Skriv ett nytt inlägg! Aktuellt just nu (6) Senaste inläggen

Angående sajten och iFokus Anslagstavlan Boktips Dagens Drömmar Experiment, egna Film & Foto (Blandat/allmänt/OT) Forntida teknik Himlafenomen Hjärnan Humor Hälsa Intressanta teorier Kraftplatser och folktro Miljö och djur Musik Mysko grejer Månadens Medlem och Diskussionskategori Naturfenomen Off Topic - Diverse Off Topic - Glädjeämnen Oidentiferbart Orber och ljusfenomen Psykologi och samhälle Rymden Spådomar och förutsägelser Spöken Spökhistorier Spökhus, Spökplatser, spökjägare Symboler och pareidolia UFO och utomjordiskt liv Undersökningar Vetenskap och uppfinningar White Noise & EVP Tävlingar/lekar Övrigt
Miljö och djur

Geoengineering - ett riskfyllt projekt

2016-04-01 08:36 #0 av: Magi-cat

Olika åtgärder för att rädda klimatet och stoppa den globala uppvärmningen debatteras flitigt internationellt. Geoengineering kallas det, (vi har ingen svensk term) när man avsiktligt manipulerar klimatet. Frågan har lyfts efter klimatmötet i Paris, då några av skrivningarna sägs öppna för geoengineering. 

 "Frågan har dock seglat under radarn här i Sverige", säger Victoria Wibeck, biträdande professor, vid Linköpings universitet.

I en ny rapport från Linköpings Universitet sammanställs forskning kring geoengineering. Forskarna varnar där för att det inte finns tillräckligt med kunskaper om teknikerna och vad de får för följder för klimatet.

Geoengineering går i korthet ut på att antingen minska solinstrålningen eller i efterhand minskar växthusgaserna i atmosfären.

En metod för att minska solinstrålningen är t.ex. att spraya svaveldioxid i stratosfären, vilket skulle sänka temperaturen. En följd av detta kan då bli att haven försuras och ozonskiktet påverkas.

Andra sätt (som låter trevligare) är att reflektera solljuset genom reflekterande ytor på markplanet, som vita tak och ljusa grödor.

För att absorbera redan befintliga växthusgaser i atmosfären tänker man sig att använda biomassa i produktion, avskilja koldioxid och lagra den under jord. Sedan planteras ny biomassa med förmåga att ta upp koldioxid. På det sättet återtar man gjorda utsläpp.

MEN - forskarna varnar i rapporten för obesvarade frågor och farhågor för läckage-risk, vattenåtgång, hot mot biologisk mångfald m.m. Kort sagt är det för lite utforskat för att vara säkert.

"– Mer forskning krävs och de sociala och etiska aspekterna måste diskuteras, säger Victoria Wibeck."

källor och läs mer:

http://liu.se/forskning/forskningsnyheter/1.677459/?l=sv

http://www.nyteknik.se/samhalle/forskare-varnar-for-risker-med-geoengineering-6536054

Hjärta "...the beginning of wisdom, is, "I do not know" (Data)

Anmäl
2016-04-01 08:40 #1 av: Magi-cat

Jag hoppas att varningarna får den uppmärksamhet de förtjänar. De flesta av de här idéerna är på tok för riskfyllda. Jorden är allas vår jord och ingenting att öva på. Går ett program snett är det inte bara att deleta och börja om igen.

Klimatet måste räddas, och jorden - livet, men genom de bra metoderna. Som att plantera träd. Upphöra med att slösa med resurserna. Använda långsiktigt hållbara metoder.

Vilka bra förslag har ni?

Hjärta "...the beginning of wisdom, is, "I do not know" (Data)

Anmäl
2016-08-12 10:42 #3 av: JonasDuregard

#1 "Klimatet måste räddas, och jorden - livet, men genom de bra metoderna. Som att plantera träd."

Att plantera träd medför också risker för biologisk mångfald, vatten och landåtgång och så vidare, om man gör det i den utsträckningen som skulle krävas. Risken att det inte fungerar är också hög. 

Och det är en form av geoengineering. 

Medarbetare på Skepticism, Vetenskap och Andlig Skepticism

Anmäl
2016-08-12 10:45 #4 av: Magi-cat

#3 Vad har du för uppfattning rörande forskarnas slutsatser i rapporten?

.

"Den slutsats rapportförfattarna drar är att BECCS, skulle kunna utvecklas till att i framtiden få en roll i klimatpolitiken. Dock är varken potentialen eller följderna ännu så pass klarlagda att någon av teknikerna i dagsläget bör räknas in som tillgängliga för att uppnå klimatmål.

– Mer forskning krävs och de sociala och etiska aspekterna måste diskuteras, säger Victoria Wibeck."

Hjärta "...the beginning of wisdom, is, "I do not know" (Data)

Anmäl
2016-08-12 14:16 #5 av: JonasDuregard

#4 "Vad har du för uppfattning rörande forskarnas slutsatser i rapporten?"

Den enda slutsatsen de verkar ha är att det behövs forskning. Svårt att ha någon stark åsikt om det. Finns det någon som tycker att det forskats tillräckligt? När folk föreslår satsningar på typ BECCS är det antagligen just forskning de syftar på i främsta ledet. 

Däremot kan det vara värt att påpeka att praktiskt taget alla forskare alltid anser att det behövs mer forskning på det de själva forskar på. Så man ska vara försiktig med att dra några specifika slutsatser utifrån det. 

""Den slutsats rapportförfattarna drar är att BECCS, skulle kunna utvecklas till att i framtiden få en roll i klimatpolitiken. Dock är varken potentialen eller följderna ännu så pass klarlagda att någon av teknikerna i dagsläget bör räknas in som tillgängliga för att uppnå klimatmål."

Men din alternativa plan då, att plantera träd, är potentialen och följderna utredda där? Annars verkar det konstigt att framhålla det som ett säkrare/effektivare alternativ. 

Vi pratar ju inte om några dussin träd heller, IEA hoppas att BECCS can fånga 2.4 gigaton koldioxid till 2050. Det motsvarar flera miljarder träd. Var ska de stå och var tar vi vattnet ifrån? Tänk på att träden inte får huggas ner, någonsin, om de ska fungera som sänkor för CO2. 

Medarbetare på Skepticism, Vetenskap och Andlig Skepticism

Anmäl
2016-08-17 08:33 #6 av: Magi-cat

#5 Det är sant att det behövs mer forskning och att det alltid behövs mer forskning. (Ingenting blir helt "färdigt" i en föränderlig värld.)

Men nog säger forskarna en hel del mer i artikeln än något allmänt om att det behövs mer forskning?

Wibeck säger t.ex. att frågan "seglat under radarn" (=inte diskuterats öppet) här i Sverige men att klimatmötet i Paris kan ha öppnat för geoengineering.

Vidare kan tekniker som att minska inkommande solstrålning genom att införa svaveldioxid i stratosfären göra att ozonskikten påverkas och haven försuras ännu mer. (Dvs mycket riskfyllt och man kan hamna ur askan i elden.)

"”Det har bara gjorts ett fåtal mindre fältförsök på grund av riskerna med experiment utomhus”, skriver de i rapporten." (ur Ny teknik)

Om forskningen mest handlar om datamodeller och endast ett fåtal experiment utförts utomhus pga riskerna verkar det finnas god anledning att varna för riskerna med storskaliga experiment.

Hjärta "...the beginning of wisdom, is, "I do not know" (Data)

Anmäl
2016-08-17 08:38 #7 av: Magi-cat

"Dock är varken potentialen eller följderna ännu så pass klarlagda att någon av teknikerna i dagsläget bör räknas in som tillgängliga för att uppnå klimatmål."

Ingen av teknikerna bör alltså användas idag. Det skulle man kunna kalla en varning.

Inte bara forskning krävs, utan diskussion:

"– Mer forskning krävs och de sociala och etiska aspekterna måste diskuteras, säger Victoria Wibeck."

#5 Jag har ingen alternativ "plan", till det skulle jag behöva mer expertis. Men att plantera träd låter instinktivt mer sympatiskt än att minska solinstrålningen och försura haven ännu mer.
Dessutom tänker jag på att jordens skogar redan ligger på minus med de enorma skövlingar som gjorts.

Hjärta "...the beginning of wisdom, is, "I do not know" (Data)

Anmäl
2016-08-17 08:53 #8 av: JonasDuregard

#6 "Vidare kan tekniker som att minska inkommande solstrålning genom att införa svaveldioxid i stratosfären göra att ozonskikten påverkas och haven försuras ännu mer. (Dvs mycket riskfyllt och man kan hamna ur askan i elden.)"

Att använda sådan teknik vore givetvis tokigt, men jag vet inte om det är någon som föreslagit det. Kanske är problemet egentligen att man buntar ihop sådana ingrepp med BECCS och kallar båda delar för geoengineering. 

Medarbetare på Skepticism, Vetenskap och Andlig Skepticism

Anmäl
2016-08-17 09:02 #9 av: JonasDuregard

#7 "Ingen av teknikerna bör alltså användas idag."

Att låta bli att använda en teknik för att potentialen inte är klarlagt låter tokigt. Man ska så klart inte plöja ner hela klimatbudgeten i en sådan teknik, men att tillämpa den i någon skala låter som ett bra sätt att mäta potentialen. Samma som med ditt trädförslag: Att odla lite träd gör knappast någon skada, men att odla flera miljarder träd vore otroligt riskabelt. 

JAG PRATAR ALLTSÅ INTE OM UTSLÄPP AV SVAVELOXID UTAN OM ATT FÅNGA IN KOLDIOXID! Tänk på det när du svarar. 

"Men att plantera träd låter instinktivt mer sympatiskt än att minska solinstrålningen och försura haven ännu mer."

Jag tror inte instinkter är det man ska gå på i rent vetenskapliga frågor. Och jag förstår inte varför du pratar om minskad solinstrålning när jag talade om koldioxidsänkor. Låter det osympatiskt att fånga in koldioxid från atmosfären?

Inser du att det du föreslår (odla massvis med träd) också är en slags geoengineering och att det dras med precis samma problem som BECCS, fast värre?

Medarbetare på Skepticism, Vetenskap och Andlig Skepticism

Anmäl
2016-08-17 20:38 #10 av: Magi-cat

#9 Det var ovanligt att se dig använda så stora bokstäver. Var du rädd att foliehatten skymmer sikten för mig, eller var bara ämnet känsligt på något sätt? Tack för omtanken, men jag kan läsa vanlig skrift också. 

Hjärta "...the beginning of wisdom, is, "I do not know" (Data)

Anmäl
2016-08-17 21:38 #11 av: JonasDuregard

Det var bara för att vara extra tydlig Oskyldig

Medarbetare på Skepticism, Vetenskap och Andlig Skepticism

Anmäl
2016-08-17 21:42 #12 av: Magi-cat

#11 En "tydlighet" som lätt kan tas för något annat.

Hjärta "...the beginning of wisdom, is, "I do not know" (Data)

Anmäl
2016-08-26 09:28 #13 av: Magi-cat

#9 JAG PRATAR ALLTSÅ INTE OM UTSLÄPP AV SVAVELOXID UTAN OM ATT FÅNGA IN KOLDIOXID!

Jag tror ingen pratat om "utsläpp av svaveloxid" i stratosfären utan om svavelDIoxid.Lipar

Det är dock en av de tekniker som nämns. Hur ställer du dig till den?

Angående trädplantering...Med tanke på hur kopiöst mycket skog som det avverkas jorden runt, legalt som illegalt, finns det s.a.s hål att fylla redan nu.
Men man får inte hamna ur askan i elden med det heller, det är inte skog som skog... På många håll avverkas regnskog (som i fallet Indonesien, det var ett inslag på Nyheterna härom kvällen) och ersätts med enorma arealer ensartade odlingar av oljepalm. Det känns naturligtvis inte heller bra.

Skogsskövlingen förvärrar klimatproblemen, säger Greenpeace:

http://www.greenpeace.org/sweden/se/skog/

Illegal virkeshandel, WWF:

http://www.wwf.se/vrt-arbete/skog/problem/illegal-avverkning/1130631-illegal-avverkning-och-virkeshandel

Jag tror inte instinkter är det man ska gå på i rent vetenskapliga frågor

Jag visste du skulle säga så. Ändå skrev jag det för den friheten tar jag mig i ett allmänt forum.

Om vi bortser från känslor och "instinkt" måste vi ändå ta hänsyn till sociala och etiska aspekter. Det anser Wibeck också och det ansluter jag mig till.

Om människan med sin rovdrift förstört ekosystem och bidragit till klimathot får vi inte göra misstagen värre.

Hjärta "...the beginning of wisdom, is, "I do not know" (Data)

Anmäl
2016-08-26 14:15 #14 av: JonasDuregard

#13 "Det är dock en av de tekniker som nämns. Hur ställer du dig till den?"

Spontant låter det riskabelt. Men jag har aldrig hört någon förespråka den heller. Har du det?

Om man skulle anstränga sig för att se tekniken i ett positivt ljus så går det ut på att göra en konstgjord kopia av ett vulkanutbrott, så det är inte något helt främmande för planeten. 

"Jag visste du skulle säga så."

Jag visste att du skulle säga att du visste att jag skulle säga så. Lipar

"Om människan med sin rovdrift förstört ekosystem och bidragit till klimathot får vi inte göra misstagen värre."

Självfallet. Men jag skulle gå ett steg längre och säga att inte heller inaktivitet är acceptabelt i det här läget. Misstagen du talar om måste åtgärdas på något sätt. 

Medarbetare på Skepticism, Vetenskap och Andlig Skepticism

Anmäl
2016-08-27 00:21 #15 av: Huygens

Professor David Keith (Harvard) förespråkar chemtrails med svavelsyra (eller svaveldioxid) för att stoppa global uppvärming.

Här är Keith på komediprogrammet Colbert (6 min) och pratar om hur myndigheterna bäst sprider 20000 ton svavelsyra/år i luften för att reducera solljuset. Det går säkert att hitta fler föreläsningar av Keith i mer "vetenskapliga" sammanhang.

Svavelsyran kommer att sprida sej över hela jorden och sedan regna ner.

Chemtrails.

Så att Jorden räddas.

Anmäl
2016-08-27 09:57 #16 av: JonasDuregard

#13 "Jag tror ingen pratat om "utsläpp av svaveloxid" i stratosfären utan om svavelDIoxid.Lipar"

Svaveldioxid är en svaveloxid Lipar. Besserwissrar bäst som besserwissrar sist, som man brukar säga. 

Medarbetare på Skepticism, Vetenskap och Andlig Skepticism

Anmäl
2016-08-27 10:03 #17 av: Magi-cat

#16 SkrattarDet måste varit de där versalerna som ställde till det. Lipar

Hjärta "...the beginning of wisdom, is, "I do not know" (Data)

Anmäl