Annons:
Etikettintressant
Läst 28271 ggr
Magi-cat
2012-08-07, 17:31

Nikola Tesla - en visionär och uppfinnare

Förhandsgranskning av bild 1 av 2
Förhandsgranskning av bild 2 av 2

Mycket finns att säga om Nikola Tesla, detta universalgeni som haft sådan betydelse för vår moderna teknik. Hans vision om fri energi återstår att genomföra. Hade han för en gångs skull fel eller har ekonomiska och politiska intressen satt stopp för en lysande (!) innovation?

Tesla föddes natten mellan den 9 och 10 juli 1856, precis vid midnatt, i den lilla byn Smiljan. Idag tillhör byn Króatien, men på Teslas tid var det den militariserad zon under österrikisk kontroll.

Nikola var näst yngst i syskonskaran på fem. Redan mycket tidigt började han experimentera och vid sex års ålder hade han redan uppfunnit sin första motor.

Vid 12 år blev han som besatt av tanken att uppfinna en evighetsmaskin, något som inte visade sig vara riktigt enkelt men gjorde att han beslöt att ägna sitt liv åt fysik och elektriska experiment. Inte till att bli präst som hans far ville.

Tesla hade en visualiseringsförmåga som gjorde hans tankar så verkliga att det nästan gick att vidröra dem. Därmed kunde han in i minsta detalj förreställa sig sin uppfinning innan den ens fanns på ritbordet. Han visste redan i förväg hur den skulle se ut och fungera.

Tesla har bidragit en mängd uppfinningar. För att nämna några: växelströmmen 1888 som revolutionerade allting inom elektricitet. Edison var han inte så god vän med och de var djupt oeniga om växelströmmens betydelse. Den ansågs farlig och motståndarna roade sig med att demonstrera dess farlighet genom att mha växelström ta livet av djur, t.o.m. elefanter, i stora publika förevisningar. En "praktisk" användning utifrån detta: elektriska stolen.

1947 fick Tesla äntligen officiellt erkännande att det var han som uppfunnit radion, inte Marconi som tidigare fått den äran. Marconi hade inte bidragit med något som inte Tesla redan uppfunnit.

Allt kan användas på både bra och dåliga sätt. 1898 lyckades Tesla framkalla ett jordskalv i New York med hjälp av en liten elektromekanisk oscillator monterad på en järnpelare i sitt laboratorium. Inredningen i laboratoriet började skaka våldsamt och vibrationerna spred sig ut i marken på Manhattan, byggnader i närheten skakade och fönsterrutor krossades. Tesla uppgav för tillskyndande journalister att "det med liknande teknik skulle vara möjligt att klyva jordklotet i två delar, lika lätt som man klyver ett äpple." Han var som sagt tidigt ute…

Mellan 1886 och 1928 fick Tesla beviljat 112 patent i USA…..

Mot slutet av sitt liv verkar han ha ägnat sig åt militära uppfinningar, typ "dödsstrålar".

Teslas vision om fri energi blev aldrig till verklighet. Var han fel ute eller bara för tidigt?

Läs mer här och om museet:

http://www.bbc.com/news/technology-19343855

(källa och citat: Nikola Tesla: Mina uppfinningar)

_(Tesla coil: www.pixabay.com)_


"Freden måste komma först. Gör den inte det, min vän, kommer inget efter den."
💓 Sajtvärd på Fenomen, Hjärnan, Kulturtant, Oförklarade fenomen

Annons:
JonasDuregard
2012-09-04, 09:46
#1

"Hade han för en gångs skull fel eller har ekonomiska och politiska intressen satt stopp för en lysande (!) innovation?"

Tesla hade fel ganska ofta (och rätt ganska ofta). Till exempel hade han väl fel om relativitet? Man kan alltså inte säga att "Tesla hade rätt om allt annat, alltså borde han haft rätt om det här med" eller något i den stilen.

Jag skulle gissa att han även hade fel om dödsstrålen och de andra sakerna som han pratade om mot slutet av sitt liv men som han aldrig beskrev i detalj eller byggde.

Magi-cat
2012-09-04, 16:17
#2

Jammendå äntligen en kommentar! Tack!

Lägg märke till att jag nog inte sade att Tesla hade rätt om allt och vad han alltså borde…..Cool

Ska uppdatera mig lite, minns inte det där om relativiteten….

Lite kort: tror att man får skilja en del på den unge Tesla och det äldre, av livet, avundsjuka och missunnsamhet något sargade geniet…

Som ung kunde han alltså utforma sina uppfinningar helt i huvudet. Han visste redan innan hur de skulle se ut och hur de skulle fungera. Vilken Intuition, vilken visualiseringsförmåga av saker som var så epokgörande! Skulle tro att det mesta blev "rätt". Men ibland är uppfinnaren före sin tid. Det måste finnas mottagare också, ett samhälle som i sin struktur är "moget" för uppfinningen. Där verkar mycket ha kommit rätt, med var det 112 patent? Och därtill mycket som han inte fick erkännande för eller som inte blev färdigt.

Världen var full av intriger och egennytta, även då.

En gång brann hans lab ner, helt och hållet. Kanske pga en olycka, kanske någon som ville honom och hans forskning illa. Mycket arbete som gick till spillo där…Kanske blev han desillusionerad. Hans senare arbete verkar haft drag av det och en del desperation.

Dödsstrålen, ja om han som det sägs trodde att ett så kraftfullt vapen skulle bringa fred hade han hamnat vilse. Vapen gör aldrig fred, aldrig.

Lägg märke till hans jordbävning som han lyckades med med enkla medel. Låt oss säga att hans uttalande om att klyva jorden var åtskilligt överdrivet. Men ändå - finns möjligheten, finns tekniken att åstadkomma något så destruktivt som jordbävningar, kan man vara säker på att det inte används igen?


"Freden måste komma först. Gör den inte det, min vän, kommer inget efter den."
💓 Sajtvärd på Fenomen, Hjärnan, Kulturtant, Oförklarade fenomen

Magi-cat
2012-09-06, 17:20
#3

På tal om att vara före sin tid…..

På en stor elmässa i New York 1898 demonstrerade Tesla en radiostyrd båt. Man kan tänka sig publikens häpnad när han från land lät båten göra komplicerade manövrer i en bassäng! En båt som kunde styras på avstånd!

En annan av hans fjärrstyrda båtar kunde t.o.m. färdas i undervattensläge.

Tesla försökte intressera den amerikanska flottan för sin radiostyrda båt, men fick nobben. ”Det han åstadkommit ansågs omöjligt och man kunde inte ta hans påståenden riktigt på allvar.”

Tesla hade också vid denna tid planer på el-bilar och flygfarkoster, både manuella och fjärrstyrda.

Men varför skulle någon ta det omöjliga på allvar. ;-)

 Den trådlösa överföringen av energi:

Teslas främsta mål vid sekelskiftet var metoden för den trådlösa överföringen av elektrisk energi. Eftersom hans laboratorium i NY inte räckte till for han 1899 till Colorado, högt upp bland bergen, där han lät uppföra sitt mycket speciella och hemlighetsfulla laboratorium.

En teslaspole med en diameter på 15 meter var själva centrum i konstruktionen. En 60 meter hög metallmast, krönt med ett meterstort kopparklot, sköt upp genom taket.

Här framställde Tesla konstgjorda blixtar, över 30 m långa och dånet kunde höras miltals bort. Ibland bildades  klotblixtar. Han var mycket stolt över sin uppfinning och menade att man kunde skicka elektrisk energi tvärs igenom jordklotet och atmosfären.

Teslas vision var att alla oavsett hur avlägset de bodde, skulle kunna ta emot elkraft.  Allt man behövde för att ta emot var en enkel anordning med en kort antenn.

Tyvärr är det höljt i dunkel exakt hur det skulle gå till. Tesla lämnar endast en kryptisk beskrivning i sin självbiografi.

 Vid ett tillfälle uppstod rytmiska signaler i mottagaren. Tesla tolkade dessa som intelligenta utomjordiska meddelanden och en lång och livlig debatt utbröt.

Under detta år offentliggjorde han också ”Teslas världssystem” där man via systemet skulle kunna vidarebefordra inte bara elkraft utan också text, bilder och ljud på trådlös väg. Olika slags fordon skulle via en antenn kunna drivas med el från utplacerade sändare.

Men det blev allt svårare att få sponsorer för projekten.

Ett decennium tidigare hade Tesla sålt sitt fantastiska växelströmssystem och ledningsnätet byggdes ut med en väldig fart. Det var inte bästa utgångsläget för att presentera ett helt nytt system för distribution av elkraft, därtill med sämre möjligheter till stora pengar för investerarna.

 Det kan tyckas som om Teslas geni spårade ur någonstans. Det är ju alltid segraren som skriver historia. Men hur det än är eller var med de praktiska möjligheterna för hans fria elektricitet så är flera av hans idéer fortfarande ”moderna”.  Elbilarna börjar komma. Sända bild och ljud tvärs över jordklotet – ja, vi vet ju.
Han förespråkade också ett ekologiskt samhälle, vilket måste ha känts radikalt på den tiden det begav sig. Eftersom fossila bränslen inte var en hållbar metod skulle man satsa på vind- och vatten, jordvärme och solenergi för elproduktion, menade Tesla. Han visade också på möjligheten att utvinna energi direkt ur atmosfären genom att utnyttja det naturliga spänningsförållandet mellan jorden och övre luftlager.  Jordklotet såg han som en enorm kondensator innehållande en kolossal energimängd

I en artikel i Century Magazine redogör han för sina visioner och avslutar ödmjukt med följande ord:

”Vetenskapsmannen siktar inte på omedelbara resultat. Han förväntar sig inte att hans idéer genast ska accepteras. Hans arbete är som trädgårdsmästarens – inriktat på framtiden. Hans plikt är att lägga grunden för kommande generationer och att visa vägen.” Tänkvärda ord.

Ett år varade vistelsen i Colorado. Det ekonomiska läget för Tesla blev alltmer katastrofalt. Han hade obetalda räkningar, blev ställd inför rätta och t.o.m. bötfälld. Marinen hade fortfarande inte fattat intresse för hans uppfinningar och finansiärerna drog sig undan.

1905 lades verksamheten vid Long Island ner. Där i laboratoriet fanns en högfrekvensapparat som visat sig effektiv vid behandling av nerv- och muskelsjukdomar. Trots att beställningarna strömmade in översteg skulderna intäkterna och verksamheten gav upp andan.

Tesla var inte längre stjärnan på uppfinnarhimlen. Girighet och missunnsamhet hade gjort honom bitter. Kanske började också hans intellektuella skärpa svika honom när motgångarna hopade sig.

Han gav dock aldrig upp sina förhoppningar.  1919 skrev han: ”Det är fullt möjligt att var som helst på klotet ta ut tillräckligt med energi för att driva ett flygplan eller en lustjakt, eller för att lysa upp en bostad…..Framtiden får utvisa huruvida mitt förutseende är lika korrekt nu som det visat sig tidigare.”

 Relativiteten:

Relativitetsteorin avfärdade han och atomenergin var en omöjlighet. Han föll aldrig för teorierna om partikel- och vågfenomen utan höll fast vid hypotesen om en ”eter”. Han kallade etern den ”universella gasen”, ett slags materiens urtillstånd. Genom att lära sig styra energivirvlarna skulle man kunna få fullständig kontroll över det fysiska universum med energi i obegränsad mängd.

1917 var Tesla i det närmaste utblottad.  Då offentliggjorde han upptäckten av vad som sedan skulle komma att kallas radar. Principerna hade han haft klart för sig redan 17 år tidigare. Men före sin tid igen var det ingen som ville satsa pengar på den idén heller. Vad skulle man med radar till? Det ”behövdes” ett krig för att den uppfinningen skulle komma till pass.

(Källa och citat: "Mina uppfinningar", Nikola Tesla)


"Freden måste komma först. Gör den inte det, min vän, kommer inget efter den."
💓 Sajtvärd på Fenomen, Hjärnan, Kulturtant, Oförklarade fenomen

Gahella
2012-09-06, 18:08
#4

Helt fantastiskt det var mycket intressant, tack katten!

Ja geni och visionär är ju bara förnamnet. Lite samma andas barn som Jules Vernes. Kanske de var tidsresenärer eftersom de hade såna minnen som de hade, eller var de helt enkelt uppkopplade till detta fält som kanske är Källan?

[Borttaget]
[Borttaget]
2012-09-06, 22:09
#5

Inlägget är borttaget

Sara D
2012-09-08, 09:04
#6

Tesla betydde ju även rätt så mycket för spiritualismens framväxt. Begreppet "eter" användes inom spiritualistiska kretsar för andevärlden, och Tesla själv uppfann en "Spirit radio" (anderadio), för att kunna kontakta/eller samtala med andar.

http://www.bibliotecapleyades.net/tesla/lostjournals/lostjournals05.htm

Annons:
[stblues35]
2012-09-09, 09:46
#7

Men många av hans uppfinningar försvann väl också??Spårlöst?

Magi-cat
2012-09-10, 11:16
#8

#6 Tack för länken, Sara! Glad

"Edison thought that Tesla could listen to spirits, Tesla considered that he was hearing people from other planets - the voices could have been the same, they may have just changed their stories to fit the belief system OF the listener."

(ang rösterna han fick in med sin utrustning)


"Freden måste komma först. Gör den inte det, min vän, kommer inget efter den."
💓 Sajtvärd på Fenomen, Hjärnan, Kulturtant, Oförklarade fenomen

Sara D
2012-09-10, 23:48
#9

Så lite så Flört Tack för en intressant tråd Glad

Sara D
2012-09-10, 23:53
#10

Inom den tidiga spiritualismen tänkte man sig för övrigt att avlidnas andar fanns på andra planeter, eller i andra dimensioner på andra planeter - det är nog därför det är lite förvirrat med andar och andra planeter/världar (ihopblandat) .

Magi-cat
2012-09-11, 08:11
#11

#10 ok, tack! Glad

Ja det är inte så lätt att veta var alla befinner sig och vad som är vem och vem som är vad. :-)


"Freden måste komma först. Gör den inte det, min vän, kommer inget efter den."
💓 Sajtvärd på Fenomen, Hjärnan, Kulturtant, Oförklarade fenomen

Magi-cat
2012-09-11, 17:30
#12

#7 det försvann säkert en del.

Dels med laboratoriet som gick upp i rök, bokstavligen.

Dels efter Teslas död när ett stort antal kartonger med dokument omhändertogs av FBI. Man kan väl tänka sig att de lade beslag på vad de fann användbart. Bl.a. spekulerades det i dödsstrålevapnet som Tesla ansåg endast skulle vara ett försvarsvapen. Han hade även skissat på en uppfinning som skulle omvandla kosmisk strålning till en osynlig skyddsmur som skulle göra hela länder ointagliga.

Efter att FBI var färdigt med materialet togs det om hand av OAP (Office OF Alien Property) som magasinerade det till 1952. Då skickades det till Jugoslavien. Idag förvaltas de efterlämnade dokumenten av Nikola Tesla-museet i Belgrad, där också Teslas aska förvaras i ett klot av guld.

På museet finns även Teslas personliga tillhörigheter, lab-utrustning och prototyper till uppfinningar.


"Freden måste komma först. Gör den inte det, min vän, kommer inget efter den."
💓 Sajtvärd på Fenomen, Hjärnan, Kulturtant, Oförklarade fenomen

Magi-cat
2012-09-11, 18:19
#13

Enligt boken jag refererar till förhöll sig Tesla alltid mycket skeptisk till paranormala fenomen.

Men han intresserade sig för indiska läror. 1893 var det en världsutställning i Chicago samtidigt med världens första religionskongress.

En av talarna på religionskongressen var Swami Vivekananda från Indien. Han anses ha fört den vedantiska filosofin till väst. Swami jämförde i sitt tal framstegen inom naturvetenskapen som ett eko från Indiens uråldriga vedalära.

Enligt vedanta, vetandets fullbordan, är universum ett system i ständig förändring, maya, och upprätthålls av den stabiliserande kraften brahman. (det omanifesterade absoluta) Brahamn tenderar att vibrera och manifestera sig som materia och benämns då prana. (den livgivande kraften) Ett annat begrepp är akasha (primärsubstansen), enligt Vivekananda alla materias ursprungliga tillstånd, den överallt närvarande aspekten av det omanifesterade universum. Prana sätter akasha i virvlande tillstånd vilket manifesterar sig som materia.

Denna process pågår i ständiga cykler.

Tesla blev överväldigad av vedantas samstämmighet med fysikens teorier om energi och materia. "Vivekananda talade om den obegränsade och outnyttjade energipotential som finns dold i materien, och hoppades att Tesla matematiskt skulle kunna påvisa detta samband."

Denna vedantiska filosofi stämde med Teslas mening om en universell kraftkälla.

De teoretiska slutsatserna fick dock vänta på Einsteins ekvationer.


"Freden måste komma först. Gör den inte det, min vän, kommer inget efter den."
💓 Sajtvärd på Fenomen, Hjärnan, Kulturtant, Oförklarade fenomen

Annons:
Howliten
2012-09-14, 21:18
#14

Det finns en skröna ( märk väl SKRÖNA) om att han skrivit ner hur man kan skapa energi så det räcker för hela vår jord och som inte kostar något särskilt. 
Han ska ha skrivit ner detta och sedan delat  på pappren i 3 delar. 2 delar hgar återfunnits och finns i Belgrad, Serbien. På Tesla-museet. Vart den 3:e delen tagit vägen är det ingen som vet. Eller om man ska vara noga: Man vet inte med säkerhet vart det tagi vägen. Det är inte lokaliserat. Det kan finnas eller så är allt en skröna.

Min far som kommer från Serbien och som är väldigt stolt över Tesla som var Serb i området som idag finns i Kroatien har berättat detta för mig många gånger.

Sanningshalt? Ingen aning, men det kittlar mig. Om en energikälla som inte inte kostar mycket uppfinns… hur många krafter blir då fiender?

//Sanne

Jag är glad. Är du?

[stblues35]
2012-09-15, 00:08
#15

#14 Men det är ingen skröna om gratis energi som räcker för alla..dom exprimenten gjorde han ju.

JonasDuregard
2012-09-15, 11:24
#16

#14 "Om en energikälla som inte inte kostar mycket uppfinns… hur många krafter blir då fiender?"

Tänk istället på hur många som skulle bli ens vänner.

För i princip varje uppfinning som någonsin gjorts kan man peka ut någon som skulle tjäna på att hålla den hemlig - ändå har utvecklingen gått framåt….Trots detta så finns det vissa individer som påstår att vissa klasser av uppfinningar (ofta de som bryter mot någon naturlag) ska ha uppfunnits massor av gånger, men varje gång har något oidentifierat intresse lyckats tysta ner det hela.

Enligt dessa individer finns det alltså en i princip allsmäktig organisation som alltid lyckas tysta ner själva uppfinningen - men aldrig lyckas dölja att uppfinningen funnits. Hmmm. Alla som tror på den här historien (jag säger inte att du gör det Howliten) borde fundera över varför sidorna får finnas kvar på museet till exempel. Hur lyckades de hindra tesla från att publicera en ritning - men inte hindra honom att berätta att han har en ritning? Borde inte det vara lika viktigt och lika enkelt?

#15 Hur vet du det?

[stblues35]
2012-09-15, 19:13
#17

#16 Hmm vad tror du han pysslade med i Colorado…det var ju just det han gjorde där.

Klass
2012-09-15, 22:08
#18

#17

Hur vet du det?

[Borttaget]
[Borttaget]
2012-09-16, 19:16
#19

Inlägget är borttaget

[KosmosBill]
2012-09-17, 12:04
#20

Tesla som nu ska ha inkarnerat som Patrick Flanagan har tagit fram en formula(Crystal Energy) som ska rena oss från alla de gifter man nu medvetet attackerar oss med.

Det är något som förändrar ytspänningen på vätska så att våra celler lättare kan tillgodogöra sig näring samtidigt som cellen lättare kan lämna ifrån sig gifter som lagrats.

Jag har skaffat denna formula och använder den nu i allt jag dricker.

http://pesn.com/2012/07/10/9602131_Did_Tesla_Reincarnate_as_Patrick_Flanagan/

Annons:
JonasDuregard
2012-09-17, 20:07
#21

#20 "Tesla som nu ska ha inkarnerat som Patrick Flanagan […]"

Vad säger man…

Magi-cat: vad säger du om de här uppgifterna, sounds legit?

"Jag har skaffat denna formula och använder den nu i allt jag dricker."

Din Avatar passar dig väldigt väl.

[KosmosBill]
2012-09-17, 20:31
#22

Ja, dig hade jag inte väntat mig någon djupare insikt ifrån. Du har helt enkelt inte vad som krävs för att ens försöka närma dig detta Jonas.

Du gör nog så gott du kan men,du ska nog ta dig an frågor som är mer lämpade för dina förutsättningar.

Du har som vanligt inte gjort någon research innan du uttalar dig.För att greppa detta bör du dessutom tillägna dig en ny världsbild.

[Borttaget]
[Borttaget]
2012-09-18, 09:34
#23

Inlägget är borttaget

Magi-cat
2012-09-18, 09:39
#24

#14 tack fär berättelsen, och skrönan, om det är en sådan.FlörtCool

Det låter positivt att man är stolt över sin Tesla i det här området! Det brukar sägas att ingen blir profet i egen hemstad, men ingen sådan "sanning" utan undantag.

Det låter lite typiskt Tesla att göra på det sättet, dela upp informationen så får man leka skattjakt sedan. Kanske den tredje delen är lite spännande krypterad på något ställe rakt framför ögonen?


"Freden måste komma först. Gör den inte det, min vän, kommer inget efter den."
💓 Sajtvärd på Fenomen, Hjärnan, Kulturtant, Oförklarade fenomen

Joppo
2012-09-18, 14:27
#25

#20 KosmosBill

Var köper du denna dryck? Hur mycket kostar den per liter? Vad innehåller den? Är den god? Vilken typ av maträtter passar den till?

Slutligen och viktigast: Finns det några kliniska studier som visar att den fungerar?

[KosmosBill]
2012-09-18, 14:43
#26

$90 för 3 flaskor..drygt $100 med frakt

http://www.phisciences.com/about_dr_flanagan.html

Jag använder min intelligens, erfarenhet och Intuition för att bedöma personen och vad han åstadkommit.

Since 1981 Flanagan has invented a series OF useful devices and products based on water and specific mineral structures, in the area OF health. Several OF these have been very successful in the marketplace. His identification OF the special properties OF the negative hydride ion while once ridiculed got serious attention when the Nobelist Chandrasekhar proposed it as a major component in far space. Several scientific papers by Flanagan, about Silica Hydride have been published in peer reviewed journals such as the 'International Journal OF Hydrogen Energy', and 'Free Radical Biology and Medicine'.

http://www.megahydrate.com/published_studies.html

Recently many publications have embraced Dr. Flanagan's research. When Dr. Flanagan first started revealing his discoveries, the scientific community did not immediately recognize the significance OF his work. Now 20 years later, not only has much OF the medical and scientific community accepted Dr. Flanagan's work, but also embraced it and celebrated its ground-breaking significance.

JonasDuregard
2012-09-18, 22:45
#27

#26 Jag tror Flanagan är glad att det finns människor som tänker som du.

I November 1977 höll Flanagan en presskonferans där han delgav pressen att han just gjort sig själv odödlig genom att operera in gyllene nålar i sin kropp. Det får vi väl se så småningom ifall det stämmer eller inte. Kanske vore något att investera i?

"Now 20 years later, not only has much OF the medical and scientific community accepted Dr. Flanagan's work, but also embraced it and celebrated its ground-breaking significance."

Det här borde till och med du kunna identifiera som en uppenbar lögn? Du brukar ju köra på att all vetenskap är en fet lögn, men här står det ju att Flanagan "firas av vetenskapen" och då borde det väl synas någon annan stans än på hans egen hemsida?!

Annons:
[KosmosBill]
2012-09-18, 23:16
#28

#27 Det finns ingen anledning till att tro att det skulle vara en lögn.

Det blir inte det bara för att du vill det.

Det fanns gott om material att sätta tänderna i, vilket du tydligen inte gjort.

mulac
2012-09-18, 23:20
#29

Ja det finns mycket man kan ta in ex . alkohol , tobak etc. för att inte tala om knark och en del med stöd av våra förtroendevalda.

Det finns många olika motiv till att man "konsummerar" dessa ämnen och det kan vara bra eller dåligt beroende hur man ser det eller vilket behovet är.  Vi är uppfinningsrika i alla fall så skål till livet eller nästa…..

[KosmosBill]
2012-09-18, 23:38
#30

Vad har de destruktiva ämnen du räknar upp med detta att göra mulac?

JonasDuregard
2012-09-18, 23:40
#31

#28 "Det finns ingen anledning till att tro att det skulle vara en lögn."

Läs vad du själv skriver.

Fundera sedan på hur du skulle reagera om jag bemötte något av alla dina påståenden om gigantiska lögner med "Det finns ingen anledning till att tro att det skulle vara en lögn". Kör med dubbla standarder för säkerhets skull?

"Det finns ingen anledning till att tro att det skulle vara en lögn."

Jag kan komma på ett par tusen anledning direkt: $90*3*X
Där x är antalet likasinnade med KosmosBill.

"Det fanns gott om material att sätta tänderna i, vilket du tydligen inte gjort"

Jag ifrågasätter inte mängden material, men kvaliteten.

Det påstås ju tydligt att hans ideer hyllas av etablerad vetenskap. Kan du länka till den etablerade vetenskapen är du snäll?

[KosmosBill]
2012-09-18, 23:43
#32

"Jag ifrågasätter inte mängden material, men kvaliteten."

Ok, vad har du att säga om kvaliteten som du ifrågasätter?

Länka får du göra själv

[Borttaget]
[Borttaget]
2012-09-18, 23:51
#33

Inlägget är borttaget

[KosmosBill]
2012-09-18, 23:54
#34

kommentar redigerad och därefter återpublicerad/Magi-cat

Hur har du kommit fram till det?

Har du kollat studierna?

Annons:
[Borttaget]
[Borttaget] Skrivet av sajtvärd eller medarbetare
2012-09-19, 08:17
#35

Inlägget är borttaget

mulac
2012-09-19, 10:29
#36

#30  Exakt!  Allt eller ingenting , jag försöker bara komma fram till hur vi tänker  för att många gånger så kanske de "goda" produkterna har inte en chans mot de destruktiva! Varför?  Pengar, politik eller något annat, det liknar lite vad Teslas visioner handlade om eller har jag fel?!

[KosmosBill]
2012-09-19, 10:35
#37

#36 Nämenvisst. Tur då att Teslas/Flanagans formula finns då den bl.a. eliminerar toxiska ämnen i kroppen.

Magi-cat
2012-09-20, 18:25
#38

återkommer till själva Tesla.Cool

Tesla blev en som en ikon lysande av genialisk kreativitet. Det skapades myter kring honom, förhoppningar och visioner om en bättre värld med fri energi för alla.

Men kanske var tiden inte mogen, precis som den inte var mogen för trådlös överföring av ljud och bilder över hela världen, när han kom fram med den idén. Eller flygfarkoster som kunde starta och landa vertikalt. Eller växelströmmen där han var helt banbrytande i kamp mot Edison som ansåg den livsfarlig. Fast där blev han så småningom erkänd och han kunde från sitt hotellfönster beskåda den elektrifierade världen där utanför, tack vare de metoder han utvecklat.

När J.P Morgan fick höra talas om Teslas planer på trådlös energiöverföring lär han ha sagt något i stil med: "Om elektricitet kan tas ut överallt, var sätter vi då elmätaren?" På så sätt kan faktiskt genialiska och för mänskligheten goda uppfinningar bromsas av ekonomiska intressen, precis som oljebolagen idag lobbar mot billiga fordon med andra drivmedel, för att ta ett exempel.

Tesla själv lär dock (enligt boken jag refererar till) med "obunden energi" ha syftat på hans avvisande inställning till Einsteins teorier. (Även om han också menade att energi kan distribueras mycket billigt) Han menade som bekant i stället att energi är närvarande överallt och bara behöver fångas in och tämjas.

Det räcker inte med en uppfinning, oavsett hur genial. man måste också ha det samhälle den passar till, någon som tar emot den. (tyvärr väl också gör pengar på den.)


"Freden måste komma först. Gör den inte det, min vän, kommer inget efter den."
💓 Sajtvärd på Fenomen, Hjärnan, Kulturtant, Oförklarade fenomen

JonasDuregard
2012-09-20, 20:22
#39

#38 "[…] att han mer eller mindre förtegs av det vetenskapliga etablissemanget under en lång följd av år"

Kan du förklara vad du menar med det? Kan du ge något exempel på någon som inte ignoreras och förklara likheterna/skillnaderna.

Anledningen till att jag frågar är att det låter lite som tomt snack…

[Borttaget]
[Borttaget]
2012-09-21, 21:04
#40

Inlägget är borttaget

[Borttaget]
[Borttaget]
2012-09-21, 21:43
#41

Inlägget är borttaget

Annons:
[stblues35]
2012-09-21, 23:03
#42

#40 Jamen läs på vad han gjorde i Colorado själv! Det är ju inte precis nån hemlighet…

Klass
2012-09-22, 01:15
#43

#42

Påstår du att han kom fram till hur man får fram gratis och evig energi?

Det är ju en sak att han trodde sig ha kommit på detta - en annan om han verkligen gjorde det.

Magi-cat
2012-09-22, 08:03
#44

edit 160520


"Freden måste komma först. Gör den inte det, min vän, kommer inget efter den."
💓 Sajtvärd på Fenomen, Hjärnan, Kulturtant, Oförklarade fenomen

[stblues35]
2012-09-22, 09:19
#45

#43 Fortfarande..läs!

JonasDuregard
2012-09-22, 21:25
#46

#45 Det kan man ju svara på allting. Vad är det vi skall läsa?

Jag prövar:

Tesla uppfann inte fri energi. Eller trådlös elöverföring. Eller dödsstrålar.

Källa: läs. Bara läs.

[Borttaget]
[Borttaget]
2012-09-22, 21:46
#47

Inlägget är borttaget

JonasDuregard
2012-09-22, 23:50
#48

Det var inte min mening att vara dryg. Jag tänkte först be om ursäkt till stblues35 här, men scrollade upp lite och såg #19 "Men *suck* sluta med dumma frågor!". Nöjer mig i stället med att konstatera att dryghet föder dryghet, och uppmanar dig i all ödmjukhet att fundera på vilken dryghet du opponerar dig mot och vilken som får gå obermärkt Oskyldig.

"Kanske du rent av själv har något intressant att bidra med om Tesla?"

OK. Två små snuttar om tesla. Inte hälften så intressana, men dubbelt så verkliga Tungan ute.

Småroligt om Tesla: han trodde att i framtiden så skulle dåtidens patriarkala samhälle med kvinnan som underkastad mannen inte bara upplösas utan omvändas till ett matriarkat, som han liknade vid en bikupa som regeras av en drottning Förvånad (källa).

Tråkigt om Tesla: precis som många andra tänkare vide den tiden förespråkade han rashygien. Han sa bland annat så här i en intervju 1937 (fritt översatt): "Den rådande åsikten bland rashygieniker är att vi måste göra det svårare att ingå äktenskap. Ingen som är icke-önskvärd som förälder bör tillåtas att producera avkomma". Han förefaller förespråka tvångssterilisering av "de olämpliga". (källa)

Annons:
Sara D
2012-09-23, 09:23
#49

#48

Småroligt om Tesla: han trodde att i framtiden så skulle dåtidens patriarkala samhälle med kvinnan som underkastad mannen inte bara upplösas utan omvändas till ett matriarkat, som han liknade vid en bikupa som regeras av en drottning

Det är kanske inte helt omöjligt i framtiden Jonas? Varför var det roligt? För att det låter som en omöjlighet i det fortfarande mansdominerade och fortfarande rätt patriarkala samhället?Förvånad

Sen var ju Tesla inne på spiritualism också och där var det kvinnorna som stod i centrum  - vilket för övrigt var en av anledningarna till att spiritualism och medium var så förtalat, vilket man även kan se arv av idag i olika sammanhang.

Intressant är också att Margaret Murray hade liknande tankar som Tesla när det gälde ett forna matriarkat. Hon blev en av grundarna till Wicca.

http://en.wikipedia.org/wiki/Margaret_Murray

JonasDuregard
2012-09-23, 09:43
#50

#49 "Det är kanske inte helt omöjligt i framtiden Jonas?"

Kanske inte, och det var inte en poäng jag försökte driva Glad.

"Varför var det roligt?"

Jag kom på att roligt kanske är fel ord. "Intressant" menade jag kanske snarare, drog till med småroligt för att få en kontrast mot den tråkigare rashygiensbiten.

"För att det låter som en omöjlighet i det fortfarande mansdominerade och fortfarande rätt patriarkala samhället?"

Det är ju mer sorgligt i så fall, och att byta patriarkatet mot ett matriarkat är det ju få som vill (särartsfeminsiter kan ju ha sådana tendenser men de är ju i dag en marginell grupp inom feminismen).

Jag syftade mer på liknelsen vid ett bisamhälle. Så här säger han till exempel (orkar inte översätta): "The acquisition OF new fields OF endeavor by women, their gradual usurpation OF leadership, will dull and finally dissipate feminine sensibilities, will choke the maternal instinct, so that marriage and motherhood may become abhorrent and human civilization draw closer and closer to the perfect civilization OF the bee".

Sara D
2012-09-23, 09:53
#51

#50

Kanske inte, och det var inte en poäng jag försökte driva

Ok. då förstår jag Glad

Det är ju mer sorgligt i så fall, och att byta patriarkatet mot ett matriarkat är det ju få som vill (särartsfeminsiter kan ju ha sådana tendenser men de är ju i dag en marginell grupp inom feminismen).

Det håller jag med dig om.

Terry Pratchet skriver också i en av sina böcker om den "perfekta bi-samhället" - utifrån en kufisk biodlares perspektiv dock Tungan ute Kul!

JonasDuregard
2012-09-23, 09:56
#52

"Sen var ju Tesla inne på spiritualism också och där var det kvinnorna som stod i centrum"

Var det verkligen så vid den tiden?

Min bild är snarare att det var ett slags överklassnöje där både kvinnor och män deltog. Jag har aldrig sett något som tyder på att det skulle varit mindre patriarkalt än resten av sammhället (förutom att en del kvinnor var medium, men vad säger det?).

"vilket för övrigt var en av anledningarna till att spiritualism och medium var så förtalat, vilket man även kan se arv av idag i olika sammanhang."

Jag har hört dig säga det tidigare men jag är inte övertygad som att det är sant. Dels var väl spiritualism ganska framgångsrikt på den tiden snarare? Var det verkligen mer "förtalat" än andra avvikande trosuppfattningar? Och kom inte förtalet snarare från "den rådande ordningen" det vill säga kyrkans doktriner och kanske i någon mån från naturvetenskapen?

Sara D
2012-09-23, 10:48
#53

#52

Min bild är snarare att det var ett slags överklassnöje där både kvinnor och män deltog. Jag har aldrig sett något som tyder på att det skulle varit mindre patriarkalt än resten av sammhället (förutom att en del kvinnor var medium, men vad säger det?).

Både ja och nej här Jonas. Många av de framstående mediumen var "underhållna" av rika män, dvs. de hade personliga medium som höll seanser - som ett överklassnöje. Men de flesta som var medium hade andra jobb på sidan om för att kunna försörja sig, ungefär som idag. Det som jag främst menar med att det var kvinnorna som stod i centrum, var att de gjorde det i egenskap av andliga förmedlare, alltså som en länk mellan den fysiska världen och andevärlden. Och i det anseendet var de högt ansedda i spiritistiska/spiritualistiska kretsar.

Sen var spiritualismen som sådan, mer än det är idag. Inom spiritualismen hade man en stark ideologi och man arbetade aktivt för jämställdhet mellan man och kvinna och olika samhällsklasser - något som tycks ha gjömts bort idag inom spiritualismen… Så kvinnan var mer jämlik mannen inom spiritualismen och i egenskap av andlig förmedlare, än högre aktad.

Var det verkligen mer "förtalat" än andra avvikande trosuppfattningar? Och kom inte förtalet snarare från "den rådande ordningen" det vill säga kyrkans doktriner och kanske i någon mån från naturvetenskapen?

Jo, det var mer förtalat än andra avvikande trosuppfattningar. Dels pga kvinnornas höga status som andliga förmedlare, vilket inte har skett i (i sverige) sedan vikingatiden genom völvorna - så att kvinnor agerar andliga förmedlare är riktigt stort Jonas… Sen berodde det också på spiritualismen/spiritismens åsikter om vetenskap och tro. Man menade (och menar än idag), att andevärlden kan bevisas genom vetenskapliga teorier och metoder. Så kombinationen var inte lyckad hos varken liberala kristna eller många vetenskapsmän.

Sen måste man komma ihåg att spirtismen/spiritualismen inte var lika elitistisk (och "fin") som teosofin, utan spreds till "det allmänna hemmet" och frikyrkor. Vilket vi har arv kvar av än idag genom "anden i glaset" tex. **Glad
**

[Borttaget]
[Borttaget]
2012-10-15, 17:31
#54

Inlägget är borttaget

Magi-cat
2012-12-10, 08:02
#55

Att Tesla haft mycket stor betydelse för hur världen ser ut idag vet vi.

Här är en sammanställning av de (enligt länken) viktigaste uppfinningarna som förändrade världen:

http://truththeory.com/2012/01/12/the-10-inventions-of-nikola-tesla-that-changed-the-world-2/

"‘Ere many generations pass, our machinery will be driven by a power obtainable at any point OF the universe. Throughout space there is energy. — Nikola Tesla, 1892'"


"Freden måste komma först. Gör den inte det, min vän, kommer inget efter den."
💓 Sajtvärd på Fenomen, Hjärnan, Kulturtant, Oförklarade fenomen

Annons:
Magi-cat
2013-04-03, 10:28
#57

Kort klipp om Tesla, kampen med Edison och AC vs DC.

http://memolition.com/2013/01/07/the-history-of-nikola-tesla-a-short-story/


"Freden måste komma först. Gör den inte det, min vän, kommer inget efter den."
💓 Sajtvärd på Fenomen, Hjärnan, Kulturtant, Oförklarade fenomen

Magi-cat
2013-06-08, 15:13
#58

Teslas förutsägelser för 2000-talet!

http://myscienceacademy.org/2013/05/17/nikola-teslas-amazing-predictions-for-the-21st-century/

Hur har de slagit in tycker ni?


"Freden måste komma först. Gör den inte det, min vän, kommer inget efter den."
💓 Sajtvärd på Fenomen, Hjärnan, Kulturtant, Oförklarade fenomen

Magi-cat
2013-07-11, 06:49
#59

Med anledning av Teslas födelsedag igår:🌺🙂

http://www.teslauniverse.com/


"Freden måste komma först. Gör den inte det, min vän, kommer inget efter den."
💓 Sajtvärd på Fenomen, Hjärnan, Kulturtant, Oförklarade fenomen

Howliten
2013-07-11, 11:35
#60

Jag tänkte resa ner till Belgrad och se mig omkring över en weekend nu i slutet av augusti början av september. Bl.a. kommer ett besök på Nikola Tesla museum få sig ett besök. 🙂

Jag är glad. Är du?

Magi-cat
2013-07-11, 12:01
#61

Spännande! berätta gärna sedan!


"Freden måste komma först. Gör den inte det, min vän, kommer inget efter den."
💓 Sajtvärd på Fenomen, Hjärnan, Kulturtant, Oförklarade fenomen

Magi-cat
2013-11-22, 20:09
#62

Intressant artikel om Tesla. Bl.a om han Synestesi och fotografiska minne samt biografin från början till slut. (på engelska)

http://www.fromquarkstoquasars.com/know-your-scientist-nikola-tesla/


"Freden måste komma först. Gör den inte det, min vän, kommer inget efter den."
💓 Sajtvärd på Fenomen, Hjärnan, Kulturtant, Oförklarade fenomen

Annons:
fatcat
2013-11-23, 00:32
#63

Tack för länken M.C! 🙂

"If anything can go wrong, it will." - Murphys Law

Kryddis
2013-11-23, 02:05
#64

Jag förstår inte riktigt detta "helgonförklarande" av Tesla inom pseudovetenskap och paranormalism.

Liksom Newton, som räknas till en av "de stora" inom vetenskap, så hade han flera goda hypoteser som verifierades (t ex växelström som redan har nämnts) men också en hel del stolligheter. Det gör inte hans vetenskapliga upptäckter mindre, men inte heller hans stolligheter större.

Newton hade sin alkemi, tro och aversion mot konventionell kristendom (såväl katoliscism som gängse protestantiska/evangeliska) bl a p g a deras syn på treenigheten. Gör det att det han kunde påvisa om gravitationen inte är adekvat? Nej, naturligtvis inte. Innebär att han var en stor vetenskapsman att hans profetior t ex om jordens undergång (inte före 2060) eller att man kan finna de vises sten och framställa guld ur mindre ädla material är adekvata? Nej, naturligtvis inte.

Jag tror vi måste erkänna att det inom såväl Tesla som Newton m fl stora vetenskapsmän kan finnas tankar och hypoteser som är rent strunt. Att just en stor vetenskapsman framför dem betyder inte nödvändigtvis att man måste sätta någon tilltro till det denne säger. Det senaste exemplet här är väl Robert Lanzas biocentrism. Nu tillhör väl inte Lanza gruppen "stora vetenskapsmän". Men han är ändå lite av en Gossen Ruda inom sin sfär som, vad jag har förstått, gärna ställer till lite oreda. Det är dock ganska märkligt att han först presenterar sina funderingar i en tidskrift som sedan länge endast publicerar fiktionsmaterial och sedan, när han går vidare (kanske för att han inte fick den respons/uppmärksamhethan ville) och får vederbörlig kritik, påstår att hans tankar kommer att bevisas (någon gång i framtiden) genom diverse kvantexperiment. Det är ungefär som att Douglas Adams (om han levt vidare) skulle påstå att han skrev serien Liftarens guide till galaxen för att presentera sin osannolikhetsprincip och att denna kommer att bevisas när vogonerna anländer för att utplåna jorden och bereda vägen för en integalaktisk motorväg.

Nej, ge Tesla, Newton, Lanza, Douglas etc den heder de förtjänar för det de har åstadkommit och inte för de ibland något förvirrade tankar och föreställningar de har haft.

Kryddis
2013-11-23, 05:55
#65

"För mig är det ungefär som att Douglas Adams" osv skulle det väl egentligen ha stått ovan. Vad en tänkt, men fel du skrivit, eller nåt sånt.

Magi-cat
2013-11-23, 07:34
#66

Min artikel om Tesla har inte tillkommit som någon "helgonförklaring" och någon sådan vore inte aktuell om vare sig någon vetenskapsman eller någon annan.

Precis som med så mycket annat kan man använda en person, vad denne skrivit och sagt som utgångspunkt för att själv fundera vidare och att diskutera med andra. Konstigare än så är det inte.

Att tänka rätt är stort, men att tänka fritt är större, för att travestera ett känt uttryck.


"Freden måste komma först. Gör den inte det, min vän, kommer inget efter den."
💓 Sajtvärd på Fenomen, Hjärnan, Kulturtant, Oförklarade fenomen

JonasDuregard
2013-11-23, 11:01
#67

#64 Bra skrivit 👍

#66 "Min artikel om Tesla har inte tillkommit som någon "helgonförklaring" […]"

Den är en del av ett mönster. Det är inte en artikel som åstadkommer hela helgonförklaringen, det är din tillsammans med många andra.

Förnekar du att det finns en sådan "helgongförklaring" som Kryddis talar om? Du kan knappast ha undgått att lägg märke till den om du samlat information till en artikel.

Magi-cat
2013-11-23, 15:25
#68

#67 Den är en del av ett mönster. Det är inte en artikel som åstadkommer hela helgonförklaringen, det är din tillsammans med många andra. 

Min artikel skrevs för över ett år sedan och denna din invändning kom NU. Blev det viktigt just nu?

Behöver jag stå till svars för mer än det jag skriver själv?

 Du kan knappast ha undgått att lägg märke till den om du samlat information till en artikel

OM jag samlat information till en artikel? 🙂Jag tog den naturligtvis rakt ur huvudet. Fantasi är viktigare än kunskap.😛

Det är mycket möjligt att det är en kass artikel och att alla länkar jag lagt till i efteråt är totalt värdelösa, men någon HELGONFÖRKLARING har jag inte gjort eller varit delaktig i, det vägrar jag finna mig i.

Självklart måste alla geniers arbete läsas och studeras i skenet av den tid de levde i och var man stod då. Tesla var en lysande vetenskapsman, och hans bidrag till mänskligheten betydande. (som vanligt kan allt användas till både ont och gott). Dessutom var han säkert en mycket intressant person med säregna färdigheter. (Jag nämnde bestämt något om det.) Som de flesta andra hade han också mörka sidor och gjorde misstag, felberäkningar eller direkt dåliga saker.

…"helgon"…🤦‍♂️🤔


"Freden måste komma först. Gör den inte det, min vän, kommer inget efter den."
💓 Sajtvärd på Fenomen, Hjärnan, Kulturtant, Oförklarade fenomen

JonasDuregard
2013-11-23, 17:25
#69

#68 "Min artikel skrevs för över ett år sedan och denna din invändning kom NU. Blev det viktigt just nu?"

Vad menar du? Vilken är min invändning, menar du Kryddis invändning?

Den dök väl upp i uppdaterade inlägg precis som allt annat. Att jag själv inte tagit mig tid att skriva samma inlägg som Kryddis gjort nu (i #64) beror väl på en blandning av lathet och oförmåga. Vad det svaret du var ute efter?

"Behöver jag stå till svars för mer än det jag skriver själv?"

Ingen kan tvinga dig att stå till svars för någonting.

"Det är mycket möjligt att det är en kass artikel och att alla länkar jag lagt till i efteråt är totalt värdelösa"

Nu är du lite hård mot dig själv tycker jag.

"men någon HELGONFÖRKLARING har jag inte gjort eller varit delaktig i, det vägrar jag finna mig i."

Din vägran är noterad och förd till protokollet 🙂.

Med "helgonförklaring" brukar man i vardagligt tal mena att man översköljer en person med beröm för deras styrkor och förminskar eller ignorerar deras brister. Titeln "Visionär och uppfinnare" sätter väl tonen i artikeln och sedan fortsätter det väl i ungefär samma anda. Jag säger inte att det är den minst nyanserade texten jag någonsin läst eller något sådant, och den samlade bilden av en helgonförklaring framstår väl tydligare när man läser tråden i sin helhet än om man bara läser själva artikeln.

Annons:
JonasDuregard
2013-11-23, 17:28
#70

Menar du på allvar att du inte känner igen att det finns en stor mytbildning runt Tesla? Det här som kosmosbill säger om att folk kränger kosttillskott genom att påstå att de är inkarnationer av Tesla till exempel. Är inte det ett tecken på någon slags helgonförklaring?

[Olaf]
2013-11-23, 17:58
#71

Här lägger jag in en dokumentär om Nikola Tesla från Discovery channel. Sevärd!

Magi-cat
2013-11-23, 18:03
#72

#70 Är inte det ett tecken på någon slags helgonförklaring?

Jag har i artikeln och tråden igenom försökt diskutera Tesla och hans gärningar, inte helgonförklaringar.

Och jag vet vad som menas med ordet, tack.

edit: #70 mytbildning är ändå inte samma sak som helgonförklaring.

#69 "Visionär och uppfinnare sätter tonen" 

Det var ju vad han var.


"Freden måste komma först. Gör den inte det, min vän, kommer inget efter den."
💓 Sajtvärd på Fenomen, Hjärnan, Kulturtant, Oförklarade fenomen

Kryddis
2013-11-28, 03:47
#73

"Att tänka rätt är stort, men att tänka fritt är större, för att travestera ett känt uttryck."

Det är väl just det som jag ibland reagerar mot; att de som ofta anklagar andra för att inte "tänka fritt" eller "öppna sina sinnen" ofta för en utomstående framstår som dem som mest "tänker låst" eller "stänger sina sinnen". Det är bara en klyscha som faller platt när man läser mer… För mig är de som "tänker fritt" och de som "öppnar sina sinnen" de som gärna vill att flera än en eller ett fåtal beskriver sin uppfatttning om verkligheten utifrån sina egna tankar eller upplevelser som inte är kvantifierbara. (Ja, jag vet skillnaden mellan en kvantitativ forskning och en kvalitativ. Det en del glömmer är att den kvalitativa endast ger en bild och/eller uppfattning/riktining/frågeställning som man sedan kan forska vidare kring genom en kvantitativ studie för att förhoppningsvis verifiera den.) Men, det är OT

Jag hoppas att det inte framstod som att jag på något sätt förringade Tesla. Han var en stor vetenskapsman som hamnat lite i skymundan (t ex hans "upptäckt" av växelström) men dessvärre också hamnat i händerna på diverse "fritänkande" (personligen skulle jag vilja säga "otänkande") människor som vill få honom att framstå som - ja - ett slags "paranormalt" helgon med "paranormala" förmågor bl a att reinkarnera o dyl. Jag blir lite förvånad över att du tar så illa vid dig av mina synpunkter, Magic-cat. Skrev du artikeln utan att vilja att någon läste den eller bara att de som läste den håller med dig? Visst har den en antydan att helgonförklara Tesla. I överförd bemärkelse vill säga, för jag har inte sett något om att Katolska kyrkan har för avsikt att verkligen helgonförklara honom. Men, det förstod du nog också - såpass intelligent ser jag dig vara, även om du nu flera gånger poängterat ordalydelsen. ;)

Magi-cat
2013-11-28, 07:59
#74

#73 Jag blir lite förvånad över att du tar så illa vid dig av mina synpunkter, Magic-cat. Skrev du artikeln utan att vilja att någon läste den eller bara att de som läste den håller med dig? 

Jag vet inte riktigt vad du vill veta? Vill du veta vad jag tycker och tänker går det bra att fråga. Ska jag svara på påståenden där du antar att jag tycker och tänker saker som jag inte gör, blir det mer krångligt. (och ointressant.)

Därför skriver jag följande lite mer allmänt än som "svar på frågor" till dig. Har du fortfarande frågeställningar efter det är det bara att återkomma. Jag svarar alltid på ärligt ställda frågor. (varför jag hoppar över din OT-utläggning om klyschor)

Min artikel skrev jag för mer än ett år sedan och är inte helt uppdaterad på Tesla just nu. Det verkar å andra sidan inte vara själva intresset för Tesla som dominerar de frågeställningar som uppkommit nyligen.

Jag skriver aldrig något i förhoppningen att alla bara ska "hålla med". Detta säger jag endast en gång men hoppas det går in utan längre motiveringar.

Vad man läser in i min artikel beror naturligtvis också på, inte bara vad jag faktiskt skriver där, utan också på den uppfattning man har av mig och vad jag skrivit i övrigt. Det är inget ovanligt i det, utan mänskligt. 

Vad jag blir en aning irriterad på  (vilket inte är det samma som att ta illa vid sig) är påståenden om att jag gör en helgonförklaring trots att jag hävdar att det inte är det. Tesla var en enastående vetenskapsman och en mycket ovanlig person med ett speciellt livsöde och han förtjänar att bli ihågkommen och få ett erkännande för de fenomenala saker han åstadkom. (som alltid finns det även minus i kanten) Det kan man framhålla utan att anklagas för "helgonförklaringar". Artikeln syftade till att skapa och stimulera intresse. Det syftet har den tydligen uppfyllt.

/…/


"Freden måste komma först. Gör den inte det, min vän, kommer inget efter den."
💓 Sajtvärd på Fenomen, Hjärnan, Kulturtant, Oförklarade fenomen

[Borttaget]
[Borttaget]
2013-11-28, 08:16
#75

Inlägget är borttaget

[Mia-Li]
2013-11-28, 08:43
#76

Hur kom vi nu in på härskartekniker? Håll er till trådens ämne tack. Om Tesla. Och INTE om vad den andra menat eller inte menat.

Annons:
[Olaf]
2013-11-28, 10:00
#77

Tack Mia! Kan inte tråden få handla om just det den skulle handla om - Tesla och inte en massa OT om helgonförklaringar, det blir lite tjatig läsning. Ni får gärna ta bort mitt inlägg sedan.

[Mia-Li]
2013-11-28, 10:02
#78

Olaf.
Jag tar inte bort eftersom du är inne på samma spår. 😉

JonasDuregard
2013-11-28, 10:11
#79

#78 Det är kanske ett misstag om du vill undvika OT-diskussion, om du tillåter inlägg åt ena hållet blir det svårt att förbjuda dem åt andra och snart har vi en OT-diskussion om OT-diskussioner. Jag drar mitt strå till stacken:

#77 Menar du att det inte bör vara tillåtet att diskutera uppfattningar om Tesla och hur de förhåller sig till vad vi vet om verkligheten? Jag tänker på det här om helgonförklaringar och så vidare. 

Är det inte relevant? Man kan så klart starta en egen tråd med diskussion om "hur Tesla brukar beskrivas" eller något sådant, men varför ryms inte det i en tråd som handlar om Tesla.

Är det mer relevant med stolliga teorier om att Tesla återfötts och startat firma på att kränga kosttillskott?

[Mia-Li]
2013-11-28, 10:18
#80

#79
Jag svarade på Olaf´s inlägg på det viset eftersom h*n vart inne på samma linje som mej. Är det fel i det eller?
Vidare diskussioner om huruvida man gjort fel eller inte eller diskussioner om härskarteknik, kommer att raderas.

Håll er till trådens ämne, tack.

JonasDuregard
2013-11-28, 10:50
#81

#80 "Jag svarade på Olaf´s inlägg på det viset eftersom h*n vart inne på samma linje som mej. Är det fel i det eller?"

Fel och fel. Jag tipsade bara om att det kanske är ett dåligt sätt att undvika OT, men det är helt upp till dig att ta till dig mitt tips eller inte. Har väl inte direkt med vad som är fel och rätt att göra egentligen.

Om du menar att du låter bli att ta bort Olafs inlägg för att han håller med dig är det kanske lite fel, men jag antar att det inte var vad du menade egentligen.

"Vidare diskussioner om huruvida man gjort fel eller inte […] kommer att raderas."

Jag är inte helt säker på vad du menar med det här. Menar du diskussioner om ifall någon i tråden har fel i något de skrivit? Låter som en underlig sak att förbjuda. Eller menar du något annat? 🤔

Har de inlägg jag skrivit tidigare varit över gränsen, så att de skulle raderas om jag skrev dem nu?

[Mia-Li]
2013-11-28, 11:07
#82

Jonas!

Håll dej vidare till trådens ämne. Det är just detta jag menar med att man inte håller sej inom ämnet.
Och huruvida man gjort/skrivit fel eller inte.
Det är sådant här som gör att trådar spårar ur då man fortsätter i det evinnerliga. Då måste vi sätta en gräns någonstans. Och det gör jag nu! Ta det eller lämna tråden.
Vidare diskussioner om detta kommer att raderas hädanefter. Återigen….Till tråden ämne

[Olaf]
2013-11-28, 11:56
#83

Mer bra läsning om Tesla. Om alla hans upptäckter, forskning och ja hans storhet. Han var väl vad man skulle kalla ett geni. Inte det enda geniet men definitivt en av världens genier. Han dog mer eller mindre fattig och bortglömd. Blev lurad av Edison som inte blev lika bortglömd. Tesla var en egensinnig person lite konstig på sitt sätt, men en uppfinnare av rang. http://www4.idg.se/2.2683/1.43947 Edison verkar varit en riktig liten tjuv som tog äran och pengar åt sig. http://listverse.com/2012/06/07/10-ways-edison-treated-tesla-like-a-jerk/

Annons:
[Olaf]
2013-11-28, 11:59
JonasDuregard
2013-11-28, 14:18
#85

#83 "Edison verkar varit en riktig liten tjuv som tog äran och pengar åt sig."

Jo, jag har hört det sägas då och då, och just Tesla brukar vara den som utmålas som offret för hans girighet.

Jag tror jag sett bättre indicier än de du länkar till dock, att Tesla fick Edison medaljen låter som en särdeles dåligt argument för att Edison var en tölp. Att kalla IEEE för "ett gäng av Edisons polare" tyder också på en viss insiktslöshet 🙂.

Det finns också en något mindre rörelse som tar andra sidan istället, främst genom att försvara Edison men även genom att angripa Tesla.

Jag tycker båda sidor verkar ganska överdrivna, och mycket lite verkar vara baserat på historiska fakta som går att verifiera. Helt klart var Edision och Tesla inte goda vänner direkt, men jag tror inte att en av dem var ett helgon och den andre en demon för den sakens skull.

#84 Trasig länk.

Howliten
2014-01-24, 14:49
#86

Var på Tesla-museet i Belgrad i september. Rekommenderas. Många spännande saker at titta och känna på och man fick också prova lite. Vi tog en guidad tur och hade lite otur med guiden dock. En mycket kunnig person som tyvärr inte hade någon förmåga att lära ut, i det närmaste otrevlig faktiskt. Men det var bara en av guiderna. Pratade med några som hade en annan guide och som var helt nöjda med turen.

För övrigt kan Belgrad rekommenderas, härlig atmosfär, mycket trevliga och hjälpsamma människor, inte horder av turister, hyfsat billigt och ingen försöker stjäla eller lura dig. Kommer åka dit igen.

Jag är glad. Är du?

Magi-cat
2014-01-25, 18:27
#87

#86 Tack för att du berättar! 🙂

Det låter jätteintressant! Man får försöka ta en tur dit någon gång…


"Freden måste komma först. Gör den inte det, min vän, kommer inget efter den."
💓 Sajtvärd på Fenomen, Hjärnan, Kulturtant, Oförklarade fenomen

[Borttaget]
[Borttaget]
2015-04-07, 07:44
#88

Inlägget är borttaget

[Borttaget]
[Borttaget]
2015-08-25, 08:25
#89

Inlägget är borttaget

Magi-cat
2016-05-20, 15:09
#90

I vår nya serie gräva-i-gammalt puttar jag upp den här artikeln om Tesla. (Eller vad den nu kom att handla om.)


"Freden måste komma först. Gör den inte det, min vän, kommer inget efter den."
💓 Sajtvärd på Fenomen, Hjärnan, Kulturtant, Oförklarade fenomen

Annons:
Magi-cat
2016-07-13, 19:13
#91

Grattis på 160-årsdagen 10 juli, Nikola Tesla!

Här följer 10 mer eller mindre korta och intressanta fakta om den store uppfinnaren. Som t.ex. att han förutsåg trådlöst internet redan 1901.

http://www.iflscience.com/technology/10-fun-facts-you-may-not-have-known-about-nikola-tesla/


"Freden måste komma först. Gör den inte det, min vän, kommer inget efter den."
💓 Sajtvärd på Fenomen, Hjärnan, Kulturtant, Oförklarade fenomen

Magi-cat
2016-07-31, 17:33
#92

"Freden måste komma först. Gör den inte det, min vän, kommer inget efter den."
💓 Sajtvärd på Fenomen, Hjärnan, Kulturtant, Oförklarade fenomen

JonasDuregard
2016-08-10, 16:01
#93

Myten att Tesla uppfann växelströmmen har upprepats många gånger i den här tråden, bland annat i #0 där det står "[…] växelströmmen 1888 som revolutionerade allting inom elektricitet".

Att det inte stämmer är enkelt att läsa sig till, exempelvis här: 
https://en.wikipedia.org/wiki/Alternating_current#History
De första tillämpningarna var innan Tesla ens föddes. 

Kanske är det växelströmsmotorn man förväxlar det med, som Tesla fick patent på i USA. Det var en viktig uppfinning men den var inte revolutionerande, snarare följde som en naturlig tillämpning av samtida vetenskapliga upptäckter. Motorn uppfanns dessutom samtidigt av Galileo Ferraris i Europa. 

Att Tesla skulle varit en frontfigur i "strömkriget" verkar också vara en efterkonstruktion, snarare var det George Westinghouse mot Edison. Även om några av Teslas uppfinningar säkert var Westinghouse till nytta.

Magi-cat
2016-08-10, 21:54
#94

Kan så vara. Historia i backspegeln är inte exakt. Det är dock ingenting i artikeln som jag fabulerade ihop på egen hand utan tog det från olika källor.


"Freden måste komma först. Gör den inte det, min vän, kommer inget efter den."
💓 Sajtvärd på Fenomen, Hjärnan, Kulturtant, Oförklarade fenomen

JonasDuregard
2016-08-10, 22:45
#95

#94 "Historia i backspegeln är inte exakt."

I just det här fallet kan vi ändå säga att det är exakt fel att säga att AC uppfanns 1888.

"Det är dock ingenting i artikeln som jag fabulerade ihop på egen hand utan tog det från olika källor."

Så bra :). Det verkar som vissa artiklar på Svenska Wikipedia är väldigt lovordande om Tesla och kritiska mot hans motståndare. Kanske har någon aktiv där dragits med i den tydliga hypen (helgonförklaringen 😇) runt Tesla som spridits på senare år.

Magi-cat
2016-08-11, 07:19
#96

Det var främst en bok jag refererade till, inte wiki. (se källförteckningen)

Att tillerkänna en person epokgörande genombrott är ändå inte en "helgonförklaring". Varför just Tesla ska behöva plåstras med det epitetet förstår jag inte. (Kanske för det där med de indiska lärorna.) Många andra vetenskapare har också haft lite andra saker för sig bredvid.

Det finns säkert ett antal uppfinningar som gjorts ungefär samtidigt. En uppfinnare får cred, andra glöms bort.

Tesla var förresten även han tämligen bortglömd och dog ensam och utblottad. (Liksom flera av de andra stora inom vetenskap och forskning.) Ibland var de före sin tid.


"Freden måste komma först. Gör den inte det, min vän, kommer inget efter den."
💓 Sajtvärd på Fenomen, Hjärnan, Kulturtant, Oförklarade fenomen

JonasDuregard
2016-08-11, 08:26
#97

#96 "Att tillerkänna en person epokgörande genombrott är ändå inte en "helgonförklaring""

Det är inte heller något sådant tillerkännande jag pratar om. 

Läs en artikel vilken som helst om tesla (inklusive den i #0). Förstår du då varför jag kallar det helgonförklaring är det bra, förstår du inte så hjälper det nog inte att diskutera. 

"Många andra vetenskapare har också haft lite andra saker för sig bredvid."

Det är inte heller något problem. 

"Tesla var förresten även han tämligen bortglömd och dog ensam och utblottad."

Han dog på sitt hotellrum i lyxiga Hotel New Yorker där han bott flera år. Inte någon rännsten direkt. Däremot var han ju väldigt sjuk. 

"(Liksom flera av de andra stora inom vetenskap och forskning.) Ibland var de före sin tid."

Tesla var väl erkänd under sin livstid dock. Hans ekonomiska problem berodde nog inte på att han var före sin tid. Han verkar bott på olika hotell i New York hela sitt liv, ofta på kredit. Sånt kan också bidra.

Annons:
Magi-cat
2016-08-11, 09:06
#98

Tämligen bortglömd under slutet av sin tid, dock. Man får skilja på den unge Tesla och den åldrade, som jag också skrev. Den äldre Tesla intresserade sig också för mindre… sympatiska uppfinningar, som dödsstrålen. (Varför påstådda eller verkliga "helgonförklaringar" torde falla på sin egen orimlighet.)
Jag tycker också att jag tog upp såväl positivt som negativt.
Jag har vidare inget som helst intresse av att "helgonförklara" någon. Mitt intresse för denna betydande uppfinnare föll inte inom en sådan ram och det var inte något alls i den vägen som fick mig att skriva artikeln för fyra år sedan.

De som anser att Tesla "helgonförklaras" i litteratur och beskrivningar får väl börja driva motkampanj.


"Freden måste komma först. Gör den inte det, min vän, kommer inget efter den."
💓 Sajtvärd på Fenomen, Hjärnan, Kulturtant, Oförklarade fenomen

JonasDuregard
2016-08-11, 10:28
#99

#98 "De som anser att Tesla "helgonförklaras" i litteratur och beskrivningar får väl börja driva motkampanj."

Jag tror inte det uppfattas som ett tillräckligt stort problem för det. Men det finns ett par som försöker nyansera bilden, och speciellt att slå hål på myten om honom som "ensamvarg" eftersom det marginaliserar många som hjälpt honom på vägen. 

Se till exempel den här artikeln: 
http://www.bbc.com/future/story/20130322-tesla-and-the-lone-inventor-myth

Där kan man också läsa lite om var den senaste hypen runt Tesla har sin bakgrund, och ett bredare resonemang om hur den typen av helgonförklaring kan vara skadlig. 

"Jag har vidare inget som helst intresse av att "helgonförklara" någon."

Jag tror inte någon som bidrar till Tesla-hypen gör det med onda avsikter. 

Myten runt Tesla bildar en väldigt tilltalande historia och jag förstår att människor gärna vill berätta den och tro på den. 

Så läs inte in för mycket i mitt påpekande om ditt eventuella bidrag till personkulten runt Tesla. Jag ser det framförallt som ett intressant fenomen och del av en större trend.

Magi-cat
2016-08-11, 10:28
#100

Om jag får gissa så har den här …nedtoningen av Tesla uppkommit pga (om jag scrollar lite i tråden) de paranormala kopplingarna som görs på sina håll samt en del överdrifter och dragningar av konspiratorisk karaktär.

Man bör skilja på själva personen och hans gärningar och sentida efterföljare.


"Freden måste komma först. Gör den inte det, min vän, kommer inget efter den."
💓 Sajtvärd på Fenomen, Hjärnan, Kulturtant, Oförklarade fenomen

Magi-cat
2016-08-11, 10:29
#101

#99 Vi skrev samtidigt. Tänk vilken synk!


"Freden måste komma först. Gör den inte det, min vän, kommer inget efter den."
💓 Sajtvärd på Fenomen, Hjärnan, Kulturtant, Oförklarade fenomen

Magi-cat
2016-08-11, 10:35
#102

#99 Jag tar fortfarande inte åt mig av något bidrag till någon som helst personkult! Inte heller har jag något "behov" av att berätta och "tro" på något vadsomhelst.

Men om det  ska stickas hål på den påstådda hypen hoppas jag att pendeln inte slår över åt andra hållet, som ofta blir fallet.

Tesla var en enastående uppfinnare och förtjänar en framträdande plats i historien.


"Freden måste komma först. Gör den inte det, min vän, kommer inget efter den."
💓 Sajtvärd på Fenomen, Hjärnan, Kulturtant, Oförklarade fenomen

JonasDuregard
2016-08-11, 10:53
#103

Påståendet om jordskalv/jordbävning i #0 och #2 är (ytterligare) ett mycket tveksamt påstående. Enda källan verkar vara Tesla själv när han på ålderns höst berättat olika varianter av den historien, 40 år efter att det påstås ha inträffat. Det som eventuellt hände var att grannar klagade till polisen på buller/vibrationer från hans experiment, men det är knappast en jordbävning. 

Programmet Mythbusters ägnade ett program åt att utreda om man kan skapa en jordbävning på det vis som påstods, deras bedömning är att det inte fungerar: http://www.discovery.com/tv-shows/mythbusters/about-this-show/earthquake-machine/

Magi-cat
2016-08-11, 15:28
#104

Det är bra att tråden fortsätter att behandla ämnet. Den gjorde så, (något så när), ända tills #64 började prata "helgonförklaring". Sedan har det bara handlat om det. Trist.

Angående jordbävningen är det väl möjligt att det skarvats en smula. Lite partyskryt, kanske. Men har Mythbusters alltid rätt? 

Några versioner av Teslas jordskalvshändelse, ur eng wiki:

"Other versions have Tesla smashing the device before the police arrive and have multi-ton equipment in the basement moving around. Another version has Tesla clamping an oscillator to a building under construction and causing it to vibrate so violently the steelworkers working on it left the building in a panic.[6]

At the 1935 party Tesla also claimed the mechanical oscillator could destroy the Empire State Building with "Five pounds OF air pressure" if attached on a girder and that he expected to earn $100 million from the oscillator within two years.[4]"

Han kanske var på rätt spår ändå?

"Amazingly, that did send a detectable vibration through the bridge — one that could be felt even hundreds OF feet away from the oscillating motor. But while those results confirmed Tesla's theory was on the right track, the machine wasn't capable OF inciting earth-shaking damage."

http://www.discovery.com/tv-shows/mythbusters/about-this-show/earthquake-machine/


"Freden måste komma först. Gör den inte det, min vän, kommer inget efter den."
💓 Sajtvärd på Fenomen, Hjärnan, Kulturtant, Oförklarade fenomen

Annons:
JonasDuregard
2016-08-11, 16:04
#105

Hmm. Så hypen och personkulten runt Tesla är utanför ämnet i en tråd om Tesla… Här snackar vi snäva korridorer! Vad hände med det vanliga snacket om att OF är till för alla åsikter undrar jag? 🤔 Det finns väl någon underförstådd reservation i där någonstans.  

#104 "Men har Mythbusters alltid rätt?"

Ja, Mythbuster har alltid rätt. Det är en naturlag. 🤦‍♂️

Det var därför jag kallade deras utlåtande en "bedömning", för att understryka att den står ovan all kritik 🥵.

JonasDuregard
2016-08-11, 16:22
#106

#100 "Om jag får gissa så har den här …nedtoningen av Tesla uppkommit pga (om jag scrollar lite i tråden) de paranormala kopplingarna som görs på sina håll samt en del överdrifter och dragningar av konspiratorisk karaktär."

Jag personligen har inga större svårigheter med att hålla isär kritik mot dem som ägnar sig åt mer alldagliga överdrifter av Teslas betydelse och mot dem som ser honom som någon slags paranormalt fenomen. 

De två grupperna har så klart en viss synergi sinsemellan, men jag tycker ändå det i huvudsak är olika frågor och jag tror inte att kritik mot den ena i någon betydande grad är dold kritik mot den andra gruppen. 

Som länken i #99, den talar om faran av att överdriva en enskild persons bedrifter i en kollektiv process. Jag tror det är precis vad som menas och jag tror inte att det egentligen är fördold kritik mot paranormalister eller något sådant.

Magi-cat
2016-08-11, 16:31
#107

#105 Vad jag syftade på var påståenden om mitt bidrag till personkult. Ingenting annat. Så slut' gnäll'.

Ja, Mythbuster har alltid rätt. Det är en naturlag

Precis som jag trodde.😎Skönt att det finns någon man kan lita på. 🥵

#106 Alltid vanskligt att med trosvisshet uttala sig om gruppers åsikter.


"Freden måste komma först. Gör den inte det, min vän, kommer inget efter den."
💓 Sajtvärd på Fenomen, Hjärnan, Kulturtant, Oförklarade fenomen

JonasDuregard
2016-08-11, 17:19
#108

#107 "Alltid vanskligt att med trosvisshet uttala sig om gruppers åsikter."

Inte om man talar om grupper av människor som delar vissa åsikter. Det är lite som att säga att det är vanskligt att påstå att alla kriminella begår brott 🙂. Det blir inte automatiskt fel bara för att man talar om grupper.

Det är inte fel att säga att alla som ingår i gruppen av människor som tror att Tesla hade paranormala krafter har åsikten att Tesla hade paranormala krafter. Det är en självklarhet. 

De grupper jag talade om här var alltså gruppen av personer som överdriver Teslas betydelse, och gruppen av människor som ser Tesla som ett paranomalt fenomen. Jag ser inget som helst problem med att kritisera någon av grupperna för de attribut som identifierar dem. Du gör samma sak hela tiden även om du inte uttryckligen använder ordet grupp. Se bara på stycket jag citerade, när du säger att det förekommer "paranormala kopplingar som görs på sina håll" så implicerar det att det finns en grupp människor som gör det, och du talar om den gruppen. Vanskligt? Inte särskilt.

Magi-cat
2016-08-11, 17:22
#109

The problem with this version OF history is that Tesla wasn’t the only person working on AC technology. (BBC-länken)

Så klart. Varje innovation eller upptäckt vilar som bekant på giganters axlar.

Det är inte något som enbart gäller Tesla.

Många har sysslat med samma problem och kommit fram till samma eller liknande lösningar. Tidigare arbeten har ansamlats och mognat tills plötsligt något nytt kläcks. (Kanske stjäls det också idéer lika friskt som det plagieras i musikvärlden, men det ska vi väl inte tro.)
Några blir berömda, andra bortglömda. Någon får Nobelpriset, någon får det inte. Ibland är man inte ens på mållinjen överens om vem som är mest värdig vinnare. Higgs och Englert fick det, men inte forskarna vid CERN utan vars insatser upptäckten inte blivit till. Här kan vi tala om enskildas betydelse kontra den kollektiva processen!
Einstein fick Nobelpriset, men aldrig för relativitetsteorierna. (Det var således inte bara Tesla som tvivlade. Det fanns fler.)
Många, många får inte uppskattning av sin samtid.
(Max Tegmark kåserar humoristiskt över fenomenet i sin bok där hans euforiska glädje över "Tegmarkeffekten" vänds till besvikelse över upptäckten att inte vara först. Men han vänder det igen till "glädjen i att upptäcka att någon annan var först". Någon som inte fick erkännande av sin samtid. )

Så det är inte unikt. Men - det är Tesla man försöker "skriva ner" i efterhand. Varför?


"Freden måste komma först. Gör den inte det, min vän, kommer inget efter den."
💓 Sajtvärd på Fenomen, Hjärnan, Kulturtant, Oförklarade fenomen

Magi-cat
2016-08-11, 17:24
#110

#108 Vanskligt? Inte särskilt

Jo, särskilt om man förutsätter någon konformitet i gruppen.


"Freden måste komma först. Gör den inte det, min vän, kommer inget efter den."
💓 Sajtvärd på Fenomen, Hjärnan, Kulturtant, Oförklarade fenomen

JonasDuregard
2016-08-11, 19:18
#111

#109 "Men - det är Tesla man försöker "skriva ner" i efterhand. Varför?"

Ehh, va? Vem försöker det? 🤔

Och vad har du för grund att påstå att Tesla "skrivs ner" mer än andra? Jag hittar knappt några artiklar alls som "skriver ner" honom, men många hyllningstal. Det finns många som "skriver ner" Einstein också, som reaktion på de emellanåt överdrivna beskrivningarna av honom som ensamt ansvarig för alla genombrott i modern fysik. 

Du saknar helt grund för att påstå att det finns en allmän tendens att "skriva ner" Tesla, jag skulle till och med hävda att det är ganska populärt med motsatsen. 

Det bästa exemplet jag hittar på någon som verkligen "skriver ner" Tesla är den här: 
http://www.edisontechcenter.org/tesladebunked.html
Men den vägs upp av hundratals vällästa artiklar som "skriver upp" mannen.

Annons:
Magi-cat
2016-08-11, 19:25
#112

#111 Ok. Bara ett intryck jag fick av att läsa vad som framkommit i tråden och bbc-länken bl.a. Men jag kan släppa det. (🥵)

Det finns inte behov av att "väga" och "väga upp" eller ner. Skåpa ut eller tokhylla. Det viktiga är att ge personer cred för vad de åstadkommit och sätta det i sitt sammanhang med sinne för proportioner.


"Freden måste komma först. Gör den inte det, min vän, kommer inget efter den."
💓 Sajtvärd på Fenomen, Hjärnan, Kulturtant, Oförklarade fenomen

JonasDuregard
2016-08-11, 19:26
#113

#110 "Jo, särskilt om man förutsätter någon konformitet i gruppen."

Är du på riktigt? Tycker du att det ALLTID är fel att anta att medlemmar i en grupp har NÅGRA gemensamma drag, inklusive tautologier som att anta att gruppen av kriminella har begått brott eller att personer som gillar Tesla gillar Tesla? 🤦‍♂️

Du har ett rejält korståg framför dig om du tänker påpeka det för varje inlägg på den här sidan. Nästan alla inlägg kan på ett eller annat sätt tolkas som att man talar om grupper på det helt naturliga och harmlösa viset. 

Så sent som i #109 talar du om gruppen av nobelpristagare och verkar anta att de alla är berömda. Fruktansvärt 🥵. Du talar om gruppen av bortglömda forskare och verkar anta att ALLA i den gruppen har glömts bort. Hur kan du utgå från en sådan konformitet i en så stor grupp, skäms på dig! 😃

Magi-cat
2016-08-11, 19:29
#114

"Nikola Tesla: dreamer, showman, NYC socialite and vain douchebag. His metaphysical speeches and grand demonstrations captivated the newspapers and wealthy but his actual contributions to engineering are limited. His narcissistic behavior leads him to not credit his assistants or co-workers for helping. He even fails to thank people on his "side" like Ben Lamme and Shallenberger at Westinghouse who took his useless induction motor prototype and redesigned it into something worth talking about (and selling)." osv

oj…oj….oj…..🤐😴


"Freden måste komma först. Gör den inte det, min vän, kommer inget efter den."
💓 Sajtvärd på Fenomen, Hjärnan, Kulturtant, Oförklarade fenomen

Magi-cat
2016-08-11, 19:52
#115

#113 Är du på riktigt

Eh…det är till att framhärda med att stapla idel artigheter efter varandra, ser jag. 😐

Tycker du att det ALLTID är fel …osv

Nej, inte alltid. Vi skulle kunna fortsätta ett bra tag med att diskutera och definiera vad som menas med "grupp" och hur det yttrar sig, men det för en hel del utanför trådens ämne. Jag ämnar inte föra ett "korståg". 😃Så viktigt är det inte.

Min maning gäller snarast att man bör iaktta försiktighet i att förutsätta att alla i en grupp (man själv definierat) har samma åsikter, särskilt i skilda frågor. (Men jag har en känsla av att vi tänker i olika riktning där.)


"Freden måste komma först. Gör den inte det, min vän, kommer inget efter den."
💓 Sajtvärd på Fenomen, Hjärnan, Kulturtant, Oförklarade fenomen

JonasDuregard
2016-08-11, 20:01
#116

#115 "Min maning gäller snarast att man bör iaktta försiktighet i att förutsätta att alla i en grupp (man själv definierat) har samma åsikter, särskilt i skilda frågor."

Tycker du jag varit oförsiktig här? I så fall vilken grupp och vilken/vilka åsikter?

Om inte, varför ta upp det riktat till mig? Något slags retoriskt grepp?

Magi-cat
2016-08-11, 20:20
#117

#116 Den här "frågan" har fått alldeles för stora proportioner i förhållande till dess betydelse. Det var nu inte det enda jag sade, men något du väljer att haka upp dig på. Det var ingen kritik eller förtäckt motvilja eller något sådant. Jag kanske lade in mer i det än vad du menade.

Min tanke gick snarast i riktningen att gruppen "paranormala" inte kan förutsättas ha samma åsikter i allt.


"Freden måste komma först. Gör den inte det, min vän, kommer inget efter den."
💓 Sajtvärd på Fenomen, Hjärnan, Kulturtant, Oförklarade fenomen

JonasDuregard
2016-08-11, 20:50
#118

#117 "Det var nu inte det enda jag sade, men något du väljer att haka upp dig på. "

Hakat upp mig alltså? Tänk så illa det kan gå. 

Är det något särskilt du skrivit som du tycker jag missat. Jag får för mig att vi diskuterat flera olika saker, om din bild är att vi bara pratat om det här får det stå för dig.

Annons:
Magi-cat
2016-08-11, 21:09
#119

#118 *suck* Jag tror vi talar förbi varandra. Se även fortsättningen i #117.

/edit/M-c/20200202/


"Freden måste komma först. Gör den inte det, min vän, kommer inget efter den."
💓 Sajtvärd på Fenomen, Hjärnan, Kulturtant, Oförklarade fenomen

Magi-cat
2016-08-12, 07:17
#120

Annars har diskussionen gått framåt, tycker jag, med flera intressanta länkar och uppslag.👍


"Freden måste komma först. Gör den inte det, min vän, kommer inget efter den."
💓 Sajtvärd på Fenomen, Hjärnan, Kulturtant, Oförklarade fenomen

Magi-cat
2016-08-23, 07:22
#121

Tesla förutsåg drönare - också: 

"The patent, filed on July 1, 1898, contains detailed text and diagrams that denote machines that are operated and controlled by a “receiving circuit… both adjusted and rendered sensitive to the influence OF waves or impulses emanating from a remote source.”"

"Perhaps the most prophetic aspect OF the patent is the allusion to “drone warfare”, which has become part and parcel OF modern war. While many criticize their use, Tesla ended his explanation OF military drone use on an optimistic and wide-eyed note: “By reasons OF its certain and unlimited destructiveness it will tend to bring about and maintain permanent peace among nations.”"

http://www.iflscience.com/technology/tesla-envisioned-drone-warfare-nearly-120-years-ago/

Inte dåligt för 120 år sedan.


"Freden måste komma först. Gör den inte det, min vän, kommer inget efter den."
💓 Sajtvärd på Fenomen, Hjärnan, Kulturtant, Oförklarade fenomen

[Borttaget]
[Borttaget]
2016-11-05, 20:31
#122

Inlägget är borttaget

[Borttaget]
[Borttaget]
2016-11-05, 21:51
#123

Inlägget är borttaget

[Borttaget]
[Borttaget]
2019-08-10, 15:18
#124

Inlägget är borttaget

Upp till toppen
Annons: