
Man kan inte lyfta ut en organism ur miljön och tro att just den blir utan smärta och sjukdom, bra man kommer på knepet. Allt hör ihop. Man måste samspela med miljön, och bakterierna…


"Freden måste komma först. Gör den inte det, min vän, kommer inget efter den."
💓 Sajtvärd på Fenomen, Hjärnan, Kulturtant, Oförklarade fenomen

JonasDuregard
2014-05-31, 09:03
#21

#19 "Jag påstår mig inte veta."

Förutom att du klart och tydligt påstod dig veta. Du skrev bland annat "Vi har inte utrotat alla sjukdomar på tusen år, så mycket kan man säga säkert" och att "Det ligger inte inom möjligheternas ram". Om det inte är att påstå sig veta så förstår jag inte hur någon, någonsin, skulle kunna ha påstått sig veta någonting 🙂.

"Om du har grund för att tro något annat vill jag bara att du skriver hur, inte bara att det är tvärsemot."

Det är ju du som påstår något (att det inte går att utrota sjukdomar på tusen år). Att du säger att du hört det från någon slags auktoritet är ju inte ett argument för att det är så.

"Det är det jag vänder mig emot. Experimentet kan ha förvärrat läget."

Men du vägrar konsekvent att förklara hur det har förvärrat läget?

"Sjukdomsalstrarna har stärks på bekostnad av de mindre farliga, anpassat sig till nytt selektionstryck."

Förklara hur antibiotika har orsakat det.

"Multiresistens sprids på sjukhus."

Men nu är du ju där igen. Jag frågar vad antibiotika har för problem förutom resistens, och du svarar resistens 🤦‍♂️.

Resistens är ju ett problem för antibiotika, om antibiotika inte funnits hade det ju inte varit ett problem. Så om du svarar på frågan "hur kan det vara värre än om vi inte haft antibiotika alls?" så kan du ju inte svara att 'då hade vi inte haft antibiotikaresistens'! 😂

Magi-cat
2014-05-31, 09:59
#22

#21 Och hur ser du själv på problemet med resistensutvecklingen?


"Freden måste komma först. Gör den inte det, min vän, kommer inget efter den."
💓 Sajtvärd på Fenomen, Hjärnan, Kulturtant, Oförklarade fenomen

JonasDuregard
2014-05-31, 10:29
#23

#22 Det är lite oartigt att besvara frågor med frågor, speciellt med frågor som är så öppna. Jag ska försöka svara, men glöm inte att svara på mina frågor om vad du menar med att antibiotika kan ha gjort saker värre (värre än om antibiotika inte fanns alls).

"Och hur ser du själv på problemet med resistensutvecklingen?"

Det är svårt att svara på det i ett inlägg. Sammanfattningsvis så ser jag det som en stor utmaning, en av de största medicinska utmaningarna mänskligheten står inför.

Jag skrev några rader i #8 också. Som det verkar vara då och då med mänsklighetens stora utmaningar, så vet vi ungefär hur den ska lösas, men det räcker inte med att veta det. 

Jag kan ge mer detaljerade svar om du är intresserad av det, men då får du ställa mer specifika frågor.

Magi-cat
2014-05-31, 12:50
#24

#23 Jag menar att det är av värde för diskussionen om man själv bidrar med funderingar och åsikter. Det är inte menat som en oartighet. Att vi inte precis kan lösa allt här är jag medveten om. Jag tycker också det är svårt att svara på i ett inlägg, men jag har gjort några försök. :-) Man måste trots allt begränsa sig. #21 JD; "Om det inte är att påstå sig veta så förstår jag inte hur någon, någonsin, skulle kunna ha påstått sig veta någonting . " Ok det går för fort ibland. Jag har alltså en tes. Jag får utveckla den vid tillfälle. Bra att du håller reda på vad jag säger. "Men nu är du ju där igen. Jag frågar vad antibiotika har för problem förutom resistens, och du svarar resistens " Hur frågade du det från början? Jag förstår inte riktigt. Jag vet inte om det är riktigt samma sak vi diskuterar ens. Frågan hade väl inte uppkommit om det inte vore för resistens?


"Freden måste komma först. Gör den inte det, min vän, kommer inget efter den."
💓 Sajtvärd på Fenomen, Hjärnan, Kulturtant, Oförklarade fenomen

Huygens
2014-05-31, 13:53
#25

#13 Ja, antibiotika kan göra saker värre som du t ex ser i #1. Anta att förändringar pga antibiotika inte har något som helst att göra med resistens. Anta vidare att du får ett stort antal "snälla" luftburna bakterier med kraftigt ökad möjlighet att överföra olika typer av andra gener.

Magi-cat
2014-06-01, 09:17
#26

Lite om antibiotika och resistensutveckling och hur läget i värsta fall kan vara värre än innan man började ..

Antibiotika som använts under årens lopp har utövat ett selektionstryck  som gynnat de motståndskraftiga. Bakterier anpassar sig. Det är så det fungerar. (Jag tänker på diskussionen malar kontra ciklider i en annan tråd där en organism som utvecklar en fördel inte ger upphov till utrotande av "motståndaren" som tillika är föda, utan att den i sin tur anpassar sig med motdrag och båda fortsätter utvecklas beroende av varandra. Men vi och vår motståndskraft har inte utvecklats själva, det hinner vi inte. Vi har bara ett medel som bakterierna lärt sig stå emot)
Man kan t.o.m. se hos enskilda patienter hur resistens utvecklas, dag för dag.

En miljon ton antibiotika har producerats och använts under årens lopp. Bakterierna har under selektionstrycket inte blivit mindre motståndskraftiga, de har har blivit mer. Evolutionen är sådan, så länge inte för mycket förändras för snabbt så en art går under. I det här fallet är det inte bakterierna med sin snabba reproduktion som lägger sig och dör.

"Vårt största misstag är att vi kontinuerligt underskattat hur väl bakterier förmår utveckla resistens och anpassa sig till nya selektionstryck" (Dan Andersson)

De länder som använder mycket antibiotika har mycket resistens. I de länder där man sänkt förbrukningen av antibiotika får man mindre resistens. Seger!
Men: Det finns studier (Sverige) där man pekar på att att det inte är så enkelt, där man inte fann belägg för att det blir ett synbart trendbrott genom att minska användningen, i alla fall inte på så kort sikt som ett par år. Även om man minskar användningen av ett visst antibiotikum gör överförbara resistensgener att de hänger med till andra sorter. De sammanlänkade resistensgenerna består.

"Resistens kommer nästan alltid snabbare än den försvinner". (Dan Andersson)

Om det är så att vi ser framför oss en tid av att antibiotika inte fungerar, att resistens har spridit sig, kan det också vara så att tidigare ofarliga bakterier sprider sjukdomar. Vi är beroende av för oss hälsosamma bakterier, t.ex. i tarmfloran. Om kampen mot sjukdomsalstrare har medfört att de lärt sig gå runt försvarslinjerna har de blivit starkare på bekostnad av de bakterier vi behöver, de som i sin tur håller då farliga i schack.

Hos patienter som nyligen fått antibiotika har man 1,8 % större risk att finna MRSA än hos andra.

MRSA är ett relativt nytt fenomen. Den bakterien var en sjukhussmitta på 1960-talet. De insjuknade tillhörde oftast någon riskgrupp, var redan sjuka och försvagade. Men eftersom anpassning och spridning är en regel, sågs i slutet 1990-talet en ny trend: Personer som inte tillhör riskgrupp och inte vårdats på sjukhus kunde också få MRSA! MRSA hade vuxit ur sjukhusmiljön och blivit samhällsburen.
Det har dessutom uppstått samhällsburen MRSA som har ett gift som gör dem än mer aggressiva och orsakar bl.a. nekrotiserande pneumoni där dödligheten är 75 %.

Utan experimentet antibiotika hade vi inte haft de exemplen.

Hela vår sjukvård är beroende av att antibiotika fungerar. Om människor blir sjuka på sjukhus, var står vi då?

Hade utvecklingen kunnat förhindras om man varit mer varsam med användningen av antibiotika från början?

Det vet inte jag, men får jag spekulera så tror jag det. Det är mängden som gör problemen och den snabba förändringen.

(citat och fakta ur Björn Ramel: "Läkare utan vapen")


"Freden måste komma först. Gör den inte det, min vän, kommer inget efter den."
💓 Sajtvärd på Fenomen, Hjärnan, Kulturtant, Oförklarade fenomen

JonasDuregard
2014-06-01, 10:20
#27

#26 "Utan experimentet antibiotika hade vi inte haft de exemplen."

Det har sagts fler gånger nu, utan antibiotika skulle vi inte haft Antibiotikaresistens. Men bakterierna skulle ju fortfarande finnas, antagligen i mycket högre grad.

Så det är inte alls ett svar på vad du menar.

Jag säger det igen: Problem som inte är resistens. Som är något annat problem än att antibiotika inte fungerar. MRSA är inte ett exempel på det.

"Hade utvecklingen kunnat förhindras om man varit mer varsam med användningen av antibiotika från början?"

Det hade antagligen hämmat resistensutvecklingen, så då hade antibiotika fungerat ännu bättre.

Men det du påstått flera gånger är att det finns något annat problem än resistens, något som blivit värre av att vi haft antibotika eller som skulle varit bättre om vi inte haft antibiotika alls.

Att bakterier inte skulle varit resistenta hade inte varit någon fördel om vi inte haft någon antibiotika.

Huygens
2014-06-01, 10:26
#28

Om antibiotika hjälper transposaserna överföra gener, behöver dessa gener inte vara resistensgener för att skapa problem. Det räcker att överföra andra förmågor mellan två organismer.

Luftburen ebolarabies.

Magi-cat
2014-06-01, 12:10
#29

#27 Problem som inte är resistens.

Du som håller reda på vad jag säger: Har jag sagt att problemet är att det finns problem som inte beror på resistens? Jag trodde det var resistens vi pratade om?

Det är ju den överdrivna antibiotikaanvändningen som drivit fram resistens som gjort bakterierna (de sjukdomsframkallande) starkare genom att de med de fördelar de har (snabb reproduktion och anpassning till selektionstryck samt horisontell spridning) gör sjukhusgenererade sjukdomar som MRSA till samhällssjukdomar.

Vårt samhälle och sjukvård är uppbyggda för att antibiotika ska fungera. Jättelika system (sjukhus, vårdapparat) som förutsätter antibiotika. Fungerar de inte - vad har vi då? De "snälla", nödvändiga bakterierna har kanske blivit svagare och har ett tuffare läge.
Jag tror vi inte vill föreställa oss den era när inte detta fungerar längre.

Att bakterier inte skulle varit resistenta hade inte varit någon fördel om vi inte haft någon antibiotika.

Nej, naturligtvis inte, på så sätt. Jag önskar inte tillbaka någon tid utan antibiotika. Dog man av fruktade sjukdomar som lunginflammation var det en klen tröst att det inte var av resistenta bakterier. Eller fick följdsjukdomar av halsfluss eller öroninflammation. 
Men genom det som varit har vi nu sjukdomar och resistenta bakterier, MRSA. Samt ett dilemma vi inte vet hur vi ska lösa: dra ner på antbiotikaanvändning och riskera följder eller inte göra det och riskera uppenbara följder.

Ett intressant dilemma och svårlöst.


"Freden måste komma först. Gör den inte det, min vän, kommer inget efter den."
💓 Sajtvärd på Fenomen, Hjärnan, Kulturtant, Oförklarade fenomen

Huygens
2014-06-01, 16:17
#30

Från Harvard Mag:

"In the 1950s, amid postwar outbreaks OF dysentery, Japanese researchers led by Tsutomu Watanabe began to encounter bacteria simultaneously resistant to multiple drugs—impossibly unlikely for pathogens acquiring random mutations. By 1955, researchers were reporting several strains OF Shigella dysenteriae resistant to the same four antibiotics at once. Even worse, the resistance itself was contagious. Related species, when mixed with multidrug-resistant S. dysenteriae, also became resistant to multiple antibiotics."

Det gick fort.

Lugnande ord från Danmark:

"Situationen är utom kontroll, säger Hans Jørn Kolmos, professor i mikrobiologi till Danmarks Radio Nyheter.

När man vet vilka som har smittan och vilka som inte har den kan man begränsa spridningen och på så vis isolera problemet, säger han."

Typ 88 % av grisgårdarna?

Magi-cat
2014-06-01, 16:54
#31

#30 De' känns ju tryggt. 🐖


"Freden måste komma först. Gör den inte det, min vän, kommer inget efter den."
💓 Sajtvärd på Fenomen, Hjärnan, Kulturtant, Oförklarade fenomen

JonasDuregard
2014-06-04, 11:02
#32

#29 "Har jag sagt att problemet är att det finns problem som inte beror på resistens?"

Du har som jag uppfattat det sagt flera gånger att det blivit värre än om antibiotika inte använts alls, alltså att det finns något problem utöver att antibiotika inte längre fungerar lika bra.

Jag har frågat dig om det flera gånger och du har svarat ja men sedan gett förklaringar som handlar om något annat igen. 

(Huygens har faktiskt, om man läser noga, gett en förklaring på vad som skulle kunna vara en nettoförsämring med användningen av antibiotika)

Läs inläggen jag skrivit och det jag citerar från #13 och framåt så klarnar det kanske vad jag syftar på.

Men det viktiga är ju inte vad du sagt utan vad du säger nu när du förstår frågan. Och nu medger du alltså att du inte känner till något problem utöver resistens?

Huygens
2014-06-04, 11:10
#33

#32 Du skrev: "Du har som jag uppfattat det sagt flera gånger att det blivit värre än om antibiotika inte använts alls…"

Är du säker på att du inte blandar ihop det med vad någon helt annan har sagt?

Du skrev även: "(Huygens har faktiskt, om man läser noga, gett en förklaring på vad som skulle kunna vara en nettoförsämring med användningen av antibiotika)"

Det tog sin mogna tid. Krävdes fyra inlägg från min sida. :)

JonasDuregard
2014-06-04, 14:41
#34

#33 "Är du säker på att du inte blandar ihop det med vad någon helt annan har sagt?"

Ja, det är jag säker på, förutom möjligen att det är någon som magi-cat citerar.

I #13 i den här tråden frågar jag första gången om magi-cat anser att antibiotika på något sätt förvärrat situationen snarare än att bara ha motverkat sig själv. I de efterföljande inläggen kan du se svaren och avgöra om det går att tolka på något annat sätt än ett "ja".

"Det tog sin mogna tid."

Vad?

JonasDuregard
2014-06-04, 14:57
#35

#33 Sedan är det värt att påpeka att ditt argument inte är ett argument för att det finns någon fara, bara ett argument om hur det hypotetiskt skulle kunna finnas en fara.

Det som återstår att bevisa är att transposaser är farliga utöver att de bidrar till resistens samt att antibiotikaanvändning lett till en avsevärd ökning av dessa transposaser bland bakterier (transposaser verkar vara väldigt vanliga överallt i naturen) .

Magi-cat
2014-06-04, 19:59
#36

#32 Jag vet inte varför vi pratar förbi varandra. Du kan alltså inte hitta något citat där jag säger det du säger att jag säger? Jag förstår vad du frågar, men jag förstår ärligt talat inte ditt syfte.

Jag är inte mikrobiolog eller infektionsläkare, inte heller expert på dessa frågor. Jag försöker bena ut problemen med hjälp av de som är experter och har tagit upp några belysande exempel och gett tips på bok att läsa vidare i. Kunskap nog att driva en egenpåkommen tes har jag inte. (eller välgrundat bestrida någon annans.)
Finns det något i det sagda alls värt att beakta eller ska vi fortsätta ännu längre på samma sätt?

"(Huygens har faktiskt, om man läser noga, gett en förklaring på vad som skulle kunna vara en nettoförsämring med användningen av antibiotika)"

Så bra då. Då har du fått svar, eller?


"Freden måste komma först. Gör den inte det, min vän, kommer inget efter den."
💓 Sajtvärd på Fenomen, Hjärnan, Kulturtant, Oförklarade fenomen

JonasDuregard
2014-06-05, 10:01
#37

#36 "Du kan alltså inte hitta något citat där jag säger det du säger att jag säger?"

Du har skrivit flera saker som jag kan citera, men när man lyfter de ur sitt sammanhang ser man inte vilka frågor du svarar på och då blir det lite otydligt vad du menar.

Men om du insisterar:

"De som inte varit sjukdomsalstrande förut har blivit det" och "Experterna talar om att vi är i en värre sits än innan experimentet" och "Sjukdomsalstrarna har stärks på bekostnad av de mindre farliga". 

Där har du tre citat där du pratar om problem som så vitt jag kan avgöra inte har med resistens att göra.

Nöjd så?

"Så bra då. Då har du fått svar, eller?"

Inte på vad du menar.

Se även #35.

Huygens
2014-06-05, 14:52
#38

Varning, otäcka bilder, här finns en artikel från DailyMail med en man som drabbats av bakterier och förlorat kroppsdelar. Det konstiga är att inte ett ord nämns om resistenta bakterier i artikeln.

Det är tankvärt att England använder mer antibiotika till sina kor än Danmark. Dessutom rekommenderas besökare på engelska sjukhus att köpa ett MRSA-desinfektionskit med stark handsprit m m, för att skydda sej mot just MRSA.

Hade det varit vanliga oresistenta bakterier, förväntar jag mej att antibiotika hade funkat på mannen. Frågan är vad det är för "vanliga" bakterier denne man drabbades av? MRSA eller inte?

Magi-cat
2014-06-05, 18:21
#39

#37 Där har du tre citat där du pratar om problem som så vitt jag kan avgöra inte har med resistens att göra. 

Nöjd så?

Inte har med resistens att göra? Hur kan den uppkomna situationen inte ha med resistens att göra? Det har ju blivit som det blivit i och med den utveckling vi (väl) pratar om.🤔


"Freden måste komma först. Gör den inte det, min vän, kommer inget efter den."
💓 Sajtvärd på Fenomen, Hjärnan, Kulturtant, Oförklarade fenomen

JonasDuregard
2014-06-06, 01:49
#40

#39 Tack för att du slutligen svarar rakt (nåja, nästan) på min fråga om ifall det finns andra problem än resistens! Jag uppfattar det som att du svarade nej den här gången.

Då ber jag dig förklara vad kopplingen är mellan till exempel att du påstår att "De som inte varit sjukdomsalstrande förut har blivit det" och resistens mot antibiotika. Det är inte uppenbart hur de två hör samman.

Även "Sjukdomsalstrarna har stärks på bekostnad av de mindre farliga" skulle kunna behöva en sådan förklaring.

Magi-cat
2014-06-06, 08:03
#41

#40 

Jag har skrivit det jag läst och lärt mig och som jag tycker är intressant - och viktigt - att belysa i den här så avgörande frågan. Dels i en lång trådstart, dels i #17 om bakteriernas kostnad för resistensutveckling, dels några reflektioner i #20 samt om selektionstrycket i #26.
Jag kommer ett ta upp några fler saker som jag haft i tankarna. Om de besvarar din frågor, eller inte, återstår att se.


"Freden måste komma först. Gör den inte det, min vän, kommer inget efter den."
💓 Sajtvärd på Fenomen, Hjärnan, Kulturtant, Oförklarade fenomen

Magi-cat
2014-06-10, 22:03
#42

Eva Franchell i Aftonbladet…

"… bakterier finns överallt. Det är när vi försöker stoppa dem med antibiotika som de blir mer motståndskraftiga. Till slut biter medicinen inte på bakterierna och då kan den som drabbats av dem inte längre botas.

Vi riskerar alltså att kastas hundra år tillbaka i tiden då människor dog av en enkel lunginflammation."

"Redan nu insjuknar många miljoner människor över hela världen årligen i infektioner orsakade av resistenta bakteriestammar och många hundra dör därför att det inte längre finns några effektiva antibiotika för att bota dem, konstaterar professor Otto Cars, svensk förkämpe mot Antibiotikaresistens, i Uppsala Nya."

http://www.aftonbladet.se/ledare/ledarkronika/evafranchell/article19033818.ab


"Freden måste komma först. Gör den inte det, min vän, kommer inget efter den."
💓 Sajtvärd på Fenomen, Hjärnan, Kulturtant, Oförklarade fenomen

Magi-cat
2014-06-16, 08:06
#43

Förra året drabbades 10 000 svenskar av bakterier som antibiotika inte biter på. MRSA och ESBL ökade mest.

Fyra patienter dog i Växjö av tarmbakterien Clostridium difficile.

En del tar med sig bakterierna hem efter utlandsresor, men sjukhusen är en annan stor smittväg.
Förra året blev det 50 utbrott av resistenta bakterier på svenska sjukhus, varav 20 på neonatalavdelningar där de allra känsligaste vårdas…

På Folkhälsomyndigheten är man bekymrade…

http://www.svt.se/nyheter/sverige/nya-larm-om-resistenta-bakterier

Det är så här det är. Är det så här det kommer att förbli?


"Freden måste komma först. Gör den inte det, min vän, kommer inget efter den."
💓 Sajtvärd på Fenomen, Hjärnan, Kulturtant, Oförklarade fenomen

Magi-cat
2014-06-16, 08:29
#44

Vi går nu in i den postantibiotiska eran…

Keiji Fukuda från WHO säger att vi redan är där i vissa avseenden.

http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=415&artikel=5888260

Artikeln säger kanske inte så mycket nytt men det är intressant att man tar frågan på största allvar och har haft ett "hemligt" möte om den.

Man måste använda mindre antibiotika, tvätta händerna och hoppas på att det finns antibiotika som hjälper när det verkligen gäller livet och att man inte får MRSA om man kommer på sjukhus, ungefär…

Blir det som före Semmelweiss, att man blir sjuk på sjukhus? 

Vi kommer till dilemmat Björn Ramel talar om. Vid någon punkt tar antibiotikarestriktioner liv eller förorsakar lidande. Var blir det försvarbart för det större ändamålet, att undvika utbredning av resistens?
Det är inga helt lätta frågor.


"Freden måste komma först. Gör den inte det, min vän, kommer inget efter den."
💓 Sajtvärd på Fenomen, Hjärnan, Kulturtant, Oförklarade fenomen

Huygens
2014-06-27, 15:34
#45

En prisfond med 10 miljoner pund har upprättats och pris kommer utdelas till dom som kan göra antibiotika som inte skapar resistenta bakterier m m.

JonasDuregard
2014-06-27, 19:20
#46

#45 "pris kommer utdelas till dom som kan göra antibiotika som inte skapar resistenta bakterier"

Jag tror inte riktigt de siktar så högt (något sådant är knappast realistiskt, det är ju inte antibiotikan som genom direkt verkan skapar resistensen utan det är ju bakterierna som genom evolution utvecklas till att inte ta skada av den).

Snarare verkar det handla om att utveckla nya antibiotika som det idag inte finns resistens mot. (Eller?)

Huygens
2014-07-01, 22:16
#47

Trevligt, nu har dom hittat cancerhormon i djurköttet från Danmark.

"Det hälsofarliga hormonämnet DES har hittats i danska grisars urin.

DES användes fram till 70-talet. Då konstaterades att det kan ge upphov till cancer och det förbjöds."

Tydligen har någon tyckt att DES var en bra idé att börja använda igen för att få stora och feta grisar. Danish Crown som sålt köttet har kanske något att svara på?

[Borttaget]
[Borttaget] 
2014-07-02, 11:47
#48

Inlägget är borttaget

JonasDuregard
2014-07-02, 18:27
#49

#47 "cancerhormon"

Det där är inte ens ett ord.

"i djurköttet"

Fast ändå skriver de "i danska grisars urin" och i artikeln du länkar till står det att de inte vet om det finns i något kött.

"Tydligen har någon tyckt att DES var en bra idé att börja använda igen"

Tydligen har du inte ens läst artikeln du själv länkar till. Där står det att det antagligen är orsakat av en smitta.

Huygens
2014-07-03, 12:04
#50

Svenska Livsmedelsverket mörkade existensen av cancerhormon i danskt griskött. Livsmedelsverket höll inne med sin information i flera dagar.

"…Peter Brådenmark, chef vid Livsmedelsverkets kontrollednings­enhet.

Det finns ingen bevisad hälsofara med köttet, men självklart är det ett ämne som konsumenterna inte ska utsättas för, säger Peter Brådenmark."

Om det inte finns någon bevisad hälsofara, varför är då cancerhormonet totalförbjudet i EU?

.

Ingen kan förklara hur cancerhormonet hamnat i grisarna, men det är inte en "smitta". Det förbjudna syntetiska cancerhormonet DES ges till grisar för att öka deras tillväxt.

ICA agerade den här gången mer proaktivt än Livsmedelsverket.

"Ingen, vare sig svenska eller danska myndigheter har kunnat uttala sig om det är en fara för konsumenter. Så vi valde försiktighetsprincipen och informerade kunderna, säger Johanna Stiernstedt kvalitetschef på Ica."

Jaha.

Ingen kunde uttala sej om cancerhormonet var en fara.

.

Danska myndigheter lugnar ner sina egna medborgare. Grisarna som innehåller cancerhormonet har skickats till andra länder och kommer att återkallas.

"…Per Henriksen, der er veterinærdirektør i Fødevarestyrelsen.

»Der er ikke noget, der indikerer, at det kød skulle være solgt i Danmark. Det er gået til udlandet og vil blive opsporet og trukket tilbage,« fortsætter han."

Magi-cat
2014-07-04, 10:43
#51

Hinner inte läsa det nu, men intressant länk om den tickande bomben, Antibiotikaresistens.

Någon som var med och lyssnade?

http://www.vinnova.se/sv/Aktuellt--publicerat/Kalendarium/2014/140624-Antibiotic-resistance---A-ticking-time-bomb/


"Freden måste komma först. Gör den inte det, min vän, kommer inget efter den."
💓 Sajtvärd på Fenomen, Hjärnan, Kulturtant, Oförklarade fenomen

Magi-cat
2014-07-04, 10:46
#52

"Freden måste komma först. Gör den inte det, min vän, kommer inget efter den."
💓 Sajtvärd på Fenomen, Hjärnan, Kulturtant, Oförklarade fenomen

Magi-cat
2014-07-31, 18:34
#53

Det är kanske djurhållningen, djurmiljön som är nyckeln?

"– Den omfattande användningen av antibiotika i jordbruket maskerar ofta en dåligt utvecklad djuromsorg och gör det möjligt att hålla en hög produktion trots karga djurmiljöer och ett högt infektionstryck. I övriga EU används dessutom oftare bredspektrumantibiotika som lättare ger resistens, säger Sten-Olof Dimander.

– I väntan på att WHO tar fram den globala aktionsplan mot resistens som nyligen utlovats är det viktigt att alla bidrar efter förmåga. Genom att exempelvis välja kött från länder med en ansvarsfull antibiotikaanvändning kan vi styra bort från en osund och farlig utveckling, säger Sten-Olof Dimander och Björn Olsen."

"http://www.svdhv.org/sv/aktuellt/nyheter/e/620/andrade-matval-kan-ge-mer-hallbar-antibiotika/


"Freden måste komma först. Gör den inte det, min vän, kommer inget efter den."
💓 Sajtvärd på Fenomen, Hjärnan, Kulturtant, Oförklarade fenomen

Magi-cat
2014-09-01, 10:35
#54

Vad spelar det för roll om läkare är restriktiva med antibiotikaförskrivning, om man hankar sig fram med halsflussen utan att ta till antibiotika och hur mycket man än upplyser om farorna med Antibiotikaresistens - om livsmedelsindustrin impregnerar vår dagliga mat med antibiotika och struntar i följderna??

Ostar doppas i antibiotika (natamycin, E235) TROTS att man lovat ta bort det - för 16 år sedan! Ännu ett exempel på hur trögt det är att nå fram…

Bra där, Elisabeth Höglund! (Lite tätare uppföljning nästa gång, bara! 👍)

"Nu har 16 år (!) gått och folk riskerar fortfarande att få i sig antibiotikan natamycin med sina ostmackor. Vinst­intresset ljuger aldrig och Livsmedelsverket står inte på konsumenternas sida."

http://www.aftonbladet.se/nyheter/kolumnister/elisabethoglund/article19063630.ab

edit: Välj ekologiskt!🌺


"Freden måste komma först. Gör den inte det, min vän, kommer inget efter den."
💓 Sajtvärd på Fenomen, Hjärnan, Kulturtant, Oförklarade fenomen

JonasDuregard
2014-09-01, 11:59
#55

#54 Förutom det tröttsamma och irrationella konspirationssnacket, man undrar lite om hon läst det hon själv länkar till i artikeln. Där står bland annat följande: 

Är det farligt att äta ost och korv som ytbehandlats med natamycin?

Nej. Ytbehandling med natamycin innebär inte någon risk för hälsan. Natamycin löser sig inte i vatten och tas därför inte upp i tarmen.

Kan användningen av natamycin innebära att resistenta bakteriestammar utvecklas som leder till att det blir svårare att behandla sjukdomar hos människor?

Nej, natamycin verkar mot mögel och inte mot bakterier. 

Natamycin binder sig specifikt till ergosterol, en komponent i cellmembranen hos mögel och jäst. Resistensutveckling hos känsliga stammar har inte påvisats. Natamycin anses även motverka bildning av mögeltoxiner.

JonasDuregard
2014-09-01, 12:02
#56

#54 "om livsmedelsindustrin impregnerar vår dagliga mat med antibiotika och struntar i följderna??"

Menar du att det finns terapeutiska doser antibiotika i livsmedel? Var kan man läsa om det (som du ser verkar artikeln du länkar till handla om något helt annat).

Magi-cat
2014-09-01, 12:27
#57

#55 Lika tröttsamt är det att alltid stöta på "konspirationssnack"s-ordet så fort det handlar om något kontroversiellt! 

Ok, en brandfackla för mycket alltså? Som falnar till glöd och knappt det?

Hur som helst, helt onödiga tillsatser i maten ska bort!

http://www.aktavara.org/guide.aspx?r_id=27730


"Freden måste komma först. Gör den inte det, min vän, kommer inget efter den."
💓 Sajtvärd på Fenomen, Hjärnan, Kulturtant, Oförklarade fenomen

JonasDuregard
2014-09-01, 17:34
#58

#57 "Lika tröttsamt är det att alltid stöta på "konspirationssnack"s-ordet så fort det handlar om något kontroversiellt!"

Vad menar du? Hon skriver ju uttryckligen om olika konspirationer runt namngivningen. "Allt för att förvirra" och så vidare. Det har inget med kontrovers att göra. Varför länkar du till konspirationsteorier om du inte vill prata om konspirationssnack? 🤔

Ironiskt nog verkar hon anse att användningen av E-nummer är bevis på en konspiration, men att använda olika lokala namn (det enda alternativet till E-nummer) är också bevis på en konspiration 🤦‍♂️.

"Ok, en brandfackla för mycket alltså? Som falnar till glöd och knappt det?"

Ja, det är väl ganska illa? Hur ska man kunna veta om nästa förfärade utrop från dig är ett riktigt problem eller bara ett tecken på att du inte ägnat 15 sekunder åt källkritik?

"Hur som helst, helt onödiga tillsatser i maten ska bort!"

Men finns det verkligen några helt onödiga tillsatser? Varför tillsätter man dem i så fall?

Räcker det inte med att ta bort de farliga tillsatserna?

Vad är en tillsats och vad är en ingrediens? Får man tillsätta salt och peppar eller är det också onödigt?

JonasDuregard
2014-09-01, 17:35
#59

Och varför bytte vi ämne från Antibiotikaresistens till "onödiga tillsatser" egentligen? 🤔

Magi-cat
2014-09-01, 17:53
#60

#58 Är Elisabeth Höglund konspirationsteoretiker nu?  😮Nu hänger jag inte med i svängarna riktigt. Du skriver "konspiration" fem gånger i första stycket, så nu är det väl skarpt läge…🤪
Problemet har tydligt belysts tidigare och tillverkarna lovat ta bort det utpekade ämnet, utan att något skett.
Även om ämnet inte anses hälsovådligt (vilket väl nästan aldrig några tillsatser gör?) är det ett exempel på användning av antibiotika som måste anses helt onödig.

Jag vill i alla fall inte ha det här medlet i min mat!

Ja, det är väl ganska illa? Hur ska man kunna veta om nästa förfärade utrop från dig är ett riktigt problem eller bara ett tecken på att du inte ägnat 15 sekunder åt källkritik?

Det är ett riktigt problem. Antibiotika i livsmedel är ett problem, på riktigt. Onödiga tillsatser är ett problem. Att inte ta problemen på allvar och göra något åt dem är ett problem…

Men jag kan gärna medge att mina "förfärade utrop" var tilltagna i överkant den här gången.


"Freden måste komma först. Gör den inte det, min vän, kommer inget efter den."
💓 Sajtvärd på Fenomen, Hjärnan, Kulturtant, Oförklarade fenomen

JonasDuregard
2014-09-01, 20:52
#61

#60 "Är Elisabeth Höglund konspirationsteoretiker nu?"

Hon pratar om konspirationer i artikeln du länkar till, om hon är "konspirationsteoretiker" har jag ingen åsikt om - det är dina ord inte mina.

Men du håller med om att hon flera gånger antyder någon slags konspiration där E-nummer används i syfte att dölja vad saker innehåller (som att ordet Natamycin skulle vara tydligare? 🤪).

"Jag vill i alla fall inte ha det här medlet i min mat!"

Då går du miste om något! Mmm, västerbottenost. Jag har det i nästan allt 🙂. Allra helst i en paj, mums.

"Även om ämnet inte anses hälsovådligt (vilket väl nästan aldrig några tillsatser gör?)  är det ett exempel på användning av antibiotika som måste anses helt onödig."

Det här med att det inte ens är antibiotika, utan snarare någon slags fungicid (EDIT: antimykotium kallas det tydligen), ska vi strunta helt i det tycker du? 😂

Och jag frågar igen, vad menar du egentligen med att det är "helt onödigt"? Gör de det bara för att vara ondskefulla eller vad? 🤔

Magi-cat
2014-09-02, 09:34
#62

#61 Hon pratar om konspirationer i artikeln du länkar till, om hon är "konspirationsteoretiker" har jag ingen åsikt om - det är dina ord inte mina.

Nej, det är dina ord. Jag klistrar aldrig etiketter i pannan på någon som är kritisk. Du skriver ordet "konspiration" fem gånger redan i första stycket i #58, så det ligger snubblande nära med "konspirationsteoretiker" då. Speciellt som du fortsätter igen….

Då går du miste om något! Mmm, västerbottenost. Jag har det i nästan allt Glad. Allra helst i en paj, mums.

Sant! 👍Min Västerbottenspaj är oöverträffad.🙂Det är det där medlet jag inte vill ha, tydligen i likhet med många andra…(Kanske man kan använda Norrlandsost i stället?) Det är bara för burträskarna att ta bort det, inget mer med det!

Det här med att det inte ens är antibiotika, utan snarare någon slags fungicid (EDIT: antimykotium kallas det tydligen), ska vi strunta helt i det tycker du? Gapskrattar

Livsmedelsverket: (min kursiv)

"Natamycin/pimaricin är ett antibiotika som används som konserveringsmedel"

Ska vi helt strunta i att det är ett antibiotikum, tycker du?

Ok, du menar antagligen att medlet inte går på bakterier, endast svamp. Så vitt jag förstår påverkar det då inte resistensutvecklingen (men jag kan vara dåligt underrättad där). Det gör den i så fall "bara" till en onödig och icke önskvärd tillsats.

Gör de det bara för att vara ondskefulla eller vad? Funderar

Ditt ord, inte mitt!😛


"Freden måste komma först. Gör den inte det, min vän, kommer inget efter den."
💓 Sajtvärd på Fenomen, Hjärnan, Kulturtant, Oförklarade fenomen

JonasDuregard
2014-09-02, 12:11
#63

#62 "Nej, det är dina ord."

Skitsnack! Förstår du ärligt talat inte skillnaden mellan att säga "den här personen är en konspirationsteoretiker" och att säga "den här artikeln är full av konspirationsteorier"? Det första är för det mesta en slags ad-hominem, det senare är (i det här fallet) saklig kritik som du inte verkar ha några seriösa invändningar mot.

"Det är bara för burträskarna att ta bort det, inget mer med det!"

Min erfarenhet är att västerbottenost redanmöglar ganska snabbt, så om medlet skyddar mot mögel utan någon skadlig inverkan så hoppas jag de har kvar det.

Du kanske kan skära bort kanterna om du är orolig för vad osten har doppats i? Så drabbar inte din irrationella rädsla andra konsumenter.

"Det gör den i så fall "bara" till en onödig och icke önskvärd tillsats."

Jag frågar för tredje gången: Vad menar du med att den är onödig? Och varför är den inte önskvärd?

Magi-cat
2014-09-02, 12:35
#64

#63 Om du upprepar "konspiration" eller annat valfritt ord fem gånger tätt efter varandra, så är det oundvikligt att det kan uppfattas som att det tillskrivs personen. Men menar du det inte så behöver vi inte dra det längre. Min poäng är snarast ett det blir väldigt tröttsamt och gör att man tappar lusten för fortsatt diskussion när "konspiration"s-kortet omedelbart dras fram. Mer än så behöver vi inte fördjupa oss i det i just den här tråden. 

Om vi ska snacka ost och "irrationella" rädslor kommer vi alltför långt ifrån centrum för tråden. Därför helt kort: Tillsatser och E-nummer måste hållas på ett minimum. Kan man producera mat (och det tror jag man kan) utan tillförda -ämnen och -medel, måste vi kunna kräva det, utan att bli ansedda som rädda, irrationella eller ha hamnat i något konspirationsträsk.
Om inte människor som Hemlige Kocken (Mats-Eric Nilsson) kämpat för och synliggjort livsmedelskosmetikan tror jag inte vi skulle haft den våg av intresse för närodlat, naturligt, och kemikaliefritt (så långt det går), som vi har nu.

F.ö. frågade jag Burträskmejeriet hur det förhöll sig med natamycinet och fick ett trevligt svar: (med detta betraktar jag ostspåret som färdigodlat för den här tråden)

Norrmejerier sprayar med natamycin för att förhindra mögeltillväxt på ytan för vissa känsliga långlagrade ostar. Det är just långlagrade ostar som behöver detta skydd då de ska ligga länge i lager och risk finns för mögelangrepp.

Den tillsats vi använder är alltid deklarerad på förpackningen och vi har endast tillsatser om är testade och godkända av Livsmedelsverket. Natamycin påverkar endast mögelsvampar och kan därför inte ge upphov till resistenta bakteriestammar eller Antibiotikaresistens. Eftersom den sprayas på ytan så innebär det att den bara finns några mm in i osten så det går lätt att hyvla bort detta. OBS! att det sprayas på den runda ostens yta - inte på ytorna då ostens bitas och vacuumförpackats. Det är således bara där vax/paraffin finns som man behöver ta bort några mm om man så vill.

Att det finns något beslut på att denna tillsats ska bort är inte korrekt! Däremot arbetar vi aktivt för att kunna göra det och i o m att vi byggt ut i Burträsk öppnar det för möjligheten att kunna börja genomföra tester på Västerbottensost.


"Freden måste komma först. Gör den inte det, min vän, kommer inget efter den."
💓 Sajtvärd på Fenomen, Hjärnan, Kulturtant, Oförklarade fenomen

Magi-cat
2014-09-26, 07:55
#65

Intressant länk om Antibiotikaresistens "the era OF antibiotics is over". 

Vems är skulden frågar man. Doktorn, patienten eller någon annan?

Där kan man tänka på köttindustrin: "meat producers’ overuse OF antibiotics has become so widespread that about 29 million pounds OF these drugs (or 80% OF all antibiotics sold in the US) are used in industrial feedlots, with only 14% OF these drugs being used for therapeutic purposes."

Det är alltså en droppe i havet (men nog så viktig) om doktorn blir försiktigare med att skriva ut antibiotika, när den stora mängden går åt till de sjuka djurindustrierna! (Man kan inte hålla på så där! 🤢)

Längst ner finns förslag på vad man kan använda till lindrigare åkommor: Vitlök. Och oreganoolja. 

http://eatlocalgrown.com/article/12451-the-era-of-antibiotics-is-over-it-s-time-to-return-to-natural-remedies.html?c=tca


"Freden måste komma först. Gör den inte det, min vän, kommer inget efter den."
💓 Sajtvärd på Fenomen, Hjärnan, Kulturtant, Oförklarade fenomen

JonasDuregard
2014-09-26, 08:23
#66

#65 "Det är alltså en droppe i havet (men nog så viktig) om doktorn blir försiktigare med att skriva ut antibiotika, när den stora mängden går åt till de sjuka djurindustrierna!"

Det där stämmer bara under förutsättning att en viktenhet antibiotika till en gris gör samma skada som en till en människa, samt att det rör sig om samma typ av antibiotika för djuren som för människor.

Så vitt jag vet är båda dessa antaganden felaktiga.

Magi-cat
2014-09-26, 08:32
#67

#66 Vad menar du blir den praktiska konsekvensen av vad du säger?

Vad är det som är felaktigt?

Jag tror knappast man kan skilja de här sakerna åt och man måste arbeta på båda håll. Djurindustrierna är ett stort hot där många individer lever i undermåliga omständigheter under stort tryck från skadliga mikroorganismer + överförskrivning av antibiotika = stor risk för resistens. (Mats-Eric Nilsson skriver om det)

Dessutom är det så onödigt. Man måste minska köttkonsumtionen och låta djuren vara djur och förbättra förhållandena = bättre för alla och minskad resistensutveckling. (förhoppningsvis, om det inte redan är för sent)


"Freden måste komma först. Gör den inte det, min vän, kommer inget efter den."
💓 Sajtvärd på Fenomen, Hjärnan, Kulturtant, Oförklarade fenomen

JonasDuregard
2014-09-26, 09:04
#68

#67 "Vad menar du blir den praktiska konsekvensen av vad du säger?"

Att läkares förskrivning av antibiotika spelar mycket större roll än du antyder.

"Vad är det som är felaktigt?"

När du skriver att läkarnas förskrivning är en droppe i havet baserat på vikten av antibiotikan som ges till djur respektive människor gör du två underförstådda antaganden:

Du antar att varje gram antibiotika man ger till en gris är lika farligt (ur resistenssynpunkt) som ett gram till en människa.

Du antar också att vikten av antibiotikan är det som spelar roll, men bortser från att det kanske är helt olika sorter som jämförs.

De två antagandena är det som är felaktigt.

(Dessutom gör du ett tredje antagande, att merparten av antibiotikan som människor äter har ordinerats av läkare, det är jag inte säker på men det är inte centralt för frågan)

"Jag tror knappast man kan skilja de här sakerna […]"

Ändå gör du det.

"Dessutom är det så onödigt. Man måste minska köttkonsumtionen […]"

Det håller jag med dig om även om just min köttkonsumption är så låg den kan bli.

"[…] bättre för alla och minskad resistensutveckling. (förhoppningsvis, om det inte redan är för sent)"

Det här är jag inte övertygad om. Den absoluta majoriteten av de resistenta bakterier vi brottas med idag har så vitt jag vet ingen koppling alls till djuruppfödning.

Magi-cat
2014-10-03, 08:13
#69

Hotet från resistensutveckling i djurfabriker kan inte skiljas från annan resistensutveckling. Ska man ha en chans att räta upp skutan måste det ske drastiska förändringar på båda fronter.

Redan för årtionden sedan fann man att låga doser tetracyklin gjorde att djuren växte rekordsnabbt. Baksidan (som alltid finns) var den vi ännu lider i sviterna av: tätt sammanpressade djur som får lågdosbehandling är också ett effektivt sätt att utveckla resistenta bakterier.
Det förstod man redan då, men försiktighet och långsiktighet stod inte lika högt på dagordningen som högsta möjliga profit.

Inte förrän 2006 förbjöds de sista fyra tillväxtpreparaten i EU.

Dock tillåter fortfarande (2010) EU antibiotika i förebyggande syfte till hela besättningar. Efter en inledande hög dos får man ge lägre doser i flera veckor, doser som händelsevis är tillväxtbefrämjande. 

I USA ges fortfarande dessutom tillväxtantibiotika. Uppskattningsvis 70 % av all antibiotika i samhället går till djur. Inom EU är siffran 50 %.

I Sverige är läget bättre, men mellan 2004 och 2008 ökade antibiotikamängden per djur. I grisfoder med 38 %. Varför? Nya sjukdomar breder ut sig i djurfabrikerna där djuren lever tätt sammanpressade och helt onaturligt, t.ex. luftrörsinfektionen APP.

Var fjärde svensk gris har besvär med klövar och leder  eftersom de får ingen eller för lite halm att stå på. Då medicinerar man. Suggorna får liggsår och juverproblem.

Även om läget är bättre i Sverige än på många andra ställen är i genomsnitt var femte E.colibakterie hos svenska grisar multiresistent mot antibiotika. 

Den här tvehågsenheten i att fullt ut förstå risken men inte våga de drastiska steg som skulle behövas är man medveten om.
Det blir helt enkelt inget lågprisfläsk utan antibiotika.

Så här säger ILSI: (min kursiv)

"Den höga boskapstätheten kommer att möjliggöra spridning av antibiotikaresistenta strängar precis som sker med sjukdomsalstrande bakterier. Den fortsatta kostnadspress som jordbruket möter innebär att det är sannolikt att produktionssystemen kommer att bli mindre intensiva."

to be continued…

Alla fakta kommer från "Döden i grytan" av Ennart/Nilsson, med viss reservation för att boken är tryckt 2010. Om någonting blivit avgörande bättre sedan dess är det en (oväntad) bonus.


"Freden måste komma först. Gör den inte det, min vän, kommer inget efter den."
💓 Sajtvärd på Fenomen, Hjärnan, Kulturtant, Oförklarade fenomen

JonasDuregard
2014-10-03, 09:04
#70

#69 "Hotet från resistensutveckling i djurfabriker kan inte skiljas från annan resistensutveckling. Ska man ha en chans att räta upp skutan måste det ske drastiska förändringar på båda fronter."

Så du backar på "droppe i havet"-grejen?

"Baksidan (som alltid finns) var den vi ännu lider i sviterna av: tätt sammanpressade djur som får lågdosbehandling är också ett effektivt sätt att utveckla resistenta bakterier."

Du menar att de resistenta bakterier vi människor riskerar att drabbas av i stor grad härrör från djuruppfödning? För det verkar inte vara vad forskare på området anser. 

Vad jag förstår så finns det välunderbyggda teorier om hur djuruppfödningen skulle kunna leda till att människor smittas av MRSA men svagare belägg för att det faktiskt förekommer.

Magi-cat
2014-10-03, 11:43
#71

Campylobacter är en trist tarmbakterie som många människor blir sjuka av i illamående och diarré.  Alla vet säkert hur viktigt det är att vara noggrann med hygienen när man hanterar kycklingkött för att inte smittas. 70 % av kycklingar inom EU bär på campylobacter. (13 % i Sverige. Det varierar dock under året och under sommaren är det 30 %)
"Mindre känt är att hälften av alla campylobacter på global nivå är resistenta mot en eller flera sorters antibiotika." 
När man 1995 tog prover på Campylobacter (Sahlgrenska) var 7 5 resistenta mot en viktig och vanlig antibiotika. Tio år senare var den siffran 30 %…

2008 hade 77% av grisarna campylobacter. 30 % var resistenta mot kinoloner och upp till hälften mot streptomycin.

"Intensivt uppfödda grisar har dessutom helt oväntat visat sig vara en reservoar för den klassiska sjukhussjukan, så kallad MRSA, som står emot den typ av antibiotika som läkarna i första hand ska sätta in mot stafylokocker." (min kursiv)

Dessutom förs den över till svinskötare, där den kan ligga latent utan symptom. Dock vet man inte (2010) om människor kan smittas via mat.

En holländsk studie (2007) visade att MRSA fanns i 27 % av kycklingkött och i 17 % gris.

(faktakälla och citat: Ennart/Nilsson: "Döden i grytan")


"Freden måste komma först. Gör den inte det, min vän, kommer inget efter den."
💓 Sajtvärd på Fenomen, Hjärnan, Kulturtant, Oförklarade fenomen

Magi-cat
2014-10-03, 12:00
#72

MRSA är inte den enda bokstavskombinationen att lägga på minnet, vi har (numera) även ESBL, den multiresistenta sjukhussjuka som ökar snabbast bland människor. 

Det är nu inte någon sjukdom i sig utan den resistenta förmågan som kan lösgöra sig från en magbakterie och docka hos en annan. Den kan alltså förändra en rad bakterier så att antibiotika inte längre biter på dem.

Först trodde man att ESBL var ett problem "bara" inom sjukvården. Men så visade det sig att människor på gårdar runt om i EU drabbades och man lärde sig att kött- och mjölkproducerande djur måste betraktas som en viktig orsak till ESBL-smitta.

"En trolig anledning är den omfattande användningen av antibiotika för att behandla infekterade juver hos de hårt mjölkande korna."

Dessutom har de här typerna påträffats i livsmedel. I Sverige har man dock inte (2010) hittat ESBL-bakterier hos djur.

Det finns ännu fler antibiotikaresistenta bakterier som kan knytas till djuruppfödning, alla tas inte upp här.

Det är ändå det mest oroande att bakterier för över sin motståndskraft till andra bakterier och att den förmågan finslipas i djurfabrikerna.

Inte ens kokning räcker, eftersom bakteriernas resistenta anlag kan leva vidare och föras över till bakterier i magen.

Ändå verkar "sjukhussjuka" betraktas som något internt inom vården som ska bekämpas med åtgärder som ibland verkar något valhänta, ibland helt relevanta. Naturligtvis är det nödvändigt och bra med ett genomtänkt program för hygien och minskad antibiotikaförskrivning, men hur långt räcker det, om spridningen sker på annat håll?

Inte ens kemikalier fungerar särskilt bra eftersom de flexibla rackarna till bakterier utvecklat motståndskraft mot flera typer av desinfektionsmedel.

(Faktakälla och citat: Ennart/Nilsson: Döden i grytan.)


"Freden måste komma först. Gör den inte det, min vän, kommer inget efter den."
💓 Sajtvärd på Fenomen, Hjärnan, Kulturtant, Oförklarade fenomen

Magi-cat
2014-10-03, 12:32
#73

Mer om de gränslösa bakterierna som naturligtvis bryr sig föga om om de hamnar hos en människa eller gris. Det finns inga vattentäta skott i naturen.

Man plockade ut en E.coli från en kalv, gav den en markör och återförde den till kalven. Några månader senare fann man den i möss, grisar kycklingar och djurvårdare i samma anläggning. Samt inte minst flugor, som kan vara smittspridaren.

Inte mindre gränslösa är resistensgener.
Vi kanske tror att vi inte kan få samma sjukdomar som djur? Inte mindre än 60 % av alla organismer som kan förorsaka sjukdomar hos människor har sitt ursprung i djur.

Så varför skulle en bakterie från en antibiotikagris via köttdisken inte hamna i konsumenten för vidare öden och äventyr?

Salmonella var känslig för antibiotika före ca 1970. Sedan dess är det vanligt med utbrott orsakade av resistenta salmonellabakterier.

I Tyskland och Holland är 50 - 80 % av en vanlig salmonellatyp resistent mot flera humant viktiga antibiotika. 

(faktakälla: Ramel: Läkare utan vapen)


"Freden måste komma först. Gör den inte det, min vän, kommer inget efter den."
💓 Sajtvärd på Fenomen, Hjärnan, Kulturtant, Oförklarade fenomen

Magi-cat
2014-10-03, 15:05
#74

Mer om korsresistens och överföring från djur till människa i det s.k. Stuart-Levy-experimentet:

Nykläckta kycklingar på en gård delades i två grupper. Ena gruppen fick låg dos av tetracyklin och den andra gruppen blev kontrollgrupp och fick  inte preparatet. 

Redan första dygnet hittade man resistenta kolibakterier i tetracyklingruppens tarmar. Tre månader senare hade resistens uppstått också mot andra antibiotika som kycklingarna inte exponerats för. Och sedan kommer resten: Ett par månader senare drabbades gårdens invånare då först kolibakterier blev resistenta mot tetracyklin, sedan mot övriga preparat. TROTS att de inte fått antibiotika och TROTS att de inte heller ätit kycklingarna.

Man kan fortsätta hur länge som helst med liknande exempel. Är det någon som fortfarande kan tro att djuranvändning av antibiotika kan skiljas från human användning och/eller att det ena inte spiller över på det andra?

(faktakälla: Ramel: Läkare utan vapen)


"Freden måste komma först. Gör den inte det, min vän, kommer inget efter den."
💓 Sajtvärd på Fenomen, Hjärnan, Kulturtant, Oförklarade fenomen

Magi-cat
2014-10-03, 15:14
#75

#70 Har vi kommit någonvart?

Jag tror alla bedömare är ense om riskerna med resistensutvecklingen och en del säger t.o.m. att slaget är förlorat. (det vill jag inte tro) Så gott som all fokus har lagts på läkares förskrivning av antibiotika, något som förmodligen är lättare att åtgärda och råda bot på än situationen i djurfabrikerna som det talas alldeles för lite om.
I alla fall för mig är det ovanstående sagda en ögonöppnare. Om vi så helt avstod från humanantibiotika (vilket vore inhumant) skulle utvecklingen inte stoppas eller vändas om man inte gör något drastiskt åt djurfabrikerna. (oavsett alla andra skäl att göra något åt dem.)


"Freden måste komma först. Gör den inte det, min vän, kommer inget efter den."
💓 Sajtvärd på Fenomen, Hjärnan, Kulturtant, Oförklarade fenomen

JonasDuregard
2014-10-03, 15:33
#76

#75 "Har vi kommit någonvart?"

Med vad?

"Så gott som all fokus har lagts på läkares förskrivning av antibiotika"

Det vet jag inte om jag håller med om. Men om det är så kanske det speglar att så gott som all Antibiotikaresistens härstammar därifrån? 

"något som förmodligen är lättare att åtgärda och råda bot på än situationen i djurfabrikerna som det talas alldeles för lite om"

Jag tror tvärt om, att det är lättare att reglera djurfabrikernas användning. 

"Om vi så helt avstod från humanantibiotika (vilket vore inhumant) skulle utvecklingen inte stoppas eller vändas om man inte gör något drastiskt åt djurfabrikerna"

Jasså. Det är jag inte övertygad om.

Magi-cat
2014-10-03, 16:08
#77

#76 Med vad?

Med vilka invändningar du tycks ha, så klart.

Det vet jag inte om jag håller med om. Men om det är så kanske det speglar att så gott som all Antibiotikaresistens härstammar därifrån? 

Hur kan du fastslå det efter min omsorgsfulla beskrivning ovan? 🤔

Jag tror tvärt om, att det är lättare att reglera djurfabrikernas användning. 

Antibiotikan är en mjölkko. Läkemedelsbolagen släpper inte ut kon godvilligt. Och djurfabrikerna fungerar inte utan antibiotika. Så - vilken klämma vi sitter i! Hur som helst är det hög tid att agera i så fall.

Jasså. Det är jag inte övertygad om

Nähe. 

Du tycks ha egna idéer om den här frågan som jag inte delar och inte kan förstå hur du får ihop det. Eller också är det så uppenbart att det blir krångligt.


"Freden måste komma först. Gör den inte det, min vän, kommer inget efter den."
💓 Sajtvärd på Fenomen, Hjärnan, Kulturtant, Oförklarade fenomen

JonasDuregard
2014-10-03, 17:03
#78

#77 "Hur kan du fastslå det efter min omsorgsfulla beskrivning ovan? Funderar"

Du skriver väl ingenting om hur omfattande problemet är i förhållande till läkarförskriven antibiotika? 

"Antibiotikan är en mjölkko. Läkemedelsbolagen släpper inte ut kon godvilligt."

Men det gäller väl antibiotika till människor med i så fall?

Hur som helst så tvivlar jag på att antibiotikaförsäljning är särskilt lönsamt, det är ju det som brukar uppges som anledning till att forskningen inte är intensivare på antibiotika. Blir svårt att få båda delarna där.

"Och djurfabrikerna fungerar inte utan antibiotika. Så - vilken klämma vi sitter i!"

Jag tror ändå det kan finnas politiska förutsättningar för att lösa problemet. Djurfabrikerna är ju inte särskilt populära inrättningar, även om de så klart är arbetsgivare och allt det där. 

Spontant tänker jag att en förhållandevis enkel lösning kunde vara att kraftigt begränsa vilka typer av antibiotika grisarna får. Då kan de inte bidra till resistens för någon typ av antibiotika som inte ingår där.

"Du tycks ha egna idéer om den här frågan som jag inte delar och inte kan förstå hur du får ihop det."

I det här fallet var det du som påstod att totalstopp på humanantibiotika inte skulle vända resistenstrenden. Jag misstänker att det visst skulle göra det, men om du redovisar källan för ditt påstående så är jag beredd att ändra mig. 

Jag förutsätter att det redan idag är förbjudet att ge så kallad sistahands-antibiotika till boskapsdjur (någon som vet?), och i så fall är det ju bara humanantibiotika som gett upphov till resistensen som finns mot dem. Eller?

Magi-cat
2014-10-03, 17:29
#79

Problemet är att bakterier finns överallt och när vi försöker stoppa dem med antibiotika utvecklas resistens.

Det finns många länkar ovan, där man är ense om faran men benämner den från "tickande bomb" till att slaget är förlorat. (mer eller mindre).

Den här talar om djurhållningen och att våra val avgör om den negativa utvecklingen ska stoppas. (riktigt så enkelt tror jag inte det är men allt som bidrar till bättre djurhållning är bra.)

http://www.svdhv.org/sv/aktuellt/nyheter/e/620/andrade-matval-kan-ge-mer-hallbar-antibiotika/

I det här fallet var det du som påstod att totalstopp på humanantibiotika inte skulle vända resistenstrenden. 

Du drar stora växlar på en kommentar till artikeln (där man f.ö. beskriver problemet bra) där jag slogs av proportionerna mellan läkarförskrivning och mängderna antibiotika till djurindustrin! Jag sade inte att det INTE spelar någon roll, men det räcker inte som enda åtgärd eftersom

-det blir korsresistens

-smitta mellan djur människor

Jag hoppas det blev klarare nu.


"Freden måste komma först. Gör den inte det, min vän, kommer inget efter den."
💓 Sajtvärd på Fenomen, Hjärnan, Kulturtant, Oförklarade fenomen

Magi-cat
2014-11-22, 11:09
#80

Läget är mycket allvarligt.

Otto Cars, seniorprofessor inom infektionssjukdomar, skräder inte orden:

"– Det är väldigt obehagligt det som händer nu, att fundamenten för behandlingar som bygger upp hela sjukvården håller på att vittra sönder, säger Cars"

För hög användning av antibiotika till djur och människor är orsaken. Det finns antibiotika i tyskt och danskt fläskkött, t.ex., i svenska butiker.

25 000 människor dör i Europa varje år pga resistenta bakterier.

"– Jag tror att det kommer att bli värre i både Sverige och världen innan det blir bättre igen, säger Otto Cars."

http://www.dn.se/nyheter/sverige/bakteriesmittan-kommer-att-krava-fler-vardplatser/

Väldigt mycket kommer att bli annorlunda, kan man konstatera, och vi kan ingenting ta för självklart när fundamenten vittrar sönder. Vården kommer att ställas inför nya krav, behandlingar kommer inte att fungera som förr, man får ändra inställning till operationer och mycket mer…

Vad man kan börja med är att se över djurfabrikerna…Det går inte att hålla på så här!


"Freden måste komma först. Gör den inte det, min vän, kommer inget efter den."
💓 Sajtvärd på Fenomen, Hjärnan, Kulturtant, Oförklarade fenomen

JonasDuregard
2014-11-22, 22:03
#81

#80 "Det finns antibiotika i tyskt och danskt fläskkött, t.ex., i svenska butiker."

Menar du att det finns antibiotika i själva köttet? I relevanta doser? Jag har försökt klarlägga tidigare om det gör det eller inte men minns inte om jag hittade några exempel på det. Det verkar i alla fall inte vara vad man oroar sig för, utan snarare för själva bakterierna. 

"25 000 människor dör i Europa varje år pga resistenta bakterier."

Med tanke på vår tidigare diskussion vore det intressant att veta hur många av dem som kan spåras tillbaks till djuruppfödning respektive människovård.

Magi-cat
2014-12-13, 08:13
#82

Gonorré ökar och kan bli den första infektionssjukdom som inte längre botas med antibiotika eftersom resistensen blir allt kraftigare. Utvecklingen har gått snabbt de senaste åren

http://fof.se/tidning/2013/8/artikel/gonorre-kan-bli-omojligt-att-bota

"När resistensutveckling sker snabbt är det svårt för läkare att veta vilka antibiotika de ska välja. Patienter riskerar att få läkemedel utan effekt och invaggas i en falsk trygghet och fortsätter att sprida infektionen."

Ca 70 % av stammar som tidigare behandlades med ampicillin är nu resistenta.
När man ersatte ampicillin med ciprofloxacin, blev det resistensutveckling även där och 64% av gonokockstammarna är nu resistenta mot det.

De enda preparat som ännu fungerar är två som måste injiceras.

edit: Länken fungerar visst inte, försöker igen:

http://www.dagensmedicin.se/vetenskap/infektion/fler-och-fler-lakemedel-blir-verkningslosa-mot-gonorre/

Gonorré var före antibiotikans tid en fruktad, smittsam sexuellt överförd sjukdom som kan göra kvinnor sterila.


"Freden måste komma först. Gör den inte det, min vän, kommer inget efter den."
💓 Sajtvärd på Fenomen, Hjärnan, Kulturtant, Oförklarade fenomen

blombuketten
2014-12-14, 00:52
#83

Det här kanske inte är relevant för diskussionen men skriver ner det ändå. När jag arbetade med både kor och grisar i slutet på 80-talet och i början på 90-talet (länge sedan alltså), fick bara sjuka djur antibiotika. Om en ko blev sjuk och då fick antibiotika fick man mjölka den i spann och slänga mjölken. Den mjölken fick absolut inte gå ner i tankern. 

Om en gris, färdig för slakt, blev sjuk och fick antibiotika fick den vänta en viss tid till dess den var frisk och antibiotikan hade gått ur systemet så att säga. Det var hårda regler på det. 

Döda smågrisar och/eller nödslaktade grisar kunde användas till rovfåglar som man skyddade (hotade fåglar alltså).  Även där var det noga att det inte fanns antibiotika i kropparna.

Vet ju inte hur det är idag, men där jag arbetade fungerade det så. Medicinering var liksom ett nödvändigt ont om man så säger. Det var inget som bonden uppskattade och ivrigt förespråkade. Tvärtom. Det användes i de fall där det var nödvändigt.

Magi-cat
2014-12-14, 08:42
#84

Som jag förstått det av vad som framgått i artiklar och böcker (bl.a. #0 och "Döden i grytan" av Ennart/Nilsson) är det djurfabrikerna med dess enorma anhopning av djur på ett litet ställe som är problemet.
Småbönderna med blick för sina djur försvinner och kvar blir bara djurindustrierna.

Mycket uppmärksamhet ägnas åt "sjukhussjukan", men mindre förskrivning av humanantibiotika är inte tillräckligt eftersom spridningen av multiresistens sker även på annat håll och bakterierna är smidiga och anpassningsbara. T.o.m. för bra hygien, för mycket effektiva rengöringsmedel har hjälpt dem att utveckla ännu mer motståndskraft mot antibiotika.

"Det som oroar experterna allra mest är ändå att bakterier kan föra över sin motståndskraft till andra bakterier och att denna förmåga samlas hos de intensivt uppfödda djuren, Det innebär att även goda bakterier, som i hälsoyoghurten, kan bära med sig en motståndskraft som de väl på plats i magen kan överföra till andra som inte är lika ofarliga. 
Vanlig uppvärmning i stekpannan är inte längre nog. När bakterierna dukar under kan deras resistenta anlag överleva hettan och sedan överföra sin förmåga till levande bakterier i magen."

("Döden i grytan": Ennart/Nilsson)

Det är det här som är nyckeln till problemet tror jag. Multiresistenta bakterier överför sin förmåga till dittills ofarliga bakterier. 

Enligt samma källa har en expertgrupp inom EU slagit fast att det är fullt möjligt att Antibiotikaresistens från djur kan spridas till människa via livsmedel. Tyvärr finns det ingen kontroll på det och ingen bra strategi för att förhindra att det sker. 

Det enda alternativet måste vara att rejält minska antibiotikaanvändningen till nödfall och göra något åt djurindustrierna.


"Freden måste komma först. Gör den inte det, min vän, kommer inget efter den."
💓 Sajtvärd på Fenomen, Hjärnan, Kulturtant, Oförklarade fenomen

Magi-cat
2014-12-15, 17:46
#85

I Finland har hittats danskt kött som Innehåller MRSA. Två köttförpackningar av 25 innehöll MRSA. 

Det var dock ingen stor överraskning eftersom det är känt att en ganska stor procent danskt kött innehåller MRSA.

Trots misstanken att det kan finnas även på finska gårdar har man inte gjort någon inventering.

"Enligt nu rådande vetenskapsrön smittar MRSA inte genom att man äter svinkött. Däremot kan bakterien smitta då man handskas med rått kött."

http://svenska.yle.fi/artikel/2014/12/15/mot-s-gruppen-struntar-i-superbakterien-mrsa


"Freden måste komma först. Gör den inte det, min vän, kommer inget efter den."
💓 Sajtvärd på Fenomen, Hjärnan, Kulturtant, Oförklarade fenomen

Magi-cat
2014-12-15, 17:48
#86

ESBL:

"Men ESBL-bakterierna sprids också i samhället hos oss i Finland. En källa till bakterierna kan vara födan vi äter, och en risk utgör det råa kycklingkött vi hanterar hemma i köket."

http://svenska.yle.fi/artikel/2014/12/14/allt-flera-finlandare-far-esbl-bakterier

http://svenska.yle.fi/artikel/2014/12/14/bakteriebomb-i-broiler


"Freden måste komma först. Gör den inte det, min vän, kommer inget efter den."
💓 Sajtvärd på Fenomen, Hjärnan, Kulturtant, Oförklarade fenomen

Magi-cat
2015-01-22, 09:28
#87

För bara tio år sedan var det ovanligt med ESBL (resistenta tarmbakterier). Nu är läget ett annat.

Många reser till varmare länder på semester och hämtar hem resistenta tarmbakterier, bakterier som antibiotika inte biter på. Har man dessutom tagit antibiotika förvärras läget eftersom den slår ut de "goda" bakterierna.

Hela tiden är det en dragkamp mellan bakterier och motstånd. 

"– Vi tävlar med bakterierna, vi försöker hela tiden utveckla ny antibiotika men bakterierna lär sig snabbt hur de blir motståndskraftiga.

– Om det inte i framtiden finns antibiotika som biter på bakterierna så måste vi acceptera att människor dör i sjukdomar som vi har vant oss vid att kunna bota, säger Kantele." (docent och infektionsläkare)

Forskare i Finland har tagit avföringsprov på friska resenärer före resan och vid hemkomst. Bara 1 % bar på ESBL innan resan, men hela 21 % när de kom hem!

De flesta får inga symptom, men en del kan få infektioner i njurarna eller i värsta fall blodet, vilket är mycket allvarligt.

Får man då en infektion finns det knappast någon antibiotika som hjälper.

Hela scenariot är mycket oroväckande, särskilt som de resistenta bakterierna ökar i rekordtakt och det snart inte finns något antibiotikum kvar som hjälper.

http://svenska.yle.fi/artikel/2015/01/22/vi-hamtar-lomska-bakterier-hem-fran-resan


"Freden måste komma först. Gör den inte det, min vän, kommer inget efter den."
💓 Sajtvärd på Fenomen, Hjärnan, Kulturtant, Oförklarade fenomen

Magi-cat
2015-02-22, 16:40
#88

Hoppsansa, den går fram fortare än någon kunde tro, vår tids digerdöd som en del jämför den med: antibiotikaresistensen. Den sprider sig likt pesten från söder till norr. Värst i Europa är det i Grekland, sedan Italien.

I kölvattnet på ESBL (resistenta tarmbakterier) följer CPE där de senaste varianterna är resistenta också mot de sista verksamma läkemedlen som finns. I södra Europa är de redan allmänna på sjukhusen.

En del läkare säger att det redan är för sent, multiresistensen har vunnit.

Multiresistenta bakterier finns över hela jorden, även hos kråkor och måsfåglar som lever nära människan. T.o.m. på Antarktis.

"– Läget har förvärrats dramatiskt på kort tid, säger Olsen."

Men en del tror fortfarande på det förlösande läkemedlet och att det ska hittas i tid…

http://svenska.yle.fi/artikel/2015/02/22/superbakterierna-sprider-sig-som-pesten


"Freden måste komma först. Gör den inte det, min vän, kommer inget efter den."
💓 Sajtvärd på Fenomen, Hjärnan, Kulturtant, Oförklarade fenomen

Magi-cat
2015-03-16, 08:26
#89

Clostridium difficile är en farlig och t.o.m. dödlig tarmbakterie. Den är resistent mot antibiotika och kommer den in på sjukhusen kan det få katastrofala följder. Och det får det. Sjukvården har inte verktyg för att kunna stoppa den.

Kommer sjukhusen att bli högriskställen för spridning av multiresistenta bakterier? Vad innebär det för sjukvården?

http://www.aftonbladet.se/nyheter/article20468529.ab


"Freden måste komma först. Gör den inte det, min vän, kommer inget efter den."
💓 Sajtvärd på Fenomen, Hjärnan, Kulturtant, Oförklarade fenomen

Inkanyezi
2015-03-16, 10:08
#90

Visst, det finns sjukdomsalstrande bakterier som är resistenta, och om ingen antibiotika någonsin hade använts, skulle de sjukdomsalstrande bakterierna inte ha blivit resistenta.

Att femhundra personer dör av en viss bakterie på sjukhus under åtta år är väl egentligen ingenting märkvärdigt. Hade dessa femhundra kunnat räddas om inga antibiotika hade funnits? Hade de ens överlevt sitt första år?

Det är känt att när läkare tog över barnmorskornas roll, innan man ens var medvetna om hur bakterier spreds, ökade barnsängsfeber markant, med starkt ökande spädbarnsdödlighet och mödradödlighet. Det tillskrivs att en läkare kunde komma från en obduktion till en förlossning utan att ha tvättat sig och bytt kläder.

Liknande trend sågs när förlossningarna fördes över till sjukhus så sent som under första halvan av nittonhundratalet. om än inte i lika hög grad. Det blev en annan typ av komplikationer, mindre dödlig, men besvärande. Först ganska sent in på nittonhundratalet kunde trenden vändas till att komplikationer vid förlossning kunde hanteras bättre, och förlossningar vid sjukhus har egentligen inte påvisats vara säkrare än i hemmet. Det är bara vid ytterligt svåra komplikationer som det är värdefullt att barnaföderskan är på sjukhus, och de komplikationerna uppträder med högre frekvens i sjukhusmiljön än i hemmet.

Vad har det med antibiotikaanvändningen att göra? Inte mycket, men det visar att det finns risker med att leva, och att en förändring av ingångsdata kan man också vänta sig en förändring av utgångsdata. Den blir inte alltid som man skulle vilja.

Antibiotika överanvänds, dvs i onödan, och det orsakar fler multiresistenta bakterier, vilket alldeles självklart minskar verkan av antibiotika. Läget är inte nödvändigtvis sämre än från början, eftersom en del av de multiresistenta bakterierna är ganska godartade. När man behandlar på lämpligt sätt kan immunförsvaret ofta hantera dem.

Ett exempel, anektdotiskt, men ganska betecknande:
I hemmet i Santiago de Cuba där jag bodde ett flertal gånger under mina resor fanns ett barn som ofta fick öroninflammation. Varje gång behandlades han med antibiotika, och när han var åtta år hade han fått ett otal antibiotikakurer mot öroninflammation. Den återkom i alla fall ganska regelbundet. Läkarna ordinerade antibiotika, vilket ger ett evolutionstryck på alla bakterier i den lilla pojkens kropp, så att allt fler kan förväntas bli resistenta.

När jag tredje gången var där, blev jag varse att pojken nattades med nappflaska med välling. Han låg alltså i sängen och snuttade i sig välling från en flaska innan han somnade. När jag talade med läkaren om det, sade hon att hon inte hade misstänkt att han gick till sängs med nappflaska vid så hög ålder (åtta år). Hon hade därför inte ens frågat.

Det var alltså att jag bodde där och såg nattningsrutinen som gjorde att jag hittade orsaken till öroninflammationerna. När barnet ligger med flaskan, rinner vällingen via bihålorna ut i innerörat och skapar grogrund för bakterier.

Jag berättade för mamman hur det fungerar, om kommunikationen mellan munhåla/svalg och näsa/öron, och att han borde sluta nattas på det sättet. Hon slutade då ge honom nappflaska i sängen, och sedan dess har han inte haft någon öroninflammation, och den pågående läkte ut på några dagar efter att han slutade med flaskan. Tyvärr har han en bestående hörselskada.

Är det värre än det vore utan antibiotika? Jag tvivlar på det. Visst har en del bakterier blivit resistenta, men är det värre än innan? Felaktig användning av antibiotika har följder, och en av dem är att multiresistenta bakterier kan bli svåra eller omöjliga att bekämpa, men skulle de som drabbas, eller den andel av vårt släkte som drabbas, vara färre eller mindre om vi inte hade haft antibiotika?

De frågorna kan man naturligtvis inte besvara helt säkert, men jag tycker att det ser ut som att man vid multiresistens är tillbaka till ruta ett. Vi hade hemska epidemier förr, och de förekommer fortfarande idag. Antibiotika hjälper många att överleva svåra sjukdomar, och har hjälpt väldigt många hittills. Det är en av metoderna som är möjliga att använda, men de bör så klart användas förnuftigt, och så sker inte alltid.

Kan jag göra något åt det? Jo, det visade sig ju att jag kunde det, i ett enskilt fall. Men att minska överförskrivning är ett ganska stort projekt, och läkare är inte mer än människor de heller. Många av dem tror fortfarande väldigt starkt på att medicin är lösningen, och de multiresistenta bakterierna är en av följderna. Jag är inte övertygad om att vi är i sämre utgångsläge genom att vi har använt antibiotika, men visst är överanvändningen ett problem, som vi kanske kunde ha sluppit.

Men folk dog förr också, av bakterier, virus, olyckor och annat. Det har genom historien funnits sjukdomar som man inte kunde bota, och som fortfarande är svåra att hantera när de får epidemisk utbredning. En del av problemet med att kunna bota dem ligger i att antibiotika inte längre fungerar, genom att bakterier har så god förmåga att anpassa sig. Tillbaka på ruta ett, tvätta händerna och se till att patienten får vätska är ibland det enda vi kan göra.

Magi-cat
2015-03-16, 11:23
#91

#90 Att femhundra personer dör av en viss bakterie på sjukhus under åtta år är väl egentligen ingenting märkvärdigt

För de drabbade och deras anhöriga är det väldigt märkvärdigt. Ett once-in-a-lifeteime event rent av.

(Det är ändå lite paradoxalt att komma till sjukhus och drabbas av något livshotande i själva sjukhusmiljön.)

Hade dessa femhundra kunnat räddas om inga antibiotika hade funnits? Hade de ens överlevt sitt första år? 

Det är ju omöjligt att säga. Men ingen har så vitt jag vet önskat att antibiotika aldrig funnits. 

Hela vår sjukvårdsapparat är inställd på att fungerande antibiotika finns. När det nu visar sig allt mer att vi inte kan räkna med det innebär det en aningens stor och problematisk omställning.


"Freden måste komma först. Gör den inte det, min vän, kommer inget efter den."
💓 Sajtvärd på Fenomen, Hjärnan, Kulturtant, Oförklarade fenomen

Inkanyezi
2015-03-16, 12:15
#92

Evolutionsprincipen gäller nog ännu, för oss som inte omfattar den andra tron, att vi skapades av någon gud med ett syfte och färdigutvecklade som de människor som finns idag. Tillräckliga tecken på utveckling från tidiga människor finns för att kunna sluta sig till att utveckling har skett, även om vi inte vet särskilt mycket om de första årmiljonerna.

Bakterier eller virus lär i de flesta fall inte utrota sina värdar. Däremot kan de decimeras kraftigt, men i en del fall kan värdarnas antal minska så mycket att de inte längre blir livskraftiga stammar. Det kan verka krasst, men så är det. Digerdöden utrotade inte människan i Europa. Troligen kan inte heller ebola utrota människorasen - eller kolera, dengue, malaria, syfilis eller tusentals andra sjukdomar. Sydamerikas djungelfolk dog i drivor av mässling, medan europeer ofta klarade av den som barnsjukdom.

Man kan ställa sig samma frågor kring vaccinering som antibiotika. Vilket är bäst? Kan det rentav vara bättre att vi dör av lite mer, för att ge plats åt andra arter, för att inte belasta planeten så mycket som vi gör. Sanningen är nog att människosläktet, likt dinosaurierna, är en parentes i planetens historia. Är vi verkligen värda att bevara?

Magi-cat
2015-03-16, 12:33
#93

#92 Jag vet inte hur pass noga du läst tråden? Det är ingen som talat emot evolutionsläran, så jag vet inte varför du trycker på just den knappen.

Mikroorganismerna har följt samma princip som de alltid gjort: möta motstånd > anpassning. De mötte antibiotika och "lärde sig" klara av den. Och där står vi nu och måste omorientera oss. Det är därför antibiotikan kallas för ett gigantiskt experiment. Vi kan (och skall) inte utrota mikroorganismerna. De sjukdomsalstrande är väldigt få. Det gäller att hitta samspelet med faktorer som befrämjar våra liv. 

Ditt sista stycke låter ganska cyniskt så jag väljer att inte bemöta det just i denna tråd som handlar om hotet från Antibiotikaresistens.


"Freden måste komma först. Gör den inte det, min vän, kommer inget efter den."
💓 Sajtvärd på Fenomen, Hjärnan, Kulturtant, Oförklarade fenomen

Magi-cat
2015-03-16, 12:38
#94

Nyheten om antibiotika från jord slog ned som en positiv bomb, kan man säga.

Den nya substansen tycks inte (hittills) bli resistent som annan antibiotika, eftersom den verkar på ett annat sätt, mot bakteriens lipider i membranet istället för dess proteiner.

"Teixobactin, som det nya ämnet heter, upptäcktes sedan forskarna gått igenom över 10.000 olika bakterier som växer i vanlig jord."

Dock verkar teixobactin endast mot grampositiva bakterier, inte gramnegativa som E-coli och klebsiella.

http://www.dn.se/goda-nyheter/hopp-om-nya-antibiotika/


"Freden måste komma först. Gör den inte det, min vän, kommer inget efter den."
💓 Sajtvärd på Fenomen, Hjärnan, Kulturtant, Oförklarade fenomen

Magi-cat
2015-05-19, 20:35
#95

Eva Franchell om den smygande döden som inget biter på.

"Missbruket av antibiotika måste helt enkelt upphöra."

http://www.aftonbladet.se/ledare/ledarkronika/evafranchell/article20817656.ab


"Freden måste komma först. Gör den inte det, min vän, kommer inget efter den."
💓 Sajtvärd på Fenomen, Hjärnan, Kulturtant, Oförklarade fenomen

tarantass
2015-06-03, 17:52
#96

Uppdatering: kanske är vi redan bortom brytpunkten. Går inte att göra för mycket åt saken. Konferens i Uppsala.

http://www.svt.se/nyheter/vetenskap/larmar-om-resistensen-det-ar-nastan-for-sent

http://www.svt.se/nyheter/vetenskap/svt-s-vetenskapsreporter-nu-och-i-dag-maste-vi-agera

Räkna inte med att lyckas diskutera något med någon som inte har upplevt det själv.

Eller med någon som tror att allt gott måste vinnas på någon annans bekostnad.

Magi-cat
2015-06-10, 09:26
#97

#96 Allvarligt hot mot vår framtid…ja, det är närmast en underdrift. Många säger att det är för sent redan, men det blir för uppgivet. Det måste finnas hopp för att man ska göra något.

Som det också konstateras i den senare artikeln; det finns inte ens någon vetenskaplig oenighet om allvaret i frågan. (som om klimatförändringarna)


"Freden måste komma först. Gör den inte det, min vän, kommer inget efter den."
💓 Sajtvärd på Fenomen, Hjärnan, Kulturtant, Oförklarade fenomen

Magi-cat
2015-06-10, 09:28
#98

Superbakterien NDM har nu hittats hos hundar i östra Finland. Den är mycket resistent mot antibiotika.

Bakterierna kan smitta människor också. De är inte farliga i sig för friska människor eller djur, men det finns inga läkemedel mot dem.

http://hbl.fi/nyheter/2015-06-09/758655/superbakterie-hittad-hos-hund-i-finland


"Freden måste komma först. Gör den inte det, min vän, kommer inget efter den."
💓 Sajtvärd på Fenomen, Hjärnan, Kulturtant, Oförklarade fenomen

Magi-cat
2015-08-25, 21:25
#99

Resenärer sprider Antibiotikaresistens, enligt ny forskning vid universiteten i Umeå och Göteborg .

Det är alltså inte bara överanvändningen av antibiotika som bär skulden till resistensökningen.

De resistenta bakterierna kan vi få i oss på vistelseorten via mat eller vatten. De sprids sedan vidare även om vi inte själva blir sjuka.

"Den aktuella studien visar enligt forskarna att Antibiotikaresistens inte längre är ett problem enbart för sjukvården: eftersom en god hygien sannolikt minskar spridningen av resistenta bakterier bör insatser göras för att förbättra levnadsstandarden i ett globalt perspektiv, och mer resurser satsas på att öka kunskapen om hur sjukdomar och resistenta bakterier sprids."

http://www.medfak.umu.se/om-fakulteten/aktuellt/nyhetsvisning//resenarer-sprider-antibiotikaresistens.cid254921

Viktig forskning i elfte timmen!


"Freden måste komma först. Gör den inte det, min vän, kommer inget efter den."
💓 Sajtvärd på Fenomen, Hjärnan, Kulturtant, Oförklarade fenomen

Magi-cat
2015-11-22, 13:17
#100

Kinesiska forskare har hittat en gen som gör bakterier resistenta mot all antibiotika. Denna gen finns hos bakterier hos både grisar och människor och den kan sprida sig världen över. Det värsta är att det kan gå fort.

"Det är, som professor Otto Cars i infektionssjukdomar vid Uppsala universitet säger till TT, en mardröm."

http://www.aftonbladet.se/ledare/ledarkronika/ingvarpersson/article21810353.ab


"Freden måste komma först. Gör den inte det, min vän, kommer inget efter den."
💓 Sajtvärd på Fenomen, Hjärnan, Kulturtant, Oförklarade fenomen

Magi-cat
2015-12-11, 07:29
#101

"Freden måste komma först. Gör den inte det, min vän, kommer inget efter den."
💓 Sajtvärd på Fenomen, Hjärnan, Kulturtant, Oförklarade fenomen

Magi-cat
2015-12-17, 21:37
#102

Det finns inga biologiska hinder för Antibiotikaresistens hos kycklingar att hoppa över till människa!

Var tredje svensk kyckling bär på antibiotikaresistenta bakterier och konsumenten ges ingen möjlighet att välja i butiken.

Det vore möjligt att sortera fram de resistensfria, men så görs ej av kycklingbranschen.

(Obs, otäck bild i länken.)

http://www.svt.se/nyheter/inrikes/resistenta-bakterier-i-var-tredje-svensk-kyckling


"Freden måste komma först. Gör den inte det, min vän, kommer inget efter den."
💓 Sajtvärd på Fenomen, Hjärnan, Kulturtant, Oförklarade fenomen

Magi-cat
2016-01-05, 17:25
#103

Resistenta bakterier i hundmat….

"Rekommendationen från SVA är att hundar som får behandling med antibiotika bör undvika färskfoder. Detta eftersom de resistenta bakterierna annars riskerar att öka i omfattning.

Människor kan också bli bärare av bakterierna. Hundägare bör därför vara noga med hygienen när färskfoder hanteras.

– Man bör göra som man gör när man hanterar vanligt kött. Det är vanlig kökshygien som gäller, säger Oskar Nilsson, och fortsätter:

Antibiotikaresistens generellt är något man bör oroa sig över. Det här bidrar nog till viss del till problematiken, men hur stort bidraget är kan jag inte uttala mig om."

http://www.aftonbladet.se/nyheter/article22043388.ab


"Freden måste komma först. Gör den inte det, min vän, kommer inget efter den."
💓 Sajtvärd på Fenomen, Hjärnan, Kulturtant, Oförklarade fenomen

Magi-cat
2016-02-11, 09:20
#104

Det låter inte så bra…Sista utvägen, kolistin, har nått vägs ände.
Från Folkhälsomyndigheten:

"En gen som lätt sprids och som ger resistens mot kolistin har hittats i bakterier i Sverige. Kolistin är ett antibiotikum som tillhör det sista behandlingsalternativet vid vissa mycket allvarliga infektioner."

"Genen som ger bakterierna resistens mot kolistin kallas mcr-1. De första rapporterna om den kom från Kina i november i fjol. Hittills har 19 länder rapporterat fynd av mcr-1 hos bakterier isolerade från människor, djur och livsmedel.

Kolistin används som sista linjens behandling när andra alternativ saknas vid mycket allvarliga infektioner som orsakas av multiresistenta så kallade gramnegativa bakterier. Det kan röra sig om exempelvis njurbäckeninflammation eller blodförgiftning."


"Freden måste komma först. Gör den inte det, min vän, kommer inget efter den."
💓 Sajtvärd på Fenomen, Hjärnan, Kulturtant, Oförklarade fenomen

Magi-cat
2016-04-21, 08:23
#105

"Antibiotikan är medicinens största mirakel", säger professor Björn Olsen. På detta mirakel bygger vi all dagens sjukvård såsom vi känner den.

Men…

"– Så fort vi fick den i vår hand så har vi börjat missbruka den. Det pågår ett slags Darwinistiskt krig just nu, med antibiotika och bakteriernas förmåga att ständigt förändra sig."

2/3 av världens antibiotika går åt till djuruppfödning! 2/3!!! Och detta för att djuren ska kunna växa upp under dåliga förhållanden och bli kött åt oss.

Vi kommer att förlora kriget, säger Björn Olsen, om vi inte gör något och det nu…

"– Det är en realitet redan nu. Det är ett mycket värre hot än cancer. Är det så att man drabbas av en multiresistent bakterie som är resistent mot all antibiotika och man får en infektion av den, ja då dör man."

Jag håller med Björn Olsen. Det är så här det är! Och det har sagts många gånger nu, varnats flera år "om vi inte gör något nu"…Nu är vi där. Finns det någon återvändo och hur många gånger ska experterna behöva varna, hur många fler rapporter skrivas och hur många ska behöva drabbas?
Det är som om man tror att allt går sin gilla gång, ändå….För att man inte vet riktigt vad som kan göras eller får gehör för det som måste göras?

http://www.svt.se/nyheter/utrikes/superbakterierna-ett-mycket-varre-hot-an-cancer


"Freden måste komma först. Gör den inte det, min vän, kommer inget efter den."
💓 Sajtvärd på Fenomen, Hjärnan, Kulturtant, Oförklarade fenomen

JonasDuregard
2016-04-21, 10:17
#106

Jag undrar fortfarande om antibiotikan för djuruppfödning verkligen är en avgörande faktor. Så vitt jag kunnat avgöra så härrör de utbrott av multiresistenta bakterier vi ser idag inte därifrån utan från användning på människor. Jag har inget emot att man upphör med antibiotikaanvänding i djuruppfödning (eller slutar helt med djuruppfödning för den delen) men jag undrar om det skulle påverka problemen med Antibiotikaresistens nämnvärt. 

En sak som man definitivt borde sluta med är att ge antibiotika som är medicinskt viktig för människor till djur. Det förvånar mig att man gör det över huvud taget.

Magi-cat
2016-04-23, 18:54
#107

I alla fall en faktor.

Inte en rapport, inte en expert utelämnar antibiotikaanvändning till djur. De t.o.m. betonar det.

Det har tillkommit en del sedan tråden startade. (kort rep.)
- Genen som ger resistens mot kolistin, funnen i livsmedel, människor och djur.  - Var tredje svensk kyckling bär på antibiotikaresistenta bakterier, bakterier för vilka det inte finns några biologiska hinder att vandra till människan. - Rekommendationer om att hundägare ska vara vaksamma när färskfoder hanteras. - Superbakterier har hittats hos hund.

Sannolikt kan inte faktorerna skiljas från varandra. 
Överanvändning i djuruppfödning  pågår för att den ska vara möjlig utan att djuren blir för sjuka innan de blir mat. Kortsiktig, cynisk lönsamhetskalkyl, men tyvärr inte förvånande.

Rapport 2015: (min fetning)

"According to a new government-backed report, medicine-resistant infections will kill more people every year than cancer by 2050. Resistant infections including new strains of E. coli, malaria, and tuberculosis caused an estimated 700,000 deaths globally this year, but the scientists warn that number will be around 10 million if action is not taken. The study, called the Review on Antimicrobial Resistance, was commissioned by David Cameron and led by Jim O’Neill, the former Goldman Sachs economist and chairman."

och:

"“The routine and regular pumping OF antibiotics into animals is deeply dangerous in that it creates resistance to drugs that are key to modern medicine and key to our lives and livelihoods,” said Nicholas Stern, president OF the British Academy. “It is a classic example OF short-term private interest conflict with medium-term public good."

http://www.medicaldaily.com/antibiotic-resistance-just-became-public-enemy-number-one-will-likely-kill-more-367140


"Freden måste komma först. Gör den inte det, min vän, kommer inget efter den."
💓 Sajtvärd på Fenomen, Hjärnan, Kulturtant, Oförklarade fenomen

Magi-cat
2016-04-30, 10:40
#108

Fler dödsfall av "mördarbakterier" än cancer är att vänta.

Och vi får i oss CRE-bakterier via livsmedel:

"Orsaken till att CRE-bakterierna är så farliga är att de är resistenta mot större delen av den antibiotika vi använder.

CRE-bakterierna är tarmbakterier som hamnar i kroppen via det vi äter, förklarar Hans Jørn Kolmos, professor i klinisk mikrobiologi vid Syddansk Universitet till Metroxpress.

Immunförsvaret kämpar ofta förgäves mot dem och det kan ha en dödlig utgång – för patienter som får allvarliga infektioner med CRE-bakterier är risken mellan 30 till 75 procent att man dör."

CRE ökar i ett flertal länder i Europa utom Norge. Undrar varför?

http://illvet.se/medicin/sjukdomar/cre-bakterier-harjar-i-europa


"Freden måste komma först. Gör den inte det, min vän, kommer inget efter den."
💓 Sajtvärd på Fenomen, Hjärnan, Kulturtant, Oförklarade fenomen

Magi-cat
2016-07-16, 10:55
#109

Snart är gonorré inte möjlig att behandla med antibiotika pga resistens.

Frågan är inte om det sker, säger experterna, utan när. 

"“The trend is known,” said Allen. “At some point, it’s just: How much can we slow it down?”

“It will happen and we don’t have any other options.”"

http://www.scientificamerican.com/article/gonorrhea-may-soon-be-resistant-to-all-antibiotics/?WT.mc_id=SA_FB_HLTH_NEWS


"Freden måste komma först. Gör den inte det, min vän, kommer inget efter den."
💓 Sajtvärd på Fenomen, Hjärnan, Kulturtant, Oförklarade fenomen

Magi-cat
2016-08-01, 08:17
#110

Som alla vet blir problemet med Antibiotikaresistens allt större. Det är inte längre fråga om att stoppa den utan att fördröja dess utbredning så länge som möjligt. 

Enligt artikeln i länken nedan finns det ingen ny antibiotika på väg ut på marknaden på åtminstone 15 år. Och läkemedelsbolagen har inget intresse av att testa gammal antibiotika eftersom patenten gått ut =de tjänar inte tillräckligt med pengar på att göra det.

Nu ska Folkhälsomyndigheten i Sverige testa äldre antibiotikapreparat. De är inte dåliga för att de är äldre, men de slår inte lika brett mot bakteriefloran. Det minskar också risken för resistensutveckling.

Först ut är en studie på 300 patienter med urinvägsinfektion.

Citat ur länken:

"Maria Furberg hoppas att den äldre antibiotikan ska vara effektivare på resistenta bakterier och inte ge lika mycket biverkningar hos patienterna, till exempel diarréer."

http://www.svt.se/nyheter/inrikes/omodern-antibiotika-ska-testas-igen

Mindre biverkningar är också ett plus!
Här ser vi ett exempel på olägenheter med att forskning om medicin och allas vår hälsa är i händerna på läkemedelsindustrin som endast har största möjlig lönsamhet som incitament.

Det är givetvis en fördel om forskning och utveckling av medel för hälsa, mot sjukdom, i största möjliga utsträckning handhas av samhället. (min åsikt)


"Freden måste komma först. Gör den inte det, min vän, kommer inget efter den."
💓 Sajtvärd på Fenomen, Hjärnan, Kulturtant, Oförklarade fenomen

JonasDuregard
2016-08-01, 14:52
#111

#110 "Och läkemedelsbolagen har inget intresse av att testa gammal antibiotika eftersom patenten gått ut =de tjänar inte tillräckligt med pengar på att göra det."

Vilka gamla antibiotika talar vi om, och vad behöver testas? 

Det där med patenten är i allmänhet en något överdriven farhåga, det finns massvis med mediciner som säljs långt efter att patent gått ut.

Magi-cat
2016-08-01, 15:01
#112

De gamla preparaten är utsorterade i Sverige och de slår inte lika brett som de nyare. Jag antar att de blev "omoderna" eftersom läkemedelsbolagen vill sälja nytt.
En gång i den ljuva tiden utan resistensproblem kanske det ansågs som en nackdel att de inte slår lika brett mot bakteriestammarna, men nu vill man testa att använda dem vid t.ex. UVI. Nackdelen blir då en fördel, att de inte skapar samma problem och de har färre biverkningar.

"– Det är ingen bra ekonomi för företagen att satsa pengar på äldre preparat. Därför såg socialdepartementet det som viktig att satsa på att bedriva studier på äldre preparat så vi lär oss att använda dem bättre, säger Charlotta Edlund, utredare på Folkhälsomyndigheten och projektledare för studierna."

http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=6484272

Det ser hoppfullt ut, tycker jag. Det går inte att låta läkemedelsbolag med vinstintresse att stå för forskningen och problemlösningen. Man måste ta andra vägar. Det här kanske är en.


"Freden måste komma först. Gör den inte det, min vän, kommer inget efter den."
💓 Sajtvärd på Fenomen, Hjärnan, Kulturtant, Oförklarade fenomen

Magi-cat
2016-08-12, 09:38
#113

Resistenta bakterier ökar dramatiskt.

Många smittas av resistenta tarmbakterier under utlandsresor.

"Infektionsläkare, bakteriologer och apotekare från Linköping och Karolinska institutet har samarbetat med vietnamesiska forskare om att kartlägga vårdrelaterade infektioner på intensiv vårdsavdelningarna på sexton sjukhus i Vietnam. Resultaten i deras forskningsstudie som nyligen har presenterats visar att var tredje patient som vårdades på intensivvårdsavdelningarna hade en vårdrelaterad infektion, som de oftast hade fått på sjukhuset. Många av dessa orsakas av bakterier som har blivit resistenta mot i princip alla antibiotika.

– Resultaten är alarmerande och akuta insatser behövs. Samma trend finns på många håll i underutvecklade länder, främst i Asien och Sydamerika. Det vi ser är en global miljökatastrof på antibiotikaområdet, som pågår parallellt med den globala uppvärmningen, uppger Håkan Hanberger, professor och infektionsläkaren vid Universitetssjukhuset i Linköping och ordförande i Svenska läkaresällskapets referensgruppen för antibiotikafrågor, till regionens forskningstidning." (min markering)

http://www.corren.se/nyheter/linkoping/resitenta-bakterier-okar-dramatiskt-om4246988.aspx


"Freden måste komma först. Gör den inte det, min vän, kommer inget efter den."
💓 Sajtvärd på Fenomen, Hjärnan, Kulturtant, Oförklarade fenomen

Magi-cat
2016-08-22, 15:18
#114

"En pågående global miljökatastrof"

"Varannan patient i den vietnamesiska intensivvården har en vårdrelaterad infektion." (min markering)

Det som händer "där borta", händer också oss. Bakterier känner inga gränser.

Forskare från Sverige och från Vietnam har samarbetat om en av de största studierna på området kartläggning av vårdrelaterade infektioner sjukhus i Vietnam. Intensivvårdsavdelningar på 16 sjukhus studerades.

Resultatet är alarmerande. Rent av en pågående miljökatastrof, parallellt med den globala uppvärmningen.

I Vietnam ökar resistenta bakterier snabbare än hos oss och spridningen har nått längre, pga överbeläggningar och små sjukhuslokaler. Ofta saknas isoleringsrum för de som insjuknat pga resistenta bakterier.

Dessutom säljs antibiotika utan kontroll vilket medför att bakterierna kan utveckla resistens utanför sjukvårdens väggar.

Bakomliggande problem är förstås också brister i rent vatten och avlopp.

Inte heller för oss går det att komma undan, trots bättre resurser. Det vi kan göra är bara att fortsätta utveckla sätt att bekämpa resistenta bakterier i en global värld där människor och varor hela tiden transporteras över gränserna.

källa: "Forskning och utveckling, - ett magasin från medicinska fakulteten vid Linköpings universitet" våren 2016


"Freden måste komma först. Gör den inte det, min vän, kommer inget efter den."
💓 Sajtvärd på Fenomen, Hjärnan, Kulturtant, Oförklarade fenomen

Magi-cat
2016-09-05, 19:04
#115

"Freden måste komma först. Gör den inte det, min vän, kommer inget efter den."
💓 Sajtvärd på Fenomen, Hjärnan, Kulturtant, Oförklarade fenomen

Magi-cat
2016-09-09, 08:16
#116

Intressant video och artikel om evolutionens gång inför våra ögon, hur bakterier anpassar sig till omgivningen och utvecklar resistens. Ju större hammare vi slår dem  med, desto bättre hattar skaffar de, sägs det ungefär i artikeln.

Här är evolutionen bokstavligen in action. 

"What you’re seeing in the movie is a vivid depiction OF a very real problem. Disease-causing bacteria and other microbes are increasingly evolving to resist our drugs; "

Seeing i believing, sägar man också. Måste vi SE för att förstå? Det här vet vi ju egentligen, evolutionen är ständigt in action. Hur kan vi tro att vi ska besegra "dem" när deras anpassning fungerar snabbare än våra "hammare"?

http://www.theatlantic.com/science/archive/2016/09/stunning-videos-of-evolution-in-action/499136/


"Freden måste komma först. Gör den inte det, min vän, kommer inget efter den."
💓 Sajtvärd på Fenomen, Hjärnan, Kulturtant, Oförklarade fenomen

Magi-cat
2016-11-14, 21:52
#117

Svensk-dansk dokumentär:

http://www.svtplay.se/video/11032021/nar-antibiotikan-slutar-verka/dokument-inifran-nar-antibiotikan-slutar-verka-avsnitt-1?info=visa

Svensk-dansk dokumentär från 2016.

Avslöjandet har väckt ilska i Danmark. Myndigheten som skulle skydda befolkningen från farlig Antibiotikaresistens valde istället att värna om den mäktiga grisindustrins ekonomi. På näringens önskan slapp avelsgårdarna under flera år att bli undersökta och multiresistenta bakterier spred sig snabbt i grisstallarna. Nu smittas människor på båda sidor av Öresundsbron.


"Freden måste komma först. Gör den inte det, min vän, kommer inget efter den."
💓 Sajtvärd på Fenomen, Hjärnan, Kulturtant, Oförklarade fenomen

Magi-cat
2016-11-14, 21:56
#118

"Trots de senaste årens larm om att överanvändningen av antibiotika i djuruppfödningen skördar ett växande antal dödsoffer ökar användningen av antibiotika per producerat kilo kött i Europa"

ÖKAR!!?

"På cirka 30 år som ambulanssjuksköterska har han på nära håll sett konsekvenserna av att antibiotikakurer inte längre biter på patienterna.

– Det finns all anledning att känna oro över den utvecklingen. Inom sjukvården gör vi allt för att förhindra spridningen av resistenta bakterier och samtidigt öppnar vi för den köksvägen genom att köpa kött från uppfödare som använder antibiotika som konkurrensvapen – det är inte klokt, konstaterar han."

http://www.lantbruk.com/lantbruk/hoga-halter-antibiotika-i-importerat-kott

Det här borde kunnat gå att ordna snabbt, eftersom risken med antibiotikaanvändning är så stor och så väl känd. Men kortsiktiga vinstintressen verkar gå före.


"Freden måste komma först. Gör den inte det, min vän, kommer inget efter den."
💓 Sajtvärd på Fenomen, Hjärnan, Kulturtant, Oförklarade fenomen

Magi-cat
2016-11-18, 17:19
#119

Den sprids t.o.m. via luften, resistensen…

"Förorenad stadsluft pekas nu ut som en tänkbar spridningskälla för resistenta bakterier. Göteborgsforskare har visat en risk man inte tidigare räknat med.

– Det här kan vara en viktigare spridningsväg än man trott, säger Joakim Larsson som är professor på Sahlgrenska akademin."

http://www.svt.se/nyheter/lokalt/vast/antibiotikaresistens-kan-spridas-i-luften


"Freden måste komma först. Gör den inte det, min vän, kommer inget efter den."
💓 Sajtvärd på Fenomen, Hjärnan, Kulturtant, Oförklarade fenomen

Magi-cat
2016-11-19, 17:08
#120

Tusentals danskar är smittade med MRSA från grisar.

Så kan det tyvärr gå om Livsmedelsverket lyssnar för mycket på industrin.

De 12 000 danska bär nu på gris-MRSA som gör dem resistenta mot en del antibiotika.

"Användningen av antibiotika inom den danska grisindustrin anses vara en viktig orsak till att uppemot 12.000 danskar beräknas bära på den multiresistenta bakterien MRSA. Danska livsmedelsverket som har till uppgift att skydda befolkningen skulle redan för sex år sedan kunnat ta initiativ för att bromsa utvecklingen men valde istället att värna om grisproducenternas ekonomi."

I Sverige är det inte lika illa. 

"MRSA CC398 verkar vara mycket ovanligt inom den svenska grisproduktionen – hittills har bara ett enda fall konstaterats. Däremot har det påträffats flera fall av människor i Sverige som bär på bakterien."

http://www.svt.se/nyheter/utrikes/tusentals-danskar-smittade-av-mrsa-fran-grisar


"Freden måste komma först. Gör den inte det, min vän, kommer inget efter den."
💓 Sajtvärd på Fenomen, Hjärnan, Kulturtant, Oförklarade fenomen

Magi-cat
2016-12-05, 14:42
#121

Professorn i infektionsmedicin, Björn Olsen, gör medvetna val i mataffären.

För att föda upp t.ex. pangasiusfisk behövs 20-25 sorters antibiotika i vattnet, så tätt hålls fiskarna…

"Och det naturliga urvalet går snabbt, de bakterier forskarna varnade för när Björn Olsen började att jobba finns nu inom vården i Sverige.

– Det som händer nu varnade man för då, för 20-25 år sedan. Omkring 2050 tror man att 10 miljoner om året kommer att dö av de här bakterierna, säger han."

http://land.se/halsa/expert-pa-dodsbakterier-den-har-maten-skulle-jag-aldrig-kopa/


"Freden måste komma först. Gör den inte det, min vän, kommer inget efter den."
💓 Sajtvärd på Fenomen, Hjärnan, Kulturtant, Oförklarade fenomen

Magi-cat
2016-12-23, 18:28
#122

Mer Björn Olsen, han skräder inte orden…

"– Det måste krypa in under skinnet innan vi ska begripa. Så länge det ”bara” är nyfödda barn så har det inget ansikte. Det måste var en folkkär kändis som dör. Då blir det en mediastorm som hela världen kan följa, man frågar sig varför ingen gjorde något tidigare och instiftar en gala för att samla in pengar och så vidare, säger Björn och fortsätter:

– Det otäcka är inte att bakterierna smittar utan att generna smittar och som kan mobiliseras när det behövs.  Resistensgener kan plockas upp i stort sett var som helst, och så fort resistens blir en evolutionär fördel så kan problemet bli en världsspridd historia."

http://www.ja.se/artikel/52550/antibiotika-haller-pa-att-forstoras.html


"Freden måste komma först. Gör den inte det, min vän, kommer inget efter den."
💓 Sajtvärd på Fenomen, Hjärnan, Kulturtant, Oförklarade fenomen

setfree
2016-12-26, 17:57
#123

Detta bekymrar mig väldigt mycket. Konstigt att det inte får någon stor uppmärksamhet i media.

Detta och kemiska ämnen i naturen är det som jag ser som de största problemen vi har.

Magi-cat
2016-12-26, 19:19
#124

#123 Ja, det är ett väldigt problem. Mycket som vi tagit för självklart som kommer att förändras. 

"Det måste krypa in under skinnet innan vi ska begripa" (Björn Olsen)


"Freden måste komma först. Gör den inte det, min vän, kommer inget efter den."
💓 Sajtvärd på Fenomen, Hjärnan, Kulturtant, Oförklarade fenomen

Magi-cat
2017-01-21, 16:42
#125

En strimma av hopp:

"Scientists have developed a molecule that reverses antibiotic resistance in multiple strains OF bacteria at once, making it one OF the most promising advances we've had to date in the fight against superbugs."

http://www.sciencealert.com/scientists-just-announced-our-best-shot-at-ending-antibiotic-resistance-to-date


"Freden måste komma först. Gör den inte det, min vän, kommer inget efter den."
💓 Sajtvärd på Fenomen, Hjärnan, Kulturtant, Oförklarade fenomen

Magi-cat
2017-02-25, 11:29
#126

Inte drakblod, men väl varanblod kan vara en nyckel mot Antibiotikaresistens.

"“Komodo dragon serum has been demonstrated to have in vitro antibacterial properties,” they note. “The role that CAMPs play in the innate immunity OF the Komodo dragon is potentially very informative, and the newly identified Komodo dragon CAMPs may lend themselves to the development OF new antimicrobial therapeutics.”"

Det lär dröja innan det ev testas på människor.

http://www.iflscience.com/plants-and-animals/blood-dragons-destroy-antibiotic-resistance/

 Alla medger att antibiotikaresistensen är "one OF the most pressing problems OF our times."

Det finns en del uppslag, men ingen lösning (än).


"Freden måste komma först. Gör den inte det, min vän, kommer inget efter den."
💓 Sajtvärd på Fenomen, Hjärnan, Kulturtant, Oförklarade fenomen

Magi-cat
2017-03-14, 08:01
#127

Uhummm….antibiotikaresistens - ett av de största hoten…😕

Se det lilla klippet (ca 1 min)

http://www.iflscience.com/health-and-medicine/this-terrifying-video-shows-one-of-the-most-dangerous-threats-facing-humanity/


"Freden måste komma först. Gör den inte det, min vän, kommer inget efter den."
💓 Sajtvärd på Fenomen, Hjärnan, Kulturtant, Oförklarade fenomen

Magi-cat
2017-05-02, 09:44
#128

Första nya antibiotikan på 30 år kan ha upptäckts! 

Ett kanadensiskt forskarlag visar i en ny studie hur bakterier oskadliggörs på ett nytt sätt, utan att skada "den goda" bakteriefloran.

"– Vi angriper bakteriens energisystem genom ett ämne som blockerar en jonpump som bara finns hos sjukdomsalstrande bakterier, säger Grant Pierce, forskningschef på S.t Boniface Hospital och professor vid University OF Manitoba."

Hittills har antibiotikan fungerat mot hjärnhinneinflammation, legionärssjuka, tyfus och kolera.

https://www.svd.se/klar-forsta-nya-antibiotikan-pa-30-ar-kan-ha-upptackts

Det är ju väldigt bra om det visar sig hålla.

Men hur skiljer den på goda och dåliga bakterier? 🤔


"Freden måste komma först. Gör den inte det, min vän, kommer inget efter den."
💓 Sajtvärd på Fenomen, Hjärnan, Kulturtant, Oförklarade fenomen

setfree
2017-05-02, 09:58
#129

#128 Mycket intressant.

Min morbror dog igår av blodförgiftning. Nu var det inte så konstigt eftersom hans njurar var slut, men han behövde antibiotika som kanske inte verkade.

Vi hoppas på detta.

Magi-cat
2017-05-02, 11:07
#130

#129 Så tråkigt. 😢 Beklagar.


"Freden måste komma först. Gör den inte det, min vän, kommer inget efter den."
💓 Sajtvärd på Fenomen, Hjärnan, Kulturtant, Oförklarade fenomen

setfree
2017-05-02, 11:27
#131

# 130 Tack Magi-cat. Han hade tappat livslusten när han inte längre kunde åka till skogen med sin röjsåg. Han älskade skogen och vi jobbade lite ihop i min ungdom.

Det är inte förrän det händer personer i vår närhet som det blir verkigt. En av våra vänner var mycket nära döden för ett år sedan, men de klarade att häva infektionen. Det kan hända vem som helst av oss. Hon genomgick en rutinoperation som gick fel och tillbringade flera hundra dagar på sjukhus.

Antibiotikaresistens är verkligen ett av de största hoten för oss och en stor utmaning för forskningen att lösa. Bra tråd och viktig för oss alla.

Magi-cat
2017-05-24, 08:36
#132

Björn Olsen är pessimistisk. År 2050 kommer fler människor att dö av Antibiotikaresistens än av cancer.

Överanvändningen av antibiotika inom köttproduktion kallar han en våldtäkt på ett av medicinhistoriens största mirakel.

"Problemet uppstår där köttet produceras. I en miljö med mycket antibiotika så kommer resistenta bakterier att ha en överlevnadsfördel, det blir bara de som överlever och sprider sig. Till människorna i omgivningen och sedan vidare. I en global värld där varor och människor rör sig över hela jorden är ett lokalt problem med resistens snart globalt."

Måste man äta kött, ät svenskt, säger han.

Det är vad vi kan göra som privatpersoner. 

All användning av antibiotika inom köttproduktion och jordbruk måste upphöra, och det nu, för att vi alls ska ha en chans. Men stubinen är redan tänd…

https://www.svt.se/nyheter/inrikes/en-valdtakt-pa-ett-av-medicinens-storsta-mirakel?cmpid=del%3Apd%3Any%3A20170517%3Aen-valdtakt-pa-ett-av-medicinens-storsta-mirakel%3Anyh


"Freden måste komma först. Gör den inte det, min vän, kommer inget efter den."
💓 Sajtvärd på Fenomen, Hjärnan, Kulturtant, Oförklarade fenomen

Magi-cat
2017-06-21, 08:02
#133

Mer internationellt samarbete och beslut på politisk nivå behövs. 

Här ett samarbete mellan svenska och kinesiska forskare i ett projekt där även myndigheter ingår.

Tidigare har man mest tittat på var problemet manifesterar sig, dvs inom vården. Men det är inte där resistensen uppstår utan inom djurhållningen där mycket antibiotika används och sprids till människan. I alla fall är det en hypotes många nu arbetar efter.

"Målet är att öka kunskapen om hur Antibiotikaresistens överlappar mellan människa, djur och miljö. Både bakterier och antibiotika från såväl människor som djur hamnar via avloppsvatten och gödsel i miljön."

https://liu.se/artikel/antibiotikaresistens-ett-vaxande-globalt-hot


"Freden måste komma först. Gör den inte det, min vän, kommer inget efter den."
💓 Sajtvärd på Fenomen, Hjärnan, Kulturtant, Oförklarade fenomen

JonasDuregard
2017-06-21, 10:51
#134

#133 "Men det är inte där resistensen uppstår utan inom djurhållningen där mycket antibiotika används och sprids till människan."

Vem har sagt att Antibiotikaresistens inte uppstår i (mänsklig) sjukvård? I artikeln du länkar till står det "Men de senaste decennierna har det blivit tydligt att det inte är enbart på sjukhusen som resistensen uppstår" vilket ju är långt från att fria sjukvården så som du gör!

Det vore fantastiskt om du hade rätt i att det är enbart eller mestadels i djurhållning resistans uppstår eftersom det på det hela taget är mycket lättare att komma åt där. Men det finns en massa antibiotika som inte används på djur, så resistensen mot dem måste rimligtvis uppstått genom användning på människor.

Magi-cat
2017-06-21, 14:01
#135

#134 Sjukvården kan inte frias och fråntas ansvar, nej. "Inte enbart där…" skulle det kanske stått.

Men det är inte förrän man snart står inför en situation som kräver ett paradigmskifte inom vården som man tittar bredare.

"Många tror att det är den stora användningen av antibiotika inom djurhållningen som gjort att resistensen uppstått och sedan kunnat spridas till människan, men detta är ännu inte helt klarlagt, säger Björn Berglund." (min kursiv)

Alltså att den sprids från en dålig djurhållning till människor. Om det förhåller sig så hjälper det inte stort att enbart bli mer restriktiv med användning inom vården. (Tidigare har man föga talat om spridning till människan från djuruppfödning.)

.

"Björn Berglund menar att den ökande motståndskraften mot olika antibiotika är ett ekologiskt och internationellt problem."

Visst är det ett problem. Inom sjukvården har personal och forskare resistensens verkningar framför ögonen och en vilja att agera. Men hur få djurfabrikerna att ta sitt ansvar? Det måste till ett brett samarbete och politiska beslut. Resistens sprids dessutom över världen. Snabbt. (se exemplet med den plasmidburna kolistinresistensen i artikeln.)


"Freden måste komma först. Gör den inte det, min vän, kommer inget efter den."
💓 Sajtvärd på Fenomen, Hjärnan, Kulturtant, Oförklarade fenomen

Magi-cat
2017-07-27, 07:43
#136

Kan ett förlegat medicinskt råd bidra till Antibiotikaresistens?

Vi har alla hört det: Vi måste äta "hela kuren" av antibiotikan doktorn skriver ut, annars dör inte de oönskade mikroorganismerna. Även om vi känner oss bra efter några dagar ska hela den ordinerade dosen ätas upp.

Men tänk om det inte är så? Tänk om effekten blir tvärtom? Tänk om detta råd baseras på ett gammalt missförstånd som sedan dess hängt med av bara farten?

De flesta (?) bakterier vi vanligen medicinerar mot är opportunister och finns normalt i vår bakterieflora. Vi kan inte döda dem helt och det är inte heller önskvärt. Så varför ska vi egentligen "ta hela kuren" om vi blir bra innan? Mer är inte alltid bättre. Mer kan ge de effekter man ville undvika.

Det är bra att gamla råd ifrågasätts och modern forskning kan ge bättre underlag för hur hur man ska handla.

"For most OF those opportunistic infections, it's important to knock out only the trouble-makers. More, in this case, isn't going to be better.

"The longer the antibiotic exposure these opportunist bacteria are subjected to, the greater the pressure to select for antibiotic resistance," the researchers wrote." källa

Se mer:

http://www.sciencealert.com/experts-advise-we-might-not-need-to-finish-courses-of-antibiotics-after-all


"Freden måste komma först. Gör den inte det, min vän, kommer inget efter den."
💓 Sajtvärd på Fenomen, Hjärnan, Kulturtant, Oförklarade fenomen

Magi-cat
2017-07-29, 11:58
#137

Samma nyhet, in swedish:

https://svenska.yle.fi/artikel/2017/07/29/forskare-vi-ater-langa-antibiotikakurer-en-kvarleva-fran-40-talet

"För långa antibiotikakurer kan leda till resistenta bakterier och i många fall skulle en kortare kur räcka. Att äta kuren slut är en föråldrad praxis som borde ses över, säger experter."

Så - då har man bara kört på i gamla hjulspår och kanske förvärrat situationen med antibiotikaresistens….😕


"Freden måste komma först. Gör den inte det, min vän, kommer inget efter den."
💓 Sajtvärd på Fenomen, Hjärnan, Kulturtant, Oförklarade fenomen

Magi-cat
2017-08-09, 12:30
#138

Bra artikel om samma nyhet (om rådet att fortsätta kuren trots att effekten uppnåtts):

edit: " – Man måste säkerställa att man får tillräckligt mycket behandling för att bota den aktuella infektionen. Fortfarande ska vi nog ge patienten rådet att lita på doktorns ordination. Men parallellt med det måste vetenskapen om vad som är den optimala behandlingslängden för olika typer av infektioner beforskas mer."

Generellt ska man som patient inte sluta äta antibiotikan utan att kontakta läkare. Men det är väldigt bra att man gått ut med att det kanske inte alls är bra ur patient- och resistensutvecklingssynpunkt att fortsätta "hela kuren".

http://lakartidningen.se/Aktuellt/Nyheter/2017/08/Dags-att-sluta-formedla-mantrat-om-att-fortsatta-kuren-ut/#comments

ur kommentaren, av prof Björn Hammarskjöld:

"Slutsatsen blir då att man kan sluta äta antibiotika då man känner sig bra och effekten av antibiotika ska infinna sig inom 24 h efter första dosen. 

Uteblir effekten av antibiotikat inom 24 timmar är det fel diagnos eller fel antibiotikum varför ny diagnos och/eller nytt antibiotikum ska övervägas. "

…och vidare: (min markering i texten)

"Sedan kan vi diskutera Antibiotikaresistens in absurdum utan effekt till dess vi slutar använda genmodifierade organismer, GMO, som kräver en antibiotikaresistensfaktor för att återfinna GMO bland alla vildtyper som GMO alltid annars konkurreras ut av.

Ska vi minska resistensutveckling mot antibiotika måste vi börja med att utrota GMO-grödor, sedan minska behandlingstiden vid bakteriella infektioner tills patienten mår bra. "

Edit: Ett något oväntat upplägg. (Jag ser inte att det fått något svar ännu.) Men intressant också att läsa om Hammarskjölds tidiga (70-tal) erfarenheter av resistens och antibiotikabehandling.


"Freden måste komma först. Gör den inte det, min vän, kommer inget efter den."
💓 Sajtvärd på Fenomen, Hjärnan, Kulturtant, Oförklarade fenomen

JonasDuregard
2017-08-09, 16:20
#139

#138 Björn Hammarsköld verkar vara den sortens stolle som gärna uttalar sig i alla möjliga frågor utan att egentligen ha någon insikt, utan bara för att gå mot strömmen. Till exempel har han försökt slå hål på "klimatbluffen" med olika hemmasnickrade metoder. Hans kanske mest skrattretande klavertramp har varit när han "bevisat" att att vegetarisk kost är miljöfarligt, baserat på antagandet att en vegetarian varje dag äter 18 kilo gurka 🤪. 

Eftersom du verkar anse att han ändå är värd att ta på allvar så undrar jag, förstår du hans svammel om vad gäller GMO och antibiotika? Eller upprepar du det bara för att du gillar slutsatsen?

JonasDuregard
2017-08-09, 16:45
Magi-cat
2017-08-09, 16:56
#141

#139 Ajdå, en sån. 

"Gillar slutsatsen" gör jag förstås inte, eftersom det skulle var mycket bättre om det inte vore så. Men det var lite ovanligt att läsa det i Läkartidningen.
(Och nej, jag gillar fortfarande inte GMO något vidare.)

#140

"Horisontell genöverföring från växt till bakterie är inte otänkbart, men mycket osannolikt. Det krävs att händelser i flera steg inträffar. För vart och ett av dessa steg är det låg sannolikhet att det inträffar. Sannolikheten att alla dessa steg skulle uppfyllas är därmed mycket låg. Resistensgenerna som används för selektion är dessutom vanligt förekommande i den naturliga miljön"

Slutsatsen verkar långsökt angående Antibiotikaresistens. Vi får verkligen hoppas att Jordbruksverket har rätt.


"Freden måste komma först. Gör den inte det, min vän, kommer inget efter den."
💓 Sajtvärd på Fenomen, Hjärnan, Kulturtant, Oförklarade fenomen

Magi-cat
2017-10-17, 21:45
#142

Apokalyps och slutet för den moderna medicinen, låter inte som lysande framtidsutsikter vi går till mötes.

Orsaken är förstås Antibiotikaresistens, enligt artikeln:

"A top scientist has called for a global effort to stop the rise OF antibiotic-resistant bacteria, warning that if we don't act now 10 million people could die a year from drug-resistant diseases.

Professor Dame Sally Davies, the UK's Chief Medical Officer, has warned that without swift global action we could see the "end OF modern medicine" as our antibiotics become useless against drug-resistant strains of bacteria."

http://www.iflscience.com/health-and-medicine/leading-scientist-warns-postantibiotic-apocalypse-could-signal-the-end-of-modern-medicine-by-2050/


"Freden måste komma först. Gör den inte det, min vän, kommer inget efter den."
💓 Sajtvärd på Fenomen, Hjärnan, Kulturtant, Oförklarade fenomen

Magi-cat
2018-02-07, 09:11
#143

"Freden måste komma först. Gör den inte det, min vän, kommer inget efter den."
💓 Sajtvärd på Fenomen, Hjärnan, Kulturtant, Oförklarade fenomen

Magi-cat
2018-05-07, 19:23
#144

Antibiotikaresistent kolibakterie hittad hos frisk person.

"För första gången har en antibiotikaresistent kolibakteriestam påträffats i Finland. Upptäckten gjordes av forskare vid Åbo universitet."

Forskarna är oroliga för att den resistenta genen kan spridas till andra bakterier.

https://svenska.yle.fi/artikel/2018/05/07/antibiotikaresistent-kolibakterie-patraffades-for-forsta-gangen-i-finland-inte


"Freden måste komma först. Gör den inte det, min vän, kommer inget efter den."
💓 Sajtvärd på Fenomen, Hjärnan, Kulturtant, Oförklarade fenomen

Magi-cat
2018-10-25, 19:18
#145

"Jämfört med tidigare forskningar som gjorts i Finland håller ESBL-bakteriens förekomst på att bli allt vanligare bland den finländska befolkningen.

Orsaken till detta är bland annat att människor reser mer än förut och att ESBL blivit vanligare på sådana orter dit finländare gärna reser. Förekomsten av ESBL-bakterien ökar också på grund av antibiotikabehandling och i synnerhet sådan som ges mot turistdiarré."

https://svenska.yle.fi/artikel/2018/10/25/antibiotikaresistenta-kolibakterien-allt-vanligare-i-finland


"Freden måste komma först. Gör den inte det, min vän, kommer inget efter den."
💓 Sajtvärd på Fenomen, Hjärnan, Kulturtant, Oförklarade fenomen

Magi-cat
2018-11-02, 07:53
#146

EU har (faktiskt 😮) tagit ett historiskt beslut, nämligen att förbjuda rutinmässig administrering av antibiotika i förebyggande syfte till djur.

Det framgår inte i länken när beslutet skall träda i kraft.

"– Äntligen är detta historiska beslut om minskad antibiotika till djur fattat. Jag är överlycklig att EU har tagit krafttag som får enorma fördelar för miljön och vår avancerade sjukvård, säger EU-parlamentariker Fredrick Federley (C) till DN."

https://www.veterinarmagazinet.se/2018/10/historiskt-beslut-i-eu-om-antibiotika-till-djur/?fbclid=IwAR0UrIY30heAZ22yrySylRM5g1iZmsHHbnlF4OhGYYPZ05PPomTWmD8ySJc


"Freden måste komma först. Gör den inte det, min vän, kommer inget efter den."
💓 Sajtvärd på Fenomen, Hjärnan, Kulturtant, Oförklarade fenomen

Magi-cat
2018-12-29, 19:15
#147

Hoppet lever! Mögelbakterier från gamla jordlager på Irland kan eliminera fyra farliga antibiotikaresistenta bakterier.

"Intressant nog har jorden på fyndplatsen, Boho Highlands i Nordirland, länge haft rykte om sig att ha helande krafter. Människor i trakten brukade tidigare vira in lite jord i en bit bomullstyg för att lindra tandvärk och olika infektioner. Under den keltiska eran för 1 500 år sedan höll druider – den tidens religiösa ledare – till på platsen"

https://www.hbl.fi/artikel/mogelbakterie-i-jorden-ger-hopp-om-ny-antibiotika/?fbclid=IwAR2YT1Aiy9ULUsN2PPvQS4yHJpPMD2rWqhcjr2FaHHq-l8baCmuC_skj2P0

Där ser man att det kan ligga något konkret i talet om helande platser…🙂

Jag tror inte nyheten är så ny, men intressant i alla fall.


"Freden måste komma först. Gör den inte det, min vän, kommer inget efter den."
💓 Sajtvärd på Fenomen, Hjärnan, Kulturtant, Oförklarade fenomen

Magi-cat
2019-03-09, 08:51
#148

Resor till Asien största källan till Antibiotikaresistens?

Varannan svensk som semestrat i Asien kommer hem med resistenta bakterier, enligt artikeln.

"Precis som i övriga världen ökar mängden resistenta bakterier i Sverige – om än på en lägre nivå. Forskare har undersökt avföring i blöjorna på dagisbarn i Uppsala som på tio år visar en ökning av andelen bärare från 3 till 20 procent."

https://www.land.se/halsa/svenskars-resor-till-asien-storsta-kallan-till-antibiotikaresistens/?fbclid=IwAR2ZXdA0xdk6ph-1PJTU55FGUB7-erNsozR-RfqUTlwmgNdxY9Rb8BcmTy0

Är det inte ännu värre med uppfödning av djur som ska bli kött? 

"I de 29 länder som Europeiska läkemedelsmyndigheten har statistik över framgår att av all antibiotika som används till djur går 92 procent åt till gruppbehandling. Det betyder att alla djuren får antibiotika i vatten och foder. Motsvarande siffra för Sverige är tio procent."

Dessutom används bredspektrumpreparat i flera länder.

(artikel från 2016)

https://www.svt.se/nyheter/utrikes/sveriges-kottimport-bidrar-till-antibiotikanvandningen


"Freden måste komma först. Gör den inte det, min vän, kommer inget efter den."
💓 Sajtvärd på Fenomen, Hjärnan, Kulturtant, Oförklarade fenomen

Magi-cat
2019-03-09, 09:11
#149

Läkaren som kämpar för antibiotikafritt på sjukhuset: (2018)

"– Man vet ju att de danska bönder och djurskötare som står i kontakt med den industrin har en ökad förekomst av resistenta bakterier. Ju mer antibiotika man använder inom djuruppfödningen, desto mer resistenta bakterier skapas som kan sprida sig till människan, säger Nils Littorin."

https://24malmo.se/lakaren-kampar-for-antibiotikafritt-kott-pa-sjukhuset_5f47e3f5

Bra gjort, hur svårt kan de va?


"Freden måste komma först. Gör den inte det, min vän, kommer inget efter den."
💓 Sajtvärd på Fenomen, Hjärnan, Kulturtant, Oförklarade fenomen

Magi-cat
2019-05-01, 08:13
#150

Spädbarn dör av följderna av Antibiotikaresistens. Dödligheten hos stamcellstransplanterade är hög, i vissa länder så hög att det diskuteras om ingreppet är etiskt försvarbart.
Samtidigt kan det sista kvarvarande reservmedlet mot multiresistenta bakterier i en del länder blandas i foder till kycklingar och grisar.

"En okritisk övertro på läkemedelsindustrins förmåga att ständigt utveckla nya antibiotika när gamla inte längre fungerar har lett till ett slappt förhållningssätt till antibiotika och i många länder helt okontrollerad användning av dessa viktiga läkemedel."

Detta diskuteras i en debattartikel, undertecknad av "Otto Cars, Seniorprofessor vid Uppsala Universitet och grundare av ReAct (www.reactgroup.org.) Ledamot i FN:s samordningsgrupp mot antimikrobiell resistens 

Stefan Swartling Peterson, Professor vid Uppsala Universitet, Global Hälsochef för UNICEF, New York. Ledamot i FN:s samordningsgrupp mot antimikrobiell resistens"

https://www.aftonbladet.se/debatt/a/mRKb2p/barn-i-sverige-dor-av-antibiotikaresistens?fbclid=IwAR3pEoU9PSzOq5baULprBGCJCXXVNaTavf_O6e-_ISyt6Ahjyc0cIhY2qus

Läkemedelsbolagen bryr sig bara om sin vinst. Om man inte redan förstått det är det dags. Det går inte att på något sätt lita på att de gör vad som är bäst för människor, djur och natur.

Det behövs en Greta, säger de i debattartikeln. Roligt att Greta blivit synonymt med någon som väcker opinion för riktiga och nödvändiga beslut, och som når fram. 🌺

Måste det till en Greta till, eller "Kommer världens ledare att ha förmåga att på egen hand tillskapa de globala samarbeten som behövs för att rädda tillgången till antibiotika för nuvarande och kommande generationer?" (citat ur artikeln i länken)


"Freden måste komma först. Gör den inte det, min vän, kommer inget efter den."
💓 Sajtvärd på Fenomen, Hjärnan, Kulturtant, Oförklarade fenomen

Magi-cat
2019-06-04, 22:02
#151

"Freden måste komma först. Gör den inte det, min vän, kommer inget efter den."
💓 Sajtvärd på Fenomen, Hjärnan, Kulturtant, Oförklarade fenomen

Magi-cat
2020-02-03, 19:52
#152

Just nu hör vi mycket om coronavirus och munskydden har tagit slut även på svenska apotek.

Men farligare än coronavirus är antagligen antibiotikaresistensen.

https://arbetet.se/2020/01/30/varre-an-coronavirus/?fbclid=IwAR1b4NaG33j3mZxwU7IrZ3d6HfnmYvixJ2GoaEy6QMtCLKVSpOGK07jbC7o


"Freden måste komma först. Gör den inte det, min vän, kommer inget efter den."
💓 Sajtvärd på Fenomen, Hjärnan, Kulturtant, Oförklarade fenomen

Magi-cat
2020-03-02, 08:43
#153

Svensk uppfinning kan minska användningen av antibiotika! Åtminstone till djur.

"När en ko idag misstänks ha en bakterieinfektion tas ett prov som skickas på analys som analyseras av en veterinär, och så kommer svaret fem till tio dagar senare. Och under tiden är det inte ovanligt att kon får antibiotika i förebyggande syfte oavsett om infektionen är bekräftad eller inte. Med den nya uppfinningen går analysen mycket snabbare." (källa:SvT)

Jag som inte trodde att djur (heller) fick antibiotika "i förebyggande syfte" i Sverige.😐

Men bra med den nya uppfinningen. Låter som en prisvärd uppfinning som borde kommit för länge sedan, helst.


"Freden måste komma först. Gör den inte det, min vän, kommer inget efter den."
💓 Sajtvärd på Fenomen, Hjärnan, Kulturtant, Oförklarade fenomen

Magi-cat
2020-03-10, 08:30
#154

"Din middag är värre än corona". 

2050 beräknas 50 miljoner människor dö av Antibiotikaresistens. Det är sannolikt många fler än vad covid-19 kommer att skörda.

Över 60% av danska grisar var 2014 smittade av MRSA. Förra året var nio av tio positiva vid en stickprovskontroll. 
Var tredje svensk kyckling var 2015 bärare av ESBL-producerande bakterier som kan överföras till människa. Om detta finns INGEN upplysningsplikt till oss konsumenter!

"Varför kvittrar STRAMA ”Ät mer svenskt kött!” som en annan Scan-reklam? In med den frispråkige professorn i infektionssjukdomar igen:

”Det är ju en slags våldtäkt på ett av medicinens största mirakel.”

Det är det grövsta och samtidigt mest kraftfulla jag hört någon säga i frågan. Björn Olsen fortsätter i samma intervju:

”En sak vi kan göra, som vi faktiskt måste göra, det är att komma överens om ett absolut stopp för antibiotikaanvändningen inom köttproduktion, jordbruk, allting sånt. Antibiotika är exklusivt för en enda djurart på jorden, och det är människan. Och det ska användas till de svagaste människorna, de som verkligen behöver det. Annars så går det här käpprätt åt helvete.”"

Artikelns slutkläm:

"Det bästa vi kan göra för att öka chansen för vår egen arts överlevnad är inte bara att forska fram nya mediciner och smittspåra utbrott. Vi måste sluta med smutsiga djurmarknader. Vi måste lägga ner industriell fabriksuppfödning. Vi måste sluta slösa med antibiotika. Kanske genom den enklaste strategin av alla: Bara lämna djuren i fred."

https://www.dagensarena.se/opinion/din-middag-ar-varre-an-corona/?fbclid=IwAR04P1_iUxSE6kXtW2ww6JjSDPxCa_LHWVAffBJjp9qHHCtWyFkaDvKjDcU


"Freden måste komma först. Gör den inte det, min vän, kommer inget efter den."
💓 Sajtvärd på Fenomen, Hjärnan, Kulturtant, Oförklarade fenomen

Magi-cat
2020-05-30, 08:59
#155

Vi har lärt oss att inte slösa med antibiotika, att inte ge antibiotika till friska personer, eller till friska djur, utan bara när det är absolut medicinskt befogat. Allt för att minska antibiotikaresistensen.

Därför blir man lite förvånad av följande artikel, där vi kan läsa om att helt friska ettåriga barn i Mali ska få antibiotika i förebyggande syfte! Denna metod antas minska barnadödligheten med 20 %.

"Det man ska forska i är hurdan effekt mer utbredd antibiotikaanvändning kunde ha för att minska den förtida dödligheten."

Syftet är säkert lovvärt, men borde det inte finnas bättre sätt i första hand, som rent vatten, bättre mat och bekämpa fattigdom med allt vad den för med sig och förhållanden i övrigt? Sätt som inte ökar på antibiotikaresistensen.

Projektet är finansierat av Bill och Melinda Gates stiftelse.

(Forskargruppen ska också göra coronatester i Mali och jobba med hälsofrågor runt viruset.)

https://svenska.yle.fi/artikel/2020/05/29/antibiotika-i-forebyggande-syfte-till-under-1-aringar-finlandska-forskare-leder?fbclid=IwAR1Cwb5UsbCWQRd12CKdRfcra4xOUp_fHKxI71567tneDngwclCuqHUSqWY


"Freden måste komma först. Gör den inte det, min vän, kommer inget efter den."
💓 Sajtvärd på Fenomen, Hjärnan, Kulturtant, Oförklarade fenomen

JonasDuregard
2020-06-07, 00:12
#156

#155 Om det verkligen minskar spädbarnsdödligheten med 20% har det troligen mångfaldigt större effekt än hela Sveriges antibiotikaanvändning. Det vore extremt hyckleri för oss att kritisera det. 

"Syftet är säkert lovvärt, men borde det inte finnas bättre sätt i första hand, som rent vatten, bättre mat och bekämpa fattigdom med allt vad den för med sig och förhållanden i övrigt?"

Bättre men betydligt svårare. 

Tänk också på att en människa bara föds en gång. Antibiotikaresistens är ju en volymfråga och i länder som USA ges nästan en antibiotikakur per år till varje invånare i genomsnitt. Att behandla varje nyfödd är en droppe i havet och om det räddar liv låter det helt befogat. Nästan all antibiotika används i fall där det inte finns risk för dödsfall, så länge det förhåller sig så finns det ingen anledning att undvika behandling i något fall där det faktiskt kan rädda ett liv.

Magi-cat
2020-06-07, 09:06
#157

#156 Hej igen. 😎

Risken för Antibiotikaresistens är ett hot. Har vi inte antibiotika som fungerar blir konsekvenserna stora. Det är därför "vi" försöker lära oss att inte ge antibiotika till friska personer (eller friska djur) i förebyggande syfte. Därför är det inte på något sätt konstigt att uttrycka en viss förvåning över ett projekt som syftar till att behandla friska med antibiotika. 
Om det hjälper är det behjärtansvärt och projektet kommer att sprida sig till alla barn i alla länder med hög barnadödlighet.

Artikeln belyser dock problemet med antibiotikaresistens:

"Att ge friska personer antibiotika är ovanligt. Antibiotika används vanligen bara mot sjukdomar för risken är att riklig antibiotikaanvändning kunde leda till fler farliga resistenta bakterier." (min kursiv)

Man kommer att "följa upp" hur resistensen utvecklar sig. Jag hoppas det räcker, men känner viss oro.

""Syftet är säkert lovvärt, men borde det inte finnas bättre sätt i första hand, som rent vatten, bättre mat och bekämpa fattigdom med allt vad den för med sig och förhållanden i övrigt?"

Bättre men betydligt svårare. "

Det är den vägen vi måste gå. Nu!

Med risk för OT: Pengar finns, hur mycket som helst i världen, kan man tro när miljard efter miljard pytsas ut till krogar och allmänna förlustelser för att "vi" ska fortsätta våra bekväma liv med barhäng som mänsklig rättighet, för att allt ska bli "som vanligt" inklusive miljöförstöring, luft som är livsfarlig att andas och tar oräkneliga liv, hav som förstörs för kanske all framtid. Regnskogar … (Jag stannar där.)

Pengar finns, det är bara hur man använder dem.

Om det behövs för fullständighetens skull vill jag tillägga att jag inte alls är emot antibiotika (tvärtom), och att rädda barn är värt oändligt stora ansträngningar och uppoffringar. Det är "bara" hur, så vi inte gör ont värre.

Därför: Ren luft, rent vatten, mat, utbildning = liv.

P.S:

Antibiotikaresistens är ju en volymfråga och i länder som USA ges nästan en antibiotikakur per år till varje invånare i genomsnitt."

Jag ser inget hopp från det hållet. 😐

(Säg något uppmuntrande nu.)


"Freden måste komma först. Gör den inte det, min vän, kommer inget efter den."
💓 Sajtvärd på Fenomen, Hjärnan, Kulturtant, Oförklarade fenomen

Pyttelite
2020-06-18, 00:53
#158

Nu verkar det ju inte vara brist på rent vatten och mat som förorsakar den höga barndödligheten i Mali utan dålig infrastruktur och malaria. https://blog.unicef.se/2012/01/03/allt-farre-barn-dor-i-mali/ https://www.ui.se/landguiden/lander-och-omraden/afrika/mali/befolkning-och-sprak/


Man motionerar inte för att bli yngre utan för att bli äldre.


Magi-cat
2020-11-19, 19:18
#159

Från Nobel Prize på FB, Texten maskinöversatt:

"Ada Yonath, arbetar för att övervinna en global utmaning - Antibiotikaresistens.
′′ När det gäller global hälsa är det verkligen skrämmande. Jag är ingen profet. Jag kan inte förutspå framtiden. Men jag tror att en 10-15-faldig ökning av dödsfallen på grund av infektionssjukdomar är realistisk om vi inte hittar ny antibiotika," sade hon under ett Nobelprisdialog-event förra året.
Yonath fick Nobelpriset för sitt arbete med att bestämma ribosomstrukturen men idag forskar man om sätt att utveckla nya antibiotika.
#WorldAntibioticAwarenessWeek"


"Freden måste komma först. Gör den inte det, min vän, kommer inget efter den."
💓 Sajtvärd på Fenomen, Hjärnan, Kulturtant, Oförklarade fenomen

Magi-cat
2021-03-27, 16:25
#160

Till frågan om Antibiotikaresistens kan smitta mellan arter:

""Antingen smittar Antibiotikaresistens mellan bakterier, den smittar mellan djur och människor eller den smittar mellan människor. Antibiotikaresistens är lika smittsamt som många infektionssjukdomar."

"Samma faktorer som styr överföring av influensavirus mellan arter styr överföring av antibiotikaresistenta bakterier mellan arter, människan inräknad."

(Citat: Björn Olsen, boken Pandemi.)

Björn Olsen varnar väldigt uttryckligt för följderna av Antibiotikaresistens och räknar den som en pandemi.


"Freden måste komma först. Gör den inte det, min vän, kommer inget efter den."
💓 Sajtvärd på Fenomen, Hjärnan, Kulturtant, Oförklarade fenomen

Pyttelite
2021-03-27, 16:38
#161

#160: Ja det är illa men vad ska man använda istället?

Även virus och bakterier utvecklas ju.


Man motionerar inte för att bli yngre utan för att bli äldre.


Magi-cat
2021-03-27, 18:30
#162

#161 Det finns inget sådant som istället. Det är det som är kruxet.

Man skulle varit mer försiktig med användningen från början och inte bara öst ut antibiotika, t.ex. till djuruppfödningar.


"Freden måste komma först. Gör den inte det, min vän, kommer inget efter den."
💓 Sajtvärd på Fenomen, Hjärnan, Kulturtant, Oförklarade fenomen

Pyttelite
2021-03-27, 18:35
#163

#162: Jo det är lätt att vara efterklok och idag får man kämpa sig till penicillin så det har ändrat sig.

Tyvärr är det inte alltid så på andra ställen, USA tillexempel.


Man motionerar inte för att bli yngre utan för att bli äldre.


Pyttelite
2021-03-27, 19:01
#164

Avloppsvatten från sjukhus innehåller antibiotikarester från patienters urin och avföring. Därför har det länge funnits misstankar om att sjukhusens avloppssystem är en miljö där bakterier som är multiresistenta mot antibiotika kan konkurrera ut andra bakterier.

Läs mer här 🔽

https://www.lakemedelsvarlden.se/avloppsvatten-fran-sjukhus-okar-antibiotikaresistens/


Man motionerar inte för att bli yngre utan för att bli äldre.


Forskare vid Sahlgrenska akademin i Göteborg konstaterar i en studie att avloppssvatten från sjukhus gynnar multiresistenta bakterier.
  • Redigerat 2021-03-27, 19:01 av Pyttelite
Magi-cat
2021-03-27, 19:24
#165

Det är mycket mer komplext än så. Läs gärna Björn Olsens bok där han ägnar ett mycket engagerat och måleriskt kapitel åt denna fråga. Tyvärr inte så riktigt optimistiskt.


"Freden måste komma först. Gör den inte det, min vän, kommer inget efter den."
💓 Sajtvärd på Fenomen, Hjärnan, Kulturtant, Oförklarade fenomen

Upp till toppen