Skriv ett nytt inlägg! Aktuellt just nu (8) Senaste inläggen

Angående sajten och iFokus Anslagstavlan Boktips Dagens Drömmar Experiment, egna Film & Foto (Blandat/allmänt/OT) Forntida teknik Himlafenomen Hjärnan Humor Hälsa Intressanta teorier Kraftplatser och folktro Miljö och djur Musik Mysko grejer Månadens Medlem och Diskussionskategori Naturfenomen Off Topic - Diverse Off Topic - Glädjeämnen Oidentiferbart Orber och ljusfenomen Psykologi och samhälle Rymden Spådomar och förutsägelser Spöken Spökhistorier Spökhus, Spökplatser, spökjägare Symboler och pareidolia UFO och utomjordiskt liv Undersökningar Vetenskap och uppfinningar White Noise & EVP Tävlingar/lekar Övrigt
Intressant

Om slagruta och jordstrålning

2012-03-12 11:33 #0 av: Magi-cat

Slagrutekonsten mycket gammal. Det är en kunskap vida spridd inom allmänheten, jorden runt. Även om vetenskapen inte erkänt fenomenet så är den empiriska erfarenheten mycket stor. ( erfarenheter dragna ur observation.) Kanske är denna konst lika gammal som mänskligheten. Linjerna verkar också vara opåverkade över tid. Där de låg för tretusen år sedan kan de hittas än idag. De verkar alltså vara beständiga.

 Slagrutan

 

Slagrutan görs ofta av en nyskuren kvist i v- eller y-form, gärna av salix (sälg och vide-släktet) Man håller stadigt i grenklykan och ställer in sig på vad man vill söka efter, lämpligen vatten eller curry-linjer när man vill testa på metoden, så böjer sig klykan påtagligt när man går över det man söker efter. Det är en stark kraft som "drar", man kan inte hålla emot!

Även här är det, som vid pendling, den egna kroppen som detekterar jordstrålningen och slagrutan är den synliga länken mellan det vi känner och den fysiska, iakttagbara världen. Det har spekulerats i om detta är ett sjätte sinne. De fem, erkända, sinnena är syn, hörsel, smak, lukt och känsel...och så ett till, känsligt för denna typ av elektromagnetisk strålning?

Det är viktigt att man går långsamt fram över området man avsöker. Har man för bråttom hinner inte kroppen känna av och man får inga eller förvirrande resultat. Man kan nästan inte gå för sakta.

Vidare ska man förstås ställa in sig på det man vill finna.

Sedan intar man en "koncentrerad avslappning". Det kan bli fel om man är för ivrig och har för bråttom. Likaså om man vill ”bevisa” något för människor omkring sig. Eller om man upptäckt något intressant, blir jätteivrig och vill visa…då går det sällan bra! Så ta det bara lugnt, centrera dig och försök aldrig övertyga eller bevisa! Var och en får komma fram till sina egna sanningar! Och prova själva -många blir förvånade!Flört

Många använder numera s.k. vinkelpekare, koppartråd böjd i 90 gr vinkel.

Om curry-linjer

Curry-linjerna beskrevs först av dr Manfred Curry som också gav dem sitt namn.

Curry-linjer bildar ett rutnät över jorden. De går i NV-SO och NO-SV riktning, alltså i 45 graders vinkel mot väderstrecken. Det är ca 4 meter mellan linjerna. Där linjerna skär varandra uppstår ett curry-kryss. Hur bred själva linjen är varierar med bl.a. månfaserna, men ett par dm är ett riktmärke. Strålningen sträcker sig också upp i luften. Den finns alltså inte bara vid jordytan utan ända upp till övervåningen i ett 30-våningshus. Riktigt hur långt upp vet man inte….Thord Neumuller, känd slagruteforskare, har suttit i flygplan på 10 000 m höjd och provat sina vinkelpekare. Han har då funnit att rutnätet finns med även där uppe. Intressant – var tar den slut eller mattas av? (Något för framtidens forskare att lura ut…)

Vad är då dessa omtalade curry-linjer egentligen? Det finns absolut inga entydiga svar.

En del säger Moder Jords aura. En del att vi på något sätt är medskapare i dem. De finns inte där förrän vi söker dem. Andra att de kan vara ett fysikaliskt jordstrålningsfenomen.

Enligt Hans Giertz, civilingenjör i elektroteknik, är jordstrålning, eller curry-linjer som han studerat mest, ett ”statiskt, långsamt varierande elektromagnetiskt fält”. (www.slagruta.org/article.php3?id_article=33) Giertz gjorde omfattande mätningar på både statiska elektromagnetiska fält och på currylinjer och fann att resultaten var identiska. Curryfältet har t.o.m. förmåga att generera ström i en ledare. Han drog därav slutsatsen att jordstrålning/currylinjer är ett kvasistationärt fält eller ett ”mycket långsamt varierande fält” eftersom curryfältet ändrar sin fas 180 grader med en period av 7 minuter.

Intressant är också, enligt Giertz´ försök, att om man placerar något i currykrysset, ett järnklot, en sten, en hink vatten eller en människa i currykrysset så händer något! Det bildas ett interferensmönster, likadant som om man placerar nämnda föremål mitt i ett elektromagnetiskt fält från en korsad ledare. Interferens mönstret liknar en blomma eller ett rosettfönster i en kyrka. Det slår ut 16 kronblad från mitten och vid varje kronblad får man utslag med pekaren/slagrutan. Mönstrets storlek är proportionellt mot storleken hos det man placerat i mitten, stor massa – stort mönster alltså. Många material bildar detta mönster när man placerat dem i mitten, men av glas, tenn, mässing, aluminium och torrt trä bildas inte detta mönster.

Men, men… inte ens de mest framstående  experterna på jordstrålning är överens. En del menar att det över huvud taget inte rör sig om något känt fysikaliskt fenomen, inte elektromagnetism eller något annat fenomen man har namn på. Kruxet är säkert att det är medvetandetsom spelar in. Man finner det man söker efter. Vill man hitta vatten hittar man det. Vill man hitta en gömd person eller telekablar i marken hittar man det. (Om man är skicklig och har övat mycket) Om det är ett fysikaliskt fenomen, hur kan då medvetandet spela in? Men vi är ju biologiska varelser, delar av en helhet, så varför inte?!

Något som också är intressant är att curry-linjerna tycks försvinna under en månförmörkelse, för att sedan återkomma när månen syns igen. Jag har hört en forskare berätta att han studerade en myrstack under en månförmörkelse. När månen skymdes verkade myrorna helt förvirrade och sprang runt lite hur som helst eller blev stilla. De verkade ha tappat orienteringen. Som om trafikljusen slocknat och vägskyltarna tagits ned. När månen återkom återtog myrorna sina vanliga sysslor som om inget hade hänt. Det verkar alltså som om linjerna har förbindelse ända ut i rymden. Helt naturligt egentligen, vår planet ingår i kosmos, allt är en del av den stora helheten.

Det är inte nyttigt för människor att vistas länge, t.ex. sova, på currylinjer. Man sover då dåligt och kan t.o.m. drabbas av smärta och sjukdom. Om ett barn sover dåligt eller ofta ramlar ur sängen kan man undersöka om det finns en currylinje där sängen står.

De flesta djur skyr currylinjer. Ett undantag är kattdjuren som verkar vilja söka upp dem och ”ladda sig” där.

Hartmann-linjer

 

Curry-linjerna bildar ett rutnät över jorden över med rutor om 4 m sida. Men det finns fler jordstrålningslinjer. En typ kallas Hartmann-linjer, efter dr Ernst Hartmann som först beskrev linjerna på 50-talet. Dessa går i N – S och Ö – V – riktning. Detta gitter har rutor med 1,5 m sida. Hartmann-linjerna har inte samma rykte som curry-linjerna att vara ohälsosamma att vistas i. En del hävdar rentav att de är nyttiga.

På vissa ställen sammanfaller curry- och Hartmann-linjer och där kan säregna mönster uppstå. Det är inte hälsosamt att vistas länge på sådana punkter. Det finns kända slagruteforskare som hävdar att man kan få cancer om man sover på ett sådant ställe.

Jordström

 

En annan typ av jordstrålning antas komma från sprickor i berggrunden långt under markytan. Där två jordströmmar korsar varandra uppstår störzoner på marken där växtligheten inte alls trivs. Och inte vi heller....

Vattenådror

 

Jordstrålning uppstår även vid vattenådror. Dessa kan finnas var som helst i naturen och följer inget speciellt mönster. Det är inte heller hälsosamt för människan att placera sin säng över en vattenåder.

Att kunna ta ut var det finns vatten är ju mycket praktiskt, och kanske blir livsnödvändigt igen i en värld med knappa tillgångar på rent vatten. Du kan använda samma metod som när du letar efter saker, curry-linjer osv. Dvs be pekarna/pendeln ge utslag för vattenåder. Sig Lonegren beskriver detta bra i sin bok Konsten att använda pendel, sid 84. Han menar att man ställer in sig på att hitta vattenådror med en viss tillströmning, på ett visst djup. Det är ju ingen mening med att hitta vattenådror som ligger alltför djupt eller ger alltför lite vatten. (annat än när man övar sig) När man hittat något kan man förtydliga genom att fråga "ligger denna vattenåder på högst 20 m djup" osv och då få ja-nej-svar.

I Dan Mattssons bok Jordstrålning, hälsa och forntida vetande, sid 23 finns en metod beskriven i hur man övar sig. Du kan ju också prova själv med att gå runt en vattenpump eller annan vattenfyndighet som du vet om, och sedan forska vidare hur ådern går. Pendel, pekare eller en spänstig grenklyka är nog bäst. En del lär använda en riktigt lång och böjlig hasselkvist, men det är nog som man blir van.

Övrigt

 

Vissa hävdar att det finns ännu fler jordstrålningslinjer att ta hänsyn till, t.ex. linjer jämförbara med chakralinjer. Dessa går ganska tätt. Man kan fråga efter baschakrats linje, sedan magchakrats linje osv medan man går långsamt framåt. Ibland sammanfaller dessa linjer med ens egna chakralinjer. Intressant! Antagligen mår man extra bra på en sådan plats. Det kan vara värt att leta efter i naturen! Finns det en plats där du mår speciellt bra, där allt bara ”stämmer in”?

Ibland sammanstrålar flera olika sorters jordstrålning på en plats. Här kan man tänka sig att det blir en extra kraftfull plats, kanske ett naturtempel. Sådana har vördats och helgats i alla tider. Tyvärr har många också skövlats vilket är ett helgerån.

Sädescirklar

 

De cirklar och andra figurer som bildats i sädesfält på olika ställen på jorden, kanske mest i England, har de med jordstrålning att göra? Eller på annat sätt med Moder Jords osynliga dimensioner, elementarandar eller naturväsen? Är de meddelanden från Jorden till oss?

Det verkar som om de oftast framträder vid olika jordstrålningslinjer. Många som studerat dessa fenomen anser att de utgör en varning från jorden. I symbolform visar de oss at vi måste vara mer varsamma med Moder Natur och hennes gåvor. Andra tror att det är meddelanden från kosmos.

Ley-linjer

 

Ley-linjer är ett annat slags mycket intressanta energilinjer i landskapet. De verkar vara av ett lite annat slag än de förut nämnda och förekommer inte alls med samma regelbundenhet. Ley-linjerna är positiva energi-linjer och lär kunna uppmätas till 9,87 Hz. (A. Nordén)

Många mycket gamla kultplatser och även stensättningar, monoliter, ”liggande hönor” sammanbinds med ley-linjer. Ale stenar i Skåne ligger längs en sådan linje. En Ley-linje lär utgå den från nionde stenen, fortsätta till Dalby kyrka och sedan till Lunds domkyrka. Många kyrkor, om de är tillräckligt gamla, verkar vara utplacerade efter både curry-linjer och ley-linjer. Förklaringen är säkert att kyrkor ofta byggdes på riktigt gamla kultplatser och våra tidiga förfäder var uppenbart medvetna om energilinjerna och deras kraft. Många har sett intressanta naturfenomen vid gravhögar, monoliter etc.

Man kan fråga sig varför förfäderna gjorde sig sådant besvär att släpa ihop otroligt tunga stenar och placera dem efter vissa mönster. Hade inte tillräcklig sysselsättning med att skaffa mat för dagen? Måste stensläpning med enkla medel också ingå i bestyren? Nja, knappast, inte för nöjes skull eller ”bara” för att begrava någon höjdare, utan uppenbarligen spelade dessa kraftstationer en mycket viktig roll. Kanske som kraftladdare, kommunikationsnät, portar till andra dimensioner, förbindelse med elementarandarna – eller, ja, ingen vet tyvärr med säkerhet.

Frågan är om linjerna uppstår för att man kraftladdar dem och placerar lämpliga formationer vid centralerna eller om linjerna finns där helt oberoende av människans göranden och låtanden och förfäderna bara har kopplat upp sig mot dem. Jag lutar nog mer åt det senare. Antagligen är vi inte ens i begynnelsen av att förstå deras betydelse och funktion. Kanske är de någon slags Moder Jords chakror, om jämförelsen tillåts…

Naturligtvis finns inte dessa ley-linjer bara i Sverige utan även i andra kulturer, fast med andra namn. Leylinjerna världen över verkar också ha förbindelser. Man har funnit förbindelser mellan Ley-linjerna i Norden och aboriginernas sånglinjer t.ex.

Gammal kunskap

 

Jordstrålningen har varit känd, som det verkar, över hela jorden, i vitt skilda kulturer och sedan urminnes tider. Även om inte ”vetenskapen” erkänt fenomenet i vår kultur har det varit välkänt och nästan inte ens ifrågasatt hos ”vanligt folk” mer än under de senaste årtiondena. Det är alltså ett välkänt fenomen – men omdiskuterat.

En vacker förklaringsmodell tycker jag är att jordstrålningen är Moder Jords aura.

Eller för att citera Dan Mattsson i Jordstrålning, hälsa och forntida vetande: (=Chi betyder livskraft. Det är samma som grekernas pneuma, indiernas prahna eller det i västerlandet mer kända eterkrafter.)

”Kanske är jordstrålning samma sak som Chi. Kanske finns det ett ständigt flöde av chi i naturen enligt vissa linjer eller meridianer som kan kännas av rutgängare. Kanske bör man välja sin sovplats med hänsyn till dessa flöden för att det inte skall uppkomma störningar i den egna kroppens chi-flöden, med sjukdomar som följd.” Jag tycker speciellt om att denne författare använder ordet ”kanske”. Om man är tvärsäker och till varje pris vill bevisa en teori man fastnat för, finns risken att man missar något. Det vore ju för trist om allt verkligen vore bevisat och man förstod precis allt? Nej, det finns ännu utrymme för egna iakttagelser och funderingar…

Det verkar som om vikingagravar, runstenar, skeppssättningar, bronsåldersgravar t.ex. alltid placerats i ett curry-kors. Förfäderna hade alltså kunskap att med stor exakthet detektera curry-linjerna. . Gamla etruskiska gravar ligger i curry-kors, de antika städerna Pompei och Herculaneum i Italien är orienterade efter curry-linjerna, de gotiska katedralerna i Europa likaså. Över huvud taget är gamla kyrkor, ofta byggda på platser från förkristen tid, orienterade efter curry-linjerna.

Gamla hus är ofta placerade så att curry- linjerna går längs väggarna, kryssen hamnar i hörnen och rummen blir således fria från linjer, alltså visste man om att det inte var hälsosamt att befinna sig länge på en plats med curry- linjer och –kryss, särskilt inte att sova där. Där man vistas mycket ska det i möjligaste mån vara fritt från jordstrålning och underjordiska vattenådror.

I Kina orienterar man byggnader efter Feng Shui, en mycket gammal och detaljerad lära där man söker uppnå harmoni mellan alla element. Däri ingår också kunskapen om jordstrålning.

Pyramiderna, dessa säregna byggnadsverk, är också orienterade med kunskap om jordstrålningen.

Curry-linjer i naturen

 

Om man nu betvivlar människans förmåga att detektera jordstrålningslinjer, eller ens dess existens, kan man betrakta naturen. Träd som växer i curry-kryss har ofta en förvriden form, som om de försökt slingra sig ur något obehagligt, eller så växer de sämre och blir klenare. Detta kan man ofta se i t.ex. alléer, på vissa ställen är det som om träden aldrig vill växa till sig. I rabatter kan man också se ibland att av till synes oförklarlig anledning trivs inget där.

Curry-linjer och djuren

 

Även djuren kan naturligtvis känna jordstrålningen!

Katter blir ofta mycket intresserade när man går omkring med pekare. De verkar ta del av processen och vill nästan hjälpa till. Hundar däremot lär bli oroliga om matte eller husse går omkring med pekare en längre stund. Kanske förändras auran på något sätt så hundarna blir konfunderade? Själv har jag ingen hund så jag har ingen egen erfarenhet av detta. Katterna däremot är gärna behjälpliga!

Samhällsbyggande insekter som myror och bin tycks dra fördel av jordstrålningen.

Myrstackar ligger i allmänhet på curry-kors och myrornas stigar lär i stor utsträckning följa curry-linjerna.

Bin som har sina kupor placerade i curry-kryss samlar mer honung. Om det är två curry-linjer som går in i flustret samlar de ännu mer honung än om bara en linje gör det.

Många viltstigar följer currylinjer. Om en stor sten ligger i vägen går djuren runt stenen och följer sedan stigen igen. Tydligen är det fördelaktigt för djuren att följa dessa linjer vid förflyttningar. Kanske använder de dem för att orientera sig.

Harar ligger ofta och vilar/gömmer sig på curry.kors. Varför? Det har spekulerats i om de laddar upp sig genom att ligga i curry-korset, något som skulle vara fördelaktigt eftersom haren som bytesdjur alltid måste vara på sin vakt mot rovdjur. Får de kraft från curry-kryssen så de kan fly bättre? En annan åsikt, som jag personligen lutar mer åt, är att harens aura släcks ner, dvs syns mindre om de ligger i ett kryss och är alltså bättre skyddade mot rovdjur där. Om man som bytesdjur inte syns så bra så är det större chans att räven kilar förbi om den inte är alltför hungrig, eller att höken på spaning hittar något annat…

Något man ofta hör talas om är att katter, såväl tamkatter som deras vilda kattsläktingar, gärna lägger sig att sova i curry-kryss eller på curry-linjer. Om kisse gärna ligger och värmer ens ben på natten har man således en curry-linje där och bör flytta sin säng för att må bra. Här vill jag dock vara lite på tvärs! Om tamkatten ligger i mattes eller husses knä eller fungerar som benvärmare på natten, är det inte alls säkert att det beror på jordstrålningen. Det kan vara så att närheten till matte smäller högre än t.o.m. behovet att ladda sig på dessa linjer. Jag har alltid haft katter sovande hos mig, oavsett var sängen stått eller var jag bott, med eller utan curry-linjer. Däremot gäller det för katter utomhus. Om de ska vila ute och har en gård, ett hägn tillräckligt stort för att välja, blir det alltså gärna i curry-kryss. Ibland kan man se katter ligga och vila eller fundera på en till synes helt omotiverad plats. Ofta har vi här en curry-linje eller kryss. Här har vi alltså ett exempel på rovdjur som uppsöker curry-kryssen. Hunden som ju också är ett rovdjur, avskyr däremot dessa kryss och placerar man hundens korg på ett sådant kan man vara rätt säker på att vovven aldrig ligger där.

Även t.ex. älgar undviker att lägga sig på curry-kryss.

Och för människan är det som sagt inte hälsosamt att vistas länge på ett curry-kryss.

Hur kan det komma sig att vissa arter mår bra av en sak som andra arter blir sjuka av? Kan det ha något med balans att göra – yin och yang, att båda sorter behövs?

psi-spår och distans

 

Att känna av jordstrålning eller vattenådror när man står över en sådan är väl en sak. Men man kan göra samma sak med en karta eller skiss över omgivningen! Det hjälpmedel man valt att använda ger utslag på precis samma sätt som om man själv befann sig på platsen. Kanske har den med vår energikropp att göra, med auran. Eftersom allt hör ihop, inget existerar avskilt från annat så kan vår aura (under speciella omständigheter) stå i förbindelse med andra energikroppar, auror oberoende av rum och även av tid. Därför skulle man kunna ställa in sig på det fenomen man vill undersöka.

 

Man kan också följa s.k. psi-spår med slagruta/pendel/pekare. I korthet går det till som så att en person tänker intensivt på ett föremål på ett ställe i rummet. När man då går framåt med pekarna och är inställd på att upptäcka psi-spåret så ger de utslag när de träffar på det ”spår” som bildas mellan personen och föremålet han/hon tänker på. Låter det fantastiskt? Prova!

Man kan också prova att låta någon ta ett föremål, förflytta det och sedan placera det på ett annat ställe. Med pekare/pendel kan man då följa psi-spåret. Börja med något enkelt.

Allt det här är mycket intressant. Det finns också forskning om det, även rent ”vetenskaplig” som påvisar många fenomen, men vetenskapen är trögförflyttad och det tar lång tid att få något erkänt. Jag är säker på att man kommer att komma fram till mycket mer och att det finns oändligt mycket mer att upptäcka på detta område. Och på det sättet passar det väldigt bra in i vår tidsålder med ett uppvaknande jordmedvetande.

Boktips

 Jordbild från: Publicdomainpictures.net

Jordstrålning, vår hälsa och vår kultur       Thord Neumuller

Jordstrålning, hälsa och forntida vetande   Dan Mattsson

Gudinnans återkomst                              Marko Pogacnik

Konsten att använda pendel                     Sig Lonegren

www.slagruta.org

www.jordstralningscentrum.se

http://www.2000taletsvetenskap.nu/tidning/96nr3/96-3art7.htm

http://www.thord.forummagnum.se

bild: tillåten på ifokus, fotolia.com

Sajtvärd på Fenomen, Hjärnan, Kulturtant, Oförklarade Fenomen. 

Anmäl
2012-03-12 12:09 #5 av: [mia-38]

Mycket intressant artkiel.
Tack Magi-cat.

Jag tycker detta med Curry-kryssen är facinerande.
Min gamla katt älskade att ligga i dessa vid just månsken. Det var precis som om han samlade på sej energin.
Och det kunde vara på de mest konstigaste ställen. Ett ställe var i en hylla. Där kunde han ligga ofta.

När jag möblerade om så att jag fick sängen mitt på det stället som katten brukade ligga på...så sov jag själv så dåligt.
Misstänkte därmed att jag hamnat i ett sånt kryss.

 

Medarbetare på OF och Cancer.

Anmäl
2012-03-12 12:13 #6 av: Magi-cat

Tack Mia! Skrattande

Mina katter sover alltid hos mig. Men när någon av dem inte mår riktigt bra, så ser man dem ligga på ett sådant där konstigt ställe, mitt på mattan, eller mitt på gården där jag vet att det är ett kryss....

De äldre i min barndom var helt på det klara med det här, fast de kallade det alltid "ådern" eller vattenådern. Fick de värk så flyttade de sängen och så var det fixat. Jag har också sett dem ta ut vatten, så självklart som bara den. De missade aldrig.

Skönt att den här kunskapen finns kvar. Det finns fortfarande äldre herrar som åker runt och föreläser. Lokalerna brukar bli fulla av intresserade.

Sajtvärd på Fenomen, Hjärnan, Kulturtant, Oförklarade Fenomen. 

Anmäl
2012-03-12 12:22 #7 av: [mia-38]

Jag tror nog att många använder sej av just slagrutan när de ska gräva egen brunn.
Min pappa gjorde detta. Och det fungerade.

Ja min kisse vart lite skröplig sista året. Och det var mest då han låg på dessa ställen.

 

Medarbetare på OF och Cancer.

Anmäl
2012-03-12 12:47 #8 av: [lucke]

Fascinerande, tack M-c!

Anmäl
2012-03-13 10:28 #9 av: yvonnel

Visst är det intressant, jag fick hjälp av min dotters farfar att känna av vatten. Först visade han mig hur han gjorde och så skulle jag göra likadant, men det hände ingenting. Då lade han sina händer på mina handleder - kvisten jag höll i vred sig ett helt varv runt.

Efter den gången så är det som om jag "fick gåvan" för det går lätt att hitta vattenådror numera. Kanske var det bara frågan om ett medvetandegörande, att det eg. är så att vi alla har det men behöver ta fram det medvetet.

Jag har hjälpt igång flera, både barn och vuxna efter det.

Jordnära och trevligt.

Anmäl
2012-03-13 22:11 #13 av: Magi-cat

en väldigt intressant B-uppsats 1999 av Karolina Stålberg:

"Ett möte mellan arkeologi och jordstrålning"

http://jordstralningscentrum.se/lina.htm

Sajtvärd på Fenomen, Hjärnan, Kulturtant, Oförklarade Fenomen. 

Anmäl
2012-03-14 09:09 #14 av: [mia-38]

Ska läsa dina länkar sej M-c...ska bara repa mej lite till här hemma...
Men visst är det intressant med dessa linjer.

Medarbetare på OF och Cancer.

Anmäl
2012-03-14 18:46 #15 av: suddis

Intressant att ta del av det ni skriver om jordstrålningen och vatten.Får själv utslag med grenklyka,metallpekare.har även gått över labyrinter med grenklyka som ger utslag.

Har läst intressant bok om ämnet på bibban för ett antal år sedan.kommer inte ihåg vad den hette,författaren hette Groth drar jag mig till minnes.

Anmäl
2012-03-14 21:45 #16 av: Magi-cat

#15 Kul att du provat själv!

Arne Groth antagligen, också en av de mest kända slagrutemännen.....

Här är en länk av honom: frekvensernas dans...

http://www.slagruta.org/arnesfrekvensdans.html

Sajtvärd på Fenomen, Hjärnan, Kulturtant, Oförklarade Fenomen. 

Anmäl
2012-03-15 08:18 #17 av: [sökerskan]

tack för bra sammanfattande artikel om intressant ämne!

jag muskeltestar på en person för att kolla ev linjer och kryss...undviker såklart att placera någons säng på ett kryss

Anmäl
2012-03-15 08:37 #18 av: Magi-cat

kul att du tyckte det!

Muskeltestning ja, det är intressant! Då kan man se på en gång om man är på en plats där man blir "svag" och kan undvika att vistas där alltför länge.

Vill du berätta lite mer?

Sajtvärd på Fenomen, Hjärnan, Kulturtant, Oförklarade Fenomen. 

Anmäl
2012-03-15 09:10 #19 av: [sökerskan]

genom att den ene står med armen framsträckt..och den som testar trycker ner armen så märks det när man hamnar på en linje om armen blir svag ja...

så då är det bara att ta små steg sidledes genom rummet och testa när man hamnar på linjen så blir armen svag..och om man sedan testar tvärs igenom rummet på andra riktningen (små steg) så hittar man linjen från andra riktningen och på så sätt kan man hitta krysset

jag lägger min vänstra hand på den andres axel och min högra på den rakt utsträckta armen (armen sträcks ut rakt fram typ som en välbekant hälsning från tyskland) och trycker lätt..när nån hamnar tex på ett kryss kan man trycka ner armen med ett pekfinger så svag kan armen bli.

folk som tenderar att vara lite rigida kan vara svåra att använda sig av för att testa...det går men då måste testaren kunna bryta ner deras motstånd..och det gör man genom att lägga handen vid n deras navel först..sen kan de fungera som "mätare" de också..

kommer ihåg en gång när jag testade en person som inte tror alls på såna här saker...

vi gick genom rummet och jag lokaliserade krysset genom att finna linjerna..så bad jag honom ställa sig på krysset (talade inte om att det var ett kryss) hans arm blev som spagetti och han bara skrek till "vad f*n gör du!!?? haha han blev lite chockad av effekten, det var kul...han tvivlade inte på currylinjernas effekter efter den gången.

Anmäl
2012-03-15 17:17 #20 av: suddis

#16 Ja det var så han hette. TackGlad

Anmäl
2012-03-22 09:19 #21 av: Magi-cat

Currylinjer och Hartmannlinjer antas grovt dela in jorden i rutnät, som ovan beskrivits.

Man kan fråga sig hur detta är möjligt, eftersom Jorden (som bekantCool) är rund och en sfär  inte kan rutas in med jämna rutor. Men rutornas storlek varierar över jorden om man jämför vid ekvatorn och vid polerna. Det kan också finnas lokala variationer.

Jag tror man lätt tänker lite fel, där, utifrån markperspektiv och endast det synliga för ögonen. Rutorna, linjerna är inget fixt nät över endast marknivå. Men man försöker formulera en någorlunda begriplig modell att arbeta efter. När man går med pekare och slagruta är det oftast det man behöver veta, man vill ha en praktisk användning och se att det fungerar.

Men minns att linjerna är något som inte bara finns på jorden, de är del i en större helhet, större än vi förstår för ögonblicket.

Ungefär som den där bilden av jorden där den ligger i den krökta rumstidens väv.....

Citeras ur Karolinas uppsats, #13: (vilket jag tycker verkar väldigt vettigt)

"Styrkan, rutstorlekarna och förekomsten verkar dock geografiskt variera d v s ibland ska det finnas en dominans av en typ av jordstrålning eller så är nätet förvridet eller sammanpressat (Hamilton 1988)."

och lite till:

"Jordstrålning föreslås, trots namnet, delvis vara celest strålning d v s kosmisk strålning som reagerar med terrest strålning (från jorden) och antar olika mönster beroende på förändringar under jordytan som sprickbildning, stora vattenflöden eller olika sammansättning av berggrunden. Detta skulle kunna vara en del i förklaringen varför olika former av jordstrålning lär förekomma och/eller dominera inom olika geografiska delar. Jordklotet utsätts för kosmisk strålning och jordens ”svar”, jordstrålningen, skulle då kunna vara reflekterad kosmisk strålning. Sten av granit skulle kunna fungera som ”reflektorer” p g a sin kristallstruktur av kvarts och kisel. Med detta synsätt skulle Curry- och Hartmannäten kunna vara kosmisk strålning som får bestämda riktningar p g a jordens massa vilken till största delen består av kisel (Israelsson, 1995)."

Sajtvärd på Fenomen, Hjärnan, Kulturtant, Oförklarade Fenomen. 

Anmäl
2012-03-22 15:52 #22 av: Magi-cat

Många gamla byggnader är orienterade efter jordstrålningslinjer.

Gamla kyrkor byggdes ofta på gamla kraft/offerplatser som i sin tur förlades efter kraftlinjer.

Även vanliga hus byggdes ofta efter linjerna ända in på 1700-talet, på vissa ställen ännu senare. (Welamson)

Vikingarna reste sina stenar i currykryss. Gränsstenar eller rågångsmarkeringar - ofta i currykryss, ibland i ett dubbelkryss för riktigt säker gränsmarkering! Ingen idé för den snikne grannen att försöka flytta på gränsstenen alltså....

Ett exempel från en kyrka:

Brahekyrkan på Visingsö är helt byggd efter currylinjer. Kyrkans inre pelare står i currykryss. Kyrkan är inte placerad i strikt öst-västlig riktning, utan efter currylinjerna.

Var det ett centralt kyrkligt beslut att kyrkor inte längre skulle uppföras efter jordstrålningslinjer utan efter väderstreck? Ingen vet om det är så och i så fall varför. 

källa: Currylinjer berör oss alla, del 2 av Erik Welamson

Sajtvärd på Fenomen, Hjärnan, Kulturtant, Oförklarade Fenomen. 

Anmäl
2012-03-30 23:16 #27 av: Joppo

@Magi-Cat

Jag har en kort fråga gällande dessa rutor som jag undrat över sedan de diskuterades på SiF. Är det tänkt att de är utplacerade på ett sådant sätt som i den bifogade bilden? Blir rutorna liksom smalare och smalare ju längre mot polerna man kommer och finns det isf platser närmast polerna där man skulle kunna befinna sig på flera tusen kryss samtidigt?

Anmäl
2012-03-31 09:48 #28 av: misty09

Jag har en bok om currylinjer och kryss. I den står att katter som ligger i currykryss inte samlar energi som TS skrev utan vill minska sin aura och utstrålning. Katter använder denna teknik för att kunna smyga på sitt byte. Ligger dom i currykryss så har dom lättare att fånga ex möss som då inte känner av kattens energi lika lätt.

Detta känns rätt logiskt då vi människor mår dåligt av att ligga i currykryss. Energin minskar, vi får sömnproblem och minskad ork. Det är detta katter utnyttjar ....energiutstrålningen minskar runt dom.

 

Man kan också se på träd som växer i currykryss hur stammen böjer sig åt något håll en bit upp. Trädet liksom flyr currykrysset. Vriler som växer på träd...en sorts deffekt spm växer ut från stammen, vi människor använder ofta dessa i slöjdarbeten, dessa vriler växer bara i currykryss.

Anmäl
2012-03-31 13:44 #29 av: Magi-cat

#27 jag hade blivit besviken om inte den frågan kommit upp SkrattandeFlört

återkommer....

#28 Hej Misty! Jag vill inte påstå att det är som jag sade, men det är en fundering.....De flesta djur, människor också, tål inte currykryss så bra. Det sägs att haren lägger sig i currykryss för att släcka ned auran så den inte uppfattas så lätt.

Min fundering är att katter är tvärtom-djur som utnyttjar den här strålningen annorlunda, för att ladda upp. I motsats till även hundar.

Javisst är det intressant med växterna! De står länge på ett ställe och kan inte flytta sig som djuren. Det blir så tydligt när man betraktar dem....

Sajtvärd på Fenomen, Hjärnan, Kulturtant, Oförklarade Fenomen. 

Anmäl
2012-03-31 20:55 #30 av: Joppo

Eftersom jag är som jag är Katten, var jag tvungen att räkna lite Flört Nåt ska man väl sysselsätta sig med såhär på lördagskvällen hehe

Jag kom fram till att om man är cirka 1,9 m lång och lägger sig i en bågform 1,5 m från någon av polerna så skulle man då ligga på ca. 5.000.000 hartmannpunkter samtidigt. Vad tror du skulle hända då, förutom att man skulle frysa stjärtá av sig?

Som en jämförelse skulle man i en av världens nordligaste städer Qaanaag kunna ligga på cirka 5 hartmannpunkter samtidigt om var av normallängd.

<--------------->

Jordens omkrets: 40076 km=40076000m
Antal hartmannrutor vågrätt och lodrätt=40076000/1,5= 26717333 st

Omkretsen vid den sista cirkeln vid polerna blir  1,5m*2*3,14= 9,42 m

Detta innebär att någon som är cirka 1,9m, (en femtedel av omkretsen) skulle kunna ligga på ungefär 5 miljoner hartmannkors samtidigt. Detta fick jag fram genom att dividera 26717333/5, vilket blir 5343466,6.

Med reservation för eventuella räknefel.

Anmäl
2012-03-31 22:53 #31 av: Mitralis

Kommer ihåg att pappa gick med två metalpinnar som var vikta som L med den korta delen i handen och den långa vilande på pekfingrarna. Har inget minne av vad han letade efter för det var en väldans massa år sedan när de skulle gräva om dreneringen runt huset. Kan ha varit vatten eller el.
Det funkade i alla fall Glad

Anmäl
2012-04-01 07:53 #32 av: misty09

Troligen vatten....ja det funkar.....varje gång. Vi gjorde detta på landet när vi skulle gräva ( jag var liten då) Jag fick hålla i pinnarna och vår bekant höll mina överarmar och rackarns vad det drog och vred sig.

Vi har sådana nu också men nu letar vi currykryss. Det är lite roligt få se att alla kattens favoritplatser faktiskt är currykryss.

Anmäl
2012-04-01 08:36 #33 av: Magi-cat

#31, #32 Kul att ta del av era erfarenheter! Javisst funkar det och vad förvånad man blir över kraften när slagrutan ger utslag! Det går inte att hålla emot....

Sajtvärd på Fenomen, Hjärnan, Kulturtant, Oförklarade Fenomen. 

Anmäl
2012-04-01 08:55 #34 av: Magi-cat

Joppo: jaså där sitter du ute i kylan och förfryser dig?!Flört Nä, kom in och värm dig nu!

Först vill jag ha sagt en sak, kanske helt i onödan, men dock: Inget i det följande vill jag se ens en skymt av på andra ställen där jag inte har tillträde. 

Det här är mina spekulationer, på en sajt där det är möjligt och önskvärt. De kanske är helt fel. För den skull behöver inte fenomenet som sådant vara fel. Och det är det inte. Jag är ingen expert utan bara intresserad. Det är tillåtet. Särskilt som inte ens experterna verkar vara överens.

Dina beräkningar är imponerande. Matten får du gärna stå för själv, där passar jag med glädje.

Den här konsten har växt fram under mycket lång tid i mänsklighetens historia. Den fanns innan man hade karta och kompass eller siffror på jordens omkrets. Det finns alltså och fungerar i praktiken - utan beräkningar. Folklig visdom, kan det kallas.

Lite av det du frågar om tar jag upp i #21.

Den här inrutningen av 4x4 tror jag mer är av praktisk karaktär, något man observerat och fungerar utmärkt i det system man rör sig i till vardags som är betydligt mindre till formatet än sett till hela jorden. Ev förskjutningar har alltså ingen betydelse när man letar vatten hemma. Vidare talar en del av experterna, t.ex. Welamsson, just om förskjutningar vid polerna och ekvatorn. Om de kan motsvara dina beräkningar har jag ingen aning om. Jag har inte nyligen gått igenom just den frågan.

MEN- jag tror det är ett misstag att öht taget göra detta rutnät i det stora och att det är ett feltänk. Vi är så vana vid att se allt linjärt. Ruta in, ruta upp, beräkna. Linjerna finns inte bara vid ytan. De detekteras av oss vid ytan - därav vår tanke med rutor. Men jordstrålningen finns inte bara där, i linjerna - de finns i luften, i kosmos och det är dess yttring vi detekterar. Att göra något mycket mycket stort till linjer blir inte annat än den praktiska tillämpningen.

Se igen det utmärkta citatet i #21, det uttrycker det bättre än jag kan göra.

Sajtvärd på Fenomen, Hjärnan, Kulturtant, Oförklarade Fenomen. 

Anmäl
2012-04-01 09:03 #35 av: Magi-cat

förresten finns dt andra sätt att ruta in en sfär, om man inte tänker bara yta:

 /Tog bort bild/M-c

Sajtvärd på Fenomen, Hjärnan, Kulturtant, Oförklarade Fenomen. 

Anmäl
2012-04-01 09:08 #36 av: Magi-cat

lite OT kanske, men snyggt:

Moder Natur bryr sig inte om ifall vi tycker att matematiken är svår. Det hon bryr sig om är vilket som är lättast att skapa, ett ändligt eller ett oändligt universum, och sedan tar hon minsta motståndets väg. Naturen gör alltid det som är lättast. Vatten rinner nerför berg, inte uppför. Material upplöses, atomer samarbetar inte spontant för att skapa en stol. Entropin ökar. Åt skogen med matten. Vilken form valde hon då för hela universum? Och varför föll valet på just den formen?

( ur Janna Levin: Hur universum fick sina fläckar. min kursiv)

 

Sajtvärd på Fenomen, Hjärnan, Kulturtant, Oförklarade Fenomen. 

Anmäl
2012-04-01 10:01 #37 av: misty09

Denna bok är väldigt lättförståelig, förklarar enkelt men med väldigt  mycket fakta som får en att förstå currykryss. I denna står även detta med katter, träd mm. Att katter minskar sin aura för att jaga bättre om de ligger i currykryss.

http://www.bostream.nu/currylinjer/boksida.htm

Anmäl
2012-04-01 10:15 #38 av: Astell

Ngt som poppade upp just att visst har jag sett min farbror demonstrera med en träklädhängare och han är en "vanlig" man :)

Anmäl
2012-04-01 10:21 #39 av: [sökerskan]

kul läsning här

jag minns en fest jag var på då de nyanlända fick testa att gå sakta på vägen utanför huset med metallpinnar i handen (böjda som L) och det roliga var att i stort sett alla fick utslag på samma plats.. de som gick hade inte vetskap om att de som gått före dem hade utslag på just den linjen (det var antingen en vattenåder eller nån vattenledning tror jag)

Anmäl
2012-04-01 12:50 #40 av: Joppo

#34

Först vill jag ha sagt en sak, kanske helt i onödan, men dock: Inget i det följande vill jag se ens en skymt av på andra ställen där jag inte har tillträde. (Jag hade tänkt mer där, men tror det är tydligt nog)

Det här är mina spekulationer, på en sajt där det är möjligt och önskvärt. De kanske är helt fel. För den skull behöver inte fenomenet som sådant vara fel. Och det är det inte. Jag är ingen expert utan bara intresserad. Det är tillåtet. Särskilt som inte ens experterna verkar vara överens.

Du menar att jag skullde ta det du säger och publicera det på SiF? Det har du mitt ord på att jag inte kommer göra och det var inte heller min avsikt med inlägget. Tråden som behandlar slagrutor inne på SiF är också rätt söndertjatad, så jag tror inte någon där har intresse att diskutera mer i den.

Som du säkert räknat ut så tror jag inte på nåt av det här, men jag tycker ändå det är intressant att få veta lite mer om hur ni som tror på det resonerar. Jag är inte ute efter att "sätta dit" nån heller. Så spekulera på du Flört

#35 Det finns helt klart flera sätt att dela upp en sfär, men kruxet med dem är att sidorna på rutorna inte kommer att följa väderstrecken. Dock verkar det inte vara ett problem om jag tolkar det du skrivit tidigare om rutorna i realiteten är oregelbundet placerade. Här har du några fler alternativ för övrigt.

Anmäl
2012-04-02 09:38 #42 av: Magi-cat

Tänkte på en sak, eller två….

1. Det vore förstås väldigt intressant att veta hur linjerna bär sig åt vid polerna och vad som händer där. Har för mig att jag läst någonstans om det och kan försöka leta reda på det.

Men kanske tänker vi ockå här för linjärt. Vi rutar av gammal vana in jorden så att rutor, linjer möts vid polerna. Varför? Ja, för att de magnetiska polerna finns där, så det verkar naturligt, kanske. Men om currylinjerna inte är beror av jordmagnetismen? (ajaj, jag vet inte) Varför isf? Sett från rymden finns det inget "upp" och "ned" på Jorden.

2. Linjerna/jordstrålningen går utanför jorden. Neumuller har detekterat linjer i ett flygplan på 10 km höjd. Undrar hur det går till, i den farten. Var tar de slut? Tar de inte slut?

Är det något som ofinns tills vi mäter dem, som tätar ihop sig när de interagerar med en kropp, en jord?

3. Undrar hur det är på månen, vår närmaste granne i rymden?Astronauten Ed Mitchell utförde telepatiska experiment ombord sin rymdfarkost och hade enastående andliga upplevelser som trotsar all "fyrkantigt vetenskaplig" förklaring. Det skulle vara intressant att utrusta honom med slagruta.Cool

4. Hur ser det ut om man inte tar hänsyn till Jordens sfäriska form, utan ritar rutorna rakt igenom jorden och utanför, som ett grid? (Fast man inte kan  pressa in något runt i ett fyrkantigt hål, men om man har silvertejp?Tungan ute)

 

 

Sajtvärd på Fenomen, Hjärnan, Kulturtant, Oförklarade Fenomen. 

Anmäl
2012-04-02 09:52 #43 av: Magi-cat

för några år sedan gick jag en liten kurs i slagruta och pekare.

En gång fick vi experimentera utomhus. Med förbundna ögon skulle vi gående förflytta oss från startpunkten till ett träd en bit bort, en sträcka av kanske 30 m. En i taget skulle vi utföra denna enkla uppgift, gå rakt fram är ju ingen match. Men det visade sig att en efter en först gick alldeles rakt mot målet men vek av, de flesta åt höger, någon åt vänster, på ungefär samma ställe. Det såg väldigt märkligt ut för oss som tittade på. Hur svårt kan det vara att gå rätt fram? Och så viker de av, käpprätt!

De som skulle prova lite senare efter att ha sett de andra försökte förstås kompensera medvetet, men resultatet blev inte mycket bättre. Alla var övertygade om att de gått rätt fram och var väldigt förvånade när de tog av sig ögonbindeln.

Det visade sig att den punkt där de flesta avvek var  - en currylinje.

Vi diskuterade förstås vad det kunde bero på. Blev man "svagare" just där? Något påverkades så man tappade orienteringen för en sekund.

Kursledaren berättade att av alla de kurser han hållit under årens lopp var det en enda person som klarat av att gå rakt på målet med ögonbindel. Den personen var pilot till yrket. Man kan tänka sig att en sådan har ett extra skärpt sinne att hålla sig på rätt köl, veta exakt var kroppen är i förhållande till omvärlden och att kompensera för det som avviker.

Sajtvärd på Fenomen, Hjärnan, Kulturtant, Oförklarade Fenomen. 

Anmäl
2012-04-02 09:56 #44 av: [sökerskan]

vek dom av i en linje? jag menar som om de vek av på en tvärgata?

Anmäl
2012-04-02 10:11 #45 av: Magi-cat

ja, de flesta, nästan 90 gr vinkel och de var helt säkra på att de gick rakt.

Sedan, när de som kom senare började kompensera medvetet blev det snedare vinklar, kanske 45 gr, och de kom lite närmare målet.

Det var både män och kvinnor på kursen. Alla upplevde samma sak. Men männen blev mer frustrerade....Flört

Sajtvärd på Fenomen, Hjärnan, Kulturtant, Oförklarade Fenomen. 

Anmäl
2012-04-02 10:31 #46 av: Joppo

#41 Kära Magi-Cat: Jag tror(Glad) du läser in en massa saker i mina inlägg som inte finns där, bara för att jag i dina ögon är en skeptiker. Jag vet inte riktigt hur jag skulle uttryckt mig annars utan det ska bli jättelångt? Visst jag hade kunnat skriva "ni som anser att fenomenen beror på ännu ej vetenskapligt belagda krafter", men det blir ju rätt långt och onödigt krångligt. Jag menade inte heller tror som man använder det i ett religiöst sammanhang, utan mer vardagligt.

Det känns verkligen som om man måste väga sina ord på guldvåg härinne Skrattande

Att fenomenet existerar kan jag såklart inte förneka. Dock är ju frågan man bör ställa sig vad fenomenet beror på och sen testa de hypoteser man kommer fram till. Som du säkert känner till så har till exempel såna där vattenletare testats flera gånger under kontrollerade former av bland annat Randi* med negativa resultat.

Det förefaller inte heller speciellt långsökt att tro att man med hjälp av slumpen ganska lätt hittar grundvatten på de flesta ställen, vilket jag tror är anledningen till att just denna myt är så pass vida spridd.

* Lite kuriosa: "Dowsers" eller sk slagruteletare är faktiskt de som Randi får in flest ansökningar ifrån.

Anmäl
2012-04-02 10:46 #47 av: Magi-cat

#46 Joppo: Det var inte meningen att göra affär av det. Tvärtom faktiskt. Så vi kanske "läser in" å ömse håll? (dags för smajly: Flört)

Det finns ju en bakgrund, om man så säger, så visst kan det hända att man är på sin vakt. Nu lägger vi ner. Det är helt onödigt att krångla till och göra göra långa utläggningar som ändå inte räcker till. Vi förstår ibland inte varandra riktigt, och inte ens guldvågen hjälper. Jag är ändå glad att du vill delta här. Kommunikation är nödvändig för förståelse och vidgade vyer.

Nu pratar vi det som rör tråden istället..... (Fast hurrmmm låt oss för ögonblicket slippa Randi Obestämd)

Sajtvärd på Fenomen, Hjärnan, Kulturtant, Oförklarade Fenomen. 

Anmäl
2012-04-02 10:50 #48 av: [sökerskan]

#45 jag har lärt mig att linjerna är astrala färdvägar.....hmm sen tänker jag så här.

enligt uråldrig esoterisk kunskap består vi av olika kroppar...den fysiska..den astrala..den mentala och själskroppen (andekroppen)

om den astrala kroppen är,, vad ska jag säga...en slag sammanlänkande kropp mellan den fysiska och astrala världen...dvs det är lätt att glida över..för precis som människan så har jorden flera dimensioner (kroppar) så när vi som fysik varelse promenerar med bindel så kan vi inte längre navigera efter synen som vi är vana vid och först då tar den astrala delen över ruljansen och vi börjar promenera efter de astrala färdvägarna

lite lösa tankar

och

kanske navigerar djuren efter dessa linjer

 

Anmäl
2012-04-02 11:01 #49 av: Magi-cat

#48 sådärja...nu blev det riktigt intressant!

Djuren navigerar efter dessa linjer, det är känt.

Och vi är ju djur, så....fast att vi tappat den medvetna förmågan, eller litar inte på den....Man kanske måste ha "ögonbindel" för att komma i förbindelse med de djupare förmågorna, så att den astrala delen får spelrum.....

Sajtvärd på Fenomen, Hjärnan, Kulturtant, Oförklarade Fenomen. 

Anmäl
2012-04-02 11:38 #50 av: [sökerskan]

#49 kanske männen som blev irriterade av att dom svängde av då skulle istället glatt sig åt att de har förmågan intakt;)

Anmäl
2012-04-02 11:49 #51 av: Magi-cat

#50 det skulle man ju kunna tycka. Men de vill ha koll - inte subtila förmågor.:-)

edit: kan tillägga att de ändrade inställning sedan....Cool

Sajtvärd på Fenomen, Hjärnan, Kulturtant, Oförklarade Fenomen. 

Anmäl
2012-04-03 11:01 #52 av: Magi-cat

Om Ley-linjer:

Leylinjer är linjer som tycks binda ihop energiplatser, gamla kultplatser jorden runt. Termen lär ha myntats av Alfred Watkins som använde den för att beskriva de energilinjer som band samman heliga platser coh som han kände var intuitivt plcerade enligt en global energiinfrastruktur.

Igår råkade jag av en slump (!) slå upp Scallion, "Anteckningar från kosmos" och fann en bild på detta rutnät över jorden. Det ser ut som ett fisknät ungefär, med oregelbundna rutor.

Leylinjerna är inte heller lika raka som övriga linjer antas vara. Det har diskuterats om linjerna finns där och förfäderna med sin intuitiva kunskap kände var någonstans monument och kultplatser skulle placeras, eller om linjerna uppstod när de placerade monumenten där....Jag vet inte om diskussionen är avslutad.....

Enligt Scallion (ja, inte bara han förstås...) kan det här energimönstret kännas, upplevas, tas emot av de som ställer in sig på det. Det fungerar ungefär som telefonledningar... Men rutnätet är som en vibrationskraft som kan sätta olika platser och människor i förbindelse med varandra.

Jämför aboriginernas "songlines"...

"Detta rutnät av energivirvlar är helt enkelt bara en annan vibrationskraft som ännu inte kommit i allmänt bruk. Den har mycket lägre magnitud och svängningstal än den ni upptäckt; inte desto mindre är det en frekvens som existerar och människorkroppen står redan på ett naturligt sätt i samklang med den."

Bl.a. ska det vara lättare att sända healing på distans via detta energinätverk....

http://slagruta.robert.nu/sida08.htm

http://www.slagruta.org/slagrutan/nr.48.pdf

Sajtvärd på Fenomen, Hjärnan, Kulturtant, Oförklarade Fenomen. 

Anmäl
2012-05-01 15:34 #53 av: Michael C

Rekommenderar böckerna "Jordpuls" och "Stenring" av Ulla och John Hamilton, apropå det här med kultplatser och deras förbindelse till linjerna.

Anmäl
2012-05-01 16:02 #54 av: Magi-cat

ja de är väldigt fina!Cool

Sajtvärd på Fenomen, Hjärnan, Kulturtant, Oförklarade Fenomen. 

Anmäl
2012-05-02 17:53 #55 av: [truck70]

Fann en liten slagruta precis innan jag gick på bussen som missades tidigare idag.

Anmäl
2012-05-02 18:05 #56 av: Magi-cat

#55 fint!Cool

där ser man vad bra det kan vara att missa bussen - man finner något istället.

Sajtvärd på Fenomen, Hjärnan, Kulturtant, Oförklarade Fenomen. 

Anmäl
2012-05-04 13:16 #57 av: Sofiae

På bilden syns tydligt var en curry-linje går. Det är omöjligt att få en häckplanta att växa där däremot växe perennen, sommargylling bra.

Anmäl
2012-05-04 13:29 #58 av: Magi-cat

ja, det var tydligt! Har du mätt med slagruta att det är en currylinje?

Sajtvärd på Fenomen, Hjärnan, Kulturtant, Oförklarade Fenomen. 

Anmäl
2012-05-04 13:31 #59 av: Sofiae

Jag har mätt med slagruta att det är en currry-linje, men inget curry-kryss.

Anmäl
2012-05-04 20:06 #60 av: [sökerskan]

#57 kul att se sådär tydligt.

jag kan berätta när min papps vedbod brann upp..det var blixten som slog ner så kunde man se hur elden dragit ett spår i marken i en rak linje en lång sträcka...jag kollade och det var i en currylinje. visst kunde det varit efter en rot men linjen var så lång och så spikrak

Anmäl
2012-05-04 21:28 #61 av: Klass

#57 Sofiae

Har ni försökt med att gräva ur och byta jord?

Anmäl
2012-05-05 07:40 #62 av: [sökerskan]

#61 har du prövat slagruta?

Anmäl
2012-05-05 07:43 #63 av: Magi-cat

#61 tror du man kan gräva bort currylinjen? Tungan ute

Sajtvärd på Fenomen, Hjärnan, Kulturtant, Oförklarade Fenomen. 

Anmäl
2012-05-05 13:25 #64 av: Sofiae

#61 vi grävde om hela rabatten, där häcken växer, för två år sedan och tillsatte gödsel och ny jord, det har inte märks nån skillnad. Och så vet jag att det går en curry-line där.

Anmäl
2012-05-05 14:37 #65 av: Joppo

Något som jag skulle tycka var intressant var om någon mätte upp den sk currylinjen med förbundna ögon och personen som noterade utslagen på pinnarna/klykan var helt oinförstod vad ni testade. Jag misstänker annars att det är lätt att resultatet blir fel pga den idiomotoriska effekten samt conformation bias.

Anmäl
2012-05-05 16:46 #66 av: Ghosthunter

Jättebra artikel Magi-catGlad

Elektromagnetisk strålning tror jag inte att det är, för då hade mina EMF-mätare reagerat. Men jag har pinnar och dom reagerar.

En gång så bad jag pinnarna om att söka upp svamp i skogen och jag drog från svamp till svamp.Flört

**ΤΟ ΜΕΓΑ ΘΗΡΙΟΝ DCLXVI**

"Döden innebär inte ett slut, det är bara en förändring"

"Världen skulle må bra med lite mer Värmland"Anmäl
2012-05-05 16:59 #67 av: [sökerskan]

#66 wow det måste jag testa...jag är inge vidare på att hitta svampTungan ute

Anmäl
2012-05-05 18:53 #68 av: Sofiae

# 65 som Magi-cat skrev i sin artikel "måste man vara inställd på det man vill finna" så det skulle inte fungera.

Anmäl
2012-05-05 19:48 #69 av: Joppo

#68 Rutgängaren(säger man så?) ska såklart vara en person som anser sig ha denna övernaturliga förmåga. Dock anser jag att det finns en risk att resultatet blir fel om denne kan se den påstådda linjen. Risken finns ju då att den idiomotoriska effekten inverkar på resultatet.

Anmäl
2012-05-05 21:52 #70 av: Michael C

Ett väldigt enkelt mätsätt är med hjälp av ett järnspett. Ett så stort föremål ger en ganska påtaglig upplevelse om man tidigare prövat men inte fått resultat med träklyka t ex. Jag har fått lära mig använda spett för att hitta el/telekabel och avlopp/vattenledningar. Då kan man göra ett experiment med hjälp av en fastighetsritning där en testledare håller i kartan och en som bär spettet får i uppdrag att hitta t ex avloppsröret (enklast för mig med AV iaf) utan att först ha kollat på kartan.

Bär järnspettet vågrätt med spetsen framåt, vilande i pek-och långfingret som är böjda som en "krok". Sätt tummen mot fingrarna som för att låsa och avlasta vikt. Inte undertill mot naglarna utan gärna så att fingertopparna ligger an mot tummens fingeravtryck.

Känn så att det är i bra balans. Testa att gå omkring sakta med spettet så att man hittar ett "flytande rörelsesätt" så att spettet inte gungar och tappar balans. Samma trick ungefär som att gå med en bok på huvudet för att få bättre hållning. Flört Om spettet råkar rubbas är det OK att balansera upp det genom att ändra ställning lite med pek- eller långfingret. Det stör inte mätningen om det görs försiktigt och bara nog mycket för att återställa jämvikten.

När man känner att man kan röra sig obehindrat utan att påverka spettets balans, (saaakta, stadigt) så kan man börja söka. När man närmar sig målet, kanske på 2 meters avstånd, börjar spetsen dyka. Den som vill kan ju flytta fram pekfingret lite för att försöka hindra rörelsen, en halv cm framåt är inte fusk, spettet dyker i alla fall! (Referenstest: Gör samma förflyttning av ett finger under balanskalibreringen, spettet ramlar ur balans direkt av en så stor förändring) Hindra inte spettets rörelse utan fortsätt gå tills spetsen rör marken. Grattis, du har hittat X!

Hur djupt ligger X? Gå minst 5 meter, gärna mer, förbi platsen i samma riktning som du kom, vänd om och kom i utgångsställning med spettet i balans. Gå mot "X". Denna gång kommer inte spettet att dyka vid samma punkt eftersom du nu söker djupet på en bestämd plats. Fortsätt gå tills spettets spets återigen slår i marken. Avståndet mellan denna plats och "X" är djupet.

Hämta en grävmaskin och bekräfta testresultatet! Inget man har i bakfickan kanske. Obestämd

Detta lärde jag mig av min morfar rörmokaren som använde denna metod dagligen i sitt arbete. Vid brunnsgrävning eller sökning efter linjer är klyka bättre. Med spett hittar jag bara "människosaker".

Man måste skrida fram långsamt, går man för fort får man inget mätresultat. Man kan däremot inte gå för långsamt, men när dragningen i spettet börjar så kommer det ju att falla genom tyngdkraften och obalansen också. Om det är centimeterprecision som önskas så går man i en hastighet som matchar spettets fallhastighet. Man märker på spettet om det vill "hänga i luften" i 45 graders vinkel för att man närmar sig X långsamt. Då är det bättre att höja hastigheten under mätning något. Huvudsaken är att hastigheten är låg och jämn under mätningen. Pröva så förstår ni vad jag menar, skulle jag tro.

Håll inte på längre än en halvtimme max.                                                         10 minuter är ännu mer lagom om man är ovan. Annars stor risk för huvudvärk och allmän kraftförlust.

 

 

Anmäl
2012-05-05 22:04 #71 av: Michael C

Tillägg: Går man alltså för fort rusar man förbi utan att spetet hinner reagera. Går man inte fullt så fort men ändå för fort, kommer spettet att dyka till ca 30-45 graders vinkel men sedan återgå till vågrätt när man "rusar förbi" punkten man söker. Detta sagt som referens för den som vill prova och försäkra sig om att man inte påverkar spettet själv osv. Helt stilla fingrar och ett spett som ligger vågrätt, sedan lutar framåt ganska kraftigt, sedan återgår till vågrätt igen utan att människan ändrat några förhållanden och utan att samma sak inträffar på någon annan plats än där det eftersökta objektet finns enligt fastighetskartan är starka indicier enligt min uppfattning på att det faktiskt "händer något" och inte är hittepå. När man sedan gräver och hittar betongröret med avloppet så kan man ta av hatten och öppna en öl. Skulle morfar gjort iaf Glad

Anmäl
2012-05-05 22:24 #72 av: Magi-cat

#66 tack Ghost, roligt att du tyckte det! Glad

Leta svamp - bra idé!

#65, #69 Joppo: Inga problem, eller jo, kanske....

Om det rent definitionsmässigt kan kallas ideomotoriska rörelser vet jag inte - men termen används inte i dessa sammanhang eftersom den underförstått antyder att något inte är "på riktigt", utan styrs av bias, förväntningar.

. Alltså: Det är kroppen som detekterar och klykan är det synliga utslaget. Kanske den också förstärker utslaget.

Det har säkert gjorts många försök liknande de du föreslår.

Det är heller ingen absolut samstämmighet mellan flera av de skickligaste rutgängarna. (det heter så) Någon (minns inte vem) säger att den mindre skicklige alltid hittar currylinjer, att vatten är mer en specialeffekt. Nåon annan säger att man helt enkelt hittar det man letar efter.

Men på något sätt måste sinnet vara med. Inställt på att hitta. Att vara avslappnat nyfiket. (antar det är här ni slår bakut. Att intentionen ska spela någon roll) Förbundna ögon kan inte vara något problem, efter vad jag förstår. (du menar antagligen då att hitta en specifik linje, som vid häckplantan som inte växer)

Och du, varför skulle förmågan vara "övernaturlig"? Glad Jag tror den är naturlig. En del av vår inbyggda förmåga att känna av jordens energilinjer. Men som vi i många fall glömt eller förnekar....

Prova själv!!! Det är kul!

 

#70 mycket bra skrivet. Kul med erfarenheterna från rörmokaren! Håller helt med om att man inte ska hålla på för länge åt gången. Man blir räät påverkad.

Sajtvärd på Fenomen, Hjärnan, Kulturtant, Oförklarade Fenomen. 

Anmäl
2012-05-05 22:49 #73 av: Joppo

#72 Det jag egentligen är ute efter, är att om man ser var linjen går(som i fallet med häcken) så tror jag det är lätt hänt att den ideomotoriska effekten gör att man omedvetet får pinnarna eller klykan att färdas till linjen. Om man använder en ögonbindel och låter en oinsatt notera utslagen så minimerar man inslaget av bias i testet.

Det är för övrigt exakt samma fenomen som sker när man leker "anden i glaset". Om du har nån sån session inplanerad i framtiden så kan du testa att göra det med förbundna ögon Flört Det görs ett sådant test i ett inslag av Penn & Teller och när man blindar deltagarna så blir resultatet helt random.


Jag har själv aldrig provat slagruta, men om tillfälle ges, så lovar jag att ge det ett försökFlört


Någon annan säger att man helt enkelt hittar det man letar efter.

Word!

Anmäl
2012-05-05 23:00 #74 av: Michael C

Jag tror, d v s baserat på egen erfarenhet men utan kännedom om andras, att man hittar det man söker, men att det är individuellt var ens bästa förmåga finns. Vissa hittar bara el eller bara avlopp med spett. Jag är klockren på avlopp, halvdan på el/tele men ganska dålig på vatttenledningar. Andra är annorlunda "konfigurerade".

Alltså: Det är kroppen som detekterar och klykan är det synliga utslaget. Kanske den också förstärker utslaget.

Så har jag också alltid föreställt mig det. Ett biologiskt instrument med t ex spettet som visarnål. Men när en slagruta bryts sönder i händerna på en så börjar man fundera på yttre påverkan ändå.

Jag har aldrig samverkat med andra rutgängare och vet inte mycket om hur andra gör. Det sätt att hålla slagrutan jag fått lära mig är:

Håll klykan så att spetsen hänger lodrätt nedåt. Håll klykans ändar i tumgreppet. Armbågarna i sidorna, underarmarna framåt och händerna hålls rakt utåt, "som när en officer pekar med hela handen", klykändarna mot handflatorna och tummen som låser fast klykändarna i tumgreppet. Grip nu om klykans ändar så att nävarna knyts om klykändarna. Vrid händerna så att tummarna går utåt åt höger resp vänster. Om det görs rätt kommer nuspetsen att "fjonga upp" och peka framåt. Det kan understödjas genom att vinkla handlederna så att händerna vrids något uppåt/inåt mot en.

Nu ska klykan alltså spreta så att ändarna är böjda nästan i en halvcirkel och spetsen ska genom spänningen hänga i ett läge där spännkraften får den att likna en strömbrytare till en lampa, den vill inta "ändläge" hellre än något obestämt mittläge. Svårt att beskriva i ord. Nu är man iaf redo att börja söka igenom sitt hus efter linjer eller vad man än har tänkt göra.

Ju större klyka desto starkare utslag. Jag brukar välja en av vide runt en dryg halvmeter lång, 2 dec spets och 3-4 dec klykben är helt OK. Grovlek runt 1 cm. Klykans grenar får inte vrida sig i händerna, då förlorar man "fjongen" i grenen och förstör kalibreringen.

Går man upp i dimension får man en klyka som t o m pekar bakåt. Den böjer sig alltså in mellan benen på en när man går förbi en linje. Man måste hålla i mycket hårt för att förhindra att grenarna roterar i handen. Grenen kan i ett sådant läge också knäckas.

En gång provade jag med en ganska grov björkgren jag hittade. Jag rådde nätt och jämt på att böja den enligt anvisningarna ovan. Spetsen var mer än 5 cm i diameter. Jag gick med den på en känd linje. Den pekade mot linjen som om den satt fast i marken. Jag höll emot allt jag kunde men höll på att förlora skinnet i handflatorna på kuppen. efter ett par passager gick den tvärt av i ena grenen nära klykan, på ett ställe där den var kanske 3 cm i diameter. Det är omöjligt att bryta en gren så bara genom att vrida på handlederna. Bara en kraft också i motsatt ände, alltså vid spetsen, kan orsaka ett brott i ena grenen på det sättet. Jag hade två vittnen till händelsen, som inte själva använt slagruta tidigare.

Sådana händelser har fått mig att fundera på vilka slags krafter som är i rörelse. Om man tillåter grenändarna att ändå röra sig i handen och rotera med i rörelsen dit spetsen vill, försvinner kraften genast.

 

Anmäl
2012-05-06 08:32 #75 av: Magi-cat

#73 jag vet vad du menar. 

Men jag är väl införstådd med vad den ideomotoriska effekten innebär och bortser inte på något sätt från den.

Det är klart man kan göra ett försök med helt oinsatta människor. Men kolla gärna i litteraturen. Det finns gott om liknande exempel. Men som ett försök att börja med - gärna för mig.

"Någon annan säger att man helt enkelt hittar det man letar efter." Ja, i betydelsen att använder man klykan för att leta currylinjer hittar man det, letar man vatten ställer man in sig på det och hittar vatten (om man är skicklig) Som att ställa in sig på olika frekvenser. Lyssnar du på radion och förväntar dig Melodikrysset (eller whatever) och har ställt in frekvensen på Nyheterna så missar du "Melodikrysset"

Är intentionen viktig? Ja det är den.

Alltså: människan ingår liksom allt annat i en väv, livets och kosmos väv. Hon är av samma stjärnstoft som allting annat. Människan, betraktaren, ingår i hela väven, i livskraften och jordstrålningen, i krafterna och Fältet. Kanske samvarierar allting, människan, Jord, strålningslinjer, katter och vitsippor med basen i ett gemensamt fält av kunskap, av information.

F.ö. kunde min morfar i Norrland det där med slagruta. Han bara gick ut och skar en kvist, noga utvald. Sedan använde han den. Han hade alltid rätt. Det var liksom aldrig märkvärdigt på något sätt. Han visste ingenting om skepticism, studier eller randiga trollkarlar. Han bara gjorde vad han väl blivit lärd och funnit fungerade. Folklig tradition kallas det visst. 

Må alla finna sin kunskap, på varierande sätt, och berika varandra.

Sajtvärd på Fenomen, Hjärnan, Kulturtant, Oförklarade Fenomen. 

Anmäl
2012-05-06 08:39 #76 av: Magi-cat

#74 intressant!

Själv är jag hyfsad på vatten, men inget vidare på elledningar.

Första gången jag hittade vatten var jag barn och hade jag ingen aning om var det skulle finnas eller vad det gick ut på. Det var de vuxna som kom på att det skulle testa om ungen "hade förmågan". Det hade jag visst.Glad Helt naturligt, som allt annat.

Intressant det där med krafterna. Jag har också bevittnat liknande. Det är oerhörda krafter. Inte sällan en inbiten skeptiker som får sig en lektion.

Sajtvärd på Fenomen, Hjärnan, Kulturtant, Oförklarade Fenomen. 

Anmäl
2012-05-06 09:02 #77 av: [sökerskan]

Den här tråden är så bra!

#74 intressant läsning!

jag ska skriva ut den på papper och ge till min far som börjat intressera sig för det här

Joppo! Du som verkar så intresserad av såna här saker...var lite vetenskaplig...jag tycker verkligen du ska testa själv...kanske det skulle vara mer givande än att bara ifrågasätta utan att ens ha egen erfarenhet...

#75 Katten

"Folklig tradition kallas det visst. Det gillar inte "vetenskapen""

nä det verkar inte bättre...inte heller den personliga erfarenheten den väger tydligen lätt som en fjäder...tills den nådigt "bevisats" av etablissemanget...det folk vetat  alla tider blir plötsligt rumsrent...jo jo man tackar och bugar allra ödmjukast goa herrn;)


Anmäl
2012-05-06 11:22 #78 av: Michael C

#76, #77, kul att det uppskattas! #77, jag förtydligar gärna om din far är intresserad och har frågor, skicka PM bara.

Det vetenskapliga undersökningssättet är svårt. Jag har funderat mycket på det och hur man kan få fram vetenskapligt tillfredsställande testresultat som visar på det "vi troende" faktiskt upplever. Intentionen spelar roll. Den som är avogt inställd kommer inte att få ett resultat heller, är min erfarenhet. Varför?

Jämför med att lära sig cykla. Den som inte tror på konceptet kommer heller inte att lära sig cykla oavsett om alla andra runtomkring cyklar. Att cykla är inte lika värdeladdat som att "trolla med en pinne", därför är det ändå lättare att övervinna sin skepticism till att cykla jämfört med att använda slagruta. Det är den första vetenskapliga tröskeln eller barriären mot lärdom.

Jag har visat det lilla jag kan lite då och då genom åren för "alla sorters folk". Tillsammans med människor som verkar "öppna" har jag frågat rent ut om de provat på slagruta, och om inte, om de vill göra det. Bland skeptiker/strikt naturvetenskapligt lagda har jag inte frågat, jag tar bara upp en klyka och börjar gå. När de undrar vad jag gör så säger jag "vad ser det ut som" och diskussionen är igång. De har just sett det hända, då är de mogna att själva prova. Så bedriver jag min egen kvasivetenskapliga lilla undersökning om vilka som kan och inte kan, eftersom det är en viktig komponent i ett större vetenskapligt förhållningssätt kring undersökning av själva fenomenet. En av pusselbitarna till varför inte alla får samma resultat.

Alla kan inte, även om de verkar vara ett fåtal. Det de har gemensamt är att de faktiskt verkar rädda eller starkt reserverade/i försvar i samma stund de griper om klykan efter mina instruktioner. Jag kan alltså med stor träffsäkerhet peka ut redan innan vilka som inte kommer att få resultat, trots att jag gör vad jag kan för att uppmuntra och skänka framgång, också utan att medvetet särbehandla och oroa av den anledningen. Det biologiska instrumentet är inte inom mätområdet när det griper om visarnålen. Jämför med en multimeter som står på fel mätområde inför en mätning. Resultatet blir noll eller en rökpuff Flört Det kanske är rökpuffen de oroar sig för? Av vissas reaktioner att döma skulle man kunna tro att det just det de är rädda för. Det ser ut på dem som om de gör något farligt.

Min morfar dillade om + och - i kroppen, plus kan, minus kan inte. Jag har inte lyckats förstå vad det där handlade om. Däremot har jag stött på plus och minusfaktorn långt senare, då jag kunnat associera + och - till blodgrupp hos den som håller i slagrutan. Jag har Rh+ och får resultat. Människor jag vet har Rh+ får resultat. Människor jag vet har Rh- får inte resultat.

Jag har inte haft tillgång till eller frågat efter sådana uppgifter i sådan omfattning att det kan utesluta slumpen men det är en ledtråd att spinna vidare på om någon annan är intresserad av det.

Anmäl
2012-05-06 12:11 #79 av: Magi-cat

#78 Däremot har jag stött på plus och minusfaktorn långt senare, då jag kunnat associera + och - till blodgrupp hos den som håller i slagrutan. Jag har Rh+ och får resultat. Människor jag vet har Rh+ får resultat. Människor jag vet har Rh- får inte resultat.

Väldigt intressant empirisk iakttagelse! Den har jag inte stött på förut!

Det tål att funderas på och undersökas närmare. Som om man har olika...laddning? Skulle kunna vara en (del)förklaring till att de flesta kan (+ är vanligast) och en del inte. (- minus mindre vanligt.)

 

Men det är aldrig något entydigt inom det här området. (det gillar vetenskapen inte heller .)

Ett föredrag jag var och lyssnade på  med en äldre man som gått med, inte slagruta, utan en gammal guldklocka i massor med år och hittat vatten, ledningar, allt, flitigt anlitad, sade att majoriteten INTE kan finna vatten t.ex. Han tog upp några ur publiken (män, med intygande av medhavd hustru att de var skeptiker) som mycket riktigt inte fick snurr på klockan. När den här mannen höll i deras arm däremot, då fungerade det och de fick till sin egen förvåning en reaktion.

Sajtvärd på Fenomen, Hjärnan, Kulturtant, Oförklarade Fenomen. 

Anmäl
2012-05-06 12:36 #80 av: Sofiae

#78, #79 Jag har inte hört detta med + och - förut, intressant. Jag har Rh+ och slagrutan fungerar för mig.   Någon övernaturliga förmåga är det inte.

Här i min kommun använder de metallpinnar för att leta efter vatten- och avloppsledningar. Väldigt praktiskt.

Anmäl
2012-05-06 17:24 #81 av: Michael C

Rh+ och Rh- är ett ämne för sig inom det esoteriska. Rh+ innehåller en antigen mot Rhesusapors blod, Rh- saknar antigenen. Förekomsten av Rh+ är i majoritet, beroende på folkslag varierar den från ca 85% bland "vita" människor till nästan allenarådande bland asiater. Att det är en "antigen mot Rhesusapors blod" beror väl på hur den upptäcktes, inte att just Rhesusapor är det väsentliga här.

Det som väckt uppståndelse bland vissa esoteriker är, att ingen annan humanoid livsform än människan tydligen saknar antigenen. Alla andra apor har den alltså. Så varför saknas den hos vissa, när den är så dominant och självklar historiskt sett rent evolutionistiskt? Vilka är alltså dessa människor genetiskt sett som har Rh-? Är de indigo, genmodifierade, etc osv?

Ja inte vet jag. Mer att forska i.

Det som händer är det som händer när fel blodgrupper blandas. Rh+ kan inte ta emot Rhesusapors blod, det kleggar då ihop. Rh- kan ges till någon med Rh+ men inte tvärtom. Antigenen saknas men man kan ändå inte ta emot, alltså. Rh+ -antikroppen upptäcktes först hos Rhesusapor, därav namnet. Det är alltså en antikropp mot främmande blod, annars vore det synd om Rhesusapan.

Otroligt snurrigt. Medicinska faktasidor om detta är dessutom väldigt motstridiga. Men jag är ingen fabror doktor, någon annan kanske har en betydligt bättre förklaring.

 

När min morfar pratade om + och - uppfattade jag det som "elektrisk laddning" men när man frågade mer så visste inte han heller riktigt vad det handlade om, eller kunde förklara i varje fall. En parameter han angav var att man skulle hålla sig isolerad mot jorden med t ex träskor eller gummisula för att få en potentialskillnad vid rutgång. Det leder ju tankarna till elfenomen. Iakttagelsen om blodgrupp är något jag gjort själv, ledd av plus och minusresonemanget.

Det vore väldigt intressant om någon Rh- kunde "träda fram" här och berätta om sina slagrute-erfarenheter. Min statistik är inte särskilt väl underbyggd så det vore utmärkt att kunna stryka den eller få den bekräftad på något sätt.

 

Anmäl
2012-05-06 22:34 #82 av: Magi-cat

Michael, din omsorgsfulla redogörelse för Rhesusfaktorn stämmer bra så vitt jag förstår. Väldigt intressant, särskilt om det är så att aporna, som vi annars delar det mesta genetiska materialet med, inte har den saknaden. 

Har du kollat med jordstralningscentrum.se om det här? De har mycket material. Om inte annat är de säkert intresserade av dina iakttagelser. De pratar också om plus och minus.....

Sajtvärd på Fenomen, Hjärnan, Kulturtant, Oförklarade Fenomen. 

Anmäl
2012-05-06 22:57 #83 av: Michael C

Nej, men jag kikar väl in där på jordstrålning och ser vad som finns. Tack för tipset!

Rh-frågan är stor och behöver en egen tråd. Det finns en otrolig spännvidd med olika teorier kring bakgrunden, från gendefekt till "sky high", såsom genmanipulation/modifiering för att öppna för inblandning av annat utomstående genetiskt material. Det gör det ganska intressant, ogreppbart och svårtolkat... men det dyker upp som en röd tråd (häpp) i beröring med de flesta "ovanliga" ting man kan tänka sig.

 

Anmäl
2012-05-06 23:23 #84 av: yvonnel

Det blev ju en massa om blod här!!! Har ni hört något om teorin att vissa blodgrupper har motstånd emot vissa sjukdomar? tex att den s.k. vinterkräksjukan inte smittar den som har B+ blod?

Vad gäller att hitta vatten så kan jag det, jag upplever det som att " jag fick gåvan" av min dotters farfar, som var duktig på området och jobbade med att hitta vatten för att gräva/spränga brunn till gårdar och småhus på landet.

Han höll en klyka så att jag skulle se hur han gjorde och så fick jag klykan men det gick inte alls, då lade han sin hand på min och genast fick jag gensvar, det finns kvar ännu efter 30 år och jag kan pendla också med resultat som är kollad att stämma. Lite kul faktiskt att kunna och att förstå.

Anmäl
2012-05-07 00:11 #85 av: Michael C

Provade just psi-spår med pekare, wow liksom, det funkar fint! Hunden ligger och snarkar i trädgården nu i nattmörkret. Höll i svetstrådspekare, tänkte på vovven, vänster (hela tiden vänster) pekare tar klockrent sikte. Vid första försöket så visste jag inte var någonstans runt huset han var, men det blev direktträff. Få riktningen, sedan släck lamporna så man ser något därute, kika ut, jodå där ligger han och snarkar den lufsen, exakt där pekaren visade. Jag provade först med slutna ögon, det gick dock bättre/snabbare på något sätt med öppna. Körde upp frugan ur sängen och gav henne pekarna och uppdrag att hitta hundens riktning inifrån sovrummet. Inget resultat med slutna ögon, men så fort jag bad henne öppna dem svängde pekaren om. (Sovrummet har fönster i 180* motsatt riktning mot där hunden låg så hon kunde inte se ändå)

Jag ställde henne medvetet med kroppen ca 90 grader vriden i förhållande till hundens riktning, så att det skulle krävas en ganska extrem rörelse i pekaren. Vi har småtrixat med dessa pekare tidigare men aldrig så att de går inåt eller utåt mer än säg 30 graders vinkel. Att "begära" ett utslag uppåt 90 grader var alltså en helt ny erfarenhet för testpersonen, dvs kära hustru. Men det blev precis rätt.

Mycket användbart för mig som är tonårsförälder. Nu kommer de små liven inte undan Flört

Anmäl
2012-05-07 01:10 #86 av: Michael C

...och man får vad man förtjänar. Som vanligt, när ska jag lära mig det?

När hunden ska sjasas in smiter lille kattungen ut, han som inte får vara ute på nätterna än. Just snyggt! Jag kan följa honom med pekarna där han går under altanen. Nu är även den högra med men jag förstår inte vad den vill visa. Vänster pekare visar riktning åt sidorna, höger kanske avstånd? jag får klura på det en annan gång. Unge katt dyker iaf upp ur "katthålet" i altangolvet så småningom, vänster pekare håller med om det, nu kan vi äntligen gå och lägga oss. zzz....

Anmäl
2012-05-07 08:55 #87 av: Magi-cat

#84 ja jag känner till frågan om blodgrupper. Startar genast en ny tråd om det! Har du läst boken "Ät rätt efter din blodgrupp" tror jag den hette. Ska skaffa den från bibblan idag. (eller om jag har den själv någonstans i bokhyllorna...hmmm...)

Rh- frågan får egen tråd också. Michael lägger du in dina inlägg härifrån själv där eller ska jag göra det? Eller om du vill skriva nytt.

Vi gör en om psi-spår också.

 

drar nu streck i frågorna om blodgrupper, Rh-faktor och psispår här.

Sajtvärd på Fenomen, Hjärnan, Kulturtant, Oförklarade Fenomen. 

Anmäl
2012-05-07 09:02 #88 av: Michael C

Mmm, jag har nog inte material att driva Rh-frågan till något värst mer än så här, inte just nu. Den förtjänar en tråd, i bemärkelsen att det är ett intressant ämne men jag har tyvärr inget mer att tillföra i det ämnet just nu.

Anmäl
2012-05-07 09:04 #89 av: Michael C

Jag kan starta den om psi-spår och sammanfatta lite om det.

Anmäl
2012-05-07 09:06 #90 av: Magi-cat

fint! Tack!

Du  behöver inte "driva" något eller komma med den ultimata sanningen (vilket vore för trist), bara väcka frågan. Men vi kan vänta med det om du vill.

Sajtvärd på Fenomen, Hjärnan, Kulturtant, Oförklarade Fenomen. 

Anmäl
2012-05-07 09:32 #91 av: [sökerskan]

#81

"Det vore väldigt intressant om någon Rh- kunde "träda fram" här och berätta om sina slagrute-erfarenheter. Min statistik är inte särskilt väl underbyggd så det vore utmärkt att kunna stryka den eller få den bekräftad på något sätt"

hehe jag är RH negativCool men jag får utslag när jag  testar...alltså jag har testat med pinnar men oftast muskeltestat...så jag använder en annan männsika som "pinne eller klyka"...men jag tycker det är lättare med at muskeltesta...tyckte pinnarna var lite opålitliga så vem vet det kanske stämmer.

Det är lustigt att du tar upp det här med blod för jag snubblade för en tid sen över på Youtube en massa inlägg om RH negativ...vissa sncakar om RH negativa som mer empatiska och  mediala andra tvärtom menar att det är "elitens kalla blod" typ...

en snackar om de rödhåriga kelterna och nämner har jag för mig neandertalarna kontra homo sapiens och annat smått och gott;)

Anmäl
2012-05-07 09:40 #92 av: Magi-cat

aha, vad spännande sökerskan! Skrattande

Jag är en vanlig plussare...

Är du snäll och öppnar en ny tråd om Rh-ämnet?

Sajtvärd på Fenomen, Hjärnan, Kulturtant, Oförklarade Fenomen. 

Anmäl
2012-05-07 20:40 #93 av: Michael C

#91, tack!!!

Anmäl
2012-05-08 08:32 #94 av: [sökerskan]

Micael C #78

Tack vad snällt!

det ska jag absolut göra!

 

Anmäl
2012-06-03 14:55 #95 av: Anders D

#91

Har just läst en intressant och fördjupande tråd om slagrutaGlad

Ser att en ny tråd skapats om Rh-ämnet men då frågan fanns här rörande någon med erfarenhet i ämnet som är Rh- ville jag kompletera denna tråd.

Redan som barn fick jag höra om slagruta och dess användning för att hitta vatten. Det var min pappa och vänner till honom som hade berättelser om dess användning och om användare av slgruta.

Min bild var fram till nyligt att verktyget endast användes till att hitta vatten. Pratade med min pappa , som växte upp på familjens jordbruk innanför Umeå, om slagruta och han kände inte heller till någon annan användning.

Jag har alltid varit nyfiken på detta men har inte kommit mig för att prova själv till för 2 år sedan, då 45 år gammal.

Detta efter att ha letat lite på nätet och hittat information om tillvägagångsättet. Fastnade också i dom två filmer i SVT arkivet "Strövtåg" av Dag Ståhlsjö med bla Arne Groth.

Jag bockade till två pinnar av aluminiumtråd som jag hade hemma. Dessa trådar används som tillsattsmaterial vi TIG-svetsning, och gick ut på gården.

Genast fick jag utslag!

Detta med en rysning. Vad är detta???

Fortsatte längs vägen och fick nya utslag. Nu bar det sig så bra att det området pågick grävning för nytt vatten och avlopp. Mina träffar kunde på flera ställen verifieras av utsättarnas markeringar på befintliga ledningar i marken.

Fortsatte runt tomten och fick utslag då jag passerar vattenslangen på marken. Telefon och elledning in till huset. En mindre betongtrumma i vägen som jag inte visste om! Hittade mynningarna gömda i gräset.

Fortsatte i skogen på ett ställe där det finns flera myrstackar nära varandra.

Vid passage av en myrstig, kraftigt utslag.

Provade långt från myrstackarna och fick i blåbärsriset utslag. Tittade närmare på marken, och där går myror! Inte många nu då jag är 30-40 meter från myratacken.

Myrstackarna på denna plats står alla i korsningar av "kraftlinjer"

Linjer var i detta fall, inte raka. Spricklinjer i berget i stället för Curry eller Hartman-linjer? Berggrunden var i dagen på flera ställen runt myrstackarna.

Stigar i skogen, inte gjorda av människor, spår av klövar och legor från rådjur och viltsvin, gick efter "kraftlinjer".

Förtvinade och krokiga träd, på Curry-linjer...

Pekarna beteende när jag står på en "kraftlinje" är också förbluffande.

Om jag stående där med pinnarna pekande mot varandra, sakta lyfter upp spetsarna, så kommer jag 20-30 grader upp innan dom faller undan.

Gör jag samma sak på sidan om så faller pekarna undan nästan direkt jag lyfter spetsarna lite gran.

 

Provade därefter pendel. Samma förbluffande resultat!

Nu använder jag pendeln för "nogrannare mätning" kompletterande pekarna.

Med pendeln i höger hand och står stilla. Pendeln snurrar runt i cirkel. Går lungt framåt och när jag får träff byter pendeln riktning till rätlinjig rörelse längs "kraftlinjen". Passerar jag förbi, övergår den igen till cirkelrörelse.

Vrider jag mig runt på ställer så fortsätter pendeln sin rörelse pendeln längs med "kraftlinjen"

Håller pendeln i höger hand och sätter vänster hands ena finger mot väggen och flyttar fingret längs väggen. Pendeln snurrar i cirkel tills jag har fingret över kabelröret i väggen. Där ändrar pendeln rörelsen till linjär pendling framåt -bakåt mot mig.

Som Michael C skrev tidigare, så måste jag vara inställd på "rätt mätområde" för att hitta det man söker. Elledningen i väggen, mentalt inställd på just den.

 

Detta var för mig en stark upplevelse som inte är helt lätt att dela med sig av i min omgivning och en del av mina upptäckter med pendel och pekare. Jag har fortfarande inte tagit mig för att leta en grenklyka och prova det verktyget fast skogen finns utanför deörren...Det kommer. Jag blir inspirerad av erfarenheterna här.

"Humbugg och suggetion!" näe.

Bara för att vetenskapen inte lyckats bevisa fenomenet betyder det inte att det inte existerar.

Bara för att det inte finns ett mätinstrument att använda för mätningen av dessa fenomen, och förlita oss på..., istället för våra inneboende förmågor, betyder det att det inte finns.

Vi är, vad jag förstår, många som verkar i det tysta pga omgivningens negativa reaktioner.

Jag tycker detta är mycket intressant och vill lära mig mera. Denna förmåga som så många andra saker vi gör i livet, cykling tex, behöver träning för att vi ska bli bättre.

Jo en sak till, jag är Rh- och verkar mycket "kännslig" för fenomenet.

MVH Anders

Anmäl
2012-06-03 16:09 #96 av: Michael C

#95, Tack för din berättelse! Otroligt intressant att pinnar för aluminium fungerade så bra, det materialet har jag funderat kring en del och det gav lite till att fundera på. Jag har ett par vanliga stål för acetylengassvets, ca 50 cm långa och med handtag ca 15 cm. Bockningen är inte fullt 90 grader utan 80-85 kanske, det ger en lite bätre stabilitet och ett exaktare utslag därför att det passar bättre i handen.

Mina funderingar kring vad det är som händer har lett mig till psi-fenomenen. Det är samma slags krafter i rörelse som vid fjärrskådning, telekinesi (flytta saker med tanken) osv, tror jag. Vid arbete med slagruta används det för att mäta och läsa av. Det skulle binda ihop och lösa en "problemställning" både brukare och skeptiker har. Det ena är att det skulle bero på det undermedvetna som påverkar handrörelser etc. Visst, men det håller inte hela linan ut. Har man provat detta och upptäckt det du har så har man konstaterat att handen inte ens med vilja kan åstadkomma vissa fenomen. Jag har haft träklykor som drar så starkt att det lika gärna kunde vara en person i andra änden som höll emot. Det är alltså inte det undermedvetna som påverkar kroppen. Och en kraft i jorden som drog på det sättet skulle vi troligen kunna påvisa på andra sätt, men något sådant sätt har vi inte.

Om det däremot är samma krafter i rörelse som när kinesiska farbröder som tränat Qi Gong hela sitt liv kan välta tegelstenar med viljan på flera meters håll, då börjar vi komma någonvart med en hållbar förklaringsmodell. Då är det rätt att kraften skapas av den som söker, men också rätt att den uppträder på ett sätt som är "utomkroppsligt" och då kan alla sådana upplevelser förklaras.

Har du provat att söka efter en levande varelse, t ex ett husdjur? Har du sökt efter något eller någon som befinner sig i rörelse? Har du bett någon tänka på ett föremål och hittat "kraftspåret" mellan personen och föremålet? Du kan tänka på föremålet själv, det hänger kvar en stund mellan platsen du befann dig på när du tänkte på föremålet och själva föremålet. Sök i solarplexushöjd.

Stå på en plats, fokusera i tanken på t ex dina skor i hallen. Gör detta t ex i en minut. (För mig räcker några sekunder, prova gärna att se hur snabbt det går för dig att etablera kraftlinjen) Flytta dig sedan några meter ifrån platsen du stod och ta fram pekarna. Gå mot en plats mellan din "tankeplats" och målpunkten, skorna. Närma dig linjen rakt från sidan. Någonstans 1-1,5 meter upp i luften svävar din kraftlinje/tankelinje. Den finns där i allt från några minuter till flera timmar, det kan variera. Om du får flera linjer så kan du ha varit oprecis i din tanke, du kan ha tänkt på "skor" istället för ett speciellt par skor.

Efter det kan du be någon gömma t ex din plånbok eller dina nycklar. Du vet hur man gör för att hitta demFlört .  I närheten av målet böjer kraftlinjen av uppåt eller nedåt mot platsen där de ligger. Kraftlinjen går raka vägen till målet, genom väggar och tegel. Pröva att "uppfostra" linjen så att den tar vägar som du kan följa.

När du hittat linjen i luften, se hur den är formad. Var tar den slut uppåt? Var tar den slut nedåt? Hur bred är den? Mina linjer blir i tvärsnitt som en oval fotboll ungefär. Andra rapporterar om en meters bredd.  

Pröva att sticka in handen i linjen när du lokaliserat den. Blir det varmt i handen eller känner du något annat? Kan du starta en linje i tanken och sedan hitta den med bara handen? Sitt i en snurrstol, tänk på något, håll sedan upp handen framför dig och sök av var linjen finns.

Precis som man börjar med att välja det man letar efter kan man också välja redskap. Jag provade häromdagen att använda min högerarm som pendel. Den hänger slappt nedåt, men börjar sedan pendla några centimeter fram och tillbaka vid jordlinjerna.

Psi-fenomenen tillåter att vad som helst skapas och fungerar utifrån skaparens vilja. Att behärska detta på en högre nivå är förstås en konst i sig men det är därför slagrute- och pendlingsfenomenet är omgärdat av så många olika uppfattningar och motstridiga, bestämda uppfattningar om vad som går och inte går. Alla har "rätt". Men bara var och en för sig. Konsten är att sätta gränser för sin tro på vad som är möjligt så frikostigt som möjligt om man vill uppleva så mycket som möjligt. Jag kan inte låta bli att tänka på att detta i förlängningen är vad som menas med att vara Guds avbild som vi människor ju sägs vara. Detta är skapelsekraften som vi också har tillgång till i den mån vi klarar av att hantera den. För att klara mer och mer behöver vi utveckla vår själsliga mognad för att kunna hantera de krafter vi i takt med detta disponerar. Att lära sig mäta och därmed upptäcka den kraften med slagruta och pendel är första steget på en av flera möjliga trappor och vägar "uppåt". Många tror att det är allt. Jag tror/vet att det bara är början.

http://www.psipog.net/home.html

http://paranormal.se/mirror/sokaren/www.sokaren.se/INDEX40.HTML

http://www.newphysics.se/archives/fnysik/3_1/dowsing/

..och för balansens skull några ord från någon som inte kommit till samma slutsatser. Jag vidhåller att grundinställningen påverkar resultatet och det är ju tyvärr ett svagt argument i en diskussion. Så var och en får sköta sitt, det är nog det bästa. Alla får då som de vill och inget är väl bättre än det?

http://www.jerkert.se/jesper/psispar.pdf

Anmäl
2012-06-03 16:51 #97 av: Michael C

Tillägg: Anders D, om du har några fornminnen i närheten som t ex gravhögar, ta med en kompass och pekare och se hur jordlinjerna går genom högarna. Du hittar förmodligen en gemensam linje genom alla högar på 12 grader nord. Om du går på gravhögen, om det går utan att göra åverkan, se om du kan hitta mittpunkten med hjälp av pendel. Där är "stormens öga", mitt i virvelns centrum, där pendeln blir blick stilla.

Anmäl
2012-06-03 17:36 #98 av: Anders D

Michael C: Nu fick jag myke i hemläxa Glad

Psi-spår har jag inte provat så mycket ännu men nu har jag matnyttig info att ta med mig.

Ska ta lite tid på länkarna som du visade också.

Tyvärr, käns som det är ordet jag måste använda, om Jerkerts sluttsattser.

Har läst flera inlägg som han publiserat i "Vetenskap och folkvett" och den starka övertygelsen han vill förmedla, allt som har med slagruta att göra är båg och lurendrejeri.

"Att mäta är att veta" ja, men har jag lärt mig hur och vad jag skall mäta då?

Elektrisitet var väl riktigt hokus pokus för inte allt för länge sedan...

Jerkert, och många med honom, har en inställning som jag känner bromsar kunskap att utvecklas.

Gravhögar, runstenar och andra fornlämningar har jag ganska många i min närhet ( norra Stockholm och södra Roslagen ). Jag har varit runt några utav dessa med pendel och pekare dock inte kompass.

Dom runstenar jag har varit vid, har stått i korsningar av kraftlinjer. Flera spår som går ut/till stenen.

Gravhögarna är verkligen intressanta!

Kompassriktningen har jag som sagt inte tänkt på, men med pendeln plockar jag upp ett spiralformat spår som slutar i mitt i högen. Där, precis som du skriver, stannar pendeln.

I en av filmerna jag nämnde http://svtplay.se/v/1371792/oppet_arkiv/pekare_pendel_och_slagruta_-_program_ett?cb,a1364145,1,f,103015/pb,a1364142,1,f,103015/pl,v,,1371793/sb,k103004,1,f,103015

Beskriver Arne Groth, positiv och negativ spiral och hur det påverkar dig och din aura.

Till skogen med myrstackarna har jag återkommit och gått på fler ställen, lite planlöst följ spår. Vid ett tillfälle följde jag ett spår med pendeln i en riktning som gav en stark känsla att gå i den riktningen med kraftiga utslag på pendeln. Lite längre fram börjar spåret svänga till en spiral som jag når mittpunkten på. Där stannar pendel upp och blir stilla. När jag så ställer mig på den punkten känns det som jag fylls med energi. Låter kanske flummit, men det gav en stark känsla av välbefinnande.

Min sambo var med, också nyfiken på fenometet med slagruta. För henne är det dock inte lika starka signaler som för mig.

Jag hade innan detta provat att känna av hennes aura. Med pendeln i höger hand och vänster handflata vänd mot henne samtidigt som jag för handen närmare. Ca 20cm från henne ändrar pendeln från cirkelrörelse till linjär rörelse.

Då hon nu ställde sig på den punkt jag stod på, så ökade avståndet mot hennes kropp till 30-40cm. Jag kan också förnimma en känsla i handen när jag "tar på" auran.

Jag har varit lite inaktiv på "slagruta" under året men har vaknat till igen.

Det är ju en kunskap som ger en ny dimmension på tillvaron och käns lite dumt att inte låta den blomma ut.

MVH Anders

Anmäl
2012-06-03 17:46 #99 av: Michael C

Kul med spiralen och punkten med välbefinnande. Ta med något av koppar dit, lägg det på marken och ställ dig ovanpå. Koppar kan "öppna" platsen. Jag har inte prövat det själv, men andra har.

Här är det pyramider och högspänning och trix men man behöver inte gå över ån efter vatten:

http://www.subtleenergies.com/ormus/tw/hardy1.gif

 

Anmäl
2012-06-03 19:13 #100 av: Magi-cat

väldigt intressant av Michael och Anders! Jag är glad att ni hittat hit! Skrattande

Sajtvärd på Fenomen, Hjärnan, Kulturtant, Oförklarade Fenomen. 

Anmäl
2012-06-03 22:37 #101 av: Joppo

Har någon av er som har förmågan provat att göra ett blindat test? Det är ju inte så svårt att styra ihop. Om ni gör det och lyckas få ett statistiskt signifikant resultat, så kan ni faktiskt vinna en miljon dollar Skrattande Dessutom så skulle ni ju öppna upp ett nytt forskningsområde, vilket såklart vore spännande.

Ett blindat test kan såklart göras på många sätt, men här är min variant: Ordna fram 10 hinkar och numrera dessa. Det är viktigt att de inte går att se igen. Ta sedan fram en mindre hink som ryms inuti de andra hinkarna. Fyll denna hink med vatten, sätt på ett lock och kontrollera att den ger utslag med er slagruta.

Gå sedan undan och låt en medhjälpare slumpvis lägga hinken med vattnet under någon av de tio hinkarna(som står med botten uppåt). För att slumpningen ska bli så korrekt så möjligt kan medhjälparen använda en tärning eller tio spelkort. En annan viktig sak är också att medhjälparen går undan medan ni gör testet så att denne inte kan påverka er omedvetet med kroppsspråk, blickar etc. Låt er medhjälpare notera era träffar och missar.

Slumpmässigt borde man ha en träffsäkerhet på +-10%. Om ni lyckas bättre än detta så är det bara att gratulera. Ni är då ett steg närmare att bli den första i världen som har en övernaturlig förmåga Glad För att testet ska bli så korrekt så möjligt är det viktigt att ni gör ett flertal försök, eftersom slumpen annars kan göra att resultatet blir felaktigt. Jag är inte så bevandrad inom statistik, men jag skulle tro att 100 försök ger ett bra resultat.

Anmäl
2012-06-03 22:48 #102 av: Michael C

Du kan vinna en miljon dollar med det som står skrivet i denna tråd. Lycka till!

Anmäl
2012-06-03 23:12 #103 av: Maikailoa

#101

Om du är intresserad av positivt resultat av blind test så kan du leta efter en tråd som heter Randi mörkar positiva resultat. Din egen tråd för övrigt Joppo, har du förträngt den?

Anmäl
2012-06-04 02:27 #104 av: Joppo

Godkväll Majkolan. Vad är ditt problem egentligen? Jag är inte intresserad av dina trollerier, vilket jag klargjort tidigare. Vill du tjafsa med någon får du hitta någon annan.

Anmäl
2012-06-04 07:34 #105 av: Michael C

#104, jag vet inget om din bakgrund eller erfarenheter men detta borde du testa kan jag tycka om du inte redan gjort det, det är "förskolenivå" och ger handfasta resultat. En miljon dollar är inte intressant längre i utbyte när man inser vidden av att de vetenskapliga fakta som föreligger som tillgängliga inte är kompletta på något sätt och det vetenskapliga sättet att tillbakavisa otillfredsställande resultat är en självreglerande apparat som håller oss nedtryckta i dyn.

Anmäl
2012-06-04 08:24 #106 av: Magi-cat

#105 Michael, hänvisningen till en miljon dollar handlar om trollkarlen Randi.

Jag vill inte ha några Randi-diskussioner i den här tråden.

 

Sajtvärd på Fenomen, Hjärnan, Kulturtant, Oförklarade Fenomen. 

Anmäl
2012-06-04 08:28 #107 av: [Nativehogan]

Tack för en härlig artikel,alltid lika spännande att läsa om just detta Glad

Anmäl
2012-06-04 08:35 #108 av: Magi-cat

#101 Joppo, tack för förslaget till experiment!

Vi får se om någon vill prova! Eller varför inte göra det själv? Det blir en trevlig sommarsysselsättning!Cool

Föreslår också att du provar några av de psi-försök som Michael C föreslår!

 

Som kanske framgått i denna långa tråd, tror jag själv inte att någon förmåga är övernaturlig. Alla förmågor vi är utrustade med är i högsta grad naturliga, vår arvedel. Förträngda och förtryckta i våra dagar, ja men de finns likafullt och är lika naturliga som alla andra fantastiska förmågar, känslor, tankar, förmåga till upplevelser.....

När man använder psiförmågan eller förmågan att leta jordstrålning behöver man ha med medvetandet, sinnet i det man gör. Det är väl där det stöter på patrull hos de som bekänt sig till strikt vetenskap à la Jerkert. Det är obegripligt för mig. Har Naturen utrustat oss med medvetande måste man kunna använda det lika väl som allt annat. Tar man bort en viktig ingrediens får man aldrig någon hel bild. Det är den hela bilden som är intressant...

Men - fortsätt gärna experimentera och glöm inte att redovisa reultaten här! Cool

Sajtvärd på Fenomen, Hjärnan, Kulturtant, Oförklarade Fenomen. 

Anmäl
2012-06-04 11:30 #109 av: Joppo

#105

Jag förstår inte varför du svarar på detta inlägg. Inlägg 104 är inte adresserat till dig. Att jag nämner ordet trollerier har att göra med att Herr M. tjafsat med mig ett flertal gånger, vilket i längden blir irriterande.

Jag vet att Katten inte vill diskutera Randi här, men jag vill bara helt kort förklara att hänvisningen till miljonen inte var något skämt eller sätt att driva med er . Om du/ni under kontrollerade former kan utföra denna förmåga så kan ni vinna så mycket pengar. Sen är väl dessa pengar ganska oviktiga i det stora sammanhanget, eftersom själva förmågan i sig skulle vara ett stort vetenskapligt genombrott.

En annan sak som jag vill poängtera, är att jag skulle tycka det var sjukt coolt om en någon av er under kontrollerade former lyckades bevisa denna förmåga. Jag absolut inte negativt inställd till fenomenet, men eftersom den ideomotoriska effekten är en högst påtaglig felkälla
, så anser jag att man bör försöka minimera denna om man ska få fram ett hållbart testresultat.

Anmäl
2012-06-04 12:11 #110 av: Magi-cat

#109. Joppo, sign Michael C svarade dig om ditt föreslagna experiment . Han är ny här och har (vad jag vet ) ingen bakgrund alls med något gammalt grojs. 

Har jag missat något, påminn mig i pm.

 

Med detta sagt hoppas jag att vi låter diskussionen fortsätta, fritt och öppet.


Sajtvärd på Fenomen, Hjärnan, Kulturtant, Oförklarade Fenomen. 

Anmäl
2012-06-04 12:48 #111 av: Michael C

#109, vi är lite i ofas tror jag. Jag försöker anspela på ett förhållningssätt som jag tror kunde vara framgångsrikt, men jag glömmer mina egna ord (i annan tråd) om det felaktiga i att "pusha". Ber om ursäkt, det handlar bara om entusiasm och lusten att dela upptäckter med andra.

Det här är coolt, jag håller med, och inte bara det, det är för alla. Jag är helt övertygad om att du själv skulle kunna genomföra testet du föreslår, om du gav dig på det. Men att anta en "utmaning" och genomföra den är helt ointressant och till stora delar destruktivt. Vare sig det handlar om att upptäcka Amerika eller demonstrera ett slagrutetrick så handlar det om tro, eller åtminstone frånvaron av motsatt tro. "Tron kan försätta berg". Hur många tror på det? Det är helt poänglöst att försöka övertyga någon om något i motsättning till deras tro. Att försöka briljera för att övertyga är ett garanterat misslyckande, oavsett resultat.

Jag har visat ganska många genom åren hur man använder slagruta. I lumpen när vi var och lekte krig i skogen tog jag någon gång en träklyka, bad någon hålla den på ett visst sätt, och sedan gå i en viss riktning. Långtifrån alla begrep ens vad det handlade om. Alla utom två fick utslag och då undrade de vad som hände, och vi kunde småprata om det. Av de två som inte fick utslag var en som var intresserad och verkligen ville prova, och en som närmast var rädd men som blev "pushad" att prova av de andra. Hans lättnad var enorm när inget hände för honom efter att ha sett flera före honom få "konstiga" resultat. Jag erkänner, jag gjorde detta av egoistiska skäl i första hand även om jag "betalade med en ny erfarenhet". Jag ville se om min tro var inbillning eller om någon utan förutfattade meningar eller ställningstaganden i någon riktning också kunde få resultat. Efter det har jag låtit "intet ont anande" helt oförberett pröva saker som bara de allra mest kunniga, känsliga och under ett liv vältränade förmodas klara av. Ju större klyka desto svårare sägs det. Kommer man upp i storlek så att vi talar om grova trädgrenar så krävs det någon med tomtar och troll i släkten för att få något utslag. Pyttsan säger jag. Jag påstår att den som inte är rädd, inte har förutfattade meningar och som vågar prova klarar detta efter 5-10 minuters experimenterande med en lätthanterligare klyka. Det är min erfarenhet. Jag har numera slut på "intet ont anande" att experimentera på, men inget behov av det heller. Jag vet numera saker och är nöjd med det.

Men vetskap är inte inpräntat för evigt. Häromdagen gjorde jag ett misstag på ett område där jag tror. Jag har haft resultat av viss sort, det har stärkt min tro, mina resultat har förbättrats osv. Sedan gjorde jag misstaget att läsa lite för mycket om andras tro och uppfattning. De hade också en tro men gjorde en annan värdering. Det påverkade min tro och vad värre, det tog bort min förmåga att erhålla resultat. Nu kan jag välja: Var min ursprungliga tro vilseledande eller inte? Min tro på vad jag upplevt när jag hade ordning på min tro om vad som fanns att uppleva, håller den eller inte? Det är en lång väg tillbaka kan jag säga och inget man bör utsätta sig för enligt min uppfattning. Jag är glad att jag hunnit få så pass mycket erfarenheter att jag hade något att falla tillbaka på, annars hade jag gjort en mycket stor förlust.

Så det är helt ointressant att demonstrera detta fenomen för en grupp som utgår ifrån att det beror på nervryckningar i handlederna. Vi borde först klarlägga den underliggande och helt nödvändiga ingrediensen tro. Vad är tro, när är den legitim och isåfall, kan den ändra förutsättningarna för vad som är möjligt och inte? Svaret finns redan men jag saknar den frågan som är relaterad till detta. 42, så att säga.

Anmäl
2012-06-04 12:53 #112 av: Magi-cat

#111 mycket bra skrivet......

Sajtvärd på Fenomen, Hjärnan, Kulturtant, Oförklarade Fenomen. 

Anmäl
2012-06-04 13:04 #113 av: Joppo

#110 Jag vill inte tjafsa. Jag ville bara för säkerhets skull klargöra att inlägget som han svarade på inte var menat till honom. Med Herr M så syftade jag på Maikailoa.

Intentionen finns väl kvar även i mitt experiment, såvida personen som testas vill lyckas? Eller hur menar du? Som jag ser det så skiljer sig inte mitt experiment principiellt från att hitta en dold vattenkälla ute naturen, under förutsättningen att den lilla mängden vatten är tillräcklig för att ge utslag.

Anmäl
2012-06-04 13:40 #114 av: Michael C

Ja, det är lugnt. Jag svarade för att jag ville förmedla något, det hade ingen koppling till er konversation. Jag har aldrig sökt vattenådror med slagruta, jag saknar brunnsborrningsutrustning så det har aldrig verkat relevant. Jag vill förstås också få ut något som kan registreras av det.

Jag har ett förslag. Jag har aldrig gjort detta förut men det "borde" funka. Med din tillåtelse så ska jag tala om var du bor någonstans, säg inom en mils radie från närmaste ort. Jag kommer att använda pekare, pendel och FMK:s vägatlas. Jag meddelar sedan dig mitt resultat med ett pm, och du berättar här i tråden om jag hade rätt, fel eller dunderfel. Som vetenskapligt test betraktat är det värdelöst på flera sätt eftersom sannolikheten för att du bor på en viss plats varierar med befolkningstätheten. IP-adresspårning och liknande kan heller inte uteslutas. Jag förutsätter också att du bor i Sverige, i annat fall kommer jag inte att kunna söka för jag har ingen annan kartbok...

Jag gör ingen sökning förrän du bekräftar att du vill prova detta experiment. Något annat vore missbruk. Jag litar på att du sanningsenligt svarar rätt eller fel och jag lovar, för vad det är värt, att jag bara använder den utrustning jag redovisat här ovan. Jag lovar att endast meddela dig resultatet genom ett pm. När sökningen är klar meddelar jag i tråden att den är avslutad men inte resultatet av den.

Show-off? Nej, jag vill dela kunskapen om att detta är något verkligt, som är värt att möta med ett öppet sinne. Jag tar en stor trovärdighetsrisk om jag misslyckas men jag har som sagt inget att bevisa, jag vet redan själv.

Deal or no deal?

Anmäl
2012-06-04 14:14 #115 av: Joppo

#114 Det vore ett roligt experiment, dock så framgår det tydligt i min personliga beskrivning varifrån jag kommerFlört Skulle det fungera om jag skickar några bilder på personer som jag känner? Om detta funkar så är jag gärna med och experimenterar Glad

Anmäl
2012-06-04 15:59 #116 av: Magi-cat

#113 Jag vill inte tjafsa.

Jag vet det. Glad Inte jag heller!


#114, #115 BRA!Skrattande

Sajtvärd på Fenomen, Hjärnan, Kulturtant, Oförklarade Fenomen. 

Anmäl
2012-06-04 19:05 #117 av: Michael C

#115, ok, där sprack det. Jag hade inte kollat din profil innan så jag var inte medveten om det. Då var det inget bra förslag.

Jag vill ha förstahandsinfo från berörd person om att det är OK att göra experimentet, det är en fråga om personlig integritet. Nej, jag vill göra det här med dig om det ska bli något. Har du varit på en annan ort än din hemort nyligen? Kan vi testa på det? Eller är du helt bestämt på väg någonstans i närtid, tillräckligt långt från hemorten för att ge tydligt utslag på karta?

Anmäl
2012-06-04 19:41 #118 av: Magi-cat

#117 du kan få testa på mig, lördag kl 15-16!Skrattande

Sajtvärd på Fenomen, Hjärnan, Kulturtant, Oförklarade Fenomen. 

Anmäl
2012-06-04 21:39 #119 av: Joppo

#117 Ahh... Tänkte inte på det. Jag har tyvärr ingen inplanerad resa inom den närmsta tiden och jag har heller inte rest någonstans nyligen. Dock är det möjligt att jag ska ut på en tur i sommar. Vi kan kanske göra testet då?

Anmäl
2012-06-04 22:46 #120 av: Michael C

#118, tack, kolla PM!

#119, det blir mer och mer komplicerat detta enkla lilla test... Glad men kör till. Jag är med, hör av dig när du åkt en sväng.

Anmäl
2012-11-04 11:51 #122 av: [_Fisken_]

För min del så känner jag av dessa linjer i kroppen. Sover jag på en sådan får jag ont som attan på morgonen. Ett jordat kopparnät fixar problemet. (Måste vara koppar, hönsnät funkar inte. Provade...)
Jag känner av linjerna med metall-spröt (L-formade) och det är 4 meter mellan linjerna. Över sängen, om nätet i där, så försvinner linjen. Ibland vaknar jag och har ont. Då måste jag justera jordspettet.

Med träklyka känner jag av mycket kraftiga linjer. Dessa linjer vrider klykan ur mina händer. Men det är 30 meter mellan dessa linjer. Iofs så kollade jag bara två parallella linjer. Han fruktansvärt ont i ryggen av den linjen. Kan inte vara nyttligt och ligga på linjer - oavsett om man känner av dem eller inte.

 

Anmäl
2012-11-04 11:57 #123 av: Magi-cat

#122 Tack för att du delar med dig, Fisken! Det låter jätteintressant!

Håller helt med dig om att det inte kan vara bra att sova på sådana linjer, inte i längden.....

De linjer du funnit med 30 m mellanrum låter också intressant. Säkert finns det en hel del olika. Med 4 m mellanrum låter som curry-nätet-

Har du några teorier om varför koppar funkar och inget annat? (Jag är lite intresserad av koppar, men har inte klurat ut allt ännu...Cool)

Sajtvärd på Fenomen, Hjärnan, Kulturtant, Oförklarade Fenomen. 

Anmäl
2012-11-04 15:01 #124 av: [_Fisken_]

Hej!
Koppar ja...lustigt. Jag trodde faktiskt järn skulle fungera men icke. Det är ju så drygt att löda ihop nätet så jag tog en genväg och fixade hönsnät men ryggen gjorde lika fruktansvärt ont ändå morgonen efter.
Så jag köpte cu-tråd från ELFA och lödde och lödde och då, vips, försvann värken. Därför så tror jag inte riktigt på det där att vågorna är elektromagnetiska (elektroniker som jag är) för då borde det hjälpt med hönsnätet - tror jag.
Det är nog nån annan "storhet" som inte vi har satt nån bokstav på - precis som Volt har U. Kanske kommer ett mätinstrument som man kan handla på ELFA framöver som kan mäta denna storhet.

Det där med de kraftigare linjerna är vet jag inte. Jag kollade inte upp om det gick fler parallella linjer så jag kan inte säga om det är dessa "rutnät" eller inte. Det kanske var nån vattenåder eller nåt. I just det fallet hade jag åxå fruktansvärt in i ryggen (ålder: 25 år) på mornarna. Testa allt från att byta madrass till att byta säng. Men inte plats på sovplatsen. Till sist började jag misstänka dessa linjer och jag visste att det gick en utanför ytterväggen, längs efter den.
Men en natt kom jag på att jag hade ju inte kollat den andra riktningen, norr till syd. Så jag kollade med en klyka och tametusan gick det inte en rakt igenom min säng! Snackade med min spejsade syrra som föreslog cu-nät. Det fixade saken - den gången. :-)

Anmäl
2012-11-04 15:42 #125 av: Magi-cat

#124 Vad bra att din "spejsade syrra" hade koll på cu-nät!Skrattande

Att linjerna är elektromagnetiska i strikt mening tror väl inte jag heller (längre) även om det har framförts. Rutgängarna är inte riktig ense heller.

Men jag skulle nog vilja hålla på att det är en helt en annan storhet. Eller helt "enkelt" att det är krafter vi inte förstår eller kan införliva med vårt övriga tänk, just nu.

Vattenådror förstås, är en grej, vatten är kraftfullt...

Bra att du hittat ett sätt att fixa ryggen!

Roligt om du fortsätter med dina experiment och berättar för oss! Glad

Sajtvärd på Fenomen, Hjärnan, Kulturtant, Oförklarade Fenomen. 

Anmäl
2012-11-04 16:23 #126 av: [_Fisken_]

"Men jag skulle nog vilja hålla på att det är en helt en annan storhet."

Ne, precis. Jag är tekniker men är inte så insnöad så jag vägrar inse att det finns företeelser runt oss som existerar men vi ännu inte kan mäta eller ens inse att de finns. Den tanken är egentligen hisnande. Gud? Spöken? PSI? Vad mer?

Anmäl
2012-11-06 01:54 #127 av: yvonnel

Det finns en kille som jag tror  bor i Varberg, han heter XXXXX XXXXXXXX, han är väldigt duktig på detta med jordlinjer, brukar/de hålla föredrag om detta och lära ut hur man mäter upp linjerna.

Har varit med honom på "mätpromenad" i Fjärås Bräcka som har mycket stenar, typ Stonehenge.

*Inlägget redigerat pga namngivande av person som kan röja en annans identitet, vilket inte är tillåtet*
/Mia

Anmäl
2012-11-06 09:01 #128 av: Magi-cat

#126 Visst är det hisnande! Cool

#127 Låter intressant! Det verkar finnas många duktiga rutgängare runt om i bygderna. Hoppas bara inte den här mångåriga erfarenheten dör ut med de numera ganska gamla utövarna...

*Inlägget redigerat pga namngivande av person som kan röja en annans identitet, vilket inte är tillåtet*
/Mia

/Oooops! Bra att du håller koll, Mia! Tack!Skrattande Tog bort resten av meningen/ Magi-cat

Sajtvärd på Fenomen, Hjärnan, Kulturtant, Oförklarade Fenomen. 

Anmäl
2012-11-06 16:40 #129 av: [_Fisken_]

Min 8-åring går med slagruta - och verkar tycka det är kul !

Anmäl
2012-11-06 16:55 #130 av: Magi-cat

#129 Men DET var roligt att höra!Skrattande

Sajtvärd på Fenomen, Hjärnan, Kulturtant, Oförklarade Fenomen. 

Anmäl
2012-11-06 17:04 #131 av: yvonnel

#129

Grattis, det är väldigt bra att lära sig förstå elementen från början, det blir mindre drama då. Tänk senare i tonåren när dom ska "flytta glaset" av en nyfikenhet som kanske inte alltid är så bra.

Anmäl
2012-11-11 20:25 #132 av: [_Fisken_]

Jag ska inte trötta ut er med mina linjer genom sängen. Men jag kan berätta att nätet fungerat - i typ en natt. På morgonen är linjen tillbaks genom sängen, trots nätet. Jag har bytt spett mot koppar och då försvann linjen över sängen. Kanonbra!!! Eller hur? Men den är tillbaks på morgonen igen. Ont i ryggen som attan. Sen provade jag elementet. Det ska ju vara jordat? Eller hur? Min dotter satt med kabeln och lade an den slumpmässigt mot en metallyta på en koppling och jag kunde med mina pinnar säga när hon lade an resp. tog bort kabeln från elementet. Så inför natten lindade jag kabeln runt elementkopplingen - och linjen försvann. MEN var tillbaks igen på morgonen. Det kände jag när jag vaknade - utan att använda pinnarna. Tusan åxå!
Sista chansen nu. Jag var ut och kollade var spettet satt. Jag anade att det sattes ner i en linje. Den linje som går straxt nedanför fotändan. Inte nog med det. Spettet satt mitt i ett kryss!! Exakt mitt i ett kryss! Nu flyttade jag spettet 1 meter mot öster och 1 meter mot syd, en bit från krysset. Nu kollade jag sängen igen. Ingen linje. Nu ska jag se imorgonbitti hur det är....spännande. Men jag kan ju inte ge mig?!

 

Anmäl
2012-11-11 21:53 #133 av: Magi-cat

#132 Tänk att du lyckades pricka krysset!Skrattande

Nu blir det intressant att höra hur det går......spännande det där!

Sajtvärd på Fenomen, Hjärnan, Kulturtant, Oförklarade Fenomen. 

Anmäl
2012-11-12 16:50 #134 av: [_Fisken_]

Kan härmed meddela att jag vaknade av bra rygg - och ingen linje genom sängen. Kontroll nu efter jobbet visar att linjen fortfarande är borta. Alltså låg problemet i att spettet satt i krysset! FRAMGÅNG!

 

Anmäl
2012-11-12 18:03 #135 av: Magi-cat

#134 Vad bra Fisken!

Skönt att ryggen är bra och spettet bra placerat!Skrattande

Sajtvärd på Fenomen, Hjärnan, Kulturtant, Oförklarade Fenomen. 

Anmäl
2012-11-17 00:59 #136 av: yvonnel

#127

Ursäkta så mycket, jag hade faktiskt inte en aning om det, den personen är ju offentlig på samma sätt som medier som uppträder på olika sätt mot betalning.

Kanske har jag fel, men har nog för mig att det inte brukar döljas "den sortens" namnuppgifter. Men absolut inte meningen att gå emot reglerna.

Anmäl
2012-11-17 21:15 #137 av: Joppo

Jag förstår inte heller anledningen till modereringen. Regeln ifråga handlar om att det inte är ok att röja identiteten på en användare på iFokus. Detta kan jag inte se är fallet här eftersom det inte finns något i Yvonnes inlägg som går att koppla till en specifik användare på iFokus.

"Skriva inlägg som röjer eller antyder annan medlems verkliga identitet eller riktiga namn utan den medlemmens tillåtelse."

PS. Jag vet att man inte ska skriva om modereringen i trådarna, men orkade inte styra ihop ett PM. Jag lovar att inte jiddra mer om det i den aktuella tråden :)

Anmäl
2012-11-18 08:53 #138 av: [mia-38]

Ok
Jag inser att jag modererade även utanför Ifokus.
Ber om ursäkt.

Det var denna regel jag vart ute efter men personen är ju inte ens medlem:

"Skriva inlägg som röjer eller antyder annan medlems verkliga identitet eller riktiga namn utan den medlemmens tillåtelse."

Yvonnel...vill du kan jag lägga tillbaka namnet. Eller kan du skapa ett nytt inlägg med namnet i.

Ber om ursäkt för det inträffade.

/Mia

Medarbetare på OF och Cancer.

Anmäl
2012-11-18 08:58 #139 av: Magi-cat

....och jag borde kollat in närmare. Ber om ursäkt också.

Sajtvärd på Fenomen, Hjärnan, Kulturtant, Oförklarade Fenomen. 

Anmäl
2012-11-24 16:52 #140 av: yvonnel

#127

#137

#138

#139

Mannen jag nämnde heter Boris Gustafsson, han är mycket duktig på detta med linjer och är mycket medial. Synd att det skulle strula men bra att det går att rätta till. Vet inte om Boris fortfarande är aktiv eller om han bor kvar i Varberg, men det kan jag ta reda på om någon vill veta.

Anmäl
2012-11-24 18:09 #141 av: Magi-cat

Tack Yvonnel!Glad

Går det att läsa om honom någonstans?

Sajtvärd på Fenomen, Hjärnan, Kulturtant, Oförklarade Fenomen. 

Anmäl
2014-09-06 22:11 #142 av: Magi-cat

Läs här om maskinföraren som använder pekare och pendel i det dagliga, praktiska livet för att hitta kablar och vatten!

"Thomas beskriver det som att han har en pluspol i ena benet och en minuspol i andra. Kroppen är i kontakt med jorden och det finns någonting i jorden som får pekaren att reagera. Att han har en pluspol och en minuspol i benet, som ett batteri är också någonting som är genomgående i hela livet. Han menar att det finns alltid pluspoler och minuspoler, utan att det behöver vara någonting negativt för det. Det är bara att acceptera."

"Thomas lärde sig att använda pekare för 20–25 år sedan. Han träffade på en man som jobbade på Elverket som hade en pekare och kunde använda den. Han visade Thomas hur det fungerade. Thomas gick hem och tillverkade sin egen pekare. Den är gjord av koppar och gjord av ett gammalt bromsrör. Sedan började han träna och prova sig fram."

"Jag frågar om vilken syn man har på att använda pekare i traktorbranschen. Thomas berättar att det är inget ”hysch-hysch”. Det finns flera som kan tekniken och han tror att kunskapen kommer att föras vidare. Det kommer alltid att finnas fler nyfikna lärlingar som kommer att upptäcka vilket bra redskap pekaren är. Varför det är så finns det egentligen inget riktigt bra svar på. Kanske är det för att pekaren är ett enkelt och bra redskap. Kanske för att många traktormaskinister i positiv mening är speciella personer som tycker om lösningar som fungerar."

http://ascala.eu/2014/08/19/maskinforaren-thomas-anvander-pekare-pendel/

Sajtvärd på Fenomen, Hjärnan, Kulturtant, Oförklarade Fenomen. 

Anmäl

Det finns en till kommentar till den här diskussionen. Den är bara synlig för medlemmar på iFokus. För att läsa kommentaren, logga in eller registrera dig på iFokus.